Klikk her for Profilkart

Transcription

Klikk her for Profilkart
Profilkart
KLEDNI N G S S PE S I ALI S TE N
Fargelameller.pdf
1
ww w.ha sa s.no
25.02.15
16.46
OM OS S
Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon.
Sagbruksvirksomheten ble etter hvert nedlagt, og fra midten av 90-årene
har Hasås AS basert seg på kun høvling. I 2004 begynte Hasås AS å
overflatebehandle innvendig panel, utvendig kledning og listverk.
En topp moderne
produksjonsbedrift
Hasås fremstiller i dag et vidt spekter av varer fra to
produksjonslinjer. Ved hjelp av moderne produksjonsutstyr kjøres store serier ved den ene produksjonslinjen,
og spesialprofiler og spesialdimensjoner etter kundens
ønske ved den andre. Vi har god kapasitet, stor fleksibilitet og få begrensninger når det gjelder produksjon av
profiler og dimensjoner. Her er i prinsippet alt mulig.
Komplett leverandør av trelast
og byggevarer
I tillegg til egne ferdigvarer har Hasås et komplett lager
av trelast og byggevarer - større enn hos de fleste
i bransjen. Daglig forsyner bedriften privatkunder,
entreprenører, ferdighusfirmaer, industrikunder og
byggevarehus med alt de måtte trenge.
Overflatebehandling
Hasås AS har to produksjonslinjer for industriell overflatebehandling. En for grunning av utvendig kledning, og
en for utvendig mellomstrøk. Hasås bruker merkevarene
til Jotun i all behandling utvendig.
Et godt arbeidslag gir fornøyde
kunder!
Hasås AS er en tradisjonsrik bedrift på mer enn én måte.
I over 50 år har vi gjort vårt beste for at kunder skal bli
fornøyde! Denne innstillingen har preget familiebedriften
siden starten, og har ikke bare smittet over til dagens
ledergenerasjon - men til hele arbeidsstokken.
INNH OLD
Overflatebehandling
Eksteriør
Utvendig kledning
Brannpanel
...............................................
4
............................................................
6
........................................................................
Andre treslag
.....................................................................
Belistning utvendig
.....................................................
12
13
14
Vannbrett og bunnstokk
.......................................
15
Utvendig vindusknekter
........................................
16
Rekkverk og håndløper
.........................................
18
..............................................................
20
...................................................................................
27
Interiør
Innvendig panel
Spesial
Systembehandling
.................................................
Produktoversikt (NOBBnr)
............................
28
29
3
OVERFL AT EB EH ANDL ING
NY KLED
MINDRE M
NY KLED
MINDRE M
NY KLEDNING,
MINDRE MALEJOBB!
All Hasåskledning kan du få industrielt behandlet
Kledningen som settes opp nå skal vare i mange år. Det er derfor viktig å investere i en god
overflatebehandling og beskytte kledningen fra første dag. Det er jo heller ingen ulempe at vår
industrielle beskyttelse sparer mye malerarbeid og øker fremdriften på byggeplassen.
For maksimal beskyttelse og min
Hasås lagerfører en rekke kledninger med hvit dekkende grunning, og med hvit
dekkende
grunning
grunnet,
beiset
eller malt med Jo
og mellomstrøk (se www.hasas.no for mer informasjon). Det finnes flere alternativer som vist nedenfor.
Vi tilpasser til ditt ønske og behov.
Fordeler med industrielt behandlet kledning:
For maksimal beskyttelse og min
grunnet, beiset eller malt med Jo
•
Tids- og kostnadseffektivt
•
Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
•
Behandlingen er utført under optimale forhold
•
Montering uavhengig
vær ogeller
årstid
grunnet,avbeiset
malt med Jotun Industriell Trebeskyttelse.
•
Unngår krympestriper og omleggsråte
•
Gir det beste underlaget for videre behandling
For maksimal beskyttelse og mindre malearbeid – velg kledning
ute
Jotun Industri
OPAQUE PRIMER
Jotun Industri
Dekkende behandling
ute
Beis Trebitt
Transparent behandling
ute
Jotun Industri
OPAQUE PRIMER Jotun Industri
Drygolin Ultimat
ute
Jotun Industri Opaque Primer er en
alkydbasert, vanntynnet grunning beregnet
for industriell behandling av kledningsbord.
Jotun Industri Opaque Primer inneholder
sopphindrende midler og beskytter
kledningen mot solnedbrytning, fukt og
sørger for god vedheft. Grunningen leveres
i de fleste farger, og kan stables vått-i-vått
etter påføring.
Jotun Industri
+
Drygolin Ultimat
Til viderebehandling anbefales Optimal eller
Drygolin Ultimat.
Jotun Industri Opaque Primer er en
alkydbasert, vanntynnet grunning beregnet
for industriell behandling av kledningsbord.
22197_Industri_OpaquePrimer_produktark.indd 1
Jotun Industri Opaque Primer inneholder
sopphindrende midler og beskytter
kledningen mot solnedbrytning, fukt og
sørger for god vedheft. Grunningen leveres
i de fleste farger, og kan stables vått-i-vått
etter påføring.
Til viderebehandling anbefales Optimal eller
Drygolin Ultimat.
22197_Industri_OpaquePrimer_produktark.indd 1
+
Jotun Industri Drygolin Ultimat er
en akrylbasert, vanntynnet maling
utviklet for industriell behandling av
kledningsbord. Malingen har en moderne
vannavvisende teknologi som gir den
ultimate trebeskyttelsen mot det tøffe
og varierte norske været. Malingen er
ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol,
kulde, vind og forurensing. Teknologien gir
meget god farge- og glansholdbarhet og
lange vedlikeholdsintervaller.
Kledning industrielt behandlet med
Visir eller Jotun Opaque Primer og et
mellomstrøk med Drygolin Ultimat,
samt et toppstrøk Drygolin Ultimat
innen to år, gir en kledning med lange
vedlikeholdsintervaller og lang levetid.
Senere vedlikehold utføres med Optimal
Jotun
Industri Drygolin Ultimat er
eller Drygolin.
en akrylbasert, vanntynnet maling
utviklet
for industriell
av
Jotun Industri
Drygolinbehandling
Ultimat tørker
kledningsbord.
Malingen
har en
moderne
hurtig og vil være
håndterbar
når
vannet
vannavvisende
er drevet av. teknologi som gir den
ultimate trebeskyttelsen mot det tøffe
og varierte norske været. Malingen er
ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol,
kulde, vind og forurensing. Teknologien gir
meget god farge- og glansholdbarhet og
lange vedlikeholdsintervaller.
Kledning industrielt behandlet med
Visir eller Jotun Opaque Primer og et
mellomstrøk med Drygolin Ultimat,
samt et toppstrøk Drygolin Ultimat
innen to år, gir en kledning med lange
vedlikeholdsintervaller og lang levetid.
Senere vedlikehold utføres med Optimal
eller Drygolin.
Jotun Industri Drygolin Ultimat tørker
hurtig og vil være håndterbar når vannet
er drevet av.
4
+
NYHET!
Jotun Industri Beis Trebitt er en vanntynnet transparent beis beregnet for
industriell behandling av kledningsbord,
og inneholder en unik kombinasjon av
alkyd og akryl.
13.02.15 09:35
Trebitt beis gir god beskyttelse, har
god farge- og glansholdbarhet. Jotun
Industri Trebitt har lengre holdbarhet enn
tradisjonell oljebeis. Gir flott lød og et
fantastisk utseende.
