32540 Programhefte høst 2015 2 korr

Transcription

32540 Programhefte høst 2015 2 korr
HØSTMØTE
Soria Moria 30.-31. oktober 2015
Foto: Marcin Ptak
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
LEDER
STYRET
I NOF 2015
Styret ble konstituert
i januar 2015
Velkommen
på Soria
LEDER
Bente Haughom
NESTLEDER
Vibeke Dons Wankel
KASSERER
Erlend Ulltang
MEDLEM
James Fraser Macpherson
MEDLEM
Anders Sandbu Strand
VARAMEDLEM
Anna Gajda
VARAMEDLEM
Nina Harris-Christensen
Fine høstdager,
frisk luft, og høstmøte!
Dere har et spennende program å
se fram til; kursledere Nina Holst og
Jan Askvik har satt sammen et variert
program om øyehelse i utviklingsland.
Foredragsholderen Daksha Patel har
også utviklet e-læringsverktøy, og vi får
høre om ny teknologi; PEEK- som
brukes i Kenya.
Takk igjen til Therese von Hanno
og Erlend Landsend i etterutdannings­
komiteen! Vi setter stor pris på a
­ rbeidet
som gjøres i forkant for at alt skal
­fungere.
Før høstmøtet har vi i flere år fått
­arrangert NORM; retinamøte i regi av
Per Bjørn Stordahl. Styret i NOF ønsker
å takke Per Bjørn for at han og flinke
foredragsholdere hvert år oppdaterte
oss på beste vis.
2
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
Alle har fått tilsendt rapporter og
årsmøtepapirer på mail, men i år vil
vi også ha noen få «bla-eksemplarer»
tilgjengelig på møtet. Det er f­ ortsatt
noen som ikke har registrert sin
­mail-adresse på Legeforeningens
­nettsider, og disse går dessverre
glipp av viktig informasjon.
Er det noe du savner eller ønsker
at vi tar opp på styremøter framover;
ta kontakt med en av oss i styret.
e
lis
På årsmøtet kommer det flere saker
opp til votering. Her må du delta, og
bruke din stemme, ellers nytter det lite
å klage i etterkant over at det ble som
det ble.
t te
Lo
Så har Oftalmologisk Selskap i Oslo
tatt utfordringen da det i år ikke ble
­arrangert NORM, og det er svært
­gledelig. Takk til Panagiotis Salvanos
og Helgi David Björnsson. Dere som bor
nær Oslo bør ellers sette av dato 10.
desember til 100-års jubileum for OSO.
Foto:
til h
­ østmøte
Moria 2015
Fo
lg e
­ ventuelt still deg til disposisjon
E
neste gang valgkomiteen skal ha nye
medlemmer til s
­ tyret. Komiteens jobb
har h
­ eldigvis vært enklere i år enn i
fjor. Et mål for neste år kan være at vi
skal ha en «kamp» om styrevervene, og
generelt at flere ønsker å ta lederverv i
foreningen. Takk til dere som har meldt
dere til ­tjeneste, og takk til valgkomiteen!
Jeg vil også takke alle i styret for en
utrolig hyggelig mottagelse av meg som
leder. Arbeidet har vært enkelt, rett og
slett fordi alle har gjort mer enn det
man kunne forvente.
Uten utstillerne hadde det blitt
et­­fattigere møte, bokstavelig talt..
Ta en runde til alle sammen, det
er alltid noe nytt å finne!
Jeg ønsker alle et hyggelig
og godt møte!
