Saksbehandler, innvalgstelefon

Comments

Transcription

Saksbehandler, innvalgstelefon
Førebels program
Fagsamling «Inspirasjon og deling» 10.-11.februar 2015
Thon Hotel Oslo Airport
Tysdag 10.februar
09:00 - 10:00
Registrering og påmelding til «lange historier».
Hjelp med passord og pålogging til It’s learning.
10:00 - 10:05
Velkomen v/Fylkesmannen i Hordaland, utdanningsavdelinga
10:05 - 10:20
Presentasjon av fagkoordinatorane og faggruppene
10:20- 10:50
"Å overleve livet" v/forfattar Morten Lorentzen
10:50 - 11:20
Nytt studieopplegg ved UiB: Kriminalomsorg som læringsarena
v/ professor Arve Egil Asbjørnsen, Universitetet i Bergen.
11:20 - 11:50
Pause
11:50 - 13:00
Læring i ein digital tidsalder. Kva underbygger læring, kva har verknad?
v/ professor Rune Johan Krumsvik, Universitet i Bergen
13:00 - 14:15
Lunsj
14:15 - 15:15
Lange historier (parallelle sesjonar, første økt):
Historie 1: Digitale lære- og hjelpemiddel for elevar med lese- og skrivevanskar.
v/Per Jan Svestad, Statped avd. for læringsressurser og teknologiutvikling.
NB: Historia går berre ein gong.
Historie 2: Yrkesretting av fellesfag; språkfag (norsk/engelsk), sjå: fyr.ndla.no.
NB: Historia går berre ein gong.
Historie 3: Nettvett bak murane, v/ IKT-senteret
Historie 4. Karrieresenteret si rolle i veiledning av innsatte, v/ Wenche Stenersen
Avd. leder Mosjøen fengsel
Historie 5: Presentasjon av VOX sine nettsider og ressursane der, v/VOX
Historie 6: Bak musikalane Isolation og Freedom
v/ Torbjørn Rodal og Jens Christian Syverstad, lærarar i musikk i Halden fengsel
Historie 7: Frå skrivesperre til oppvåkning; skrivekurs i fengsel.
v/ Demian Vitanza, forfattar og Bente Holmen Eriksen, bibliotekar i Halden fengsel
Historie 8: blir annonsert seinare
15:15 - 15:45
Pause
15:45 - 16:45
Lange historier (parallelle sesjonar, andre økt):
Historie 1: Yrkesretting av fellesfag; matematikk/naturfag
v/Aina Fardal, FYR Vestfold. NB: Historia går berre ein gong.
Historie 2. Barneidrettskurs i fengsel; å lære å trene barn og unge. v/Ragnhild Dahl
Lauritzen, kroppsøvingslærar i Halden fengsel. NB: Historia går berre ein gong
Historie 3: Nettvett bak murane, v/ IKT-senteret
Historie 4. Karrieresenteret si rolle i veiledning av innsatte, v/ Wenche Stenersen
Avd. leder Mosjøen fengsel
Historie 5: Presentasjon av VOX sine nettsider og ressursane der, v/VOX
Historie 6: Bak musikalane Isolation og Freedom
v/ Torbjørn Rodal og Jens Christian Syverstad, lærarar i musikk i Halden fengsel
Historie 7: Frå skrivesperre til oppvåkning; skrivekurs i fengsel.
v/ Demian Vitanza, forfattar og Bente Holmen Eriksen, bibliotekar i Halden fengsel
Historie 8: blir annonsert seinare
16:45 - 17:00
Pause
17:00 - 18:00
Samling i faggrupper
19:00
Sprudlande treff før middag
19:30
Middag
Onsdag 11.februar
09:00 - 09:20
Utvei.no / Utveg.no, v/ Bent Dahle Hansen,
Grønland voksenopplæringssenter og Fylkesmannen i Hordaland
09:30 - 11:00
Samling i faggrupper
11:00 - 11:30
Pause - hugs å sjekke ut!
11:30 - 13:00
Samling i faggrupper
13:00 - 14:00
Lunsj
14:00 - 14:50
Kva er ein god lærar? v/ Leif-André Trøhaugen, lektor og forfattar av "God
undervisning"
14:50 - 15:00
Avslutning og vel heim
2