Les versjonsbrevet her

Transcription

Les versjonsbrevet her
Oslo, juni 2010
1. opplag
All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke
en forpliktelse fra produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om
opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette
materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne
boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er
forbudt.
Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre
sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.
Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet,
utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og
vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører
anmeldelse og krav om erstatning.
INNHOLD
Innledning ............................................................................................................................ 1
Les dette før installasjon ...................................................................................................... 2
Generell informasjon ............................................................................................................................2
Etter oppgradering ................................................................................................................................2
Konvertering .........................................................................................................................................2
Nyheter 7.50 ........................................................................................................................ 3
Visma Travel Expense .............................................................................................................................3
Visma ERP-POS ......................................................................................................................................3
Logistikk ..................................................................................................................................................3
Satsvise rutiner .....................................................................................................................................3
E-post ....................................................................................................................................................3
Hendelsesrapportering ..........................................................................................................................4
Forbedringer 7.50 ................................................................................................................ 5
Grunndata ................................................................................................................................................5
Logistikk ..................................................................................................................................................6
EDI........................................................................................................................................................6
Ordrebehandling ...................................................................................................................................7
Roller ....................................................................................................................................................9
Kassesalg ..............................................................................................................................................9
Innkjøp ................................................................................................................................................10
Lagerstyring ........................................................................................................................................12
Diverse ordrerutiner ............................................................................................................................14
Pris-/Rabattavtaler ..............................................................................................................................14
Faktura ................................................................................................................................................15
Plassering ............................................................................................................................................15
Eksport av factoring kundefil / systemdata.........................................................................................15
Notathåndtering ..................................................................................................................................15
FIFO/Reservasjon ...............................................................................................................................15
Rapporter ...............................................................................................................................................15
Finans.....................................................................................................................................................16
Administrator funksjoner .......................................................................................................................19
Visma Document Center........................................................................................................................19
Time .......................................................................................................................................................19
Blanketter...............................................................................................................................................20
Teknisk ..................................................................................................................................................20
INNLEDNING
Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global
versjon 7.50
NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.45, men oppgraderer fra versjon 7.40 eller
tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.45 på Infoline i menyen
”Versjonsinformasjon”.
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å
bruke Visma Global versjon 7.50. Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og
forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift.
De viktigste endringene i versjon 7.50 er:
-
Integrasjon med Visma Travel Expense
Integrasjon med Visma ERP-POS
Forbedringer av integrasjon med Visma Bizweb
Forbedringer på EDI
Forbedringer på lagerstyring
Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon.
Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i
hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter
nyhetene.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
1
LES DETTE FØR INSTALLASJON
Generell informasjon
Tekniske krav
-
Visma Global støtter nå Windows 7 som operativsystem og Microsoft SQL
Server 2008 som database.
Vær oppmerksom på at Office 2010 64-bit ikke støttes av Visma Global.
Som til versjon 7.45 kreves minimum Windows 2003 Server som
operativsystem på server.
Microsoft SQL Server 2000 supporteres ikke lenger.
Installasjon
-
Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for
første gang etter installasjon av ny versjon.
Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon
av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor
sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.50, slik at tilbakekopiering
av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å
gjennomføre.
Etter oppgradering
-
-
Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres
konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om
Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke
versjonene av Visma Global.
Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.
Konvertering
-
Ved første gangs pålogging på et firma etter installasjon av 7.50, vil det utføres
en konverteringsrutine som kopierer plassering fra artikkel (Article) til
Lageroversikt (StockSurvey).
Dette gjelder bare for installasjoner som ikke har modulen Flerlager.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
2
NYHETER 7.50
Visma Travel Expense
Integrasjon med Visma Travel Expense
-
-
Visma Global er nå integrert med Visma Travel Expense både fra time og
ordre. Visma Travel Expense er en webbasert løsning for reiseregninger og
utlegg. Med integrerte systemer føres informasjonen kun én gang, ett sted.
Når reiseregninger og utleggsrefusjoner er attesterte og godkjente kan
kostnadene overføres til Visma Global.
For informasjon om oppsett og installasjonsguide kontakt forhandler.
Visma ERP-POS
Integrasjon med Visma ERP-POS
-
-
Visma Global er nå integrert med Visma ERP-POS. Visma ERP-POS er et
brukervennlig og moderne kassesystem. Systemet er intiutivt og logisk slik at
nye brukere raskt kan komme i gang med kassesalg. All informasjon om
produkter, priser og kunder fra Visma Global er tilgjengelig i kasseløsningen.
Kasseorderer fra Visma ERP-POS kan også gjøres om til en salgsordre i
Visma Global. Kassesystemet Visma ERP-POS er godkjent i henhold til de
nye svenske myndighetskravene.
For informasjon om oppsett og installasjonsguide kontakt forhandler.
Logistikk
Satsvise rutiner
Oppdater fra Visma Bizweb
-
-
Ny satsvis rutine for klargjøring av kunder og leverandører til enkelt eller
masse oppdatering av grunndata og øk.nøkkeltall fra Visma Bizweb. Rutinen
merker alle kunder og leverandører som er endret i Bizweb etter siste
oppdatering fra Bizweb i Global.
Feltet "Nye grunndata i Bizweb" på kunde- og leverandør-tabellene merkes
med hake. Deretter kan kunden/leverandøren oppdateres via rutine "Oppdater
valgt kunde/leverandør fra Bizweb".
Ønsker man å oppdatere alle kunder/leverandører, benyttes rutinen "Oppdater
alle kunder/leverandører i tabellen fra Bizweb"
E-post
Flere e-post alternativer
-
Det er nå mulig å styre utsendelser pr e-post til forskjellige adresser.
Alternativene for e-post adresser er kunde, kundens kontaktperson (deres
ref.), kundens fakturaadresse, andre kontaktpersoner pakkseddel og andre
kontaktpersoner purring. Tilbud og ordrer følger dette hierarkiet:
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
3
-
-
Adresse registrert på kontaktperson på ordre / tilbud
Adresse registrert på kundens kontaktperson
Adresse registrert på kunde
Unntakene er : Faktura / fakturakopi går alltid til fakturaadresse dersom denne
er registrert. Pakkseddel går alltid til ”Andre kontaktpersoner – pakkeseddel”
dersom denne er registrert. Purring går alltid til går alltid til ”Andre
kontaktpersoner – purring” dersom denne er registrert.