Bente Haughom
LEDER I NOF
3
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
ETTERUTDANNINGS­KURS
FREDAG 30. OKTOBER KL. 09.00-13.00
Tittel: Øyeleger uten grenser (Ophthalmologists without borders)
Kursledere: Jan Askvik og Nina Holst
09.00 Introduksjon Nina Holst
09.05 Cataract Blindness and Global Programmes – a Public Health approach
Dr. Daksha Patel, London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM
09.35 Øyehelsetjeneste på Grønland (Eye Health Care Services on Greenland)
Jan Askvik
09.55Pause
10.20 Barriers and Possibilities in Eye Care Services
Dr. Daksha Patel, London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM
10.50 Portable Eye Examination Kit (PEEK) technology and evidence from Kenya
Dr. Hillary Rono, Phd student, International Center for Eye Health, ICEH
11.25 Pause
11.50 Internasjonal avdeling Haukeland universitetssykehus
(International D
­ epartment, Haukeland University Hospital, Bergen)
Jon Wigum Dahl, leder
12.10 Erfaringer som LIS lege på Zanzibar (Experiences as a junior doctor
at Zanzibar) Erlend Ulltang, overlege Haukeland universitetssykehus
12.20 Øyehelsetjeneste i Moldova (Eye Health Care Services in Moldova)
Jan Askvik
12.40 A “speed” presentation of London School of Hygiene and Tropical ­
Medicine, LSHTM Dr. Daksha Patel and Nina Holst
12.50 See International Jan Askvik
4
13.00Lunsj
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
N O TAT E R
5
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
ÅRSMØTE Norsk Oftalmologisk Forening
FREDAG 30. OKTOBER KL. 14.30 – 18.15
1.
Velkommen ved Bente Haughom
2.
Velkommen til nye medlemmer
3.
Presentasjon av SOE-foreleser Geir Bertelsen:
«Tromsø øyestudie; hva har vi lært?»
4.
Utdeling av priser / fond
5.
Valg av møteleder
Pause 30 minutter (ca. kl.15.30-16.00)
6.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
7.
Minneord for Tore Dybdahl og Johan Albert Uchermann
8.
Informasjon om brillerefusjon ved Vibeke Dons Wankel
9.
Kvalitetsutvalget ved Line Askheim
10. Revidert regnskap for 2014, foreløpig regnskap for 2015
og budsjett for 2016 ved kasserer Erlend Ulltang
11. Voteringssaker:
• Navneskifte
• Vårmøtet videre
• Økning av kontingent
• Acta Ophthalmologica; digitalt eller papirutgave
12. Valg av nye styremedlemmer
13. Eventuelt (må meldes til ordstyrer i pausen)
6
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
N O TAT E R
7
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
FRIE FAGLIGE FOREDRAG
LØRDAG 31. OKTOBER KL. 08.15-13.00
08.15 Insidens av makulahull
Birger Lindtjørn, Vegard Forsaa, Jørgen Krohn,
Stavanger universitetssjukehus/Haukeland universitetssykehus
08.25 Klokkestudien på makulahull
Vegard Forsaa, Jørgen Krohn,
Stavanger universitetssjukehus/Haukeland universitetssykehus
08.40
Fundus autofluorescens i postoperativ langtidsoppfølging
av amotio retina
Panagiotis Salvanos, T.P. Utheim, H.D. Bjørnsson, M.C. Moe, R. B
­ ragadóttir,
OUS Ullevål Øyeavd.
08.50
09.05
09.20
LUCAS, Lucentis Compared to Avastin Study, 2-årsresultater
fra en norsk multisenterstudie
Karina Berg, OUS Ullevål Øyeavd.
Bytte fra ”treat and observe”- til ”treat and extend”-regime
for pasienter med våt AMD ved Lillehammer sykehus
Line Kvannli, Jørgen Krohn, Haukeland universitetssykehus
Resultater fra en klinisk studie
Anca B. Roald, Hans Christian D. Aass, Morten C. Moe,
OUS Ullevål Øyeavd.
09.35Utstilling/pause
10.15 Minnesota reisestipend
Panagiotis Salvanos, OUS Ullevål Øyeavd.
10.25 En pille for kronisk sentralserøs chorioretinopati?
Maja Gran Erke, Vibeke Steen, OUS Ullevål Øyeavd.
8
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
10.40 65 år gammel kvinne med chorioretinitt
Anne Kjersti Erichsen, Øygunn Utheim, Espen Ringvold,
OUS Ullevål Øyeavd.