22197_Industri_Beis Trebitt_produktark.indd 1
13.02.15 09:35
Industrielt behandlet
Industrielt
behandlet
kledning med Jotun-produkter
OVERFL AT EB EH ANDL ING
kledning med Jotun-produkter
All Hasåskledning kan du få industrielt behandlet
Fordeler:
For maksimal beskyttelse og mindre malearbeid – velg Hasåskledning
Tids- og kostnadseffektivt for kunden
• Montering uavhengig av vær og årstid
Fordeler:
grunnet,
beiset
eller
malt med Jotun• Industriell
Trebeskyttelse
Treverket
blir ikke
nedbrutt
før behandling
Unngår krympestriper
og omleggsråte
•
•
••
•
•
Behandlingen
er utført under
Tidsog kostnadseffektivt
foroptimale
kunden forhold
Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
Behandlingen er utført under optimale forhold
Kvalitet:
Produkt:
Produkt-fordel:
Kvalitet:
GOD:
Produkt:
Jotun Industri Opaque
Primer
GOD:
Jotun Industri Opaque
Primer
••
•
•
Gir det beste
underlaget
for videre
behandling
Montering
uavhengig
av vær
og årstid
Unngår krympestriper og omleggsråte
Gir det beste underlaget for videre behandling
Overbehandlingstid*:
Anbefalt produkt til
viderebehandling**:
Produkt-fordel:
Beskytter mot nedbrytning
av sollys og fukt
Overbehandlingstid*:
Innen 12 mnd.****
Anbefalt produkt til
2 strøk Optimal eller
viderebehandling**:
Drygolin Ultimat
Inneholdermot
sopphindrende
Beskytter
nedbrytning
midler
av
sollys og fukt
Innen 12 mnd.****
2 strøk Optimal eller
Drygolin Ultimat
Innen 2 mnd., eller så fort
temperaturen tillater det
dersom kledningen blir
Innen
2 mnd.,
eller så fort
montert
på vinteren
temperaturen tillater det
dersom kledningen blir
montert på vinteren
2 strøk Optimal, Drygolin
Ultimat eller 2 strøk
Trebitt Oljebeis,
2
strøk Superbeis
Optimal, Drygolin
Trebitt
Ultimat eller 2 strøk
Trebitt Oljebeis,
Trebitt Superbeis
Lysbeskyttende
og
Leveres
i ca 100 ulike
vannavvisende
beisfarger
Anbefalt så raskt som
mulig, men innen 2 år
1 strøk Optimal eller
Drygolin Ultimat
God farge- og glansLysbeskyttende
og
holdbarhet
vannavvisende
Anbefalt så raskt som
mulig, men innen 2 år
1 strøk Optimal eller
Drygolin Ultimat
God bestilles
farge- ogi glansholdKan
de fleste
barhet
NCS-farger
Anbefalt så raskt som
mulig, men innen 5 år
1 strøk Trebitt Oljebeis,
Trebitt
Superbeis
1 strøk Trebitt Oljebeis,
Trebitt
Superbeis
1 strøk Trebitt Terrassebeis
BEDRE:
Jotun Industri Visir
Dokumentert
mot
Kan
bestilles i effekt
de fleste
råtesopp***
NCS-farger
BEDRE:
ER
HINDRVisir
Jotun Industri
Beskytter moteffekt
nedbrytning
Dokumentert
mot
av sollys og fukt
råtesopp***
FUKT OG RÅTE
NTERT
DRER
KUME
DOHIN
TE*
RÅSE
YTTEL
SKOG
FU
BEKT
BEST
DEKKENDE:
BEST
DEKKENDE:
Sørger for mot
god vedheft
Beskytter
nedbrytning
av sollys og fukt
Leveres i ca 100 ulike
beisfarger
Sørger
for god vedheft
DOKUMENTERT
SE*
BESKYTTEL
Jotun Industri
Optimal
grunnet med Visir eller
Opaque Primer
Jotun Industri Optimal
grunnet
med Visir
eller
Jotun Industri
Drygolin
Opaque
Primer med Visir
Ultimat grunnet
Kan bestilles
de fleste
God
farge- ogiglansNCS-farger
holdbarhet
BEST
TRANSPARENT:
eller Opaque Primer
Jotun Industri Drygolin
Ultimat
grunnet
med Visir
Jotun Industri
Trebitt
eller
Opaque
grunnet
med Primer
Visir
BEST
TRANSPARENT:
Jotun Industri Trebitt
grunnet med Visir
Gir flott
lødog
i treverket
og
God
fargeglansholdet fantastisk utseende
barhet
Anbefalt så raskt som
mulig, men innen 5 år
TIL TERRASSEN:
Jotun Industri Trebitt
Terrassebeis
Hindrer
Gir
flott oppsprekking
lød i treverket og
et fantastisk utseende
Lysbeskyttende og
vannavvisende
Hindrer
oppsprekking
Inntil 3 års
vedlikeholdsintervall
Inntil 3 års
1 strøk Trebitt Terrassebeis
vedlikeholdsintervall
Lysbeskyttende og
vannavvisende
* Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling,
** Antall mellom- og toppstrøk følger Jotun sine generelle
TIL TERRASSEN:
Jotun Industri Trebitt
Terrassebeis
må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft.
Skader og endeved må alltid grunnes og overflatebehandles
*umiddelbart.
Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling,
må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft.
Skader og endeved må alltid grunnes og overflatebehandles
umiddelbart.
anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning.
*** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
**
Antall
mellom- og toppstrøk
****
Påføringsmengde:
Se TDS. følger Jotun sine generelle
anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning.
*** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
**** Påføringsmengde: Se TDS.
9JP000114 9JP000114
500/04.2014
Design: Allegro
500/04.2014
Design: Allegro
Sørger for god
vedheft
Inneholder
sopphindrende
midler
Kan bestilles i de fleste
NCS-farger
Sørger
for god vedheft
www.jotun.no/industri
www.jotun.no/industri
Jotun produkter stipe.pdf
22197_Industri_systemark_Hammer.indd 2
22197_Industri_systemark_Hammer.indd 2
1
02.03.15
22.30
13.02.15 09:30
13.02.15 09:30
5
EKST E RIØ R
100
Justert kledning rektangulær
16 x 73 / 98 / 123 mm
19 x 73 / 98 / 123 / 148 / 173 mm
22 x 48 / 22 x 73 / 98 / 123 / 148 / 173 / 198 / 223 mm
29 x 98 / 123 / 148 / 173 / 198 / 223 mm
130
Dobbeltfalset kledning gammel, endepløyd
19 x 148 / 173 mm
135
Dobbeltfalset kledning, ny norsk, endepløyd
19 x 148 / 173 mm
137
Dobbeltfalset kledning, ny type m/spor, endepløyd
19 x 148 mm
140
Dobbeltfalset kledning m/staff, endepløyd
19 x 148 mm
145
Buerkledning, endepløyd
19 x 148 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
6
Endepløyd
fra 19x98 mm
t.o.m. 22x198 mm
Aunekledning, endepløyd
19 x 148 mm
EKST E RIØ R
147
150
Vestlands-kledning, endepløyd
19 x 123 / 138 / 148 / 173 mm
170
Rustikk m/rund kant - Forside: ru eller glatt, endepløyd
21 x 120 mm
Lagerføres også i 18 x 120 mm ru, glatt* på bestilling
175
Sweitzerkledning - Forside: ru, glatt på bestilling, endepløyd
21 x 120* / 145 mm
160
Kongspanel - Forside: ru, glatt* på bestilling, endepløyd
21 x 195 mm
161
Dronningpanel - Forside: ru, glatt* på bestilling, endepløyd
21 x 195 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
7
Vi tilpasser oss dine ønsker og behov
FABRIKKMALT GRUNNING OG MELLOMSTRØK
EKST E RIØ R
157
Hasås spaltekledning - Forside: Ru, glatt* på bestilling, endepløyd
19 x 148 mm
156
Hasås fenderkledning
45 x 70 mm
155
Buen kledning - Forside: Ru, glatt* på bestilling, endepløyd
21 x 170 mm
159
Hasås spaltekledning - Forside: Ru, glatt* på bestilling, endepløyd
22 x 173 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
9
EKST E RIØ R
182
Empirekledning - Forside: Ru, glatt* på bestilling, endepløyd
22 x 148* mm
180
Barokkledning - Forside: Ru, endepløyd
22 x 98 / 123 / 148 mm
179
Kragerøkledning - Forside: Ru, endepløyd
21 x 120 mm
168
Dobbeltfals rett og tett - Forside: Ru, endepløyd
19 x 123* / 148 mm
165
Dobbeltfals rett m/5 mm spalte – Forside: Ru, endepløyd
19 x 123 / 148 mm
166
Dobbeltfals rett m/15 mm spalte – Forside: Ru, endepløyd
22 x 123 / 148 / 173 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
10
188
Barokk raft
21 x 70 mm / 28 x 70* mm
Raft m/perle
21 x 70* mm
190
195
Raft m/trapping
21 x 45* mm
Hasåsraft
22 x 61* mm
EKST E RIØ R
185
196
Villmarkskledning - Overligger/stående, furu
25 x 225 mm
197
Villmarkskledning - Underligger/stående, furu
22 x 173 mm / 18 x 150 mm
198
Villmarkskledning - Liggende, furu
25 x 225 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
11
B ARNNPANE L
FOR BRUK I INNE- OG UTEMILJØ
Brannimpregnert tre
•
Leveres industrielt grunnet + mellomstrøk og sluttstrykes på byggeplass med Jotuns produkter.
•
Interiørtre leveres ferdig overflatebehandlet etter kundens ønsker med olje, lakk, beis mm.
•
Sertifisert for gran, furu, eik, ask, bjørk, osp, lønn, seder, sibirks lerk og varmebehandlet tre.
•
Det er ingen synlig forskjell mellom Brannpanel og vanlig utvendig kledning/innvendig panel.
•
Gir funksjonell og effektiv beskyttelse mot brann ut materialets levetid.
Egenskaper
•
Brannbeskyttelse på 4 sider
•
B-s1,d0 ut materialets levetid
•
Bevarer treets struktur
Hasås leverer Brannpanel fra
Woodify, med markedets ledende
brannimpregneringssystem fra
Woodsafe.
•
Kan lengdejusteres på byggeplass
•
Oppfyller 305/2011/EEC
•
CE-sertifisert for prosess & produkt
•
Sertifisert B-s1,d0
Brannpanel er en serie treprodukter til innvendig og
utvendig bruk som i tillegg til å gi et estetisk uttrykk, har
som formål å beskytte bakenforliggende konstruksjon
mot brann og forhindre brannspredning. Trematerialene
har gjennomgått en nøye kontrollert vakuum- og trykkprosess med brannbeskyttelsesmiddel ved Woodsafe
Timber Protection AB.
•
Sertifisert K210 B-s1,d0
•
Ingen saltutslag, vannbasert løsning.
•
Ingen korrosjon, ingen nedbrytning av
12
innfestingsmidler eller lim.
•
Bestandighetstetstet iht. CEN/
TS15912 DRF INT, INT1, EXT.
ANDRE T RE S L AG
Kebony
Western Red Ceder
Kebony
Kebony kledning leveres i flere profiler og dimensjoner og
er vedlikeholdsfritt i minst 30 år. Med tiden utvikler
Kebony en flott sølvgrå patina. Kebony kledning er
miljøvennlig og fremstilt av bærekraftig trevirke. Kledningen er sertifisert av FSC. Det må alltid benyttes syrefaste
eller rustfrie festemidler.
Se www.kebony.com for mer informasjon.
Thermowood furu
Thermowood furu kledning er godt egnet som utvendig
kledning. Thermowood i klasse D er varmet opp til
212°C. Det tilføres ingen tilsetningsstoffer i prosessen,
og Thermowood er derfor et miljøvennlig produkt.
Kledningen er meget formstabil og trekker minimalt med
fuktighet. Oppvarming gjør at treverket blir noe sprøere
og bør forbores, spesielt i endeved. Thermowood furu
monteres med kjerne som yteside. Overflaten vil få en fin
gråtone dersom den står ubehandlet.
Western Red Cedar – Cedertre
Cedertre er et unikt materiale til bruk som utvendig
kledning. Kan stå i inntil 50 år ubehandlet uten å råtne.
Ubehandlet vil den bli grå over tid. Hasås kan industribehandle cedertre med jernvitrol for å fremskynde
gråningsprosessen. Cedertre kan levers i følgende
bredder: 95,145 og 195 mm. Produseres av høvkvalitetsråstoff som i prinsippet er kvistfritt. Kledningen er ekstremt
formstabil, og vil kuve og krympe minimalt over tid.
Royal impregnert
Royal impregnert kledning er godt egnet som utvendig
kledning. Leveres i følgende alternativer:
* Brun: gir UV-beskyttelse på grunn av fargepigmenter
* Oker: gir UV- beskyttelse på grunn av fargepigmenter
* Rød: gir UV- beskyttelse på grunn av fargepigmenter
Kledningen blekner over tid, og oppfriskning
kan være aktuelt etter 5-10 år. Formstabil, og
trenger minimalt vedlikehold. Gir lite sprekkdannelser. Det anbefales syrefaste festemidler.
Malmfuru/ kjerneved
Malmfuru kan levers som utvendig kledning i
forskjellige profiler. De har lang levetid og
minimalt med vedlikehold. Viktig at kledningen
monteres slik at opptørking etter nedfukting
muliggjøres. Malmfuru kledning som vi leverer
har 90-100 % kjerneandel, og er av høy
kvalitet. Råvarene kommer fra høyereliggende
områder i innlandet, og er sentvokst og
malmrik.
Sibirsk lerk
Sibirsk lerk kan leveres til bruk som utvendig
kledning. Vi kan produsere mange profiler,
fortrinnsvis i 95 og 145 mm bredde. Sibirsk
lerk har omtrent de samme egenskapene som
malmfuru. Dersom den står ubehandlet vil den
bli sølvgrå. Ved behandling med jernvitrol vil
prosessen fremskyndes. Hasås kan industribehandle sibirsk lerk med jernvitrol.
Sibirsk lerk er ikke anbefalt
brukt i jordkontakt, og
må ikke sammenliknes
Hasås
med impregnert.
kan skaffe
For mer informasjon se
mange ulike
www.trefokus.no,
treslag.
Trefokus, Nr. 11 Lerk.
Spør oss!
13
EKST E RIØ R
480
Tunsberg belistning - Forside: Ru, glatt* på bestilling
21 x 95 / 120 / 145 mm
470
Hafjell belistning - Forside: Glatt
21 x 95 mm
490
Barokk en side - Forside: Ru - Lagerføres bare i grunnet hvit
29 x 148 / 173 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
14
EKST E RIØ R
420
Impregnert profilert vannbrett
28 x 95 / 120 mm
430
Impregnert profilert vannbrett
28 x 145 mm
400
410
Profilert vannbrettstøtte
45 x 70 mm
Profilert vannbrettstøtte
45 x 95 mm
Se www.hasas.no for monteringsanvisning og materialberegning av vindusbelistning.