Feltet E-post er lagt til under gruppeboksen Faktura-adresse på skjermbildene
Kunde og Kunde relatert.
Emnetekst
-
Det er implementert mulighet for å konfigurere emneteksten på e-post
meldinger som genereres av Global. Oppsettet gjøres via Grunndata,
Kunde/Leverandør og Utskriftsprofil.
Hendelsesrapportering
Varsel pr e-post
-
Det er nå mulighet for varsling pr. e-post fra diverse rutiner. Dette gjelder både
varsel av teknisk karakter, samt EDI relaterte meldinger. Varsel, samt alle
innstillinger for varsel, settes opp via Administrator rutiner – System –
Hendelsesrapportering.
-
Verdiene som skrives i feltene SMTP-server og SMTP epost fra adresse blir
skrevet korrekt til registry først når rg_srv.exe stopper på vanlig måte. Etter at
verdiene er skrevet inn er det viktig å avslutte Global og la rg_srv.exe stoppe
av seg selv og ikke manuelt stoppe prosessen i Task Manager.
-
Hvis det ønskes melding på samme hendelsestype til flere mottakere, velges
hendelsestypen flere ganger.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
4
FORBEDRINGER 7.50
Grunndata
Prislister
-
Det er nå mulig å krysse av for at prislister er utgått/sperret. Prislister som er
utgått/sperret vil ikke lenger være aktive i prisoppslag. De kan skjules på
samme måte som andre data merket som utgått/sperret.
Kunde
-
Parameteret kredittsperre har fått tilføyd alternativet "Tillat tilbud/kontantnota
og venteordre". Dersom man velger dette alternativet vil systemet tillate
registrering av tilbud og ordrer selv om disse overstiger kundens kredittgrense.
Alle statuser er tilgjengelig ved avslutning av tilbud, men overføring til
salgsordre vil skape en venteordre ikke en standardordre. Kassesalg kan
registreres direkte på kunden, men det er kun mulig å overføre ordren til
venteordre. Salgsordre tillates, men har kun statusene venteordre eller
kontantnota tilgjengelige. Disse ordrene må manuelt behandles og det er
dermed ikke tillatt å endre ordrestatus ved drag-and-drop i Ordre-Ticker.
Artikkel
-
-
Det er nå mulig å kalkulere priser i alle pris-felt, for å forenkle f.eks håndtering
av priser eks/inkl.mva. Du kan benytte regneartene +, -, / og * for å utføre
kalkulasjoner. Kalkulasjonen utføres fra venstre mot høyre. Paranteser kan
ikke benyttes. Desimalskilletegn er som før ”,” (komma).
Mulighet for oppslag på alternative leverandørers GTIN. Søk på GTIN nummer
er nå utvidet til også å inkludere alternative leverandørers GTIN.
Dette krever at tilleggs-søk artikkel under Firmainnstillinger-Logistikk er satt
opp. Dersom dette er satt opp vil Global søke på GTIN under alternative
registre hvis ikke tilslag på GTIN i artikkel- eller enhetsregister.
Ved oppretting av nye artikler, opprettes det automatisk en linje under fane 4
Min/maks lager. Verdien i lagersted vil være det lagerstedet som er merket
som "Standardverdi", hvis ikke noen lager er merket som standard, benyttes
som før lager 0 (Ingen verdi)
Artikkelstrukturer
-
Kalkulering av volum og vekt på utskrifter er korrigert. Tidligere kunne total
volum og vekt for ordren bli feil ved første gangs utskrift av ordreblanketter,
hvis man benyttet/endret enheter på artikkelstrukturen.
Prosjekt
-
Problemer med at avdelingsnavn på prosjekt ikke ble vist på grunn av
kostnadsbærerkoblinger er nå løst.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
5
Integrasjon med Visma Bizweb
-
Bizweb er nå integrert som egen fane på kunde- og leverandørkortet. Hvis
Bizweb er kjøpt og satt opp, vil man her få mye nyttig info om kunden /
leverandøren via Bizweb sine tjenster.
Bizweb er dessuten integrert i forhold til ordre- og innkjøpsrutinene.
Satsvis rutine for å oppdatere en eller flere kunder samtidig med informasjon
fra Bizweb.
Endret navn på Bizweb feltene som er tilgjengelige under tabelloppsett
kunder/leverandører. Feltnavnene begynner nå med Bizweb.
Kostnadsbærerkoblinger
-
Under runtinen Grunndata- Vedlikehold registre - Kostnadsbærerkoblinger Koblings vedlikehold - Fane 2 Registrering, fungerte ikke scroll funksjonen
korrekt. Dette medførte at det ble vanskelig å registrere og holde oversikt over
flere enn 30 koblinger. Dette er nå korrigert.
Logistikk
EDI
Duplikat meldinger
-
Kontrollen på sendte og mottatte dokumenter er utvidet for å forhindre
duplikate meldinger.
-
Hvis et innkjøp som allerede er lagret med status ”send” og oversendt via Aktiv
EDI sentral blir lagret som ”send” på nytt, vil det nå komme et varsel om dette.
-
Identiske meldinger som blir forsøkt importert flere ganger, vil bli avvist.
Import av ordre, der samme ordrenummer allerede er importert tidligere, blir
importert men ikke automatisk oppdatert, og det blir gitt varsel om manuell
håndtering i Aktiv EDI sentral.
Nytt format
-
De nye EDI formatene Visma XML format 5.1 inkluderer informasjon om
merverdiavgiftsklassen (høy, middels, lav), antall ordrelinjer og antall enheter,
samt informasjon om fakturaperioden (dato fra og til).
Eksport / import
-
På valget EDI leverandør er det nå mulighet for å velge ”Fil” som
kommunikasjon. EDI meldinger kan da eksporteres til og importreres fra et
filområde.
Sluttkunde
-
Det er implementert mulighet for å spesifisere sluttkunde (ultimate customer)
med tilhørende leveringsadresse sluttkunde (delivery address ultimate
customer). Feltene er tilgjengelig i tabelloppsett i skjermbildene for ordre og
innkjøp, men må hentes inn i ordrehodet (evt. også i linjeinfo) via design
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
6
studio. Informasjonen eksporteres til segmentet
UltimateBuyer/UltimateDeliveryParty i XML filene, og forutsetter Visma XML
format 5.1.
Slette ordrer
-
Det er nå mulig å flytte en allerede sendt utgående ordre til slettet-mappen i
Aktiv EDI sentral.
Tidsstyring
-
Det er lagt inn mulighet for å hente og sende nye EDI-meldinger via satsvise
rutiner tidsstyrt.
Leveringsadresse
-
Ved import av ordre, hvis rutinen ikke finner leveringsadressen på kunden vha.
GLN, vil den også nå sjekke på kjedeleders leveringsadresser, såfremt kunden
er knyttet til en kjede. Sjekken er GLN.
Kvitteringer
-
Kvitteringer ble generert selv om valget ikke var krysset ut på EDI profil kunde.
Dette er korrigert.
Egendefinerte felt
-
Tidligere ble ikke egendefinerte felter eksportert til EDI dokumentene. Det er
nå implementert støtte for AddOn funksjoner til EDI rutinen. Dette vil også løse
behovet for å eksportere/importere egendefinerte felter, samt andre
standarddatabasefelter som tidligere ikke var tilgjengelige.
Ordrebekreftelse
-
En manuell godkjennelse av innkommende ordrebekreftelse eller
innkommende faktura kunne returnere et tomt godkjennelsesskjermbilde.
Dette er korrigert.
Hvis en innkommende ordrebekreftelse inneholder flere ordrelinjer enn det
opprinnelige innkjøpet, blir nå innkjøpet korrekt oppdatert med disse nye
linjene såfremt det er match på artikkelen. Den innkommende
ordrebekreftelsen blir ikke automatisk oppdatert men stoppes for manuell
kontroll/oppdatering.
Ordrebehandling
Salgsordre
-
Korrigert oppfriskning/visning av feltene befrakter, leveringsmåte,
leveringsbetingelse og forsendelsestype i ordrehodeinformasjon, når dette
hentes fra en tidligere fakturert ordre via ”Krediter fakturaen” i faktura-arkiv.
Hvis man har registrert artikler i en ordre og ønsker å sette inn linjer mellom
disse kan det gjøres via Insert-knappen. Hvis du på denne linjen setter inn en
strukturartikkel er det nå mulig å sette inn opptil 300 linjer. Tidligere var
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
7
-
-
grensen 15 linjer, og dermed fikk man problemer med å sette inn
strukturartikler som bestod av flere enn 15 linjer.
Valutabeløp tar nå hensyn til fraktsonetillegg også ved kjedefakturering.
Tidligere ble ikke alltid valutabeløp på kjeden oppdatert korrekt, slik at det ble
beregnet agio ved registrering av betalinger selv om det ikke skulle være agio
på disse kjedebehandling. Dette gjaldt kun dersom kjedebehandling var satt til
“faktura til kjede”, og fraktsonetillegg ble lagt til på medlemmets ordre.
Via Design Studio kan knappen “Betal kontantnota” (21687) aktiveres i
salgsordrebildet. Funksjonaliteten bak denne knappen er nå utvidet til også å
inkludere tilgodelapp-feltene “Utgår” og “Merknad”.
Prosjektordre
-
Rutinen ”Kopier til bestilling” er nå også tilgjengelig for prosjektordre.
Ved kopiering av linjer til prosjektordre fra Prosjekt-arkiv hentes innpris fra
arkivlinjen og ikke fra artikkelkortet.
Kopiering av ordrelinjer fra salgsordre til prosjektordre gir nå korrekt
informasjon også i feltet innpris.
Returordre
-
-
Det er gjort en endring i forhold til returorder med returtype som ikke påvirker
lager. Ved bruk av disse returtypene skal nå antall tilsvare leveres (ingen rest
pga ingen lagerstyring). Følgende returtyper setter automatisk ingen
lagerstyring: feilplukk, levert for mange, og levert for få.
Hvis man velger retur type ”Feil på vare”, og artikkelen er lagerstyrt vil
lagerbeholdning reduseres med antall fra returordrelinjen. Ingen journal vil
dannes og regnskapsmessige korrigeringer må utføres manuelt.
Pristype
-
Pristypen i tabelloppsettet i ordreregistrering viste ikke alltid korrekt verdi i
henhold til aktive kombinasjon av pris-/rabattavtale. Dette er nå korrigert.
Lagerprofil med hake for "FIFO" og "Sett alltid dellevert til 0."
-
Tidligere ble splitting av linjer for FIFO-artikler ikke utført korrekt hvis
parameter for dellevert = 0 var satt og partinummer ble valgt etter at
ordrelinjen var registrert.
Enhetsantall med desimaler
-
Enhetsantall salg/kjøp med desimaler (f.eks 0,01) på Artikkel-Artikkel info.
Ved registrering av salgsordre kunne det bli feil kontroll mot disponibelt av
varen, slik at man fikk varsel om at hele leveransen ikke kunne leveres selv
om faktisk antall disponibelt var høyt nok.
Antallsfelt for FIFO-artikler med enhet
-
Det er gjort endringer til feltene Del.lev.pr.enh. (5495) og Tot.lev.pr.enh. (7591)
slik at disse viser korrekt antall. Ved bruk av FIFO og salg av artikler fra flere
parti vil feltene nå angi totalt antall.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
8
Gjenbruk av ordrelinjer
-
Gjenbruk av ordrelinje ved å skrive et nytt artikkelnummeret over et annet
kunne medføre at enkelte felt ikke ble nullstilt. Informasjon fra feltene
”bekreftet innpris” og ”bekreftet selvkost” blir nå nullstilt og evt. oppdatert med
ny informasjon.
Dekningsgrense på artikkel prisprofil.