10.50 Cerenkov-stråling i brachyterapi av uveale melanomer
Jørgen Krohn, Johan Axelsson,
Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus/Universitetet i Lund
11.05 Finnes en bedre gull standard for trykkmålingen?
Erfaringer ute av en 10 års prospektiv studie
Albrecht M. Gerstenberger, Elverum Øyeavdelingen, Sykehuset Innlandet
11.25Utstilling/pause
12.00 Tumores i øyeregionen og ansiktet
Kristin Eidal, Kjartan Arctander, OUS Ullevål Øyeavd.
12.10 Et barn med kraniosynostose
Erlend Christoffer Sommer Landsend, Bernt Johan Due-Tønnessen,
OUS Ullevål Øyeavd./Nevrokir. avd. Rikshospitalet
12.25 Hevelse i høyre øvre øyelokk hos en 17 år gammel jente
Ivar Solberg Tånes, Betanien hospital, Skien
12.40 Kvalitetssikring, er det noe for oss?
Kjell U Sandvig, Oslo Øyelegesenter
12.55 Avrundende ord
13.00Lunsj
9
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
UTSTILLERLISTE
STED/FIRMA
KONTAKTPERSON
STAND NR
UTSIKTEN
Sevest AS
Hammer, Olav
1
InnZ Mediacal AS
Westnes, Dag
2
Mikronmed AB
Lindgren, Jörgen
3
Carl Zeiss AS
Hornburg, Pål
4
Medilens Nordic
Börlin, Ann-Louise
5
AMWO Norge
Oldenburg, Claus
6
Apertura AS
Reppen, Bertil
7
Medi-Tools AS
Edvoll, Odd
8
Optos Plc
Anjaria, Shera
Essilor Norge AS, Instr.avd.
Løvsletten, Jostein
10
Hove Medical Systems AS
Remø, Thorvald
11
Abbott Norge
Hernesmoen, Haavard
12
Thea Nordic
Hansen, Nils-Petter
13
Infodoc AS
Finsrud, Ine
14
Brinch AS
Webjørnsen, Inger
15
Alcon Nordic
Holst, Fredrik
16
Ortomedic as
Lindroth, Örjan
17
DORC Scandinavia AB
Larner, Thomas
18
KirMed AS
Indsetviken, Øyvind
19
Medistim Norge AS
Fineide, Torodd
20
Santen Norge
Bekken, Rita
21
Rognerud, Astrid Vestbø
22
MØTEROM 1
9
LILLE SAL
PAUSEOMRÅDET
Norges Blindeforbund
10
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
UTSTILLERKART,
SORIA
MORIA
UTSTILLERKART,
SORIA
MORIA
3
4
Utsikten
5
1
13
12
6
7
Møterom 1
Store sal
Plenumsal
Kaffe
8
11
10
9
14
15
21
16
Lille sal
17
20
19
Rømningsutgang
11
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
DELTAKERLISTE
NAVN
Alsbirk, Knud Erik
Andersen, Magnus
Andersen, Ruben
Anseth, Erik
Askheim, Line
Askvik, Jan
Basit, Sammy
Sotra Øyeklinikk
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Oslo Øyelegesenter
Bergen Øyelegesenter
St Olavs Hospital HF
Jessheim Øyelegekontor
Universitetssykehuset
Nord-Norge
Blom, Kathrine
Bondø, Grete
Brandser,
Rønnaug
Dahl, Jon Wigum
Damskog, Torbjørn
Dannevig, Lise
de Rodez Benavent,
Sigrid
Eide, Nils
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
OOG
Ekstrand, Raffael
Øyelege J R Ekstrand AS
Erichsen,
Anne Kjersti
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Eriksen, Ketil
Oslo universitetssykehus
Eriksen, Signe
Erke, Maja
Elverum øyeklinikk as
Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Fiskådal,
Hans Jørgen
Øyelege Fiskådal AS
Flagstad,
Inger Johanne
Sykehuset Innlandet,
Elverum
Forsaa, Vegard
Stavanger
universitetssykehus
Sykehuset Østfold
Stjørdal Øyelegekontor
Midtbyen Øyeklinikk as
Tønsberg Øyelegesenter
AS
Christoffersen,
Terje
