FOR DEG SOM IKKE ER ØKONOM

Transcription

FOR DEG SOM IKKE ER ØKONOM
Ålesund: 19.04.2012, Quality Hotel Waterfront
ØKONOMI
FOR DEG SOM IKKE ER ØKONOM
FÅ KUNNSKAP OM REGNSKAP, BUDSJETT OG ØKONOMISK STYRING
- Lær å forstå tallene i regnskapet – økonomiforståelse på 1 – 2 – 3
- Hvordan lykkes med budsjettering og økonomisk analyse?
- Slik bidrar du til bedre kostnadskontroll og inntjening
- Bli bedre på kostnadsoverslag – nøkkelen til suksess
- Få innsikt til å ta de riktige beslutningene - meld deg på i dag!
ET LÆRERIKT KURS I SAMARBEID MED:
www.medi3.no/kompetanse
Våre kursledere gir deg innsikt til
å fatte de riktige beslutningene
ØKONOMI FOR DEG SOM IKKE ER ØKONOM
Kjære deltaker,
Har du behov for bedre å forstå et regnskap? Trenger du mer
kunnskap om økonomi?
Få bedre kunnskap innen økonomisk styring
Mange andre yrkesgrupper enn økonomer jobber med økonomispørsmål. I en hektisk hverdag, med krav om effektivitet og raske
beslutninger, er økonomiforståelse nøkkelkunnskap. Du møter
kanskje vanskelige spørsmål og regnestykker der du kunne ønske
å ha bedre forståelse og oversikt. Å lære et nytt ”språk” som
økonomi kan for mange være en stor utfordring, og økonomisk
kunnskap går fort i glemmeboken.
På dette kurset får du basiskunnskaper i økonomi, og bedre
forståelse for de økonomiske sammenhenger i bedriften du
trenger for å ta gode beslutninger.
• Lær det du trenger å vite om grunnleggende budsjettering
• Få verktøyene til å foreta gode lønnsomhetsberegninger for
dine prosjekter
• De viktige nøkkeltallene – slik henter og forstår du informasjonen
fra regnskapet
• Bli bedre på å lese, tolke og forstå økonomiske rapporter
Praktisk undervisning
Våre dyktige og erfarne kursledere legger opp til praktisk oppgaveløsning og diskusjoner underveis i kurset. Det vil veksle mellom
teori og eksempler du vil kjenne igjen fra din egen arbeidssituasjon. Denne vinklingen vil gjøre deg bedre rustet til å forstå en virksomhets økonomiske helhet og gi deg bedre gjennomslagskraft i
møte med andre ledere i virksomheten.
Passer for alle
Målgruppen for kurset er alle som trenger kunnskap om økonomistyring uten å ha den formelle økonomiske kompetansen.
Rune Norbakk er siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole og er i dag Administrerende direktør i Visma Services Norge AS.
Rune begynte i regnskapsbransjen i 1989
etter å ha arbeidet i dataselskaper med utvikling, vedlikehold og salg av økonomisystemer. Etter flere år som bedriftsrådgiver
har han siden 2001 hatt ulike lederroller i Visma Services.
Rune har lang erfaring som kursinstruktør og foredragsholder.
Øystein Omvik har siviløkonom utdannelse
fra Handelshøyskolen BI og arbeider nå
som Senior bedriftsrådgiver i Visma Services, avdeling Sunnmøre med overordnet
ansvar for rådgivningsområdet. Han har
tidligere arbeidet som økonomi- og finansansvarlig i flere større virksomheter som
NetCom, Djuice (Telenor ASA), Rolls-Royce Marine og senest
som CFO i Hjellegjerde ASA. Øystein har i tillegg 5 års revisjonserfaring fra Ernst & Young i Oslo og vil på en faglig måte lose
deg trygt gjennom dette lærerike kurset.
Christian Fredrik Magnus er svært erfaren
og dyktig kursleder. Han er i dag advokat
og daglig leder i Visma Advokater AS.
Christian har sin kompetanse innenfor
ulike juridiske fagområder, men særlig
med nasjonal næringsbeskatning og selskapsrett som sitt spesialområde.
Christian har Juridisk embetseksamen med spesialfag i arbeidsrett og jobbet mer enn 10 år i Ernst & Young før han begynte
i Visma. I tillegg har han styreverv i en rekke selskaper. Han har
lang erfaring i å formidle sin kunnskap både på eksterne kurs
og internt i Visma.
Om Visma
Som en av foreløpig få leverandører som kombinerer programvare og outsourcingtjenester opplever Visma at den sammensatte produkt- og tjenesteporteføljen blir stadig mer populær
blant de drøyt 220 000 kundene i Norden og Europa. Målet er
å gjøre kundene mer effektive og konkurransedyktige gjennom
frihet til å velge mellom programvare- og outsourcingsløsninger.