-
Bruk av dekningsgrense kunne medføre at man ble sperret i ordreregistrering
hvis pris/rabatt ga en utspris som var for lav i forhold til
dekningsgrensekontrollen. Rutinen er nå endret til å være et varsel, slik som
det står beskrevet i hjelpen.
Ordre-Ticker
-
Blå søkelinje i linjetabellen (Vis linjetabell) er nå implementert for alle
ordretyper i Ordre-Ticker.
Disponibelt antall
-
Disponibelt under Linjesummer påvirkes nå ikke av faste artikkeltekster.
Tidligere kunne man oppleve at dette disponibelt-feltet ble feil fordi antall ble
trukket dobbelt ved bruk av artikler med faste artikkeltekster.
Ny plukking eller endring
-
Ved opphenting av en pakket ordre kan man få spørsmål om endringen gjelder
ny leveranse eller en endring av siste leveranse. Hvis man ønsker ny
leveranse vil Leveres-feltet nullstilles, og ny leveranse kan registreres. Det
som tidligere er levert vil vises i Til fakturering-feltet eller Fakturert-feltet. Det
er gjort korrigeringer i denne funksjonaliteten.
Roller
Selger rollen
-
Hvis man begynte å registrere en ordre under fane 2, byttet over til å registrere
tilbud under fane 3 på en annen kunde, og deretter gikk tilbake til fane 2 for å
ferdigbehandle ordren, kunne man få en feilmelding. Dette er nå korrigert. Vær
oppmerksom på at dersom skjermbilde ”1130600 – Tilbudsregistrering” er
egendefinert/endret via Design studio, må dette slettes og bygges opp på nytt
for at korreksjonen skal tre i kraft.
Kassesalg
PLU-tast
-
Selv om "tilleggs-søk artikkel" under logistikkinnstillingene ikke er aktivert, vil
PLU-tast fungere i kassesalg.
Korrigert håndtering av søk på PLU-nummer ved bruk av PLU tast. Bruk av
PLU tast gir kun treff fra PLU-nummer og ikke fra artikkelnummer.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
9
Betaling av ordre
-
Det er nå mulig åpne ordrer med status standard, bekreftet, plukket og pakket i
kassebildet. Ordren hentes til kassebildet ved å søke i feltene kundenr og
ordrenr, evt. kun ordrenr.
Variabelt antall
-
Ordrer som hentes opp i kassesalgsbildet vil hente antall fra feltet leveres
dersom variabelt antall er aktivert på artikkelen.
Integrasjon med bankterminal via BAXI
-
Dialogen med kommunikasjonsinformasjon med bank-terminalen kunne
avsluttes med X oppe i høyre hjørne. Gjorde man dette feilet neste bankterminal transaksjon. Dette er nå utbedret.
Avslutning
-
Ved avslutning av kassesalg, ble ikke ny kasseordre automatisk etablert.
Årsaken var at det fantes flere venteordre på kassekunden enn det var plass til
faner under registreringstabellen.
Strukturartikler
-
Forbedret håndtering av strukturartikler i kassesalg.
Tidligere kunne man i noen tilfeller få feil bruttolinjesum i kassesalgsrutinen
ved salg av strukturer med blandet mva-håndtering på komponentene. Altså
artikkelstrukturer hvor komponentene besto av både mva pliktige og mva frie
varer. Feilen var bare i registreringsdialogen, slik at utskrift og oppdatering var
likevel korrekt.
Valg av skriver
-
I rutinen overfør til ordre er det nå mulig å velge en annen skriver enn standard
skriver. Tidligere kom utskriften alltid på standard skriver.
Innkjøp
Bytt leverandør
-
Det er implementert mulighet for å bytte leverandør i innkjøp. I Design Studio,
sett inn knapp og velg ChangeSupplier - 21514. Det er kun på innkjøp med
status ”vente” eller ”standard” det er mulig å bytte leverandør, samt kun hvis
valuta og mva. behandling er den samme mellom leverandørene.
Oppdatering av ordrelinje innpris fra innkjøp
-
Ny rutine for oppdatering av ordrelinjers innpris fra tilhørende
innkjøpsordrelinje.
Krav:
- Kopier fra ordre til bestilling
- Artikkelen må være merket som skaffevare og ikke lagerstyrt
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
10
-
Innkjøpsordrelinje, pris må endres og Oppdater innpris på skaffevare må
hukes av.
Avslutt innkjøpsordre, huk av for Oppdater innpris på skaffevare.
Felter som må endres på skjermbilder:
Legg til ID NonStockItemYesNo (9166) i artikkel skjermbildet (1130053).
Legg til ID UpdateNonStockItemPurchasePriceYesNo (9167) i tabell oppsett
for innkjøpsordreregistrering (1130401).
Legg til ID UpdatePurchasePriceForNonStockItems (22161) i skjermbilde
Avslutt innkjøpsordre (1130410).
Enhetshåndtering
-
Forbedret rutinen for håndtering av splitting og avrunding av enheter slik at
dette nå håndteres korrekt.
Grunnenhetstekst
-
For å gjøre innkjøp med enhetshåndtering enklere er feltet "Grunnenhetstekst"
lagt til som tilgjengelig felt i tabell oppsett.
Leveringsutsettelse
-
Rutinen ”Send varsel om leveringsutsettelse” er korrigert slik at utskriften nå
tar hensyn til valget som er gjort på kundens utskriftsprofil.
Prisendringer i mottatt innkjøp
-
Med kombinasjonen ”bokfør varemottak” (klientens logistikkinnstillinger) og
”automatisk prisavvik” (artikkelens lagerprofil) skal prisendringer på mottatte
innkjøp registreres som prisavvik i regnskapet. I visse sammenhenger ble det
tidligere ikke beregnet korrekt prisavvik, men dette er korrigert.
Innpris ble nullstilt
-
Det er gjort en korrigering slik at innpris ikke nullstilles. Følgende handling ville
tidligere medført nullstilt innpris: Innkjøp med minimum to linjer, der begge
linjene er avsluttet som motta og bokfør senere, samt artikkelen har en
prisprofil med siste innpris (ikke veiet). Innkjøpet avsluttes på nytt som bokfør
innkjøpsfaktura, men kun på en av linjene. Det betyr at verdien i ”Til bokføring”
er satt til null. Dette medførte at innprisen ble satt til 0 på artikkelen som ikke
ble fakturamottatt.