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
15
EKST E RIØ R
500
510
(ill. i 70%)
Profilert utendørsknekt, under
165 x 92 x 52 mm
Profilert utendørsknekt, over
310 x 38 x 77 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
16
EKST E RIØ R
425
Impregnert sørlands vannbrett
28 x 110 / 145 mm
450
Vannbrett - Leveres også impregnert
45 x 95 mm
520
440
Vannbrett - Leveres også impregnert
45 x 70 mm
Impregnert profilert bunnstokk
45 x 95 mm
530
Impregnert profilert bunnstokk
45 x 120 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
17
EKST E RIØ R
540
Impregnert S-profil
45 x 45 mm
550
Impregnert S-profil
95 x 95 mm
565
Impregnert topprekke med fas
28 x 145 mm
560
Impregnert topprekke
34 x 145 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
18
Beiset panel i valgfri farge
EKTE OG NATURLIG PANEL
INT E RIØ R
MALT PANEL
Premiumserien Stabil
Inngår i panelene som er tørket lengst. For at treet skal
bevege seg minst mulig er trefukten kun 8 %. Effekten er at
treet beveger seg minimalt over tid. Resultatet blir hva vi kaller
naturlig stabilitet. Vår fineste kvalitet og optimalt tilpasset det
nordiske innendørsklimaet. Panelet har en pusset overflate.
Den unike overflatebehandlingen er vannbasert og miljøvennlig. Treet er behandlet med grunnfarge og deretter med en
matt, dekkene farge som lar den naturlige strukturen trenge
igjennom. Vi kan nærmest si at treets egenskaper omfavner
rommet på en harmonisk måte. Det finnes mange fordeler ved
å benytte et levende materiale. Det viktigste er at det gir
rommet en naturlig god atmosfære. Dessuten blir lyset og
akustikken behagelig.
15*118 Glattpanel furu
2580
Dette panelet er hvitmalt med en jevn og fin overflate. Det er klassisk, og samtidig
moderne og stilrent. Fargen dekker kvistene godt, men treets levende følelse er
likevel bevart. Dette er et panel som passer i mange slags rom. Det gir ingen
skyggeeffekter og er moderne og vakkert, både til vegger og tak.
Nedtørket 8%, malt hvit S-0502Y.
15*120 Perlefaspanel furu
2940
Perlefas er profilen som passer både i hytte og slott. En stil som minner om Astrid
Lindgren, bonderomantikk og den skandinaviske folkesjelen. Navnet perlefas
kommer av en liten forhøyning på fjæren som ser ut som en perle. Det skaper en
spesiell karakter som egner seg svært godt både til tak og vegg.
Nedtørket 8%, malt hvit S-0502Y.
15*120 Pernillepanel furu
2709
Denne profilen har skygger med en myk karakteristisk effekt. Det er en klassisk måte
å produsere treprofiler som gir en levende følelse av massivt tre. Den har vært en
populær bestselger i mange år. Dersom du lukker øynene og tenker tilbake på en
vegg eller et tak du så da du var liten, er sjansen stor for at det var et panel som
dette. Nedtørket 8%, malt hvit S-0502Y.
15*118 Faspanel furu
3277
20
Profilen er tradisjonsrik og passer i alle rom. Profilen består av et v-spor, og i tillegg
vil det også være en liten fas i hver ende. Det er mange fordeler med å bruke et
levende materiale. Det viktigste er at det gir rommet en naturlig «feel-good»
atmosfære. Akustikken blir behagelig i et rom som preges av tre.
Nedtørket 8%, malt hvit S-0502Y.
innvendigPremiumserien
panel Stabil
2832
2850
2849
8%
a b il
St
Pre
Noen av panelene som er tørket lengst.
Trefukten er kun 8 %. Dette gjør at treet
beveger seg minimalt over tid. Resultatet blir
hva vi kaller naturlig stabilitet. Vår fineste
s er
BEiSEt PanEl
ium ien
kvalitet som er optimalt tilpasset det nordiske
m
Under finner du panel i Premiumserien Stabil. De inngårinnendørsklimaet.
i panelene som erDen
tørket
unike overflatebehandlengst. Dette for at treet skal bevege seg minst mulig. Trefukten
er
8
%
og
effekten
er
lingen er en vannbasertatog miljøvennlig lasur.
treet beveger seg minimalt over tid. Resultatet blir hva vi kallerTrelags
naturligbehandling
stabilitet. Det
er gir en silkematt
som
FUKTIGHET
overflate og gjør panelet lettere å holde rent.
vår fineste kvalitet og den er optimalt tilpasset det nordiske innendørsklimaet.
Førstlasur.
laseres
med en beis, deretter
Den unike overflatebehandlingen er en vannbasert og miljøvennlig
Detpanelt
er en trelags
påføres
to rent.
lag lakk.
dette for å få den vakre
behandling som gir en silkematt overflate og gjør panelet lettere
å holde
FørstAlt
laseres
og
glatte
overflaten
hvor
treets naturlige
panelt med en beis, deretter påføres to lag lakk. Alt dette for å få den vakre og glatte overflaten
struktur trenger igjennom.
hvor treets naturlige struktur trenger igjennom.
INT E RIØ R
17
BEISET PANEL
15*118 Glattpanel 2832 furu nedtørket 8%, lasert grå
15*118 Glattpanel furu
noBBnr. 47427656
Profilen
er klassisk
en finenmåte
en stil.
enhetlig
stil. Legg
til den
vakre grå
Profilen
er klassisk
og girogpågir
en på
fin måte
enhetlig
Legg merke
til denmerke
vakre grå
fargen
fargen
som
har den
spesielle
evnen
å dukke
opp uten å være
som
har den
spesielle
evnen
til å dukke
opp til
uten
å være påtrengende.
Kall detpåtrengende.
gjerne for myktKall
det gjerneKanskje
for mykt
Kanskje det
lokker
å eksperimentere?
Bland med
innbydende.
det innbydende.
lokker å eksperimentere?
Bland
med hvit
eller svart?
hvit eller svart? Nedtørket 8%, lasert grå.
15*118
Glattpanel
furunedtørket 8%, lasert brun
15*118
Glattpanel
2850 furu
noBBnr.
47427758
Brunlasert
panel passer bra for deg som ønsker et særpreget og robust panel.
Brunlasert
panel
passer
bra for degav
som
ønsker
et særpreget
og robust noe
panel.for
Strukturen
i Et
Strukturen
i treet
fremheves
den
brune
lasuren. Kanskje
fjellhytta?
treet
fremheves
av
den
brune
lasuren.
Kanskje
noe
for
fjellhytta?
Et
brunlasert
panel
leder
brunlasert panel leder tankene til naturen og rolige steder hvor man kan slappe av.
tankene
til naturen
rolige
hvor den
man kan
slappe
av. Kanskje vi
handler
detatomenkelte
å skaperom
Kanskje
handlerogdet
omsteder
å skape
varme
atmosfæren
ønsker
den varme atmosfæren vi ønsker at enkelte rom skal ha ekstra mye av.
skal ha ekstra mye av. Nedtørket 8%, lasert brun.
