Du bygger – Vi tar oss av resten

Transcription

Du bygger – Vi tar oss av resten
Du bygger
– Vi tar oss av resten
Forespørsel elementer
Tøm skjema
Forespørsel: Bestilling
Prosjektnavn:
Prosjekt adresse:
Byggefirma:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-post:
Følgende skal leveres med som grunnlag for kalkulasjon: Plan
Kundenummer:
Dato:
Leveringsuke:
Snitt
Fasader
Beskrivelser
Brannkrav
Energiberegning
Veggelement med liggende kledning
Veggelement med stående kledning
Kledning
23x48 mm sløyfer
Vindsperre plate
36x148 mm
48x148 mm
36x198 mm
48x198 mm
Transportplast/
Fuktsperre 0,2 mm 48 mm
påforing
Kledning
36x48 lekter
23x48 sløyfer
Vindsperre plate
36x148 mm
48x148 mm
36x198 mm
48x198 mm
Transportplast/
Fuktsperre 0,2 mm 48 mm
påforing
Isolasjon
Glava/Isover Proff 35
Glava/Isover Extreme 32
Rockwool 37
Innvendig vegger
Bærevegger 48x98 mm
Delevegger 36x98 mm
Brann- og lydvegg
13 mm gipsplater, et lag på hver side
Stendere c/c 600 mm
48x98 mm bindingsverk
Alternativt bindingsverk 48x148 mm
Mineralull
Kledningstype dimensjon 19x148 mm
Dobbelfaset liggende kledning
Dobbelfaset rettkant m/frest spor
Tømmermannskledning
Dobbelfaset kledning med Perle
Dobbelfalset låvepanel
Overflatebehandling
Grunner Visir (overmales innen 6 mnd)
Mellomstrøk (etterbehandles innen 24 mnd)
Toppstrøk (overmales innen 60 mnd)
Annet
Bjelkeslagelementer
(beregnes iht ønsket stivhet)
Komfort stivhet (anbefalt løsning)
22 mm sponplate ekstra
22 mm slissegulv (lydbjelkelag)
Senket gulv i:
A) Entré
B) Våtrom
Fullisolert
150 mm Isolasjon
Uisolert
Himling 30x48 mm lekte
Takelement
Minimum stivhet
22 mm sponplate ekstra
22 mm slissegulv (lydbjelkelag)
Senket gulv i:
A) Entré
B) Våtrom
Fullisolert
150 mm Isolasjon
Uisolert
Himling
(sperrer dimensjoneres)
Med takstein
36x48 mm lekte
36x48 mm sløyfe
Undertaksduk Isola Pro
Hunton undertak 18 mm
Innvending påforing 48 mm
Glava/Isover Proff 35
Glava/Isover Extrem 32
Rockwool 37
Fuktsperre 0,2 mm
Innvendig spikerslag 36x48 mm
Med papptekking
Takmembran
22 mm taktro
Krysslekter 36x48 mm
Vindsperreduk
Innvending påforing 48 mm
Glava/Isover Proff 35
Glava/Isover Extrem 32
Rockwool 37
Fuktsperre 0,2 mm
Innvendig spikerslag 36x48 mm
optimera.no
Du bygger
– Vi tar oss av resten
Gesimsløsninger
langvegg


1) Horisontal kledning
2) Kledning direkte på sperreende
3) Synlige sperreender
 




Vinduer og dører Dørog vinduskjema vedlegges




1) Topphengslet TH
2) Toveis innadslående
3) Toppsving TS




TVIS 


Høyde
topplosholt:
a) Topp
losholt H 2120 mm 
b)
Topp
losholt H 2020 mm 

c)
Andre
alternativ:
mm 



1) Betong/Leca
uisolert

2) Jacon
kjernestøp


3) Kjerneisolert
4) Innvendig
isolert


5) Andre


Målsetting
av fundament i mm:


2) b=
4) Sidesving SV


Sidehengslet SH



Alternative utvendige belistninger:


a) Vindtetting vindsperretape


b) Vindtetting bunnfyllingslist + byggfug


c) Detalj D600 liggende kledning


c) Detalj D601 stående kledning

Fundamenter


1) a=


3) c=
Tegninger av alternative fundamenter:



 2)

 1)



 a 

3)
 b  a c 

4)
a  b  c 
a  b


Utvendig
hjørneløsninger

1) 
19 mm kledningsbord


a)
19x98 + 19x123

b) 19x148 + 19x173


c) 19x173 + 19x198

Kommentarer til forespørselen:


Skjema sendes til: [email protected]


Signatur


optimera.no