Kontaktinformasjon

Transcription

Kontaktinformasjon
Kontakt
Rektor
Undervisningsinspektør
Undervisningsinspektør
SFO leder
Adm. konsulent
Trinnkontor 1
Trinnkontor 2
Trinnkontor 3
Trinnkontor 4
Trinnkontor 5
Trinnkontor 6
Trinnkontor 7
SMS-tjeneste ved
elevfravær
Navn
Gisle Helbæk
Olav Fosså
Lone Lunde
Åse Garred
Dorthe Bogstrand
Kontaktlærer
Berge, Janicke
Bethuelsen, Aud K
Bjerk, Ingrid A.
Brekken, Britt Solveig D.
Edvardsen, Kjersti
Fjell, Kari (Spes. Ped)
Glomsaker, Marie
Helland, Synnøve (SNO)
Holmen, Turid (Sosial lærer)
Horvei, Linda
Jonassen, Hege
Knutsen, Frank
Kolnes, Elisabeth
Konstali, Anne
Lunde, Anne Grethe
Lyng, Nina
Lønning, Monika
Nedrebø, Bjørnar
O’Neal, Elizabeth Davis
Ormstad, Bjørn
Pedersen, Anne Kristin
Skinderviken, Eli
Solberg, Randi
Tysse, Ingrid
Ølberg, Tina
Østråt, Lise Bøe
Åsnes, Kjersti
Telefon
91 83 72 05
48 20 94 56
99 11 69 74
48 14 35 41
51 97 23 30
99 11 86 13
48 23 70 38
48 17 29 04
48 22 74 18
99 11 53 75
99 11 79 83
99 11 79 57
59 44 01 13
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Se epost til kontaktlærerne under
Epost adresse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents