Program Løten videreg. ettersøk

Comments

Transcription

Program Løten videreg. ettersøk
Ettersøkskurs – videregående
Hei og velkommen til kurset «ettersøk-videregående» i Løten den 11., 12. og 16. august. Kurset
holdes etter Studieforbundet Natur og Miljøs kursplan 1451 og tilfredsstiller kravet til kurs for de
som skal drive ettersøk for det offentlige.
Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser.
Lokalitet for kurset er Løten klubbhus og skytebane.
Program:
Tirsdag 11.august kl.18.00-21.00



Åpning, presentasjoner av kurs, kursholdere og deltagere
Lovverk og ansvar
Den offentlige ettersøkshunden, den spor-rene hunden
Onsdag 12.august kl.18.00-21.00





Sikkerhet og kommunikasjon (trafikk og ettersøk)
Påkjørsel og skuddplass teori (trafikk og ettersøk)
Avlivingsskuddet/ skudd i ettersøksituasjoner
Andre oppdrag (byoppdrag, viltgjerder, politi)
Medier/ sosiale medier
Søndag 16.august kl 09.00-16.00




Kommunalt ansvar/ Økonomi/Forsikring/ Erstatningsansvar
Rovvilt/ villsvin
Påkjørsel og skuddplass (Praksis)(trafikk og ettersøk)
Avslutning/ evaluering/ kursbevis
Ta med: Klær for både å være ute og inne, rifle, hørselvern og treningsskudd. Vi trenger også noen
hunder, men dette kan vi avtale underveis på kurset.
Instruktører på kurset er:




Arnfinn Lien, fylkesinstruktør i ettersøk, spor og løshunddommer, medlem av fallvilt-, og
skadefellingslag i Løten kommune. Instruktør på jaktleder-, rovvilt og ettersøkskurs i NJFFHedmark. Hundefører
Ole Mattis Lien, fylkessekretær i NJFF-Hedmark, spordommer, leder av viltnemnda i Stange
kommune. Medlem av fallvilt- og skadefellingslag i Stange kommune. Spordommer.
Instruktør på jaktleder, rovvilt-, jegerprøve, alle typer jakt-, dressur-, og ettersøkskurs NJFFHedmark. Rifle- og hagleinstruktør. Jaktleder. Hundefører.
Knut Røise Olsen, jaktleder og medlem av skadefellingslag i Stange kommune. Instruktør på
jaktleder-, rovvilt, elgjakt- dressur- og ettersøkskurs i NJFF-Hedmark. Fylkesinstruktør for
aversjonsdressur. Er med på Fylkesmannens sporingsprodjekt på store rovdyr (SWDI).
Hundefører.
Simen Bredvold, SNO-kontakt og fellingsleder for rovvilt. Instruktør på jaktleder, rovvilt- og
ettersøkskurs i NJFF-Hedmark. Rifle- og hagleinstruktør. Hundefører.