Informasjon fra stor side høst 2015

Transcription

Informasjon fra stor side høst 2015
Informasjon fra stor side høsten 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppstart
Litteraturprosjekt
Friluftslivets År
Skolestartergruppe
Solidaritetsmåned
Studenter i barnehagen
Mat i barnehagen
Klær og påkledning
Oppstart
Denne høsten har vi først og fremst hatt fokus på det å starte opp i barnehagen igjen etter
sommerferien. Noen har gått fra liten til stor side, noen har blitt skolestartere, noen er nye i
barnehagen og noen har begynt «i midten».
Oppstarten denne høsten har vært preget av stor gjensynsglede og spenning for noen barn. For barna
som var kjent på stor side var det kjempehyggelig å komme tilbake og møte vennene sine igjen, og
for de som kom fra liten side var det ganske stas (og litt skummelt) og skulle være på stor side på
fulltid. De hadde vært mye på besøk før sommeren men det var litt nytt når det var denne hverdagen
de skulle forholde seg til hele tiden.
Vi har kommet godt i gang med barnehageåret og vi har hatt fine dager hvor oppstarten har vært i
fokus og barna har fått lov til å finne tilbake til hverdagen. Vi har hatt flere fine fellessamlinger
hvor sang og litteratur står i fokus. Siden vi er i gang med ett litteraturprosjekt har vi satt oss som
mål at alle fellessamlinger skal inneholde litteratur på et eller annet vis. Vi bruker også PCSsymboler (bilde-symboler) aktivt, som støtte til det vi gjør i samlingene.
Alle gruppene har vært på flere turer i nærmiljøet og vi ser at den tida gruppene får sammen når de
er på tur virkelig styrker gruppesamholdet. De nye barna har kommet godt inn i gruppene sine og
blir ivaretatt av de andre barna i barnehagen uansett hvilken gruppe de er i.
Vi har valgt å gjøre om på nesten alle rommene på stor side, og tilbyr noen nye aktiviteter. Det
gamle Byggerommet har blitt Bevegelsesrom, Mediateket har blitt Byggerom, og Formingsrommet
har blitt Spillrom.
Litteraturprosjekt
Tønsberg Kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeider om
etterutdanning/kompetanseheving i Tønsbergbarnehagene. Temaet er høytlesning og arbeid med
barnelitteratur i barnehagen. Fokusområdene er høytlesningens innhold, form og hyppighet,
samtaler mellom barn og voksne om litteraturen som leses, samt å stimulere personalet til større
interesse for, og mer bruk av barnelitteratur i barnehagen.
Etterutdanningen organiseres i form av samlinger og veiledning fra Høgskolen i Buskerud og
Vestfold, der noen av pedagogene deltar, men prosjektet i sin helhet omfatter hele barnehagen og
alle ansatte.
Friluftslivets År
Vi fortsetter arbeidet innenfor den nasjonale markeringen av norsk friluftsliv. Påbegynte og
igangsatte aktiviteter i forhold til dette, fortsetter.
Skolestartergruppa
Oppstarten har vært til stille og rolig, med få barn på storgruppa de første ukene. Vi startet opp med
ca halvparten av barna før vi så en jevn strøm av barn komme til etter sommerferien. Lite barn i
oppstarten har gitt oss god tid til å ta imot både nye og gamle barn. Vi så en barnegruppe som gledet
seg veldig over å komme tilbake og endelig være «størst» i barnehagen.
Inkludering, fellesskap og vennskap har vært i fokus i denne perioden. Vi har hatt samlinger hver
dag der barna har hatt anledning til å snakke om hvordan de har hatt det i ferien. Enkelte av barna
har også fått presentert «sommerboka» si. Vi har opplevd dette som en veldig positiv opplevelse for
både de som har fortalt og barna som har hørt på. Barna som enda ikke har fått fortalt om boka si vil
gjøre dette i tiden fremover.
Vi har også hatt noen fantastiske turer. Blant annet til Borrestranda, Tønsberg gjestehavn og rundt i
skogen i nærmiljøet vårt. Det er flott å se det fine samspillet mellom barna og hvor lite konflikter
det er. I tillegg er barnegruppen veldig flinke til å følge de beskjeder som er gitt og regler som er
satt. Det gjør det enkelt for oss å ta dem med på ulike turer også i fremtiden. Noe vi kommer til å
gjøre mye.
På tirsdagene har vi skolestartgruppe. En aktivitet ungene synes er veldig stas. Dette er en fin dag
der vi er alene i barnehagen på formiddagen. Frem til nå har barna fått prøve seg på diverse
oppgaver der måling, bokstaver, fargelegging, telling og skriving har vært i fokus.
Vi har også vært så heldig å få en time i svømmehallen på Eik hver uke. Dette starter vi opp med i
uke 41. Eget skriv om gruppeinndeling og ansvar for kjøring kommer.