Øyelege Einar Dueland
Eidal, Kristin
Helse Møre og Romsdal
Broch, Hjalmar
Cholidis, Symira
Dueland, Einar
Faraj, Sayed
Oslo universitetssykehus
Caprian, Olga
Bergen Øyelegesenter
- pensjonist
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Brandstorp,
Julie Camilla
Børnick,
Ellen Charlotte
ARBEIDSSTED
Disen, Truls
Klinikk SEBRA AS
Bertelsen, Geir
Bjørnsson,
Helgi David
NAVN
Nordlandssykehuset, Bodø
Beckröge, Jörn
Birkenes, Simen
12
ARBEIDSSTED
Foslien, Ragne
Gajda, Anna
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Garborg, Herdis
Gerstenberger,
Albrecht
Gilbo, Hanne Berg
Haugesund Øyeklinikk
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Universitetssykehuset
Nord-Norge
Haukeland
universitetssykehus
Stavanger
universitetssykehus
Lise Dannevig Øyepraksis
AS
Oslo universitetssykehus/
UiO
Gladtvet, Frode
Grøndahl, Tor
Grønning,
Ingeborg Lund
Grønvik, Audun
Gupta, Ritika
Gustavsen, Vidar
Hafskolt, Hans
Halvorsen, Frode
Hanken, Geir
Betanien Hospital
Øyelegesenter Levanger
Spesialistpraksis
Sykehuset-Innlandet,
Elverum
Sørlandet Sykehus,
Arendal
Sykehuset Østfold
Bærum Øyelegekontor
Sykehuset Østfold, Moss
Sykehuset Østfold
Oslo universitetssykehus
Kolbotn
Augelege Hans Hafskolt
Sørlandet Sykehus,
Arendal
Helse Møre og Romsdal,
Ålesund
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
NAVN
Hansen, Egill
Hansli, Cathrine
­Harris-Christensen,
Nina
Hasanain,
Hasan Diab Nimer
Haugen,
Agnes, Aabel
ARBEIDSSTED
Egill Hansen, Oslo
Sykehuset i Vestfold
Nordlandssykehuset,
Namsos
Nordlandssykehuset, Bodø
Privat praksis
Oslo universitetssykehus
Hermansen, Linda
Sørlandet Sykehus,
Arendal
Hesselberg, Arne
Sykehuset i Vestfold
Holmberg, Erik
Betanien Hospital
Holst, Nina
Betanien Hospital
Ivkovic, Goran
Nesttun Øyelegesenter
Bislett Øyelegesenter
Johansen, Kirsten
Kirsten T. Johansen AS
Klyve, Per
Kristiansen, Arve
Kristianslund, Olav
Ivar Jørgensen AS
Blikk Øyeklinikk
Asker og Bærum
Øyelegesenter
Universitetssykehuset
Nord-Norge
Oslo universitetssykehus
Krohn, Jørgen
Haukeland
universitetssykehus
Kvannli, Line
Haukeland
universitetssykehus
Kvernebo,
Anne Kari
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Ladstein,
Gunn Elin
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Landsend,
Erlend Christoffer
Sommer
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
ARBEIDSSTED
Bekkestua Øyelegesenter
Øvre Romerike
Øyelegekontor
Stavanger
universitetssykehus
Drammen Sykehus
Malik,
Mohmmmad Asif
Markovic, Slavica
Sykehuset Innlandet,
Elverum/Hamar
øyelegesenter
Medin, Helle
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Mir, Iram Shahzad
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Mjanger, Øystein
Knarvik Øyelegekontor
Strømmen Øyeklinikk
Montebello, Chris
Grenland Øyelegesenter,
Skien
Nes, Dragana
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
GI OCULUS AS
Øyelege Rolf Jacobsen
Kinge, Bettina
Macpherson,
James
Monkvik, Trond
Jacobsen, Rolf
Jorgensen, Ivar
Lindberg, Knut
Lindtjørn, Birger
Haughom, Bente
Hultgren, Staale J.
