Les klubbinfo for april 2015 her.

Transcription

Les klubbinfo for april 2015 her.
APRIL 2015
KLUBBINFO
Styret
informerer
NYTT STYRE
KONSTITUERT
BRUK LAGSIDENE PÅ
SARPSBORGFK.NO
AKTIVT!
SARPSBORG
FOTBALLKLUBB HAR
NÅ 458 MEDLEMMER!
DAGLIG LEDER HAR
ORDET
KLUBBINFO
Andreas Elvestad hedret av old boys
Under Sarpsborg fotballklubbs årsmøte 25. februar ble Andreas Elvestad hedret av old boys for
sin innsats på klubbens A-lag. Prisen ble overrakt av leder for old boys, Finn Johansen.
27 medlemmer var tilstede på årsmøtet som forløp uten dramatikk, men med et solid
engasjement. En rekke spørsmål omkring året som gikk ble stilt fra salen og besvart av styret.
KLUBBINFO APRIL 2015
!1
APRIL 2015
KLUBBINFO
Styret informerer
Styret i klubben hadde sitt konstituerende møte 9. mars. Disse
personene ble valgt på årsmøtet og sitter nå i styret for
Sarpsborg Fotballklubb:
Last opp bilder på
sarpsborgfk.no
• Pål Marthinsen - styreleder - e-post: [email protected]
• Stig H. Johansen - nestleder
• Bjørn Torry Thulin - styremedlem
• Christer Kolshus - styremedlem A-lag
• Annette Moen Johansen - styremedlem Jenter
• Karianne Åsheim - styremedlem BUG
• Per Ole Johansen - styremedlem Hus & bane
• Knut Veiby, Knut Odden og Yngvar Steen er
vararepresentanter og møter i styret
Styret legger opp til å avholde styremøter den andre tirsdagen i
hver måned med unntak av juli. Dersom det er behov for flere
styremøter vil det bli avholdt.
I en så stor klubb som SFK er kommunikasjon og informasjon
et viktig verktøy for at klubben skal nå sine sportslige og
organisatoriske mål. I dette arbeidet er nettsiden
sarpsborgfk.no og dette nye Klubbinfo du nå leser, viktige
kanaler for informasjon rundt klubben og alle våre lag.
Styret og daglig leder vil også ta initiativ til medlemsmøter
utover året. Foreløpig ser vi for oss et medlemsmøte i sommerog vinterhalvåret. Om et medlemsmøte skal skje i forbindelse
med en aktivitet må vi komme tilbake til, men vi er åpne for
forslag og idéer!
Klubben har ansatt en daglig leder på heltid. Kent Jonas
Trinborg sitter nå på klubbhuset hver dag om han ikke er ute i
møter med sponsorer, kommune eller andre
samarbeidspartnere for SFK!
Den daglige lederen nås på telefon: 481 81 440 eller e-post:
[email protected]
Oppstart strategiprosess
For å utvikle klubben har styret startet opp en strategiprosess.
I første omgang skal hvert enkelt styremedlem gjennomføre en
SWOT-analyse for sitt ansvarsområde. Det vil si å gjennomføre
en analyse av Styrker/Svakheter og Muligheter/Trusler
klubben møter i dag både internt og eksternt.
KLUBBINFO APRIL 2015
Mange lag tar bilder i løpet
av sesongen. På de ulike
lagsidene legger BUGrepresentanten ut
bildeserier fra ulike
kamper, cuper og andre
aktiviteter gjennom en hel
sesong. Klubbinfo kan
være en kanal for å vise
frem noen av disse
bildene. Målet er at flere
skal benytte seg av
sarpsborgfk.no. Aktivitet
skaper engasjement.
!2
APRIL 2015
KLUBBINFO
Svakheter
Muligheter
Trusler
Eksterne
Interne
Styrker
I første omgang skal de ulike gruppene notere stikkord om nåsituasjonen i dag innenfor de ulike
«rutene» i diagrammet over. Eksempler være «Hvilke styrker/svakheter har barnefotballen i
SFK?», «Hvilke muligheter/trusler har klubben innenfor Hus & bane?», «Hvilke eksterne
muligheter/trusler møter klubben innen sin junior/senior/jenter/ungdomssatsing?»
Denne prosessen vil bli lagt til grunn i strategiutviklingen i Sarpsborg fotballklubb. Utviklingen av
Sarpsborg fotballklubb er en kontinuerlig prosess, slik at vi står best mulig rustet for fremtiden,
både sportslig og organisatorisk.
Det er styremedlemmet innenfor de ulike avdelingene vi har i klubben som er ansvarlig for at
