Last ned - Norsk trefiberisolering

Comments

Transcription

Last ned - Norsk trefiberisolering
konstruksjonsguide
konStruksjonsguide
For vegg, tak og gulv
Innhold:
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hvorfor Hunton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Innvendig vegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Etasjeskiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Innledning
Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for beskrivende
og utførende ledd.
Brosjyren viser eksempler på konstruksjoner med våre
produkter og løsninger med tilhørende egenskaper, som
­isoleringsevne (u-verdi), brannmotstand og lydegenskaper.
Ønsker du spesifikk informasjon rundt våre produkter kan
du lese mer på www.hunton.no. Her kan du laste ned legge­anvis­ninger for hvert enkelt produkt. Du kan også ta kontakt
med vårt salgskontor på: [email protected], hvor du
spesifiserer hvilke brosjyrer du ønsker tilsendt.
3
En aktiv innsats for et bedre miljø
Bærekraftig virke
Et sunt hjem – også for miljøet og omverdenen. Det er en del av vår virksomhet.
Vi har i mange år stilt krav til både oss selv og våre leverandører om at trevirket vi kjøper
skal komme fra skog som har gjenplantningsprogrammer. Hunton bruker derfor
hovedsakelig PEFC™-sertifiserte leverandører.
Trevirket vi bruker er i tillegg sagflis. Dette er overskuddsmateriale fra annen treproduksjon.
Med andre ord, hadde vi ikke brukt treflisen i vår produksjon hadde den gått til forbrenning
eller gått til spille.
Reduksjon av Co2
Hunton jobber kontinuerlig med reduksjon av Co2. Blant annet har vi gjennom planmessige
energitiltak økt produksjonen med over 10% uten økt energiforbruk. Dette ble oppnådd
gjennom bedre tørkeprosesser, tiltak for varmegjenvinning og en rekke mindre tiltak. Flere
av tiltakene ble utført i samarbeid med ENOVA og Hunton mottok i 2008 Energi og Miljøprisen
fra foreningen Norsk Energi for sine Co2 reduserende tiltak. Vi har inngått avtale med Eidsiva
Bioenergi og vil få miljøvennlig damp/energi fra 2013.
4
Hvorfor Hunton’s produkter?
Våre produkter er fordelaktige på flere måter:
• Produktene er produsert fra avfallsvirke, f.eks flis fra materialproduksjon.
•Krever mindre energi å produsere sammenliknet med andre produkter
som f.eks. betong eller tegl.
• Mesteparten av våre produkter har vært på markedet i flere tiår og er derfor godt utprøvd.
•God brukerveiledning og dokumentasjon.
•Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.
Trevirke i konstruksjon gir mange fordeler:
•Enkelt å bearbeide.
• Bedre fukttransport, kan redusere faren for fuktskader.
• Større marginer i forhold til konstruksjonsfeil/byggefeil.
• Høy varmelagringskapasitet.
•God holdbarhet og formstabilitet.
•Egnet for gjenbruk og (energi–) gjenvinning.
Trefiberprodukter har et unikt
fuktopptak. Dette bidrar til at en
gitt mengde vann blir fordelt ut
over et større område og kan
tillate raskere uttørkning.
Fordelingen av fukt over et
større område bidrar til at fukten
blir mindre konsentrert. Hunton
Vindtett™/Hunton Undertak™ av
trefiber har også evne til å oppta
fukt/kondens i stedet for
at den blir værende inne i
­konstruksjonen.
5
Konstruksjonseksempler
Ved bruk av Hunton sine produkter kan man sette sammen det ypperste av k
­ onstruksjoner
når det kommer til tekniske egenskaper, miljø og kostnadseffektivisering. Våre produkter er
i hovedsak basert på tre i ulike former og har derfor egenskaper som harmonerer godt med
hverandre da både vindsperre, reisverk og isolasjon er trebasert og innehar mye av de
samme fordelaktige egenskapene.
Videre viser vi eksempler på konstruksjoner med våre produkter.
Hvis ønskelig kan vanlig mineralull benyttes i stedet for trefiberisolasjon og man
vil fortsatt oppnå de samme u-verdiene.
Vegg 200mm
•Trefiberplate / sponplate
•Dampbrems (dampsperre)
• 200mm Hunton I-bjelken™
• 200mm Flex Isolasjon™
• 25mm Hunton Vindtett™
• 23mm lekter
•Utvendig panel
* U-verdi 0,18 W/m2K
** Lydreduksjontall > Rw 45dB
Vegg 250mm
•Fermacell® fibergips 12,5mm
• 48x48mm lekter
• 50mm Flex Isolasjon™
•Dampbrems (Dampsperre)
• 200mm Hunton I-bjelken™
• 200mm Flex Isolasjon™
• 12mm Hunton Vindtett™
• 23mm lekter
•Utvendig panel
* U-verdi 0,16 W/m2K
** Lydreduksjontall > Rw 48dB
6
Vegg 300mm
•Fermacell® fibergips 12,5mm
• 48x48mm lekter
• 50mm Flex Isolasjon™
•Dampbrems (Dampsperre)
• 240mm Hunton I-bjelken™
• 250mm Flex Isolasjon™
• 12mm Hunton Vindtett™
• 23mm sløyfe
• 36mm lekter
* U-verdi 0,13 W/m2K
** Lydreduksjonstall > Rw 50dB
Vegg 350mm
•Fermacell® fibergips 12,5mm
• 48x48mm lekter
• 50mm Flex Isolasjon™
•Dampbrems (Dampsperre)
• 300mm Hunton I-bjelken™
• 300mm Flex Isolasjon™
• 25mm Hunton Vindtett™
• 23mm sløyfe
• 36mm lekter
•Utvendig panel
* U-verdi 0,11 W/m2K
** Lydreduksjonstall > Rw 50dB
Vegg 400mm
•Fermacell® fibergips 12,5mm
• 48x48mm lekter
• 50mm Flex Isolasjon™
•Dampbrems (Dampsperre)
• 350mm Hunton I-bjelken™
• 350mm Zell Isolasjon™ (innblåst)
• 25mm Hunton Vindtett™
• 23mm sløyfe
• 36mm lekter
•Utvendig panel
* U-verdi 0,10 W/m2K
** Lydreduksjonstall > Rw 50dB
* U-verdier er beregnet ut fra deklarert lambdaverdi 0,038 W/m2K
** Ref NBI 523.422
7
Tak 300
•Takstein (takplater)
• 36mm lekter + 36mm sløyfer
• 18mm Hunton Undertak™
• 300mm Hunton I-bjelken™
• 300mm Flex Isolasjon™
•Dampbrems (Dampsperre)
•Fermacell® fibergips 12,5mm
* U-verdi 0,16 W/m2K
Tak 400
•Takstein (takplater)
• 36mm lekter + 36mm sløyfer
• 25mm Hunton Undertak™
• 400mm Hunton I-bjelken™
• 400mm Zell Isolasjon™ (innblåst)
•Dampbrems (Dampsperre)
•Fermacell® fibergips 12,5mm
* U-verdi 0,10 W/m2K
Tak 500
•Takstein (takplater)
• 36mm lekter + 36mm sløyfer
• 25mm Hunton Undertak™
• 400mm Hunton I-bjelken™ + 48mm lekt
• 450mm Zell Isolasjon™ (innblåst)
•Dampbrems (Dampsperre)
• 48x48mm lekter
• 50mm Flex Isolasjon™
•Fermacell® fibergips 12,5mm
* U-verdi 0,08 W/m2K
8
* U-verdier er beregnet ut fra deklarert
lambdaverdi 0,038 W/m2K
Nyhet!
Hunton I-bjelken™ for bjelkelag og sperrer med LVL flenser!
Tidligere har flensene på I-bjelken bestått av tradisjonelt trevirke av høy kvalitet (L36).
For å tilby våre kunder et enda bedre produkt byttes nå virket i flensene til LVL. Dette
gjør at vi kan levere bjelker som tillater lengre spenn og større hulltagning da LVL er
sterkere enn tradisjonelt virke. Mer om dette kan du lese på: www.hunton.no
Bygg fuktsikre konstruksjoner – bruk produkter med trefiber!
Ved bygging under vinterhalvåret er det et kjent problem at tynne undertak og vindsperrer
uten fuktopptak kan gi kondensproblemer og tilføre konstruksjonen betydelig mengder fukt.
Derfor anbefales det å velge vindsperre / undertak med isolerende og gode fuktopptaksegenskaper.
Hunton Undertak™ kan holde på hele 1,3l vann per m2. Fukten som oppstår som følge
av ­kondens, magasineres, før den tørkes ut på utsiden, i stedet for at den lukkes inne i
konstruksjonen og gjør skade på isolasjon og reisverk.
På samme måte som Hunton Vindtett™ og Hunton Undertak™ vil isolasjon av trefiber også
bidra med å transportere fukt ut av bygget. Flex- og Zell Isolasjon™ opptar opptil 8 ganger
mer fukt enn andre typer mineralull isolasjon.
9
Eksempler på innvendig vegg
Ett enkelt lag Fermacell® fibergips oppfyller uten problemer de fleste krav til bl.a.
