Tore Myrholt - NHH

Comments

Transcription

Tore Myrholt - NHH
Norge på inntektstoppen: Hva nå?
Fornyelse eller forvitring i en verden i endring
NHH-Symposiet 2015
Tore Myrholt, McKinsey & Company
0
Dagens presentasjon
▪
Økt produktivitet – en global utfordring
▪
Norge på verdenstoppen
▪
Fornyelse eller forvitring
▪
Et veikart for økt produktivitet
1
Produktivitetsvekst: En global utfordring
Global vekst vil stagnere uten
produktivitetsvekst
G19 BNP-vekstrate, Prosent
3.5
Produktivitetsvekst
Sysselsettingsvekst
1.8
2.1
1.8
1.7
0.3
Siste 50 år
KILDE: McKinsey Global Institute; Penn World Tables
Neste 50 år
2
Produktivitetsvekst: En global utfordring
Global vekst vil stagnere uten
produktivitetsvekst
G19 BNP-vekstrate, Prosent
Produktivitetsveksten har vært lav i Vesten
det siste tiåret
Produktivitetsvekst, 5 års sentrert snitt, Prosent
5
3.5
4
Produktivitetsvekst
1.8
2.1
3
2
Sysselsettingsvekst
1.8
1.8
1.7
1
0.3
Siste 50 år
KILDE: McKinsey Global Institute; Penn World Tables
Neste 50 år
0
1961
1970
1980
1990
2000
2011
3
To drivere av produktivitetsvekst
Innovasjon
Årlig potensiell produktivitetsvekst, Prosent
Adopsjon
6
20%
4
25%
80%
2
45%
75%
55%
Utviklede økonomier
KILDE: McKinsey Global Institute
G19
Fremvoksende økonomier
4
Dagens presentasjon
▪
Økt produktivitet – en global utfordring
▪
Norge på verdenstoppen
▪
Fornyelse eller forvitring
▪
Et veikart for økt produktivitet
5
Vanskelig å nærme seg den USA-definerte inntektsfrontieren
BNP per capita i PPP-termer, Prosent av USAs nivå
140
Tyskland
120
Japan
Korea
100
Resten av Norden
80
Middelhavslandene
USA
60
40
20
0
1950
1960
KILDE: Penn World Tables
1970
1980
1990
2000
2010
2020
6
Det norske unntaket
BNP per capita i PPP-termer, Prosent av USAs nivå
140
Norge
Tyskland
120
Japan
Korea
100
Resten av Norden
80
Middelhavslandene
USA
60
40
20
0
1950
1960
KILDE: Penn World Tables
1970
1980
1990
2000
2010
2020
7
Hvordan klarte vi å redefinere inntektsfrontieren?
Samlet vekst i BNP per capita relativt til USA (USD PPP terms) i perioden 2000-2014, Prosent
Norge
Bytteforhold
Faktorinnsats
Faktorproduktivitet
Totalt
KILDE: Economist Intelligence Unit; Mckinsey
Sverige
30
17
1
29 p.p.
13
-20
27
Differense
4 p.p.
-8
5
-12 p.p
+ 22 p.p.