Oppdater ordrelinje leveringsdato
-
Når man har koblet ordre mot innkjøp er det mulig å oppdatere ordrelinjens
leveringsdato ved avsluttning av innkjøpsordre. Det er tilføyd et valg i dialogen
”Oversikt leveringsdatokoblinger” (som etterfølger dialogen ”Avslutning
innkjøpsordre”). Man kan nå velge å bare oppdatere for nyere datoer. Hvis du
setter kryss i dette feltet, vil leveringsdato på salgsordren kun endres hvis
innkjøpsordrens leveringsdato er nyere (lenger frem i tid) enn salgsordrens
leveringsdato.
Eksempel:
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
11
-
Leveringsdato på innkjøp 10.06.10, Salgsordrens leveringsdato 20.06.10 =
Ingen endring.
Leveringsdato på innkjøp 20.06.10, Salgsordrens leveringsdato 10.06.10 =
Leveringsdato på salgsordre endres.
Hvis du ikke krysser av i feltet, vil salgsordrens leveringsdato alltid oppdateres.
Rutinen vil huske siste valg.
Lagerstyring
Utvalgsmuligheter ved generering av lagertellingsliste
-
I satsvis rutine for å generere lagertellingsliste er det nå implementert mulighet
for å gjøre utvalg på felter fra artikkelregisteret, og ikke kun felter tilhørende
tabellen StockSurvey som før. Utvalgsdialogen er et eget valg i pop up boksen
som kommer når rutinen startes. Det kan være hensiktsmessig å kombinere
utvalg fra begge utvalgsdialogene, som for eksempel lagersted fra
utvalgsdialogen i grid (StockSurvey) og hovedleverandør, artikkelgruppering
etc. fra utvalgsdialogen i pop up boksen (Article).
Sist talt opp
-
Varetellingsrutinen er endret slik at for artikler som telles oppdateres feltet
"Siste lagertellingsdato" på tabellene Lageroversikt (StockSurvey) og FIFO.
Dermed er det mulig å benytte Statis-Ticker (Lager), Lageroversikt
(Lagerrapportering) og Rapportering (Utskrifter, f.eks. Lagertellingsliste) med
utvalg på feltet "Siste lagertellingsdato" for å få oversikt over artikler/partier
som ikke er talt opp. Evt. også når (dato) disse artiklene er talt opp.
Oversikt lagerendringer / sletting
-
I lagerstyringsrutinen vises nå lagerendringene som kun en linje ved søk i
feltet for endringsnr., og ikke samtlige linjer som tidligere.
Uten artikkelnummer i tabelloppsett: En linje pr. lagerendringsordre, slett av
uferdig ordre mulig.
Hvis artikkelnummer i tabelloppsett: Alle linjer vises, en pr. artikkel, slett ikke
mulig.
Enhetshåndtering
-
Det er implementert enhetshåndtering i lagerstyringsrutinen. Dette fungerer i
prinsipp som i ordreregistrering, grunnenhet er den som påvirker lageret.
Omregning mellom Ant.pr.enhetstype og Antall utfra Enhetsfaktor. Enhet kan
velges via Enhetstypenr., da vil enhetsfaktor hentes og benyttes til omregning.
Varsel og kontroll
-
Det er implementert kontroll med varsel i lagerstyringsrutinen, endringstype
varetelling, som gir melding hvis samme artikkel, på samme lagersted (og evt.
samme partinummer) blir forsøkt talt opp to ganger på samme
endringsnummer.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
12
-
Det er implementert en sjekk i lagertelling mot fakturagrunnlag. Det gis varsel
hvis en artikkel som er talt opp ligger som fakturagrunnlag på samme
lagersted.
Fritekst
-
Det er nå mulig å legge inn fritekst kommentar i forbindelse med lagerendring.
Feltet Beskrivelse (Description) er gjort tilgjengelig i tabelloppsett i
lagerstyring. Feltet er også utvidet til 100 tegn. Tekst som skrives i feltet i
lagerstyringsdialogen overføres til Lagerhistorikk (StockHistory), og er
tilgjengelig for å skrives ut på blanketter.
Bokføring av lagerendringer
-
Rutine for generering av regnskapsbunt ved lagerendringstypene ”Påvirker
lager” og ”Varetelling” er implementert.
-
Alle linjer vil bli merket med flagg for å påvirke regnskapet (tilgjengelig via
tabelloppsett). Men kun hvis man huker av for etterbehandlingsvalg ”Lag
regnskapsbunt”, vil det genereres bunt. Ønsker man at kun noen av
lagerendringslinjene skal på virke regnskapet, styres dette via linjevalget for
”Påvirker regnskapet”.
-
Konteringsregler:
Konto hentes fra artikkelens posteringsmal.
Konto hvis aut.vareforbruk - Varer i arbeid
Konto ellers - Kjøpskonto
Motkonto - Lagerendringer (hvis denne er satt opp).
Motkonto ellers - Ukurante varer.
-
Påvirker lager:
Antall * innpris. Innpris fra lagerendringen hvis overstyrt, ellers fra artikkel
-
Varetelling:
(Ant.på lager før telling - Ant. på lager etter telling) * innpris.
Hvis kun innpris endres, ikke antall, vil det unsett ikke genereres noen
kontering.
Hvis innpris = 0.00, vil det heller ikke genereres noen kontering.
-
Internoverføring på en linje
-
Det er nå mulig å benytte artikkelstrukturer ved registering av
internoverføringsordre på en linje.
Hvis hovedkomponent i struktur er lagerstyrt og artikkelens lagerprofil har
lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall slå til i lagerstyring.
Lagerbevegelser vil registreres på hovedkomponenten.
Hvis hovedkomponent i struktur IKKE er lagerstyrt, men artikkelens lagerprofil
har lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall slå til i lagerstyring.
Lagerbevegelser vil registreres på hovedkomponenten.