Lane, Peter
i focus øyeklinikk
Haugstad, Marta
Hove,
Vibeke Kaartvedt
NAVN
Nicolaissen,
Bjørn Otto
Vestre Viken, Drammen
Nicolaysen,
Anne Gry
Sykehuset Vestfold,
Tønsberg
Nilsen, Christian
Nordal, Lill Thomas
Nordal, Per Arne
Nordbø, Turid
Nustad, Harald
Øyelegene AS
Oslo
Øyesenteret
Legespesialistene,
Lillehammer
Volvat Medisinske Senter
Nørgaard, Rikke
Sykehuset Vestfold
Olsen, Birger A.
Legespesialistene,
Lillehammer
Patel, Daksha
Pavlovic,
Aleksandar
London School of Hygiene
and Tropical Medicine
Vestre Viken, Drammen
13
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
NAVN
Pedersen,
Pål Tørvik
Pedersen, Sigrun
Reinertsen,­
Karl-Henrik
Riise, Ruth
Ringvold, Espen
Ringvold, Martine
Romtveit, Åsne
Haukeland
universitetssykehus
Helse Møre og Romsdal,
Ålesund
Sørlandet Sykehus,
Arendal
Hamar
Sørlandet Sykehus,
Arendal
Oslo universitetssykehus
iMed AS
Rono,
Hillary Kipkemboi
International Center of
Eye health
Rygh, Ola Morten
Vestre Viken,
Øyeavdelingen
NAVN
Syrdalen, Per
Sæter,
Arne Løberg
Sykehuset Østfold
Sætrom,
Kjell Morten
Sørland, Ragnhild
Tvedt, Christine
Tønset, Turid Skei
Tånes, Ivar
Ulltang, Erlend
Utheim, Øygunn
Sandboe, Frode
Drammen øyelegesenter
Sandvig, Kjell U
Oslo Øyelegesenter
Valderhaug,
Hans Jakob
Seemann, Jan
Sendecka, Marta
Haugesund Sykehus
Helse Fonna
Simensen, Bjørn
Legespesialistene,
Lillehammer
Skeiseid, Liliane
Stavanger
universitetssykehus
Skogen,
Anne Regine
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Slettedal,
Jon Klokk
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Sneve, Monica
OUS HF, KKN,
Øyeavdelingen
Solberg, Espen
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Stang, Ørnulf
Hønefoss Øyelegenseter
AS
Steen, Vibeke
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Strøm,
Marianne Ekornes
Oslo universitetssykehus
Oslo universitessykehus,
Rikshospitalet
Betanien Hospital
Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
ARBEIDSSTED
Sælebakke,
Kristiane
Salvanos,
Panagiotis
Schmitt, Caroline
14
ARBEIDSSTED
Hamar Øyelegesenter
Oslo universitetssykehus
Aleris, Oslo
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Betanien Hospital
Haukeland
universitetssykehus
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger
Veiby, Nina
Oslo universitetssykehus
von Hanno,
Therese
Nordlandssykehuset, Bodø
Vu, Elise Linh
Vu, Theresa
Wagih,
Dr. Aclimandos
Sykehuset Østfold, Moss
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
King's College Hospital
London
­Walewska-Szafran,
Anna Monika
Sykehuset Namsos
Walther, Henriette
Haukeland
universitetssykehus
Wankel,
Vibeke Dons
Moss
Wilhelmsen,
Solveig Linda
Øyelege Solveig Linda
Wilhelmsen
Ystad, Martin
Oslo universitetssykehus
Ytteborg, Jan
Østern, Atle Einar
Oslo universitetssykehus
NORSK OFTALMOLOGISK FORENINGS HØSTMØTE, SORIA MORIA 30.-31. OKTOBER 2015
OFTALMOLOGISK SELSKAP
I OSLO OG SANTEN
INVITERER
TIL ­JULEMØTE OG
100 ÅRS-­JUBILEUM!
10. desember på Ekebergrestauranten
http://www.oftalmologiskselskap.no/
[email protected]
15
NORDIC
­CONGRESS OF
OPHTHALMOLOGY
IN AARHUS, DENMARK
8-12 JUNE 2016
WWW.NOK2016.COM