8
Produktivitetsbidraget har alt å si på lang sikt
Årlig vekst i arbeidsproduktivitet per time, 2000-20121
Percent
1,6
1,9
1,1
0,6
Norway
UK
Sweden
US
Antall 2014-oljefond
skapt 2014 til 2044
1 For hele norsk økonomi, ikke bare Fastlands-Norge
KILDE: OECD; McKinsey analysis
9
Produktivitetsbidraget har alt å si på lang sikt
Årlig vekst i arbeidsproduktivitet per time, 2000-20121
Percent
1,6
1,9
1,1
0,6
Norway
UK
Sweden
US
1
Antall 2014-oljefond
skapt 2014 til 2044
1 For hele norsk økonomi, ikke bare Fastlands-Norge
KILDE: OECD; McKinsey analysis
10
Produktivitetsbidraget har alt å si på lang sikt
Årlig vekst i arbeidsproduktivitet per time, 2000-20121
Percent
1,6
1,9
1,1
0,6
Norway
UK
Sweden
US
1
Antall 2014-oljefond
skapt 2014 til 2044
3
1 For hele norsk økonomi, ikke bare Fastlands-Norge
KILDE: OECD; McKinsey analysis
11
Produktivitetsbidraget har alt å si på lang sikt
Årlig vekst i arbeidsproduktivitet per time, 2000-20121
Percent
1,6
1,9
1,1
0,6
Norway
UK
Sweden
US
1
Antall 2014-oljefond
skapt 2014 til 2044
3
5
1 For hele norsk økonomi, ikke bare Fastlands-Norge
KILDE: OECD; McKinsey analysis
12
Dagens presentasjon
▪
Økt produktivitet – en global utfordring
▪
Norge på verdenstoppen
▪
Fornyelse eller forvitring
▪
Et veikart for økt produktivitet
13
Aksellererende endring i økonomien
Halvparten av selskapene i dagens S&P 500 er
ute om ti år
Krevende for tidligere vinnere å forbli
konkurransedyktige
Estimert levetid blant S&P 500-selskaper
TRS vs. gjennomsnitt over tid
År
%
90
15
Angripere
10
5
45
26
0
19
17
1955
1975
1995
1
5
10
15
20
25
-5
-10
1935
Etablerte
Yrs
2011
KILDE: Datastream; web search; press search; McKinsey corporate performance analysis tool; Richard Foster and Sarah Caplan, Creative Destruction: Why companies
that are built to last underperform the market – and how to successfully transform them, Doubleday/Currency, 2001
14
30 billioner USD i årlig verdiskapning fra nye teknologier
Billioner USD, årlig
Mobile Internet
3.7–10.8
Automation of
knowledge work
5.2–6.7
Internet of Things
2.7–6.2
Cloud technology
1.7–6.2
Advanced robotics
Autonomous and nearautonomous vehicles
Next-generation
genomics
1.7–4.5
0.2–1.9
0.7–1.6
Energy storage
0.1–0.6
3D printing
0.2–0.6
Advanced materials
0.2–0.5
Advanced oil and gas
exploration and recovery
0.1–0.5
Renewable energy
SOURCE: McKinsey Global Institute analysis
0.2–0.3
Range of sized potential
economic impacts
Low
High
X–Y
Impact from other
potential applications
(not sized)
15
nn
Gårsdagens vinnere settes under press
Oppstartsår
Markedsverdi, mars 2015, Milliarder dollar
51
40
23
30
20
46
27
6
Hilton
AirBnB
CBS
Netflix
Avis
UBER
Statoil
Netflix
1927
2008
1927
1997
1946
2009
1972
1999
16
Inntekter vokser raskere – og i større skala – enn noen gang tidligere
innbygger1
Antall år for å fordoble BNP per
1700
1800
1900
2000
Land
Storbritannia
USA
Tyskland
Japan
Befolkning ved start av
vekstperiode
Millioner
9
154
10
53
28
65
48
33
Sør-Korea
Kina
India
1 Tid for å øke BNP per capita (i PPP-termer) fra $1,300 til $2,600.
KILDE: Angus Maddison; University of Groningen; McKinsey analyse
22
16
1,023
12
16
822
17
Dagens presentasjon
▪
Økt produktivitet – en global utfordring
▪
Norge på verdenstoppen
▪
Fornyelse eller forvitring
▪
Et veikart for økt produktivitet
18
Vi må fyre på alle fire sylindre
Andel av Norges BNP, Prosent
Globalt konkurrerende
15
40%
Olje & gass og vannkraft
Lokalt konkurrerende
25
35
60%
Offentlig sektor
25
Total
100
KILDE: SSB; McKinsey
19
Globale lokomotiver har vokst frem fra steinrøysa
Topp-6 globale telekomselskaper etter antall
abonnenter1, Millioner
514
Singtel
436
Vodafone
Airtel
304
America Movil
287
Telenor
274
Telefonica
249
1 China Mobile utelatt; Telenor inkluderer eierskapsandel i Vimpelcom
KILDE: McKinsey
20
Globale lokomotiver har vokst frem fra steinrøysa
Topp-6 globale telekomselskaper etter antall
abonnenter1, Millioner
514
Singtel
436
Vodafone
Airtel
304
America Movil
287
Telenor
274
Telefonica
249
1 China Mobile utelatt; Telenor inkluderer eierskapsandel i Vimpelcom
KILDE: McKinsey
21
På tide å tilrettelegge for neste generasjon med lokomotiver
Kapitalavkastning
Eiendom: 40% av
kapitalen investert til
lav yield
Kapitalbeholdning
Understøtte
innovasjonsklyngene for
å være tilstede når
kortene deles ut på nytt
Neste generasjon
lokomotiver
Stimulere til
industrielle
investeringer og
sørge for god
kapitalallokering
Tilrettelegge for
langsiktige private
eiermiljøer
22
Olje & gass-næringen har drevet frem store effektivitetsforbedringer
Felt- og infrastrukturutviklingskostnader
USD/Fat, 2004-USD1
13
9
-82%
5
2
Frigg
Sleipner Vest
Kristin
Snøhvit
1977
Frigg
1996
Sleipner V.