Hvis hovedkomponent i struktur IKKE er lagerstyrt og artikkelens lagerprofil
IKKE har lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall IKKE slå til i
lagerstyring. Lagerbevegelser vil ikke registreres på hovedkomponenten.
Underkomponentene vil følge dagens regleverk.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
13
-
Dersom parameteret ”Tvungen føring på lagersted” er aktivert i
logistikkinnstillingene er det nå ikke lenger mulig å foreta internoverføring på
en linje uten mottagende lager.
Kvitteringsliste
-
Korrigert kvitteringsliste lagerstyring (påvirker lager inn/ut) i forbindelse med
serienummer.
Diverse ordrerutiner
Ordre ferdigmelding
-
Rutinen er skrevet om mht. hastighet. Signifikant forbedring, spesielt hos
brukere hvor det er vanlig med mange ordrelinjer pr. ordre.
Innkjøpsplanlegger
-
Rutinen ”Endre leverandør” gjør det mulig å endre mellom flere alternative
leverandører på en artikkel. Rutinen hentet i enkelte sammenhenger feil
artikkel- og leverandørinformasjon. Dette er korrigert. Det er videre mulig å
legge en beskrivelse på inntil fire linjer i denne rutinen. Nå skrives alle fire
linjene ut og ikke kun de tre første.
Samleinnkjøp – mottak
-
Innprisen (i NOK) blir nå rekalkulert dersom valutakursen i ordrehodet endres.
Budsjettering
-
Korrigert slik at budsjettlinjer ikke blir splittet ned på artikkelnivå før dette nivå
er selektert.
Pris-/Rabattavtaler
-
-
-
Nytt parameter "Ikke endre manuelle priser og rabatter” kan slås på/av under
Verktøy, Firmainnstillinger, Logistikk, Pris-/Rabattavtaler. Parmeteret tilføyer
funksjonalitet for å beholde manuelt endrede priser eller rabatter (rabatt 1, 2
og 3). Ved bruk av f.eks kvantumsrabatt vil dermed manuelt endrede priser
eller rabatter ikke påvirkes av endret antall.
Hjelpeelement ”Vis nivå” (21110). Dette elementet er i bruk på skjermbildene
for prisavtaler. Hjelpelementet kan nå også benyttes i skjermbildet ” Kunde
rabatter og prisavtaler” (1130315) på et overordnet nivå (under kundens
prisoppsett), slik at valgt nivå vil gjelde for alle avtaletyper.
Ved henting av en pris- /rabattavtale, deretter trykke ESC og velge ny kunde
kunne man få feilmeldingen "En sekvens feil i en ODBC funksjon har oppstått".
Dette er nå korrigert.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
14
Faktura
Faktura reprint og Faktura kopi
-
Noen sammensetninger av data kunne medføre at feil faktura ble skrevet ut
ved utvalg på både fakturanummer og ordrenummer – dette er nå korrigert.
Plassering
Forbedret håndtering
-
Dette gjelder brukere UTEN Flerlager modulen. Ved endring av plassering på
Artikkel info-fanen, skrives denne informasjonen til fane 4 Min/Maks lager.
Endring av plassering på artikkelen oppdaterer lageroversikten
Plassering kan ikke endres via fane 4 Min/maks lager.
Dette gir mulighet for sortering etter artikkelens plassering (via blankett
1230301.SFD) ved kjøring av satsvis rutine Lagerstyring - Generer
lagertellingsliste.
Eksport av factoring kundefil / systemdata
-
SG Finans kundefil er oppdatert ihht. nye krav. Dette gjelder for eksport av
factoring kundefil, samt eksport av systemdata.
Notathåndtering
-
Notat og vedlegg fra hodeinfo og/eller linjeinfo blir lagret slik at disse kan vises
også etter at ordren er fakturert/bokført. Dette gjelder altså både for ordre og
innkjøp.
FIFO/Reservasjon
-
-
Satsvis rutine "Oppdater innpris fra partier". Hvis artiklene ble meldt inn på
lager via lagerstyringsrutinen og hadde 0 i innpris, ble de vist i ”Oppdater
innpris fra partier-rutinen” hver gang denne ble kjørt. Ingenting ble feil i
systemet. Nå merkes disse linjene i ordrelinjekopi registeret, slik at disse
artiklene ikke kommer med ved neste kjøring av ”Oppdater innpris fra parti”.
Ved bruk av FIFO fordeles nå ikke partinummer på artiklene i standard tilbud
eller bekreftet tilbud. Partinummer tildeles når tilbudet evt. overføres til ordre.
Tidligere ble partinummer registrert på tilbudet og medfulgte deretter til ordre,
noe som kunne gi negativt antall på disponibelt pr parti.
Rapporter
Dynamisk rapportering
-
Dynamisk rapportering har blitt forbedret i forhold til utskrift. Tidligere kunne
utskrift av tabellinnhold, ved enkelte selekteringer, medføre at Globalklienten
sluttet å respondere.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
15
Hovedbok
-
Revisor - reskontro mot hovedbok (1240038). Endret lay-out slik at rapportens
hode stemmer med andre Global rapporter. Lagt til firmanavn, år og dato,
samt restrukturert detaljinformasjon.
Revisorlister
-
Det er korrigert et problem i forhold til utskrift av den siste rapporten i tabellen.
Reprint av fakturajournal
-
Utskrift vil nå bli generert selv om fakturajournalen inneholder ett bilags/fakturanummer som ikke eksisterer i faktura-kopi tabellen (eks.
differanseføring).
Journaler
-
Rutinen for oppdatering av klargjorte bunter er forbedret. Tidligere kunne man
noen ganger oppleve at ikke alle bunter ble oppdatert når rutinen "Oppdater
klargjorte bunter" ble kjørt. Dette gjaldt særlig hvis man hadde mange bunter
klargjort for oppdatering.
Finans
Kontoforespørsel
-
Det er nå mulig å endre inkassobyråsaksnummer og -status via
”Tilleggsinformasjon” (tabelloppsett) i kontoforespørsel. Kontakt inkassobyrå
for mer info om saksnummer og statuser.