Solidaritetsmåned
Vi har en tradisjon i vår barnehage med å jobbe med solidaritet i hele oktober måned. Tønsberg
kommune samarbeider med andre eksterne parter om å bygge barnehager i Nicaragua.
Her i barnehagen ønsker vi i oktober måned å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som
fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Vi ønsker å møte barna på en utforskende
og undrende måte. Vi ønsker at barna skal bli kjent med begrepet solidaritet og dets betydning. Vi
ønsker å sette fokus på at solidaritet innebærer en grunntanke om å handle ut i fra mer enn
egeninteresse, å foreta valg med en større bevissthet om valgenes konsekvenser for andre eller det å
kunne dekke andres behov.
Noe av innholdet i solidaritets-måneden:
• Fellessamlinger på fredager med temaer som f.eks.:
✔ Hva er solidaritet?
✔ Hvor er Norge og Nicaragua?
✔ Hvordan ser det ut i Nicaragua?
✔ Nestekjærlighet og vennskap
✔ Nicaraguansk musikk og dans
• Smaksprøver av Nicaraguansk inspirert mat
• Danse og synge sanger fra Nicaragua
• Verksted dager til å lage produkter
• «Reise» til Nicaragua
Produktene som barna lager, holder vi hemmelige frem til FN-dagen som blir markert her i
barnehagen 23.oktober. Det kommer en egen invitasjon til denne dagen, men hold av denne
ettermiddagen.
På markeringen av FN-dagen den 23.oktober blir det salg av lodd. Dere foreldre har mulighet til å
kjøpe lodd fra uke 41, mandag 05 oktober. I fellesgangen setter vi frem monteren der vi legger frem
gevinstene. For å kjøpe lodd tar dere kontakt med en av personalet så hjelper vi dere med det.
Dersom dere foreldre har gevinster for utlodning tar vi gjerne i mot!
Studenter i barnehagen
Barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer til Barkåker barnehage
denne høsten.
I uke 41 og 42 kommer Mari, Elisabeth, Ina og Monica. De går 2.året av den 3-årige utdannelsen.
De skal følge Birgittes gruppe og Tonjes gruppe, og delta i våre aktiviteter. Men de blir selvsagt
kjent for og med alle barn og voksne på stor side.
Denne praksisperioden skal de dekke kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. De har startet
forberedelsene sammen med klassen sin ved å besøke Sti for øye på Fossnes i Stokke kommune.
Mål for praksisperioden er blant annet at studenten skal kunne legge til rette for estetiske
opplevelser, utforsking, skaperglede og lek gjennom å strukturere og skape miljøer i og utenfor
barnehagen, og gjennom kunst- og kulturopplevelser.
I uke 43 og 44 kommer andre studenter til barnehagen. De går 3.året på
barnehagelærerutdanningen, og de skal fordype seg i ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. De har
allerede intervjuet Ellen og gjort seg litt kjent med organiseringen av Barkåker barnehage.
De skal også følge Birgittes gruppe og Tonjes gruppe, de heter Frida, Nafiseh og Joakim.
Mål for deres praksisperiode er blant annet å selvstendig og i samarbeid med andre
planlegge,begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid.
Mat i barnehagen
Fra uke 41 blir det matdag for Birgitte og Tuvas gruppe på onsdager, mens Tonje og Agnethes
gruppe, og Liem og Knut-Eiriks gruppe fortsetter med matdag på fredager.
MENY HØSTEN 2015
UKE
MAT
34
HAVREGRØT
35
SMØREMAT
36
SALAT PLUKK OG MIKS
37
SMØREMAT
38
LAPSKAUS
39
SMØREMAT
40
LINSESUPPE
41
SMØREMAT
42
TACO M. BØNNER OG RIS
43
SMØREMAT
44
BYGGRYNSRISOTTO
45
SMØREMAT
46
GRYTERETT MED PASTA V. SIDEN AV
47
SMØREMAT
48
KYLLINGGRYTE
49
SMØREMAT
Klær og påkledning
Når høsten nå er her, kommer også behovet for endring i påkledning. Vi oppfordrer alle til å ha godt
med skiftetøy i hyllene – to sett av undertøy, sokker, longs/bukse og genser. Nå er det viktig å ha
yttertøy som passer til vær og temperatur. Generelle tips til påkledning er å kle barnet i tre lag; tynn
ull innerst (også på føttene), deretter fleece eller litt tykkere ull, og til slutt vind-/vanntett yttertøy og
sko.
Vi minner igjen om å merke alt av tøy og sko med barnets navn. Det er vanskelig å finne riktig
eier uten navnemerking.
Vi ser frem til en innholdsrik høst!
Hilsen personalt på stor side v/ pedagogene