2005
Kristin
2007
Snøhvit
1 Rørinfrastrukturkostnader utover 1 mrd USD antatt båret av feltet
KILDE: Oljedirektoratet; Gjennomgang av case-eksempler; McKinsey
År
23
Olje & gass-næringen må tilpasse seg en ny hverdag
Standardisere og industrialisere for å
drive produktivitet
Boring, meter per dag
Utløse kraften i neste bølge av
kostnadsrettet innovasjon
~0 sensorer brukt til
beslutningstaking
People &
processes
0%
Deployment
2003
130
Analytics
2013
70
-46%
<1%
Data
Management
1%
1%
Infrastructure
Engineering, timer per tonn
2003
90
+56%
Data
capture
40%
100%
~30,000 sensorer
2013
140
24
Lokalt konkurrerende: Kontrastenes verden
Fra bransjer der enkeltselskaper
redefinerer produktivitetsfrontieren, også
utenfor Norge
Til bransjer der verden utenfor synes å
løpe fra oss
838 meter
3 måneder
25
På tide å utløse nyskapningskreftene på tvers av bransjer
Modulær byggeteknikk som benyttes av det kinesiske selskapet
Broad Sustainable Building
Nye forretningsmodeller
for å bringe industriell
logikk til nye bransjer
Gjennomgå reguleringer
og rammevilkår for å
stimulere til konkurranse
og nytenkning
26
Produktivitetsligaen: Hvor er mulighetene størst?
Langsiktig produktivitetspotensial; Indeks 100
Ikke forstått, og
ikke tallfestet
1
Overinvestering i inaktiv kapital
2
Skrutid i offentlige tjenester
3
År i arbeid
4
Tid fra investering til avkastning
5
Permanent fravær
6
Mer læring på tvers i kommunesektoren
7
Ikke på jobb, ikke fritid -- men i kø
8
Teknologibruk i offentlig sektor
9
10
Tidstyver – privat sektor
Effektiv brukstid
11
Feiltilpassete kapasiteter
12
Bestemmelser uten reell nytte-kost
13
14
Utilstrekkelig standardisering
Jordbruk
15
Kortidsfravær
16
Gjennomføringmodell Samferdsel
Gjennomanalysert – klar over
tapet og har tallfestet det
100
27
Offentlig sektor
Løse koden for hvordan
endring skal drives frem
2004
2006
2014
Moderniseringsdepartementet
Fornyings- og
administrasjonsdepartementet
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kommunale driftskostnader per
innbygger, Tusen NOK1
Prestasjonskultur innenfor
etablerte strukturer
Mest effektiv
Minst effektiv
-44%
57
Liggedøgn hoftepasienter
Dager2
3
11
102
Utdannelse
-73%
Helse
Teknologiadopsjon, eller: Å
tenke radikalt nytt
1 For kommuner med 5000 til 10000 innbyggere
KILDE: Riksrevisjonen; SSB; McKinsey
2 Sammenligning på tvers av sykehus
28
AIM higher
Adopsjon
300 milliarder NOK per år på spill
Innovasjon
Å være der når kortene deles ut på nytt
Motivasjon
Å ville uten å måtte
29
Norge på inntektstoppen: Hva nå?
Fornyelse eller forvitring i en verden i endring
NHH-Symposiet 2015
Tore Myrholt, McKinsey & Company
30

Similar documents