Nytt felt for visning av sum valutabeløp. For merkede linjer i tabellen vises nå 2
sum felt, hhv bak:
Lag kjede: Sum beløp for merkede linjer
Opphev kjede: Sum valutabeløp for merkede linjer
Rutinen er implementert for reskontrotransaksjoner (kunde/leverandør) og
hovedbokstransaksjoner
Farvekoder på kunde, leverandør eller hovedbokskonto vises i
kontoforespørsel. Farvekoder som er lagt på linjenivå i kontoforespørsel vil bli
lagret.
Hvis "Alle år" var valgt som regn.år under kontoforespørsel, og man skrev ut
kontoutdrag via skriver-ikon på verktøylinjen, fikk man IB for aktivt år
medberegnet i saldo, slik at saldo ble feil.
Reskontro-oversikt
-
Kolonnen ”Åpne poster” viser nå beløpene med desimaler. Tidligere måtte
visning av desimaler settes via Design Studio.
Bilagsinformasjon
-
Navnet på gruppeboksen Bilagsinformasjon er endret til Fakturainformasjon.
Informasjon i disse feltene vil kun fylles ut hvis bilaget kommer fra
ordre/innkjøps-rutinene i Global. Dette for sikre korrekt visning av
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
16
Fakturabeløp, MVA-beløp, Avgiftsklasse, osv. fra bilaget kontra informasjonen
i de underliggende tabellene.
Oppsett systemrapporter
-
Ny gruppering og nye valg for rapporttyper og utskrift av buntjournaler via
Firmainnstillinger – Oppsett systemrapporter.
Rapporttyper - rapport valg:
Buntjournal
Buntjournal (standard)
Buntjournal med valuta
Buntjournal korreksjon
Buntjournalkvittering (kvitteringsside med signatur):
Kvittering for oppdatering av bunter (standard)
Ingen utskrift
Buntjournalsummer
Buntsummer (standard)
Ingen utskrift
Bilagsregistrering
-
-
-
Endring i håndtering av valuta under bilagsregistrering.
Hvis valutabeløp angis, kalkuleres beløp ut fra kurs og valutabeløp.
Hvis beløp endres, og valutabeløp er større enn 0, justeres valutakursen.
Hvis beløp angis, og valutabeløp er 0, kalkuleres valutabeløp såfremt valuta
og kurs er angitt.
Rutinen for forenklet periodisering feilet hvis man satte en bilagsdato som
medføret en "ulovlig" dato i en senere periode. F.eks. bilagsdato lik 310110,
og periodisering 4 måneder fremover medførte bilagsdato 310210 som er
ulovlig og rutinen feilet. Nå settes bilagsdato lik siste lovlige dato for hver
måned hvis dato ikke er lovlig.
Funksjonaliteten for forenklet periodisering er også implementert i feltet
”Valutabeløp”
Ved bruk av posteringstype med bruksregel ”Reversering av ført bilag”, kunne
reverseringen feile hvis det var stor forskjell på posteringsdato og bilagsdato,
med differanse i bunten som resultat. Dette er korrigert.
Hvis man anga "ugyldig dato" i bilagsdato feltet, kunne man oppleve at Global
hang i bilagsregistreringen. Rutinen er endret slik at dato/år:
Større enn 31.12.2099 medfører melding om ugyldig dato.
Mindre enn 01.01.2100 medfører varsel om stor forskjell på posteringsdato og
bilagsdato.
Det er gjort en korrigering som berører bruk av posteringstype med
fordelingsnøkler. Tidligere ble ikke bilagstabellen korrekt oppdatert dersom
man slettet alle linjer generert via bilag med fordelingsnøkkel og deretter
avbrøt bunten. Man kunne da få "hopp" i bilagsnummerserien.
Valget for “Periodiser mva” er fjernet fra skjermbildet “Periodisering av bilag”
(1140125).
Bilagsregistrering og Attestasjon
-
Denne funksjonaliteten gjelder både i bilagsregistrering og i attestasjon (tabell
for nye føringer). Man kan under bilagsregistrering forlate aktiv linje ved å
trykke pil opp eller klikke med mus (dvs plassere markøren i en tidligere
registrert linje). Men dersom man gjør dette på et bilag med fordelingsnøkkel,
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
17
-
vil denne funksjonaliteten kobles ut. Linjen må evt. slettes og etableres på nytt
for å aktivere fordelingsnøkkelen igjen.
Tidligere ville det å forlate linjen slik medføre at fordelingsnøkkelen ble
aktivert, men linjene ble feil innskutt mellom eksisterende linjer.
Inkasso
-
Dobbeltbetalinger kommer nå med på betalingsvarsel og inkassovarsel slik at
reelt beløp å betale fremkommer mer tydelig.
Rutinen ”Utlesning av inkassooppdrag (Lindorff)” er endret slik at valutakode
på transaksjonene hensyntas ved generering av oppdrag. Et oppdrag
akkumuleres pr kunde/valuta. En kunde med ulik valutakode på fakturaene vil
gi flere oppdrag. Valutakode er også lagt ut i filen til Lindroff.
08-record: Posisjon 53-55
99-record: Posisjon 29-31
Automatposteringer
-
Nytt felt ”Utgått/sperret”. Avhukning vil medføre at denne automatposteringen
vil bli ignorert av rutinene for generering av automaposteringer.
Periode- /årsavslutning
-
Brukere som kun har Finans-modulen aktivert i Global får nå også tilgang til
denne rutinen.
Innlesing av OCR-retur
-
Hvis OCR retur også inneholder autogiro betalinger, vil bilagsart 10009 Autogiro innbetaling benyttes på disse linjene i bunten. Dette gjelder kun BBSformat.
Kontantrabatt håndtering ved innlesning. Beregning av kontantrabatt kunne i
noen tilfeller medføre kontanrabattbeløp som ga restsaldo = 0,01 kr på
reskontroen. Nå avrundes kontantrabatten slik at reskontroen balanserer.
Søk
-
Ved søk på eksakt beløp, uten prosentvis avvik, trans.type ”alle poster”, kunne
enkelte reskontrotransaksjoner bli utelatt. Dette er korrigert.
