Boremal Fjellpulken barnepulk - RAZER

Transcription

Boremal Fjellpulken barnepulk - RAZER
Forover
Legg boremalen i forsenkningen i pulkskroget og sørg for at den ligger
rett. Det kan lønne seg å feste malen med tape.
Avstanden fra kanten av arket til kanten på pulken skal være 32 cm.
(Gjelder standard Fjellpulken barnepulk. For andre pulker gjelder
andre avstander.)
Bor deretter hull gjennom de 4 markeringene.
Hullene bores med 8,0mm bor
NB! Husk å fjerne madrass og evt dunpose før du borer
Bruk medfølgende skruer og låseskiver (rød) til å feste skiene til pulken.
Den lille fjærskiven skal ligge mellom den røde skiven og
innsiden av pulken.
For lettere montering anbefales det å lime fast den røde låseskiven til
pulkskroget. Bruk da Casco Superfix eller tilsvarende lim.
Bruk medfølgende umbraconøkkel og stram godt til.
GOD TUR!
Hullene bores med
8,0 mm bor.
Ta kontakt på telefon 473 52 617 om du har spørsmål til monteringen
Avstand til bakende pulk
32 cm
NB!!
Ved utskrift av denne pdf
velg ”Ingen” under
sideskalering.
Kontrollmål deretter
avstanden mellom fremre og
bakre hull.
Denne avstanden skal
være 21 cm.
Tips!
Anbefaler at man borer de fremste hullene først. Deretter legger
man skiene på monteringsmalen for å sjekke at de bakre hullene
stemmer overens med boremalen.
Hvis ikke gjør man nødvendige korreksjoner når man borer de to
bakre hullene.

Similar documents