Kvalitetssikringsskjema for malerarbeider : Gips/betong i

Transcription

Kvalitetssikringsskjema for malerarbeider : Gips/betong i
Kvalitetssikringsskjema for malerarbeider : Gips/betong i våtrom.
Byggeplass:
Utførende malerfirma:
Prosjektnr:
Romnr:
JA
Foreligger det et kvalitetssikringsdokument fra underlagsleverandøren ?
Var det der merket av for avvik som må følges opp ?
Hvis JA, er dette gjort ?
Hva er temperaturen i rommet ?
……………………………….
Hva er RF i rommet ?
………………………………
Jotun Våtromssparkel. Hvilket prod.nr ?
På gips: Jotun Sparkelremse.
Jotun Grunning/lim for våtrom. Hvilket prod.nr ?
Ble grunning/lim tynnet iht bruksanvisningen ?
Jotun Våtromsgrunning/lim ble påført i angitt mengde
Hvilken type gl.fiberduk er benyttet, (J100V - J 135V), og hva er batch nr ?
Jotun Våtromsgrunning/lim ble påført med anbefalt forbruk ?
Jotaproff Våtrom 20 ble påført to strøk, i angitt mengde.
Kontrollert rørgjennomføringer. (Disse er skråskjært, og fuget med Aquatæt iht beskrivelse)
Kontrollert overganger mot andre flater.
Overflatene ser bra ut, og er de fri for blåser, grader, groper,synk og striper, og farge/glans er ensartet.
Sign utførende:
Sign kontrollerende:
NEI
M
PROD.NR
AVVIKSNR