15*118
Glattpanel
2849 furu
15*118
Glattpanel
furunedtørket 8%, lasert sort
noBBnr. 47427796
Det går naturligvis an å bruke dette panelet i et helt rom, men det vanligste er det å
Det går naturligvis an å bruke dette panelet i et helt rom, men det vanligste er det å bruke det
bruke det på én vegg eller i én del av et rom. Det handler om å gjøre noe annerledes
på én vegg eller i én del av et rom. Det handler om å gjøre noe annerledes og samtidig lekkert.
og samtidig lekkert. Svartlasert panel er et spennende og annerledes valg. I riktig
Svartlasert panel er et spennende og annerledes valg. I riktig rom blir det både pent og effektfullt.
rompanelet
blir deterbåde
pent
og effektfullt.
Siden
panelet
er et såkalt
slettpanel blir effekten
Siden
et såkalt
slettpanel
blir effekten
enhetlig
når veggen
er montert.
enhetlig når veggen er montert. Nedtørket 8%, lasert sort.
nøYaktiG
SortErinG
oG kontroll
Nøyaktig
sortering
og kontroll
Hvert
enkelt
bord
gjennomgår
Produktene fremstilles
fremstillesavavrent
renttre,
tre,det
detinnebærer
innebæreratatdet
det
Hvert enkelt bord gjennomgår en
en kvalitetskontroll.
kvalitetskontroll. Produktene
finnes
og enkelte
enkelte naturlige
naturligestrukturer
struktureri overflaten.
i overflaten.Endepløyde
Endepløydebord
bordkan
kanhahaetetvinkelavvik
vinkelavvik
finnes kvistutslag
kvistutslag og
påpå
+/-+/­
0,5mm.
Vær
derfor
nøye
når
du
kontrollerer
bordene.
En
eventuell
reklamasjon
må
alltid
gjøres
før
montering.
0,5mm. Vær derfor nøye når du kontrollerer bordene. En eventuell reklamasjon må alltid gjøres før montering.
Montering
takog veggpanel
MontErinG
aVav
takoG VEGGPanEl
Før montering
montering er
er det
det viktig
viktig åå lese
Før
lese monteringsveileding
monteringsveiledingsom
somligger
liggeri ihver
hverpakke.
pakke.
21
INT E RIØ R
MALT PANEL
Hvitmalt kvistfri panel
Denne panelen er helt kvistfri og fingerskjøtt. Dermed er all kvistgulning eliminert. Fuktigheten er på
10 % (+/2 %). Dette gir et stabilt produkt med minimalt med kuving og krymp. Fargetonen er bomull
NCS S 0502 Y med glans 12. Vår kombinasjon av kvistfripanel og profil for skjult montering innebærer
at produktet ikke trenger noen etterbehandling.
15*120 Pernillepanel Siparila kvistfri furu S 0502 Y
Leveres i følgende lengder:
2,39 m og 4,80 m, endepløyd
15*120 Glattpanel Siparila kvistfri furu S 0502 Y
Leveres i følgende lengder:
4,80 m, endepløyd
LASERT PANEL
Solpanel
Et UV-bestandig trepanel er det vi kaller solpanel. En helt spesiell overflatebehandling gjør at trevirket i
panelet beskyttes og unngår den prosessen som normalt fører til at panel gulner. Denne unike overflatebehandlingen er utviklet av svenske GL Miljöimpregnering og inneholder blant annet lut, naturoljer,
voks og høykvalitets titanhvitt, som motvirker gulning (Titanhvitt eller titandioksid brukes også i solkrem
for mennesker). Solpanel gjennomgår til slutt en behandling som vi kaller etterpolering, som innebærer
at overflatebehandlingen presses ned i panelet. Det bidrar til å gi Solpanelet varig beskyttelse mot
UV-stråling og fremhever treets naturlige struktur.
Med solpanel kan du si farvel til gulnet panel.
14*120 Pernillepanel Furu Solpanel Luthvit
Leveres i følgende lengder:
4,10 m, 4,40 m, 4,75 m, 5,00 m , 5,30 m
LASERT PANEL
Solid
Panelet i serien Solid er tørket til 12 %. Dette reduserer
krympingen og gir god stabilitet over tid. Den unike
overflatebehandlingen er en vannbasert og miljøvennlig
lasur. Den gir en silkematt overflate og gjør panelet
lettere å holde rent. Først benyttes en klar lakk for å
minske treets naturlige gulningstendes. Deretter behandles panelet med en hvit lasurlakk for å bevare den lyse
fargen. Alt dette for å få den vakre glatte overflaten hvor
treets naturlige struktur trenger igjennom.
15*120 Pernillepanel
3057 furu nedtørket 12% Superlasur
Alle rom er forskjellige. Når det gjelder å fange opp og forsterke en
opplevelse, er tre et unikt og meget anvendelig materiale. Dette
panelet er behandlet med en hvit uv-beskyttende lasur. Det er mykheten som er spesiell med dette produktet. Når panelet sitter på vegg
eller i tak kjennes mykheten selv om du ikke berører panelet.
22
Pernillepanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
12 x 120 / 14 x 95 / 120 / 145 / 170** mm
INT E RIØ R
200
(** Bare lagerført i furu)
210
Rustikk m/skrå kant - Leveres: Furu, endepløyd
14 x 120* / 145 mm
220
Skyggepanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x 120** / 145** mm
(** Bare lagerført i furu)
230
Glattpanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x 95** / 120 / 145** / 170* mm
(** Bare lagerført i furu)
240
Faspanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
12 x45 ** / 14 x 95 / 120 mm
(** Bare lagerført i furu)
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
23
INT E RIØ R
245
Hasås perlepanel - Leveres: Furu, endepløyd
14 x 95*/ 120 / 145* mm
250
Perlefaspanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x70*/ 14 x 95 / 120 mm
270
Prestegårdspanel - Leveres: Furu, endepløyd
14 x 120 mm
280
Møllerstuepanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x 145** / 170* mm
(** Bare lagerført i furu)
290
Krokskogpanel - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x 145** / 170* mm
(** Bare lagerført i furu)
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
24
300
310
Vekselpanel m/rund kant - Leveres: Gran og furu, endepløyd
14 x 120 mm
INT E RIØ R
310
310
Underligger - Leveres: Gran og furu
9 x 45** / 70** / 95* / 120 mm
(** Bare lagerført i furu)
350
Siljanpanel - Leveres: Furu
21 x 195 mm
380
Kongspanel - Leveres: Furu
21 x 195 mm
161
Dronningpanel - Leveres: Furu
21 x 195 mm
390
Nisserpanel - Leveres: Furu
21 x 145 / 195 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
25
INT E RIØ R
320
Tømmerpanel - Leveres: Furu
21 x 145 mm
330
Tømmerpanel - Leveres: Furu
28 x 145 mm
340
Tømmerpanel - Leveres: Furu
28 x 170 mm
Alle profiler er i målestokk 1:1 – Understreket dimensjon er lik tegning – * ikke lagervare, produseres mot omstillingstillegg
26
• Vi har høvlet spesialtilpassede profiler av kledninger og
paneler i over 40 år.
• Gamle profiler (verneverdige) til rehabilitering eller nye prosjekter med
SPE S IAL
Kledningsspesialisten
spesialprofiler/spesialdimensjoner.
• Ingenting er umulig.
• Vi produserer verktøy selv, dersom vi ikke har egnet verktøy
for ønsket profil.
• Små og store serier.
