Elektroniske følgesedler - Visma CS-Web

Transcription

Elektroniske følgesedler - Visma CS-Web
Elektroniske følgesedler
Varemottak ved bruk av elektroniske følgesedler
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 2 of 7
OM DETTE DOKUMENTET
VERSJONSHISTORIKK
Versjon
1.0
2.0
3.0
Beskrivelse
Varemottak med elektroniske følgesedler
Dato
Hvem
25.01.2013 AaGH
16.01.14
BDR
07.02.2014 BDR
INNHOLDSFORTEGNELSE
OM DETTE DOKUMENTET.................................................................................................. 2
VERSJONSHISTORIKK ....................................................................................................... 2
INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................. 2
Forord:............................................................................................................................... 3
Elektroniske følgesedler (BIM30). ...................................................................................... 4
Oppdatere varemottaket .................................................................................................... 6
Henting av elektroniske følgeseddel fra en leverandør ...................................................... 6
CS-Mobile og andre håndholdte enheter ........................................................................... 7
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 3 of 7
Forord:
Rutinene for innhenting av elektroniske følgesedler vil kunne være forskjellige med hensyn til
hvordan følgesedlene blir «overført» fra leverandør til kjede eller den enkelte butikk. Disse
rutiner blir kun skjematisk beskrevet her, men din kjede vil kunne gi deg instrukser, om
nødvendig.
I denne rutinebeskrivelse forutsetter vi at følgesedlene ligger klare til bearbeiding.
Behandling hos
leverandør, klargjort
og sendt
Bestilling
generert i fra
butikk
Varemottaksrutine i
i butikken
Sky
Dersom kundebestilling automatiske
meldinger i form av mail / SMS
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 4 of 7
Elektroniske følgesedler (BIM30).
Overfører følgeseddel til PocketSuper.
Endre butikk.
Sletter følgesedler eldre enn dato. OBS, det slettes for alle butikker.
Logg på hva som har kommet fra CS-Mobil til BIM30.
Starter henting av nye følgesedler fra definert leverandør (se egen
beskrivelse).
Søk etter følgeseddel.
Sletter den følgeseddelen du står på.
Avslutt.
I BIM30 ser du følgesedler som har kommet fra dine leverandører.
Du velger den aktuelle følgeseddel ved å stille deg på linjen og dobbeltklikk, eller bruk Enter
knappen på ditt tastatur.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 5 of 7
Gir mulighet til å prioritere en kundebestilling. Systemet vil automatisk matche
mot kundebestillinger (eldste først). Men er leveransen mindre enn antall i
bestilling, kan du ved knappen velge hvilke kunder som prioriteres.
Skal du bruke håndskanner til innregistrering, velger du dette alternativet. Da
kan du fortløpende skanne inn varer, og BIM30 legger de på riktig linje i
henhold til varenr. I teorien kan du altså skanne inne hele leveransen uten
noen form for kontroll. Kontrollen blir ivaretatt av BIM30. Etter endt skanning,
trykker du «Avbryt», og ser da hvilken match BIM30 har gjort i forhold til
innskanning. Ta alltid en kontroll av linjene før oppdatering.
Gir utskrift av følgeseddelen.
Viser bestillinger som ligger på varen.
Oppdaterer mottaket i henhold til antall i kolonnen «levert».
Setter kolonnen «Levert» lik kolonnen «Antall»
Tar deg til varekortet på gjeldene varelinje.
Søk etter varelinje i følgeseddelen, kan også brukes til å sortere linjene.
Ut av følgeseddelen.
På linjenivå i følgeseddelen ser vi en kolonne «Inn». Den viser der det er avvik mellom
innpris i varekortet og innpris på følgeseddel. Dette er til informasjon, og avviket ser man i
feltene:
Innpris fra følgeseddel vil oppdatere kostprisen (FIFO) pr butikk. Salg og varelagerverdi
beregnes etter denne kostprisen. Kostpris fra BIM30 endrer ikke innprisen i varekortet, så
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 6 of 7
det er normalt sett ikke nødvendig å endre innprisen i varekortet, men det er valg som hver
kjede gjør selv.
Kolonne «Ut» viser avvik i utpris på følgeseddel (hvis aktuelt) og varekortet ved U. I den
grad leverandøren leverer følgeseddel med veilendende utpris, vil dette normalt sett kreve
handling ved å endre utprisen på varekortet.
Den viktigste kontrollen i varemottaket, er kontrollen med antall som er mottatt og til hvilken
pris. Ved bruk at elektronisk følgeseddel vil det være samme innkjøpspris som din
leverandør benytter ved faktureringen, men en kontroll mot feil bør utføres.
Innkjøpsprisen vil oppdatere din kostpris (FIFO) på varen. Utsalgsprisen kan du endre hvis
ønskelig. Innprisen på elektronisk følgeseddel kan ikke endres. Er det avvik må det
reklameres til leverandør.
Oppdatere varemottaket
Når leveransen er kontrollert og mottatt antall er registrert i følgeseddelen, er det klart for
oppdatering. Er det en mankoleveranse vil disse bli liggende igjen som rest-linjer. Dersom
du melder inn et større antall enn hva følgeseddelen viser, vil varelinjen meldes oppdatert og
vareregisteret oppdateres. Du må selv informere din leverandør om slike uregelmessigheter.
Du gir kun informasjon om hvilken skriver du vil ha mottaksrapporten/kundebestillinger
skrevet ut på, samt om du ønsker at etiketter skal skrives ut for de aktuelle varer
(etikettformat må være definert på varekortet).
Henting av elektroniske følgeseddel fra en leverandør
Tar deg til en oversikt over de leverandørene som leverer elektronisk
følgeseddel, og det er her du henter nye følgesedler fra disse leverandørene.
Du stiller deg på den aktuelle leverandør og bruker knappen «Start henting». Du får får
overført følgesedler som ligger klare hos leverandør (det hentes på alle butikker når en
butikk velger «start henting».
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 7 of 7
CS-Mobile og andre håndholdte enheter
CS-Mobile kan benyttes til mottak mot de elektroniske følgesedlene i BIM30 (se egen
beskrivelse CS-Mobile).
BHT–terminal kan også brukes til å melde mottak i BIM30 (se egen beskrivelse for BHTterminal).
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00