Butikskopi Utleie kontrakt nr.

Transcription

Butikskopi Utleie kontrakt nr.
Butikskopi
Utleie kontrakt nr.
Til denne leiekontrakten følger leievillkårene merket Toolmatic
Legitimasjon
Utleveret
Type
Varenr.
Tekst
Ekspedient
3 Timer
1. Dag
Kundenr.
2. Dag
Efterflg.
Dato
Rengjøring
Depositum
Stk. pris
Har du mottatt vår nye utleie-katalog?
Forventet retur
Kontrakt
Før mottagelse av utleieproduktet, sørg for at
instruksjon rundt produktet samt leievillkår er
lest og godkjent før signatur:
For mottagelsen av depositum kvitteres:
Depositum
___________ _______________________
___________ _______________________
Dato
Dato
signatur leier
signatur utleier
0
ToolMatic Norge, Dynamittvegen 22, NO-1400 Ski, tlf. +47 6486 12 00, fax. +47 64 86 13 01, www.ToolMatic.no - e-mail: [email protected]
200020 853284
Kundekopi
Utleie kontrakt nr.
Til denne leiekontrakten følger leievillkårene merket Toolmatic
Legitimasjon
Utleveret
Type
Varenr.
Tekst
Ekspedient
3 Timer
1. Dag
Kundenr.
2. Dag
Efterflg.
Dato
Rengjøring
Depositum
Stk. pris
Har du mottatt vår nye utleie-katalog?
Forventet retur
Kontrakt
Før mottagelse av utleieproduktet, sørg for at
instruksjon rundt produktet samt leievillkår er
lest og godkjent før signatur:
For mottagelsen av depositum kvitteres:
Depositum
___________ _______________________
___________ _______________________
Dato
Dato
signatur leier
signatur utleier
0
ToolMatic Norge, Dynamittvegen 22, NO-1400 Ski, tlf. +47 6486 12 00, fax. +47 64 86 13 01, www.ToolMatic.no - e-mail: [email protected]
200020 853284
Leiebetingelser
•
Kun personer over 18 år kan leie, gyldig legitimasjon med bilde må fremvises.
•
Leier henter/returnerer selv de leide effektene, eller betaler kostnaden for avhenting/
returnering. Det gjøres oppmerksom på at retur skal skje til samme forretning som
utleveringen er foretatt. Leier sørger for omhyggelig rengjøring av de leide effektene før
innlevering.
•
Det er leiers ansvar å sette seg inn i riktig bruk av de leide effektene. Feil bruk av verktøy og
maskiner kan føre til personskade. Evnt. skader ligger utenfor ToolMatic og utleiers
ansvarsområde. All nødvendig dokumentasjon/instruksjon rundt leieproduktet finnes i
varehuset. Varehuset leier ikke ut maskin/verktøy uten at instruksjonsbok er tilgjengelig for å
låne ut til kunden.
•
Utleier kan ikke gjøres ansvarlig, hvis de leide effektene ikke oppfølger leierens ønsker og ei
heller dersom leiers arbeid må avbrytes på grunn av tekniske feil ved det utleide materiell.
•
Dersom innlevering av de leide effektene ikke finner sted innenfor rimelig tid, maks 8 dager
etter den avtalte returneringsdato, gir dette utleier rett til å kreve effektens fulle verdi, samt
hele leiebeløpet for perioden innbetalt av leier. Det utleide regnes dermed som stjålet og blir
behandlet som tyveri.
•
Leieren må ikke endre eller gjøre tekniske inngrep på de leide effektene. Leieren er
erstatningspliktig dersom dette skjer. Dette gjelder også kontakter og lignende. Det vil være
mulig å leie godkjente skjøteledninger og elektriske koblinger.
•
Utleien regnes fra leietidspunktet og de leide effektene er levert tilbake til utleier, dvs. leietiden
beregnes ut fra hele tiden man disponerer effektene og ikke den tiden disse blir benyttet. Det
beregnes full leie for søndager og helligdager.
•
Det betales for minimum 3 timer, der henholdsvis dagsprisen og 2 dags prisen teller. Alle
priser er inkl. moms.
•
Det betales egen leie for meisler, bor, kniver, kjeder og lignende, se leiekontrakt.
•
Ved manglende rengjøring beregnes det et rengjøringsgebyr på inntil kr 2000,00, se
leiekontrakt.
•
Skjøteledninger: Det må KUN benyttes skjøteledninger anbefalt av oss, eller skjøteledninger
med 1,5 eller 2,5 kvadrat, ved bruk av de leide maskinene.
•
Sikkerhetsutstyr: Bruken av sikkerhetsutstyr i forbindelse med utleieverktøyet vil bli anbefalt,
det er meget viktig at dette blir benyttet. Har du selv hjelm, hørselvern osv. er du selvfølgelig
velkommen til å bruke dette fremfor å leie hos oss. Bruk av disse er for din egen sikkerhet
skyld.
•
Forbruksvarer: Det må kun benyttes originale ToolMatic`s forbruksvarer i forbindelse med de
utleieverktøy der dette må benyttes.
•
Ved å leie en utleiemaskin har du som kunde ansvaret for å ha blitt informert omkring
funksjon, riktig bruk samt de leievilkår som gjelder for det produktet du leier.
Ski den 29. juli 2015
ToolMatic
Norge as, Dynamittvegen 22, NO-1400 Ski, tlf. +47 6486 12 00, fax. +47 64 86 13 01
Org.nr: NO 984 494 734 MVA - www.ToolMatic.eu – e-mail: [email protected]

Similar documents