Slik gjør du:
1. Send oss målsatt tegning i 1:1, eller prøvebit
2. Opplys antall meter eller kvadratmeter
3. Opplys om treslag og om ru eller glatt forside
4. Velg mellom: ubehandlet, grunnet eller
med mellomstrøk
5. Vi sender tilbud med pris og leveringstid
27
SY ST EMB EH ANDL ING
Overflatebehandling eksteriør
Overflatebehandling
eksteriør
SYSTEMBEHANDLING
Hvit dekkende grunning + Ultimat mellomstrøk hvit
Leverandørens varenr
NOBB
DEKKENDE GRUNNING HVIT
CD10300
45698395
JOTUN DEKKENDE GRUN. HVIT 0502-Y 48-123 MM
CD10310
45698406
JOTUN DEKKENDE GRUN. HVIT 0502-Y 148 MM
CD10320
Hvit dekkende
Antall
Enhetskode
1
M
SYSTEMBEHANDLING 1
45698414
JOTUN
DEKKENDE GRUN.
HVIT 0502 Y 173-223 MM
grunning
+ Ultimat
mellomstrøk
hvit
CD10380
Leverandørens varenr
CD10391
CD10300
Leverandørens varenr
CD10310
CD10710
CD10320
CD10715
CD10380
CD10720
CD10391
CD10725
Leverandørens varenr
CD10730
CD10710
45698853
NOBB
45698656
45698395
NOBB
45698406
46666544
45698414
46666552
45698853
46666563
45698656
46617196
NOBB
46666654
46666544
UNDER 500 M IKKE LAGERFØRT HVIT GRUNNET
DEKKENDE GRUNNING HVIT
JOTUN 5,0 L HVIT GRUNNING
JOTUN DEKKENDE GRUN. HVIT 0502-Y 48-123 MM
ULTIMAT MELLOMSTRØK HVIT
JOTUN DEKKENDE GRUN. HVIT 0502-Y 148 MM
JOTUN ULTIMAT HVIT 0502-Y MELLOMSTR. 48-123 MM
JOTUN DEKKENDE GRUN. HVIT 0502 Y 173-223 MM
JOTUN ULTIMAT HVIT 0502-Y MELLOMSTR. 148 MM
UNDER 500 M IKKE LAGERFØRT HVIT GRUNNET
JOTUN ULTIMAT HVIT 0502-Y MELLOMSTR. 173-223 MM
JOTUN 5,0 L HVIT GRUNNING
UNDER 500 M IKKE LAGERFØRT HVIT ULTIMAT
ULTIMAT MELLOMSTRØK HVIT
JOTUN ULTIMAT 5,0 L HVIT
JOTUN ULTIMAT HVIT 0502-Y MELLOMSTR. 48-123 MM
CD10720
Leverandørens
varenr
CD10725
CD10400
46666563
NOBB
46617196
45698425
JOTUN ULTIMAT
HVIT 0502-Y
MELLOMSTR. 173-223 MM
DEKKENDE
GRUNNING
NCS FARGE
UNDER
500
M
IKKE
LAGERFØRT
ULTIMAT
JOTUN DEKKENDE GRUN. FARGE HVIT
48-123
MM
CD10730
CD10410
46666654
45698433
JOTUN ULTIMAT 5,0 L HVIT
JOTUN DEKKENDE GRUN. FARGE 148 MM
Valgfri
CD10420
M
1
Antall
1
1
Antall
1
1
1
1
1
1
1
1
Antall
1
1
STK
Enhetskode
SPANN
M
Enhetskode
M
M
M
M
STK
M
SPANN
STK
Enhetskode
SPANN
M
1
M
1
Antall
11
M
Enhetskode
STK
M
1
1
SPANN
M
NCS-farge dekkende
+ Ultimat
mellomstrøk
farge
45698444 grunning
JOTUN DEKKENDE
GRUN.
FARGE 173-223 MM
1
M
Leverandørens varenr
CD10480
NOBB
45698864
DEKKENDE GRUNNING
FARGE
FARGESKIFTE/
DEKKENDENCS
GRUN.
FARGE U/1000 M.
Antall
1
Enhetskode
STK
CD10400
CD10485
45698425
45698872
JOTUN DEKKENDE GRUN.GRUN.
FARGEFARGE
48-123U/2000
MM M.
FARGESKIFTE/DEKKENDE
11
M
STK
CD10410
CD10495
45698433
45698660
JOTUN5,0
DEKKENDE
FARGE 148 MM
JOTUN
L FARGEGRUN.
GRUNNING
11
M
SPANN
CD10420
Leverandørens
varenr
45698444
NOBB
JOTUN DEKKENDE
GRUN. FARGE
173-223 MM
ULTIMAT
MELLOMSTRØK
NCS FARGE
1
Antall
M
Enhetskode
CD10480
CD10735
45698864
46666578
FARGESKIFTE/
GRUN. FARGE
U/1000
JOTUN
ULTIMATDEKKENDE
FARGE MELLOMSTR.
48-123
MM M.
11
STK
M
CD10485
CD10740
45698872
46666597
FARGESKIFTE/DEKKENDE
GRUN. FARGE
JOTUN
ULTIMAT FARGE MELLOMSTR.
148U/2000
MM M.
11
STK
M
CD10495
CD10745
45698660
46666616
JOTUNULTIMAT
5,0 L FARGE
GRUNNING
JOTUN
FARGE
MELLOMSTR. 173-223 MM
11
SPANN
M
Leverandørens varenr
CD10750
NOBB
46617200
ULTIMAT MELLOMSTRØK
NCS
FARGEM
FARGESKIFTE/ULTIMAT
FARGE
U/1000
Antall
1
Enhetskode
STK
CD10735
CD10755
46666578
46617226
JOTUN ULTIMAT FARGEFARGE
MELLOMSTR.
48-123 MM
FARGESKIFTE/ULTIMAT
U/2000 M.
11
M
STK
CD10740
CD10760
46666597
46666665
JOTUNULTIMAT
ULTIMAT5,0
FARGE
MELLOMSTR. 148 MM
JOTUN
L FARGE
11
M
SPANN
CD10745
46666616
ULTIMAT FARGE MELLOMSTR. 173-223 MM
Valgfri
farge i transparent
Visir +JOTUN
Trebitt
mellomstrøk
CD10750
Leverandørens varenr
CD10755
CD10100
CD10760
CD10110
Valgfri
CD10120
46617200
NOBB
46617226
45431006
46666665
45431033
FARGESKIFTE/ULTIMAT FARGE U/1000 M
VISIR TRANSPARENT GRUNNING Farge nr. + Navn
FARGESKIFTE/ULTIMAT FARGE U/2000 M.
JOTUN VISIR BEIS FARGE 48-123 MM
JOTUN ULTIMAT 5,0 L FARGE
JOTUN VISIR BEIS FARGE 148 MM
1
M
1
Antall
1
1
1
1
STK
Enhetskode
STK
M
SPANN
M
farge i transparent
Visir +JOTUN
Trebitt
45431135
VISIRmellomstrøk
BEIS FARGE 173-223 MM
1
M
Antall
1
Enhetskode
STK
JOTUN VISIR BEIS FARGE
FARGESKIFTE/VISIR
FARGE48-123
U/2000MM
M.
11
M
STK
45431033
45698618
JOTUNVISIR
VISIR5,0
BEISL FARGE 148 MM
JOTUN
11
M
SPANN
CD10120
Leverandørens
varenr
45431135
NOBB
JOTUN VISIR
BEIS FARGE BEIS
173-223 MM
TREBITT
TRANSPARENT
Farge nr. + Navn
1
Antall
M
Enhetskode
CD10180
CD10200
45698800
45431445
FARGESKIFTE/VISIR
FARGE
U/1000
M. MM
JOTUN
TREBITT TRANS.
