SPERRETABELLER (for I-bjelke)

Comments

Transcription

SPERRETABELLER (for I-bjelke)
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Detaljen viser gjeldende sperretabeller for Hunton I-bjelken
Tabellene er beregnet etter oppgitte forutsetninger. Bruk av lastkombinasjoner og
nedbøyningskrav må vurderes med bakgrunn i toleranser og deformasjonskrav for hver enkelt
konstruksjon.
Sperrer over ett felt med c/c 600
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 1 – Senteravstand 600mm
Saltak eller pulttaksperrer over ett felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over ett felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 1 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over ett felt med c/c 300
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 2 – Senteravstand 300mm
Saltak eller pulttaksperrer over ett felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over ett felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 2 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over to felt med c/c 600
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 3 – Senteravstand 600mm
Saltak eller pulttaksperrer over to eller flere felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over to felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 3 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over to felt med c/c 300
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 4 – Senteravstand 300mm
Saltak eller pulttaksperrer over to eller flere felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over to felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 4 av 4