Prosessfaser fra Udir - Granstangen skole

Transcription

Prosessfaser fra Udir - Granstangen skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Velkommen til foreldremøte
Vi bygger karakter
Hovedmål: Når elevene er 25 år er de enten i jobb eller under utdanning!
•
•
•
•
•
•
Utholdende
Nysgjerrig
Samvittighetsfull
Optimistisk
Selvkontroll
Målbevisst
• Jobber en med karaktertrekkene er sjansene
større for bedre karakterer
Agenda
• Regler
• Nytt skolebygg -> rutiner for garderobe (skap/lås/innesko) og
bokskap
• Følgeseddelsystemet -> hvordan fungerer det og hva er hensikten?
• Mobbing og nettvett
• Standpunktkarakterer -> rettigheter i forhold til
standpunktkarakterer. Nå kan jo alle trinn få standpunkt. 8. trinn –
valgfag og 9. trinn – valgfag og mat og helse
• It's learning og ny e-plattform
• Omvisning på skolen med kontaktlærere
• Tid i klasserommet
Regler
• På Granstangen er vi på tiden
• På Granstangen følger elevene lærerens
beskjeder
• På Granstangen tar elevene ansvar for seg selv
og sine ting.
• På Granstangen tar elevene ansvar for at
medelever har det bra
Følgeseddelsystem
1. Lærer sekunderer
3. Du sendes med følgeseddel til
Craig
 Her får du beskjed om at
dette er 1. forsøk denne
dagen, og du går tilbake
til undervisningen med
beskjed om å følge
reglene.
2. Du bryter regel på nytt og
sendes igjen med følgeseddel
til Craig
 Nå ringer du hjem og
forteller at du er sendt 2
ganger til rektor på
samme dag. Du sendes
tilbake til undervisningen
for å prøve enda en gang.
Du får beskjed om at hvis
du får en følgeseddel til så
vil du bli utvist av
undervisning i klassen
resten av dagen. På din
følgeseddel står det nå 2.
forsøk.
4. Du bryter reglene nok en gang,
mottar ny følgeseddel og blir
sendt til Craig Dine foreldre blir
kontaktet, og du blir utvist fra
undervisning i klassen resten av
dagen. Det betyr at du må
fullføre dagen på kontoret til
Craig
Du tar ansvar for egen
oppførsel og bidrar til
at læringsmiljøet i
klassen er optimalt.
PS
Ved 6 følgesedler blir det
sendt skriftlig advarsel
hjem om fare for nedsatt
karakter i oppførsel.
Veiledende antall
følgesedler for nedsatt
oppførselskarakter er 10
=NG og 20= LG
Følgeseddel
Navn:
Klasse:
Lærer:
Dato:
Tidspunkt for utsendelse:
Årsak
Snakking
Begrunnelse
Eleven snakker med medelever uten å ha fått ordet.
Vandring
Eleven går rundt i klasserommet uten lov.
Diskutering
Eleven diskuterer med læreren etter å ha fått beskjed om at
læreren ikke vil diskutere denne saken videre.
Kasting av
gjenstander
Eleven kaster gjenstander på andre elever eller på gulvet.
Respekt
Eleven viser dårlig ”attitude”.
Annet
Kryss av
Mobbing - §9A
§ 9a–1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
Hvem
Gjør hva
Tidsramme
Mål
De som oppdager/blir utsatt for
krenkende adferd
Meld fra til
kontaktlærer/miljøterapeut
Umiddelbart
Informasjon, avverge skade
eller utvikling av konflikt
Miljøterapeut/kontaktlærer
Samtale med involverte.
Undersøker saken
I løpet av de neste
2-3 dagene
Informasjon, støtte
Miljøterapeut/kontaktlærer
Ringer hjem,
Samme dag
Informasjonsflyt
Miljøterapeut/kontaktlærer
Loggfører hendelsen
Så raskt som mulig
Dokumentasjon
Rektor/miljøterapeut
Vurderer om enkeltvedtak skal fattes
Samme dag
Handling, dokumentasjon
Rektor
Fatter et enkeltvedtak på vegne av
den utsatte.
Så raskt som mulig
Handling, dokumentasjon
Rektor
Ved behov, fatter enkeltvedtak på
vegne av utøver av krenkende adferd
Så raskt som mulig
Handling, dokumentasjon
Miljøterapeut/kontaktlærer
Samtale med involverte
Innen 14 dager
Oppfølging, støtte
Kontaktlærer
Evt. oppfølging i “tett på” samtaler
eller konferansetime
I løpet av året
Oppfølging, støtte
Standpunktkarakter
• Valgfag på 8. trinn
• Valgfag på 9. trinn
• Mat og helse på 9. trinn
• 10. trinn
Alle fag