FARGE
48-123
11
STK
M
CD10185
CD10210
45698815
45431555
FARGESKIFTE/VISIR
FARGE
U/2000
JOTUN
TREBITT TRANS.
FARGE
148 M.
MM
11
STK
M
CD10195
CD10220
45698618
45698380
JOTUNTREBITT
VISIR 5,0TRANS.
L FARGE
JOTUN
FARGE 173-223 MM
11
SPANN
M
Leverandørens varenr
CD10280
NOBB
45698826
TREBITT TRANSPARENT
BEIS FARGEFarge
nr. M
+ Navn
FARGESKIFTE/TREBITT
TRANS.
U/1000
Antall
1
Enhetskode
STK
CD10200
CD10285
45431445
45698834
JOTUN TREBITT TRANS.TRANS.
FARGEFARGE
48-123U/2000
MM M.
FARGESKIFTE/TREBITT
11
M
STK
CD10210
CD10295
45431555
45698622
JOTUNTREBITT
TREBITT5,0
TRANS.
FARGE 148 MM
JOTUN
L FARGE
11
M
SPANN
Leverandørens varenr
CD10180
NOBB
45698800
VISIR TRANSPARENT
GRUNNING
Farge nr. + Navn
FARGESKIFTE/VISIR
FARGE
U/1000 M.
CD10100
CD10185
45431006
45698815
CD10110
CD10195
CD10220 overflatebehandling
45698380
Annen
CD10280
Leverandørens
varenr
45698826
NOBB
JOTUN TREBITT TRANS. FARGE 173-223 MM
*Pris: Forhandleren kan legge inn gjeldende priser
FARGESKIFTE/TREBITT TRANS. FARGE U/1000 M
CD10285
CC98188
45698834
46452420
FARGESKIFTE/TREBITT
TRANS. FARGE U/2000 M.
JERNVITROL 3%
CD10295
CC98190
45698622
48356446
JOTUN
TREBITT
L FARGE
JERNVITROL
3%5,0
MED
KJØNRØK
*Pris: Forhandleren kan legge inn gjeldende priser
28
M
1
Valgfri
Ultimat
mellomstrøk
farge
CD10715 NCS-farge dekkende
46666552grunning
JOTUN +
ULTIMAT
HVIT 0502-Y
MELLOMSTR.
148 MM
1
1
Antall
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
Pris*
M
STK
Enhetskode
1
1
M STK
1
1
M SPANN
Pris*
100
16*73
Justert kledning rektangulær
N
100
16*98
Justert kledning rektangulær
N
21052782
11302742
42061263
100
16*123
Justert kledning rektangulær
N
11302759
46315144
100
19*73
Justert kledning rektangulær
J
21052808
41800481
100
19*98
Justert kledning rektangulær
J
11302775
41800496
45974615
45938018
100
19*123
Justert kledning rektangulær
J
11302783
41800500
46252292
100
19*148
Justert kledning rektangulær
J
11302809
41800515
50409872
100
19*173
Justert kledning rektangulær
J
11302817
41800526
100
22*48
Justert kledning rektangulær
N
23578255
100
22*73
Justert kledning rektangulær
J
21052816
100
22*98
Justert kledning rektangulær
J
11302825
41800545
46252341
100
22*123
Justert kledning rektangulær
J
21052824
41800553
46252356
41800534
100
22*148
Justert kledning rektangulær
J
11302833
41800572
45938075
100
22*173
Justert kledning rektangulær
J
11302841
41800583
45938094
100
22*198
Justert kledning rektangulær
J
11302858
41800598
100
22*223
Justert kledning rektangulær
N
21052840
100
29*98
Justert kledning rektangulær
N
21052857
100
29*123
Justert kledning rektangulær
N
21052865
100
29*148
Justert kledning rektangulær
N
21052881
100
29*173
Justert kledning rektangulær
N
21052899
100
29*198
Justert kledning rektangulær
N
21052907
100
29*223
Justert kledning rektangulær
N
21052915
100
22*123
Grunnet hvit just. kledning 7,00 m.
41800564
100
22*148
Grunnet hvit just. kledning 7,00 m.
42061316
100
22*173
Grunnet hvit just. kledning 7,00 m.
42061335
Lagerført
130
19*148
Dobbeltfalset kledning
J
27875541
41800621
130
19*173
Dobbeltfalset kledning
J
23002850
46315023
135
19*148
Ny type dobbeltfalset kledning
J
11302908
41800617
135
19*173
Ny type dobbeltfalset kledning
J
11302916
48636783
137
19*148
Dobbeltfalset kledning ny type m/spor
J
46910038
48636836
140
19*148
Dobbeltfalset kledning m/staff
J
23002934
41800636
48636802
41800602
48377961
145
19*148
Buer kledning
J
23578263
150
19*123
Vestlandskledning
J
23578446
150
19*138
Vestlandskledning
J
11302924
150
19*148
Vestlandskledning
J
11302866
41800712
150
19*173
Vestlandskledning
J
23578479
41800723
155
21*170
Buen kledning glatt forside
J
23578289
155
21*170
Buen kledning ru forside
J
46910023
156
45*70
Hasås fenderkledning glatt
N
42121694
157
19*148
Hasås spaltekledning
J
42121743
159
22*173
Hasås spaltekledning
J
42121762
160
21*195
Kongspanel ru forside
J
23578305
161
21*195
Dronningpanel ru forside
J
26166207
165
19*123
Dobbeltfalset kledning rett 5 mm spalte
J
45182794
45182805
165
19*148
Dobbeltfalset kledning rett 5 mm spalte
J
45182813
45182881
166
22*123
Dobbeltfalset kledning rett 15 mm spalte
J
49048417
166
22*148
Dobbeltfalset kledning rett 15 mm spalte
J
49048538
166
22*173
Dobbeltfalset kledning rett 15 mm spalte
J
49048561
168
19*123
Dobbeltfalset kledning rett og tett
J
46714583
46714666
168
19*148
Dobbeltfalset kledning rett og tett
J
46714553
46610877
170
18*120
Rustikk ru forside rett kant
J
26111385
41800640
170
18*120
Rustikk glatt forside rett kant
J
26111393
170
21*120
Rustikk ru forside rett kant
J
26111401
41800655
170
21*120
Rustikk glatt forside rett kant
J
26111419
41800666
175
21*120
Sweitzerkledning ru forside
J
23578313
41800674
175
21*120
Sweitzerkledning glatt forside
J
23578321
175
21*145
Sweitzerkledning ru forside
J
11303047
175
21*145
Sweitzerkledning glatt forside
J
23578339
179
21*120
Kragerøkledning ru forside
J
23578354
41800693
180
22*98
Barokk kledning
J
23578420
41800833
PRODU KTOV E RS IKT
NOBBnr.
1. sort
Grunnet hvit
Grunnet hvit
Profilnr. Dimensjon
Beskrivelse
EP
+ mellomstrøk hvit
45938124
Bestillingsvare
EP = Endepløyd
J = Ja
N = Nei
41800704
48247246
46610813
41800685
29
PRODU KTOV E RS IKT
Lagerført
Bestillingsvare
EP = Endepløyd
J = Ja
N = Nei
NOBBnr.
