Oppstart_SCS900_v3

Comments

Transcription

Oppstart_SCS900_v3
Oppstart SCS900
www.sitech-academy.com
Document Name
Ta kontakt med
din SITECH
forhandler for
mer informasjon.
Anlegg kan inneholde:
Et passivt bakgrunnskart
Kjentpunkter for oppstilling av
totalstasjon
Kodebibliotek (Advanced modul)
Koordinatsystem enten valgt eller
fra transformeringsfil (.dc)
Når dette er valgt kan det ikke
endres.
Merk at koordinatsystemer er viktig
ved bruk av GPS
Arbeidsordre er stedet hvor alle
målinger lagres. Her vil også
eventuelle eksportfiler bli lagret,
samt bilder man tar med måleboka.
Målingene lagres i en spj-fil som
kan importeres til Business Center.
Module Name module
SITECH
Academy tilbyr
tilpassede kurs i
de forskjellige
modulene, samt
opplæring i
grunnmodulen.
Oppgradering av opsjoner og
versjoner skjer gjennom et eget lite
program som kan lastes ned fra
Trimble.com Ta kontakt med
SITECH om det skulle være behov
for dette.
SCS900 opererer med tre begreper
som er viktige:
Anlegg
Arbeidsordre
Plandata
Anlegg og arbeidsordre må man ha,
Plandata er valgfritt.
Training Name training
Avhengig av
moduler man har
i SCS900 vil man
ha tilgang til
veistikking,
avanserte
målefunksjoner
som offsett
punkt/måle offset
linje,
kodebibliotek
osv. Det er også
en tunnelmodul
tilgjengelig.
SCS900 står for Site Controller
System 900, som er toppserien til
Trimbles anleggsteknologi.
Programmet startes fra
Windowsmenyen i måleboken. På
TSC3 skal det være en snarvei på
«Trimble» knappen.
Ved oppstarten vises
versjonsnummeret til din utgave av
SCS900. Denne er også tilgjengelig
gjennom «Trimble» knappen i
hovedmenyen, og deretter «Om».
Date of Revision Date of Revision .
SCS900 er et
måleprogram i
stadig utvikling.
Nye versjoner
oppdateres
enkelt fra nettet
med et eget
installasjonsprogram; HCCIM.
Oppstart SCS900
www.sitech-academy.com
Document Name
I rammen ned i hovedvinduet er det
en rekke symboler. Klikk på
mannen, og man veksler mellom
stående, gående, kjøretøy og
statisk.
Klikker man på antall satellitter ser
man hvor de står, samt toleranser.
Klikker man på nøyaktigheten, kan
man koble fra CPOS. De andre
symbolene viser temakoden man
har valgt, og om dette er punkt, linje
og om det blir en del av flate eller
ikke.
De to funksjonsknappene gir tilgang
til alle innstillinger,
utstikking/innmåling, eksport,
Module Name module
Nå skal roveren koble seg opp mot
CPOS/Spider og få korreksjoner.
Du er klar til å begynne å måle.
Meldingen du får på skjermen skal
du velge Nei på. Man ønsker
normalt ikke å kalibrere anlegg
(koordinatsystemet) i Norge. Vi
bruker UTM eller NTM direkte, uten
noen form for transformasjon.
Training Name training
Har man plandata i et annet anlegg
så kan man opprette nytt desing og
hente dataene fra det anlegget man
måtte ønske.
Man kan kun ha en vei eller flate pr
plandatasett.
Oppsett av Rover skal komme
ferdig valgt om man har satt opp
rover tidligere. Ellers kan man følge
valgene i menyen for å sette den
opp.
Velger man Avbryt vil man komme
til hovedmenyen og kan se over
jobben, velge å sette opp på nytt,
eller sette opp totalstasjon i stedet.
Velg riktig stanghøyde. Merk at ved
bruk av SPS985 så er Quick
Release adapteret med som et
valg. Settes dette til ja, så legges
det til 4,5 cm på stanghøyden
automatisk.
Date of Revision Date of Revision .
Plandata er valgfritt. Dette er vei,
flater, senterlinjer som modell.
Videre kan man ha aktive
bakgrunnskart og
utstikkingspunkter som plandata.
Oppstart SCS900
Module Name module
Document Name
www.sitech-academy.com
Training Name training
Målemetode er det samme som å
trykke på mannen i nedre ramme,
du kan velge mellom stående,
gående osv.
Referanselinje gir mulighet til å
bruke linjer i kartet som referanse.
Log gir informasjon om alt som er
gjort på arbeidsordren.
Om gir informasjon om versjon og
opsjoner i SCS900, samt tilgang til
fjernsupport.
Innstillinger gir tilgang til utstikkingsog informasjonsinnstillinger.
Herunder menylinjene øverst i
kartvinduet.
Under måletype kan man velge
mellom linjer, punkter, vei og flater.
Helningsrapport gir en kort rapport
på flater og utstikkinger som er gjort
med toleranser.
Som standard vil innmåling være
klart når man har satt opp
gps/totalstasjonen. Med Advanced,
og valgt kodebibliotek, så vil inntil 5
koder være tilgjengelige i kartet, og
man kan hente frem andre, eller
velge hvilke 5 man vil ha. Klikk på
ruta øverst på kodelista for å få
frem alle tilgjengelige koder
Date of Revision Date of Revision .
oppsett, tilleggsvalg osv. Vi ser på
«Hjem» knappen først:
Under Anlegg kan man endre eller
opprette anlegg, arbeidsordre eller
plandatasett.
GPS gir tilgang til å sette opp GPS,
samt en rekke tilleggsvalg for GPS
målinger som målinger av
fastmerker om man skal måle inn
for å sette opp totalstasjon.
Totalstasjon gir de samme
tilleggsvalgene som GPS.
Import/Eksport gir tilgang til dette,
samt To-veis synkronisering.
Mål starter innmåling av data.
Utstikking gir valg ut fra hva som er
valgt av plandata.
CoGo er beregningsmeny for å lage
nye punkter og linjer ut fra
eksisterende data, samt
volumberegning i felt.
Trimble knappen gir litt andre valg:
Oppstart SCS900
Date of Revision Date of Revision .
Kodene er delt inn i grupper for å
forenkle tilgangen. Ønsker man
bare å velge en kode for en
registrering, så kan man klikke
ønsket kode i lista. Ønsker man
dette valget blant de 5 som er
tilgjengelig, så klikker man og drar
den til den posisjonen man ønsker
som pilen indikerer. Husk å velge
bort ruta merket med gult for å ta
bort hele lista igjen.
Training Name training
Module Name module
Document Name
www.sitech-academy.com

Similar documents