endeopplegg av sperre på svill

Comments

Transcription

endeopplegg av sperre på svill
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-02-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL (Med Hunton I-bjelke)
Detaljen omhandler endeopplegg av Hunton I-bjelke sperrer på svill.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Lengden på forsterkningen
skal være 300 mm for alle
bjelketyper
Løsningen krever forsterkning av sperreenden som vist i figuren over.
Kapasiteter
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
(Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet pr.
bjelke i kN
(Rd) Dimensjonerende
oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Endeopplegg min. 98 mm
Endeopplegg min. 98 mm
Med stegforsterkning
SJL45 H200 - H350
11,30
7,82
SJL60 H200 - H400
14,30
9,90
SJL90 H200 - H400
16,50
11,42
Bjelketype
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm = 1,3 (skjærkraft)
Side 1 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-02-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL (Med Hunton I-bjelke)
Montering av stegforsterkning
Montering av stegforsterkning gjøres med skruer som går minst 15mm inn i motstående
stegforsterkning. Det benyttes min. 4 stk innfesting pr. forsterkning på bjelkehøyder
inntil 300mm, og min. 6 stk på høyder over 300mm. Kantavstand for skruene skal være
min. 55mm.
Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype
SJL45
SJL60
SJL90
Forsterkningens tykkelse i mm
Kryssfiner 18 mm
Kryssfiner 25 mm
Kryssfiner 40 mm
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Eksempel på sperre med forsterkning opplagt på toppsvill vegg
Side 2 av 2
Festemiddel
Skrue 4,5x40
Skrue 4,5x50
Skrue 5,0x80