Referat foreldremøte 6 klasse høst 2015

Transcription

Referat foreldremøte 6 klasse høst 2015
REFERAT
Foreldremøte:
6. klasse Lysheim Skole
Dato:
07. september 2015
Tilstede:
Lærere:
Klassekontakter:
FAU representant:
Foreldre:
Oddvar Lyngmo
oddvar. [email protected] 93 49 96 02
Maria Vangsnes
[email protected] 93 63 41 65
Elin Merethe Aaraas
[email protected]
92 46 43 63
Tore Osvold
[email protected]
99 20 39 35
Jacqueline Barnhoorn [email protected]
41 38 48 94
Ingen nevnt - ingen glemt, men foreldre/foresatte for 17 elever stilte.
Sak
Innledning
Innhold/Tema/Vedtak/Kommentarer
Oddvar ønsket velkommen.
Nyansatt lærer Maria presenterte seg selv.
Oddvar er kontaktlærer for samtlige elever i klassen.
Foreldremøter
Dagens foreldremøte følges opp med et nytt ca. i april 2016 og hvor
foreldrekontakter for skoleåret 2016-2017 skal velges samt FAU representant.
Samtalemøter
Samtalemøter blir ca. i ukene 43-44-45 i høst og ca. i ukene 14-15-16 i vårhalvåret.
Møteoversikt kommer senere.
Veiledet lesing
Det fokuseres på arbeidsro.
Torsdager er klassen delt: 1) Mat & Helse 2) Matte & Norsk
PALS
Positiv Atferd, støttende
Læringsmiljø og
Samhandling.
Oddvar viste fem nyttig informasjon fra nettet.
http://www.atferdssenteret.no/
http://webfronter.com/vestfold/Lysheim/menu/mnu2.shtml#m-liid_2447244
HOPP
Helsefremmende Oppvekst
Oddvar viste fem nyttig informasjon fra nettet ang. innlæring med høy puls.
https://www.horten.kommune.no/fokus/helsefremmende-oppvekst-hoppprosjektet.18643.aspx
Mat og Helse
Maria informerte om at faget Heimkunnskap nå er døpt om til Mat og Helse for også
å fokusere på hygiene og ernæring i tillegg til selve kokkeferdighetene. Det tas
hensyn til allergier, intoleranser og sykdommer.
Menn som leser
Oddvar ønsker forslag fra/om menn som kan være med å lese høyt for klassen
senere i høst. Ta direkte kontakt med Oddvar.
Juleforestilling
Mange kostymer og kulisser fra 2008 kan benyttes om igjen, men noe nytt må
likevel lages. Musikk er valgt og besetning av roller er også underveis. Mange
foreldre vil bli involvert i juleforestillingen og mulige arbeidsoppgaver, assistanse i
alle faser, etc. vil innen rimelig kort tid bli initiert av skolen.
Kjøring av elever til skolen
Skolen oppfordrer foreldre og foresatte til å slippe av elevene i busslomma nedenfor
Saxa.
Info om hjemmesiden
Oddvar scrolla gjennom Fronter og repeterte mobilskole, ukeplan, etc. Det er et
ønske om at ukeplanen og andre dokumenter legges ut i pdf. Egne planer, altså
pensum som ikke finnes i lærebok, må også legges ut digitalt slik at foreldre kan
følge bedre med. Oddvar oppfordret oss i å følge ekstra nøye med på leseloggen
og få underskrifter. Ved tidsnød skal leselogg prioriteres før andre lekser.
Elevkort
Utskrift av elevkort ble delt ut for sjekk og oppdatering.
Sak
Sosiale aktiviteter for
klassen i år og neste år
Innhold/Tema/Vedtak/Kommentarer
Høst 2015:
Spillkveld i oktober. Vi har fått tillatelse til å låne SFO fredag 9. oktober. Invitasjon
kommer etter hvert, men reserver kvelden allerede.
Vinter 2016:
Valentines Day kveld i februar en gang. Beate Ø samler sammen en gruppe
foreldre/foresatte som forfølger dette opplegget og drar igang.
Sommeren 2016:
Tore sjekker om vi kan låne/leie et sted i nærområdet for en overnattingstur på
forsommeren 2016. Dette kan anses som både en avslutning av skoleåret og som
trening før leirskoleoppholdet høsten 2017. Mulige steder er Sandsletta,
Hvarnestangen, Langgrunn. Det er vel kun Sandsletta som kan huse alle elevene
på madrass innomhus og som har sovesal som kan deles av i to. Tore sjekker
videre med kommuner og diverse nettsteder. Gjennomføringen vil kreve innsats fra
mange foreldre og foresatte.
Vår 2017:
Maria foreslo å besøke Mathallen i Oslo som klassetur. Samme turen kan
kombineres med besøk hos Freia eller Teknisk Museum. Maria sjekker sine
kontakter hos Mathallen om muligheter, priser, varighet, etc. Siden ingen klasser
har prøvd Mathallen før kan vi godt spørre skolen og/eller FAU om de kan sponse
buss til dette prøveprosjektet. Muligheter tas opp igjen på vårens foreldremøte, med
mindre noen foreldre melder seg nå for å jobbe mere langsiktig med disse
mulighetene.
Sosiale media
Oddvar understrekte viktigheten av å følge med sine egne og andre med hensyn på
oppførsel og innhold på sosiale media. Temaet kan godt settes opp igjen for vårens
foreldremøte.
Klassekasse
Vi har ca. kr. 1500 på konto. Det er fortsatt helt frivillig å bidra inn til klassekassa,
men om mulig kan kr. 200 for hver elev settes inn på kontonummer 1207 36 96125.
Innetider
Det ble ikke tid til å diskutere dette temaet og kan godt settes opp igjen for vårens
foreldremøte.
Hvor får barna ferdes alene
Det ble ikke tid til å diskutere dette temaet og kan godt settes opp igjen for vårens
foreldremøte.
Oppfordring fra
klassekontaktene
Foreldre og foresatte oppfordres til å være nysgjerrige, spørrende, kreative, aktive,
kritiske, etc. og kontakte foreldrekontaktene om alle mulige saker, ideer, tanker,
problemer, etc. som dukker opp og som dere vil vi skal ta opp. Klassekontaktene
har taushetsplikt. Om dere ser åpenbare feil i referatet så si ifra.