SWOT-analysen gjennomføres. Gjennomføringen skal være stikkordbasert.
Frist for gjennomføring er 1. juni.
Fra daglig leder:
Det jeg har erfart på mine knappe 6 uker på Kurland er at det å være daglig leder for Sarpsborgs
største fotballklubb er tidvis krevende og at arbeidsoppgavene er mange og meget varierte. Det er
en stilling som krever oppbrettede armer og krummet nakke, i tillegg til en god porsjon ydmykhet
og en fokusert tilstedeværelse. Det sistnevnte har vel fram til nå vært den største utfordringen, da
tilgjengelighet på kveldstid stort sett kolliderer med rollen som småbarnsfar. Likevel må jeg si jeg endelig har havnet på riktig hylle. Jeg storkoser meg med det jeg får oppleve
av daglig aktivitet på feltet, de korte glimt jeg får med meg av kveldsøktene, alle de interessante
samtalene på parkeringsplassen på vei til bilen, rundstykkene fra tirsdagsklubben, alle smilene
jeg så hos våre minste på og utenfor parketten under Knøtteturneringen og alle eposter som
kommer inn og alle telefonsamtaler jeg har i løpet av dagen. Det vitner om et engasjement det nye
styret og jeg mener er utgangspunktet for veien videre i SFK. KLUBBINFO APRIL 2015
!3
APRIL 2015
KLUBBINFO
Det å gå fra å ha fotballadministrasjon som hobby til å ha det som virke krever nok ytterligere
noen uker med tilpasning, for det har blitt en del timer foran skjermen etter leggetid, men vi
jobber oss gradvis framover til en mer strukturert klubb, og en lettere hverdag for alle som er
involvert i de forskjellige meget nødvendige rollene rundt lag og i klubb. I løpet av de første 6 ukene som daglig leder har vi gjennomført Knøtteturneringen,
vårcupsluttspillet for 13-14 åringer og blitt godkjent som Kvalitetsklubb. Vi hadde ikke klart å få
til noe av dette hadde det ikke vært for engasjement fra våre medlemmer og foreldre. Før kretstinget klarte vi å innfri alle de 18 kriteriene og fikk kvalitetsklubbsgodkjennelse for nivå
1. Det var et veldig stolt øyeblikk for SFK og en start på veien videre. Dette skal altså ikke være
noen hvilepute, for vi er klar over flere av utfordringene vi som klubb står overfor. Vi brukte noen
timer gjennom vinteren på dette programmet, men det er i realiteten nå det starter. Vi må sørge
for at spillere, foreldre, trenere, lagledere, BUG-representanter eller andre i klubben vet hva som
forventes fra SFK og hva man i alle roller kan forvente av SFK.
Minner til slutt om at arbeidsfordelingen i administrasjonen er slik. Trenger man noe til lagene,
være seg flere drakter eller lignende, kontakt Mona på [email protected] Dersom man
trenger utstyr til trenere eller treningsgjennomføring, baller, hatter eller lignende, kontakt Kent
på [email protected] - Kent Jonas Trinborg (Daglig leder)
Viktig nærmeste tiden:
1. Uke 17 er de fleste lag i ungdomsavdelingen i gang med seriespill.
2. Uke 18 håper vi å ha på plass treningstidene for sommeren. Da må snøfall og gule baner være
borte så vi kan fordele tidene litt bedre enn i de trange ukene 16 og 17.
3. Informasjon om TINE fotballskole i juni kommer mot slutten av april.
4. Informasjon om oppstart av Velkommen til SFK i mai kommer mot slutten av april.
5. Sarpsborg Cup som arrangeres 6-9 august trenger flere frivillige i arbeidsgruppa. Vi trenger
hender og hoder til å bidra med planlegging av årets største happening i Sarpsborgfotballen. Mer
informasjon finner dere på www.sarpsborgcup.no
GI DIN GRASROTSTØTTE TIL SARPSBORG FOTBALLKLUBB
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
- Hos kommisjonæren (skriv ut og ta med strekkoden på bunnen av siden)
- Mobilspill
- Norsk Tipping sine nettsider
- SMS send Grasrotandelen 970024921 til 2020
KLUBBINFO APRIL 2015
!4

Similar documents