Import av varer fra Excel - Visma CS-Web

Transcription

Import av varer fra Excel - Visma CS-Web
Import av varer fra Excel
Varefiler fra Excel til import i format Komplett.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 2 of 10
OM DETTE DOKUMENTET
VERSJONSHISTORIKK
Versjon
1.0
2.0
3.0
Beskrivelse
Import av varer fra Excel
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Dato
Hvem
07.12.2012 AaGH
21.04.2013 AaGH
04.02.2014 BDR
Page 3 of 10
INNHOLDSFORTEGNELSE
OM DETTE DOKUMENTET.................................................................................................. 2
VERSJONSHISTORIKK ....................................................................................................... 2
INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................. 3
Forord:............................................................................................................................... 4
CS-Web Excel mal på varefiler fra leverandører. ............................................................... 4
CS-Web_Excel fra din leverandør ..................................................................................... 5
CS-Web_Excelfil til korrekt import format – Komplett (OF51XLS) ...................................... 7
CS-Web_Utfordring med EAN/GTIN. ................................................................................. 9
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 4 of 10
Forord:
De fleste butikker som bruker CS-Web Butikkdata får sine vareregistre ajourført gjennom
kjedens avtaler med leverandørene, filer hentes og bearbeides med programvaren i
importmodulen i CS-Web.
Fordi butikkene i en kjede er ofte forskjellige, og har deler av sortimentet som avviker fra
kjedens sortiment, har det blitt utviklet en mulighet for å starte import av varer med basis i
Excel filer.
Det er denne importen som beskrives i denne dokumentasjon.
CS-Web Excel mal på varefiler fra leverandører.
De fleste leverandører kan levere sitt vareregister i et Excel ark, det er imidlertid viktig å få
med tilstrekkelig informasjon.
Det er utviklet en mal, denne kan selvsagt bli sendt til leverandøren slik at han fyller den ut,
eller du kan bruke denne sammen med din leverandørs Excel, og lage en fil som kan leses
inn i CS-Web
Det er et rikt valg av muligheter for felter til import, se beskrivelse i egen dokumentasjon:
«Appendix vareimport fra Excel». Malen tar blant annet høyde for leverandører som har flere
EAN nummere på samme vare.
Mal ark. (se egen fil)
(Arket er her visuelt delt)
Metodikken er at du bruker de aktuelle koder fra «Appendix vareimport fra Excel», og setter
dette inn i det arket du får fra din leverandør.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 5 of 10
CS-Web_Excel fra din leverandør
Dette arket brukes videre i behandlingen. Du kopierer inn og legger inn aktuell informasjon.
Første viktige endring ligger i at du alltid må ha en spesiell «A-Kolonne»
Du legger inn en ny kolonne.
 Det neste du må gjøre er å klargjøre linjer for den nødvendige «topp informasjon»
(Du må legge inn 9 linjer)
 Du kopierer nå «topp informasjonen» fra ditt mal ark.
Her
registrerer du
inn den
betegnelse
du vil at filen
skal ha
videre i
systemet.
 Du skal nå legge inn korrekt formatbeskrivelse i henhold til «Appendix vareimport fra
Excel» på hver kolonne. NB! Denne informasjon må ligge i linje 9.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 6 of 10
Visma Retail kan selvfølgelig bistå med oppsett på mal for din leverandør.
Bemerk:
o Du må aldri ha samme kode på flere kolonner, unntak her er «ekstra EAN
nummer»
o Dersom en varelinje har flere EAN koder, kan dette legges inn som ekstra
kolonner i arket, med kode 4850-3, 4850-3 osv.
o Kolonner du ikke legger noen koder på blir ikke med i importen.
Når du har registrert inn nødvendig informasjon i Excelfilen, skal du lagre denne filen
som en .csv fil. Når du lagrer filen som .csv så gi den et kort navn, uten mellomrom eller
æøå. Dette fordi det er begrensning på antall karakterer i filnavnet 14 tegn (vær også
oppmerksom på at ved import vil filnavnet skille på store og små bokstaver i navnet).
F.eks. FH.csv - Import fil for Fredrik Hansen
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 7 of 10
CS-Web_Excelfil til korrekt import format – Komplett (OF51XLS)
Under vareimport har du et eget program for dette.
Dette programmet tillater deg å importere en fil som ligger lokalt på din maskin.
Når du har funnet filen bruker du «Last opp» knappen.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 8 of 10
Merk av for «Til OF50»
Filen lese nå inn, og programmet tar deg til OF50 for videre behandling av varefilen, før
oppdatering til vareregisteret. Se egen instruks CS-Web Vareimport og bearbeiding.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 9 of 10
CS-Web_Utfordring med EAN/GTIN.
Enkelte bransjer har EAN/GTIN fra produsentland som begynner sine nummer med nuller,
eller ikke har 13 siffer.
Det må en egen Excel-rutine til for å at nummer som begynner med 00 skal beholde sine
nuller. Se eksemplet nedenfor som viser et slikt nummer.
Her må du bearbeide ditt Excel ark før du lagrer det som en .csv fil.
Et eksempel kan være:
Her har man blanding av
EAN struktur.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 10 of 10
Du kan formatere dine tall, til en egendefinert type. Marker feltene og høyreklikk og velg
egendefinert.
Du velger formater feltet du har
markert, deretter egendefinert, og
velger typen med 0 for utfylling.
Deretter legger du inn 13 stk nuller
slik at du markerer at du skal ha en
kode på 13 posisjoner.
Din fil skal da få en struktur som vist nedenfor.
De EAN nummere som ikke har 13 siffer vil nå få en eller flere 0 foran sitt nummer.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00