Kari Fyhn 1

Transcription

Kari Fyhn 1
Kursmateriell for fag- og
yrkesopplæringen
Dagens utgave av etterutdanningsmateriellet
Yrkesfagløftet – for fremtidens fagarbeidere (utdrag)
Regjeringen vil
• gjøre etter- og videreutdanningsmateriell for instruktører mer
tilgjengelig
• vurdere behovet for kompetanseutviklingstilbud for prøvenemnder
Syv temaer
1. Å være lærebedrift – roller og oppgaver
2. Læreplanen i bruk
3. Tilpasset opplæring
4. Bedriften som lærested
5. Instruksjon og veiledning
6. Vurdering og dokumentasjon
7. Fag- og svenneprøven
Foreløpige planer for det nye kursmateriellet
Det nye materiellet skal være
• målgruppeorientert i stedet for temaorientert
• nettbasert med bosted på udir.no
• egnet for selvstudium
• … men også et godt utgangspunkt for kursholdere
Vi må også vurdere innholdet
• inkludere nye temaer
• fjerne eller oppdatere gamle tekster
Diskusjon
•
•
•
•
Er målgruppeorienteringen fornuftig eller ikke?
Gir gruppeinndelingen mening?
Hvilke nye temaer vi bør ta med?
Finnes det temaer vi kan ta vekk?
Hva mener du?
• Har du lyst til å bli med i en fokusgruppe?
• Eller vurdere tekstutkast og gi oss skriftlige tilbakemeldinger på dem?
Ta kontakt!
[email protected]
skriv «kursmateriell» i emnefeltet