­lydisolering, brannsikring og avstivning i huset. Det betyr mindre montasje og mindre
materialforbruk sammenlignet med tradisjonelle gipsplater, som ofte krever to lag
for å oppnå samme krav. I tillegg er Fermacell fibergips slagfast, slik at montørene
hurtig kan montere platene med krampe eller spikerpistol. Dette sparer tid og kostnader.
• 12,5mm Fermacell® fibergips
• 2 x 48x98mm trestender
•Mineralull
• 12,5mm Fermacell® fibergips
Brannklassifikasjon EI60
Oppnåelig lydverdi R`w 55-57dB
• 12,5mm Fermacell® fibergips
• 2 x 75mm stålstender
•Mineralull
• 12,5mm Fermacell® fibergips
Brannklassifikasjon EI60
Oppnåelig lydverdi R`w 55-57dB
10
Sammenligning gips vs Fermacell® fibergips:
Tradisjonell kartonggips
Lydisolering
Fibergips
Lydisolering
Ikke bærende
vegg, 70mm stål
Ikke bærende
vegg, 70mm stål
1 lag
(13mm):
R’w = 36 dB
1 lag
(12,5mm):
R’w = 46-50 dB
2 lag
(2 x 13mm):
R’w = 44 dB
2 lag
(2 x 12,5mm):
R’w = 50-55 dB
Skruefeste
Skruefeste
2 lag
1 lag
0 kg
i en skrue
uten plugg
30 kg
i en skrue
uten plugg
10– 30 kg
i en skrue
med t-plugg
50 kg
i en skrue
med t-plugg
Brannmotstand
Brannmotstand
Ikke bærende
vegg, 70mm stål
Ikke bærende
vegg, 70mm stål
2 lag:
El 60
1 lag:
El 60
(EI 60 A2-s1, d0)
Plater:
2 x 13mm
Plate:
12,5mm
11
Etasjeskiller
Høy trivselsfaktor kan ofte måles i desibel! Silencio 36® er spesielt utviklet for å tilfredstille
de nye forskriftene for trinn- og luftlyd mellom ulike boenheter. Denne porøse trefiberplaten
har høy dynamisk trykkstivhet og kan derfor monteres uten ekstra kantavstiving. På denne
måten oppnås reduserte byggekostnader sammenliknet med andre byggemetoder.
Silencio fåes også med utfreste spor for vannbåren varme, Silencio Thermo®.
Eksempel oppbygning tregulv med Silencio 36®:
• Parkett / laminat
•Fermacell® fibergips eller gulvgips
• Silencio 36®
• 22mm gulvspon
• Hunton I-bjelken™
• Lydhimling, 2 lag gips opphengt
i lydbøyler
Trinnlyd L’n,w < 53 dB
Luftlyd R’W > 55 dB
Dersom vannbåren varme ønskes, kan man
i stedet for Silencio 36® benytte Silencio Thermo®.
Eksempel oppbygning hullbetong med Silencio Thermo 36®:
• 14mm Parkett
•Ullpapp
•Varmefordelingsplate
• Silencio Thermo 36®
• 0,2mm plast
•Avretting
• 265mm hulldekke
Trinnlyd L’n,w 47-51 dB
Luftlyd R’W 58-60 dB
12
Hvorfor vannbåren varme?
Det er flere fordeler med et
­vannbåren gulvvarmesystem
i både lavenergi og passivhus:
•Gulvvarme gir økt bokomfort.
•Du kan ha det 1-2 grader kaldere i luften
uten at det føles kaldere .
• Varme stiger oppover og da er det naturlig
å legge varmen i gulvet.
• Det kan bli krav om fjernvarmetilkobling.
• Du har muligheten til å velge fleksibel
energikilde (f.eks. varmepumpe).
• Perfekt for de som har ønske om å bruke
fornybare engergikilder (f.eks. sol, bio).
Usynlig komfort!
Med Silencio Thermo® får du et varmesystem som ikke er synlig, ikke høres og ikke
samler støv. Det er heller ikke i veien når du skal gjøre rent eller når du skal møblere.
Silencio Thermo gir deg en jevn komfortabel varme. Du kan også senke rom­
temperaturen med et par grader uten at det føles kaldere. Silencio Thermo gir
rask reguleringshastighet og med lav vanntemperatur.
C104600
Silencio® er designet for å være så miljøvennlig som mulig!
Silencio platene er laget av restavfall fra treindustrien – trefiber.
All treflis som brukes i Silencio platene er fra FSC-godkjent virke.
13
Gulvvarme og
trinnlydsdemping i ett
14
Mer informasjon og leggeanvisninger kan du laste ned på www.hunton.no.
15
September 2013 – www.idetrykk.no
Dette papiret er 100% resirkulert
Vi gjør det enkelt å bygge solid
www.hunton.no – [email protected] – tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10
Teknisk helpdesk – tlf. 815 10 033 – [email protected]