Grenseverdier for beregning
-
Intervallene i aldersfordeling er korrigert for å unngå overlappende intervaller.
Dette gjelder reskontrooversikt, aldersfordelte lister i utskrifter, samt totalsum i
kontoforespørsel.
Budsjettering
-
Det er gjort en korrigering slik at ved avvikende regnskapsår vil budsjett bli
generert fra i fjor til i år, i stedet for fra i år til neste år.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
18
Remittering av kunder
-
Ved generering av remitteringsfil for kunder, ble ikke feltet "Remittert dato"
oppdatert på kundetransaksjonen. Dette er endret slik at feltet nå blir
oppdatert.
Remittering
-
Forfallsdato på poster kan settes til en dato i fremtiden og remitteringsforslaget
vil inkludere kjeder som har poster med fremtidig forfallsdato. Tidligere kunne
man oppleve at disse postene forsvant fra forslaget, fordi den nye
forfallsdatoen ikke ble lagt til grunn for visningen av data i tabellen.
Administrator funksjoner
Import av CSV
-
Korrigering foretatt slik at det nå er mulig å lagre oppsett og knytning mellom
felt via knappen "Lagre innlest fil"
Hvis en fil inneholder ugyldige uniknumre, vil disse nå stoppes i importen og
rapporteres, så fremt "utfør ADB logikk" er krysset på.
Eksport av EFS-fil
-
Ekstra kostnadsbærere (Ekstra 1-4) blir nå inkludert ved eksport av EFS-fil.
Visma Document Center
Bilagsregistrering
-
Korrigert visningsproblem i funksjonen ”Vis skannet dokument” fra
bilagsregistrering.
Attestasjon
-
Korrigert manglende icon i attestasjon. Det er også gjort endringer i rutinen for
å importere dokumenter, slik at denne nå fungerer korrekt.
Kontoforespørsel
-
Det er gjort forbedringer i funksjonen “Vis skannet dokument” i
kontoforespørsel.
Time
Timeliste
-
Prosjekter som er merket "Utgått/sperret" vises nå ikke i drop-listen over
tilgjengelige prosjekter, hvis rutine for Inaktive kolonner/Ikke vis data er aktivert
for Prosjekt.
For aktiviteter sjekkes det nå mot Globals arbeidsdato – ikke lenger mot
maskinens dato. Hvis aktivitetenes start-/stoppdato er utenfor arbeidsdato,
vises de ikke i nedtrekksmenyen for aktiviteter.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
19
Prosjektrapport
-
Prosjektrapport 8005005. Rapporten tok ikke hensyn til hvilken versjon av
budsjett / kalkyle som var satt aktiv.
Eksterne kjøp
-
Rutinen husker nå regnskapsår, periodeintervall og kontointervall fra sist gang
du var inne i ruitnen. Informasjonen lagres for hver bruker.
Fargemarkering
-
Alle godkjente timer i timelistene skal bli fargemarkert. Tidligere ble ikke timer
som var mindre enn 1 fargemarkert ved ferdigstilling av timeliste.
Satsvise forberedelser
-
Tidligere fikk man feilmelding hvis man klikket på et hodenr. i tabellen etter at
rutinen var startet. Nå vises informasjon for angitt hodenr. (Faktura
forberedelser).
Sperring av returmulighet
-
Forbedret håndtering rundt sperring av returmulighet ved godkjenning av
timelister.
Blanketter
Ordrebekreftelse
-
Via Design Studio kan du legge frem følgende nye hjelpeelementer for bruk på
ordrebekreftelse med valuta:
22154 - Ordre MVA gr.lag i valuta
22157 - Ordre MVA fritt i valuta
22156 - Ordre total inkl. MVA i valuta
22155 - Ordre MVA i valuta
Teknisk
Adgangskontroll
-
Nytt valg for setting av tilgang til Bizweb og Bizweb masseoppdatering.
Dette muliggjør sperring av tilgang til Bizweb og masseoppdatering av data i
tabeller fra Bizweb.
Ny installer
-
I gammel versjon av installeren kunne du få mulighet for å velge språk under
installasjon på arbeidsstasjon. Dette språket styrte også installasjon av
programkomponenter for språket, og dette medførte problemstillinger hvis du
hadde ulike programkomponenter på server kontra arbeidsstasjon.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
20
-
I den nye installeren er installasjonsspråk og installasjon av
programkomponenter skilt fra hverandre. Dersom du installerer på en
arbeidsstasjon fra installasjonskatalogen på serveren, vil du bare få
installasjonsspråk tilgjengelig.
-
Det er implementert en ny prisoppslagsrutine som nå benyttes
gjennomgående i hele systemet. Dette sikrer en mer enhetlig håndtering av
oppslag på kundepriser. For 3. parts løsninger er det viktig å være klar over
denne nye komponenten, men de gamle rutinene vil fortsatt fungere.
SDK
Import
-
Import av ordrefiler (for eksempel ifs/ios filer og EDI import) kunne feile hvis en
artikkel hadde en annen status enn ”Aktiv”. Dette er nå rettet.
Inaktive kolonner
-
Kundetyper er lagt til som valg.
Lagre brukeroppsett
-
Hvis du i menypunktene reskontro-oversikt, saldo-ticker og innkjøpsplanlegger
valgte å lagre et brukeroppsett, kunne dette medføre heng i Global-klienten.
Dette er korrigert slik at brukeroppsett lagres korrekt.
Design Studio
-
Ordrelinjer - felt Lagringstype. Det var tidligere ikke mulig å få ut navn på dette
feltet på ordreblanketter. Det er nå mulig å få ut navn via undertabell
Lagringstype på ordreblanketter, og vise navn i ordreregistreringsdialogen
Dette krever at feltet settes opp som Ctrl type COMBOBOX med Vis knyttet
tekst aktivert.
Kopier tabellinnhold til Excel
-
Funksjonaliteten ”Kopier tabellinnhold til Excel” er forbedret. Tidligere kunne
en kombinasjon av utvalg og resultatstørrelse medføre at siste linje fra enkelte
tabeller ikke ble kopiert til Excel.
Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon 7.50
21