1. sort
Grunnet hvit
Grunnet hvit
Profilnr. Dimensjon
Beskrivelse
EP
+ mellomstrøk hvit
180
22*123
Barokk kledning
J
23578438
180
22*148
Barokk kledning
J
26115980
182
22*148
Empirekledning
J
48842916
185
21*70
Barokk raftekledning
J
23578388
41800806
185
28*70
Barokk raftekledning
N
11302957
41800814
188
21*70
Profilert raft m/perle
J
23578362
190
21*45
Raft m/trapping
N
23578396
195
22*61
Hasås raft
N
23578412
196
25*225
Villmarkskledning overligger
26111427
197
18*150
Villmarkskledning underligger
26111435
197
22*173
Villmarkskledning underligger
26166181
198
25*225
Villmarkskledning liggende
26111450
41800844
41800825
UTVENDIG BELISTNING
470
21*95
Hafjell glatt forside utv. belistning
26115782
480
21*95
Tunsberg glatt forside utv. belistning
45179358
480
21*95
Tunsberg ru forside utv. belistning
23578016
480
21*120
Tunsberg glatt forside utv. belistning
26115931
480
21*120
Tunsberg ru forside utv. belistning
23586910
480
21*145
Tunsberg glatt forside utv. belistning
26115949
480
21*145
Tunsberg ru forside utv. belistning
23586951
49037062
490
29*173
Barokk 1 side
N
23578495
41800738
490
29*148
Barokk 1 side
N
23578503
41800757
490
22*98
Barokk 1 side
J
23578511
41800761
490
22*123
Barokk 1 side
J
23578529
41800776
495
29*173
Barokk 1 side 10 gr.
N
23578537
41800780
400
45*70
Vannbrettstøtte
26115808
410
45*95
Vannbrettstøtte
26115816
420
28*95
Impr. prof. vannbrett
26111799
420
28*120
Impr. prof. vannbrett
26111807
425
28*110
Impr. sørlands vannbrett
45629984
425
28*145
Impr. sørlands vannbrett
45630056
430
28*145
Impr. prof. vannbrett
26111815
440
45*70
Vannbrett
21081575
440
45*70
Impr. vannbrett
25411034
450
45*95
Vannbrett
21081583
450
45*95
Impr. vannbrett
25411042
520
45*95
Impr. prof. brunnstokk
26111823
530
45*120
Impr. prof. brunnstokk
26111831
49037032
49037058
VANNBRETT OG BUNNSTOKK
REKKVERK OG HÅNDLØPER
540
45*45
Impr. s/profil
26111625
550
95*95
Impr. s/profil
26111567
560
34*145
Impr. topprekke
25411000
565
28*145
Impr. topprekke med fas
45630181
INNVENDIG PANEL
30
2709
15*120
Pernillepanel furu nedtørket 8 % malt hvit
J
45630132
3277
15*118
Faspanel furu nedtørket 8 % malt hvit
J
48261235
2940
15*120
Perlefaspanel furu nedtørket 8 % malt hvit
J
45630177
2580
15*118
Glattpanel furu nedtørket 8 % malt hvit
J
45630143
2458
15*118
Glattpanel finsaget furu nedtørket 8 % malt
J
47429355
2832
15*118
Glattpanel furu nedtørket 8 % lasert grå
J
47427656
2850
15*118
Glattpanel furu nedtørket 8 % brun
J
47427758
2849
15*118
Glattpanel furu nedtørket 8 % sort
J
47427796
2941
15*118
Glatpanel finsaget nedtørket 8 % superlasur
J
47429374
3057
15*120
Pernillepanel 12 % superlasur
J
48035358
2938
15*118
Glattpanel nedtørket 8 % ubeh.
J
47492060
200
14*120
Finsaget pernillepanel gran prima
J
26166405
14*120
Pernillepanel furu Solpanel L=4100 luthvit
J
43767878
14*120
Pernillepanel furu Solpanel L=4400 luthvit
J
42712577
45938404
14*120
Pernillepanel furu Solpanel L=4750 luthvit
J
26166272
14*120
Pernillepanel furu Solpanel L=5000 luthvit
J
42387686
14*120
Pernillepanel furu Solpanel L=5300 luthvit
J
42387705
161
21*195
Dronningpanel innv. furu
J
43767852
200
12*120
Pernillepanel furu
J
26116541
200
14*95
Pernillepanel furu
J
26096842
200
14*120
Pernillepanel furu
J
26116558
200
14*145
Pernillepanel furu
J
23049885
200
14*170
Pernillepanel furu
J
26096859
200
12*120
Pernillepanel gran
J
26097808
200
14*95
Pernillepanel gran
J
26097816
200
14*120
Pernillepanel gran
J
26097824
200
14*145
Pernillepanel gran
J
26097832
210
14*120
Rustikk m/skrå kant furu
J
26116566
210
14*145
Rustikk m/skrå kant furu
J
26116574
220
14*120
Skyggepanel furu
J
23401201
220
14*145
Skyggepanel furu
J
26116434
220
14*170
Skyggepanel furu
J
26096743
220
14*120
Skyggepanel gran
J
23401169
220
14*145
Skyggepanel gran
J
26096750
230
14*95
Glattpanel furu
J
26096784
230
14*120
Glattpanel furu
J
23002967
230
14*145
Glattpanel furu
J
23002975
230
14*170
Glattpanel furu
J
26096792
230
14*95
Glattpanel gran
J
26096800
230
14*120
Glattpanel gran
J
26096818
230
14*145
Glattpanel gran
J
26096826
240
12*45
Faspanel 1. sort. kvistfri fur
N
26094193
240
14*95
Faspanel furu
J
23007057
240
14*120
Faspanel furu
J
26097766
240
14*95
Faspanel gran
J
26007222
240
14*120
Faspanel gran
J
23007230
245
14*120
Hasås perlepanel furu
J
26111971
245
14*145
Hasås perlepanel furu
J
26111989
250
14*70
Perlefaspanel furu
J
26097774
250
14*95
Perlefaspanel furu
J
26166249
250
14*120
Perlefaspanel furu
J
26166256
250
14*145
Perlefaspanel furu
J
26096727
250
14*95
Perlefaspanel gran
J
26166223
250
14*120
Perlefaspanel gran
J
26166231
270
14*120
Prestegårdspanel furu
J
26097683
280
14*145
Møllerstuepanel furu
J
26116491
280
14*170
Møllerstuepanel furu
J
26116509
280
14*145
Møllerstuepanel gran
J
26116517
290
14*145
Krokskogpanel furu
J
26116459
290
14*170
Krokskogpanel furu
J
26116467
300
14*120
Vekselpanel rund kant furu
J
23004906
300
14*120
Vekselpanel rund kant gran
J
26097733
310
9*120
Underligger furu
N
23010234
310
9*120
Underligger gran
N
26096933
310
9*45
Underligger furu 1. sort.
N
21079827
310
9*70
Underligger furu 1. sort.
N
23010200
320
21*145
Tømmerpanel furu
N
23049703
330
28*145
Tømmerpanel furu
N
26115923
340
28*170
Tømmerpanel furu
N
23049745
350
21*195
Siljanpanel furu
J
26115915
380
21*195
Kongspanel innv. furu
J
26115774
390
21*145
Nisserpanel furu
J
46610018
390
21*195
Nisserpanel furu
J
44273785
PRODU KTOV E RS IKT
NOBBnr.
1. sort
Grunnet hvit
Grunnet hvit
Profilnr. Dimensjon
Beskrivelse
EP
+ mellomstrøk hvit
Lagerført
Bestillingsvare
EP = Endepløyd
J = Ja
N = Nei
31
bk.no
10 | 15
S e ntra lb o rd : t l f. 3 3 4 3 9 5 0 0
E -post: [email protected] h asas.n o
K odalveien 484, 3243 K odal
Å p n i n g s t i d e r : m a n dag – fredag 7–16.30, lørdag 9–13

Similar documents