Med vennlig hilsen,
Ann Kristin Westbye
Prosjektleder Medi 3 Kompetanse
Tlf dir + 47 70 11 70 72
Mobil + 47 96 62 41 31
E -mail: [email protected]
Visma avdeling Sunnmøre er regionens største aktør innen
regnskap/økonomiområdet med 35 ansatte. De tilbyr et bredt
tilbud av elektroniske tjenester for å forenkle samhandlingen
mellom kunden og Visma, og for å kunne tilby stor grad av
selvbetjening (lavere kostnader) for kunden. Tilbyr også ett
bredt tilbud av rådgivningstjenester.
De fleste bedrifter vil finne noe av verdi og nytte i tjenestespekteret som kan bidra til effektivisering og forbedring innad
i bedriften. For mer informasjon, se www.visma.no.
KONFERANSEPROGRAM:
Torsdag 19. april 2012, kl. 08:00 – 16:00
ØKONOMI FOR DEG SOM IKKE ER ØKONOM
PROGRAM:
08:30 - 08:55
INNREGISTRERING, KAFFE OG TE
09:00
ÅPNING AV SEMINAR VED PROSJEKTLEDER I MEDI3
Lær mer om kalkyle og kalkulasjonsprinsipper
• Disse kalkylene må du kjenne til!
• Hva er nullpunktsanalyse og hvorfor er dette nødvendig kunnskap?
Kort innledning om økonomi
Slik utarbeider du et budsjett
Få bedre forståelse for økonomiske ord og uttrykk
Prosjekt og investeringsanalyse
• Pengenes tidsverdi
• Hva er et lønnsomt prosjekt?
• Hva er kontantstrøm?
Definisjon av sentrale økonomiske begreper
• Hva er kostnadsforståelse? – veien til god økonomistyring!
• Lær deg å skille mellom økonomistyring og finansregnskap
Organisering for lønnsomhet
Kostnadsbegreper for bedre kontroll og beslutninger
• Forskjellen mellom direkte og indirekte kostnader
Bli bedre på regnskapsforståelse og å føre regnskap
• Hva er et regnskap og hvorfor har man et regnskap?
• Få kunnskapen til å identifisere de viktigste komponentene
i et regnskap
• Årsregnskapet
Regnskapsanalyse – nøkkelen til god økonomisk oversikt!
Lær deg å identifisere nøkkeltallene for:
• Lønnsomhet
• Soliditet
• Likviditet
Forhold rundt skatter og avgifter
• Hvilke gaver er fradragsberettigede?
• Hva ligger i begrepet bonus og skattemessige konsekvenser av dette
Kurset veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning
og det vil bli lagt inn pauser med forfriskninger, kaffe og te.
Lunch 12:00 – 12:30
MEDISINSK SENTER,
BEDRIFTSHELSETJENESTE,
KOMPETANSE OG MEDISINSK
SIKKERHET TIL SJØS
Medi 3 AS er lokalisert på Nordvestlandet i Ålesund,
Molde og Ulsteinvik, og er blant Norges største frittstående
medisinske senter. Vi er blant de største bedriftshelsetjenestene i vår region med over 19.000 medlemmer og en
ledende leverandør innen medisinsk sikkerhet til sjøs.
Medi 3 Kompetanse er en betydelig leverandør av kurs
og konferanser til virksomheter både i privat og offentlig
sektor. Vi leverer åpne kurs og skreddersydde internkurs
innen områdene helse, arbeidsliv og samfunn.
Les mer om våre tilbud på www.medi3.no
www.medi3.no/kompetanse
Returadresse:
Medi 3 Kompetanse
Serviceboks 14
6025 Ålesund
B
Påmeldingsalternativer:
Medi 3 Kompetanse
Serviceboks 14 - 6025 Ålesund
70 11 70 02
70 11 70 70
[email protected]
www.medi3.no/kompetanse
Praktiske opplysninger:
Kundeservice:
Merethe Monsen, Tlf: 70117073 Fax: 7017002
E-post: [email protected]
Prosjektleder for dette kurset:
Ann Kristin Westbye, Tlf. 70 11 70 72, Mob. 96 62 41 31
E-post: [email protected]
Deltageravgift: Kr 4995,(Mva-fritt, inkludert lunch og kursdokument.)
Ta kontakt før påmelding for tilbud om grupperabatt.
Målgrupper:
Kurset passer for deg som har kunnskap og kompetanse på
andre områder enn økonomi, og har behov for praktisk kunnskap
om økonomi. Det kreves ingen forkunnskaper.
Konferansested:
Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Nedre Strandgate 25 – 27
6004 ÅLESUND
Tlf: 70 11 19 00
E-post: [email protected]
Påmeldingskode for konferansen: 5224
Påmeldingsregler:
Påmeldingen er bindende og avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften.
Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i din virksomhet.
MEDI 3 KOMPETANSE
Sentralbord: +47 70 11 70 70
E-post: [email protected]
www.medi3.no/kompetanse
MEDI 3 MEDISINSK SENTER
Sentralbord: +47 70 11 70 00
E-post: [email protected]
www.medi3.no
MEDI 3 SHIPMED ®
Sentralbord: +47 70 11 70 80
E-post: [email protected]
www.shipmed.no
MEDI 3 BEDRIFTSHELSETJENESTE
Sentralbord: +47 70 11 70 11
E-post: bhtp[email protected]
www.medi3.no/bht
Sammen skaper vi løsninger