Vær etisk bevisst

Transcription

Vær etisk bevisst
Varsling ved etiske brudd i Skanska
Som ansatt i Skanska er du forpliktet til å ta grep
om du kjenner til alvorlige etiske brudd, som for
eksempel underslag, tyveri, trakassering eller
helse- og sikkerhetsbrudd. Ved å gjøre dette
bidrar du til å beskytte vår virksomhet og vårt
varemerke. Ansatte i Skanska og andre som
jobber sammen med Skanska, oppfordres til å
ta kontakt med riktig instans om det mistenkes
brudd på retningslinjene. Du har ulike muligheter
til å varsle på en anonym og trygg måte. Du kan
blant annet ta i bruk Skanskas Code of Conduct
Hotline hvis du kommer over grove brudd.
Det kan være vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden i ulike overtredelser. Hva er greit? Hva
er mindre alvorlig? Og hva er alvorlige brudd på
retningslinjene? Skanska har opprettet ulike fora
hvor du kan henvende deg for å få svar på slike
spørsmål.
• Varslingsmuligheter
Dersom du kjenner til alvorlige brudd på våre
Etiske Retningslinjer, kan du kanskje føle at det er
vanskelig å agere. Du skal vite at Skanska er for-
pliktet til å sørge for at du ikke skal oppleve noen
gjengjeldelse om du varsler.
Dersom du mistenker at det forekommer
brudd på våre Etiske Retningslinjer, kan du:
1.Snakke med din nærmeste leder, eventuelt
lederen til din nærmeste leder.
Dersom du ikke er komfortabel med dette...
2.Snakke med selskapets juridiske direktør
Gunnar Garred, HR-avdelingen eller
representanter i det Etiske Rådet. Mindre
alvorlige brudd rapporteres primært til de
overfor nevnte instansene.
3.Dersom du opplever alvorlige brudd
ringer du eller sender en e-post til Skanskas Code
of Conduct Hotline.
• Slik fungerer Skanskas
Code of Conduct Hotline
Du ringer gratisnummeret eller sender e-post
gjennom systemet som er beskrevet over. Det
første du blir bedt om å gjøre er å oppgi tilgangskoden (47789) samt velge språk. Du får deretter
oppgitt et unikt saksnummer. Dette må du notere
før du legger igjen din melding. Oppringingen din/
e-posten din blir mottatt av et selskap i Nederland
som heter People Intouch. Dersom du ringer vil
du snakke med en telefonsvarer. People Intouch
vil transkribere telefonbeskjeden/ e-posten slik at
den blir tilgjengelig for Skanska både på norsk
og på engelsk. People Intouch sender deretter
en e-post til Skanska ABs Etiske Råd hvor de
informerer om den nye saken samt oppgir en
tilgangskode til en sikker Internettside.
- For at Skanska skal få et enda mer bevisst forhold til etiske valg, ønsker vi i Etisk råd henvendelser om etiske problemstillinger som våre ansatte
kommer ut for. Etisk råd vil gi sin vurdering og
publisere disse. På den måten kan vi i skape en
enhetlig forståelse innad i Skanska av hva vi kan
og ikke kan gjøre, sier leder for Etisk råd,
Gunnar Garred.
Hotline
Du kan være anonym og du kan snakke/skrive på norsk. Du
må oppgi tilgangskode når du kontakter Code og Conduct
Hotline. Denne er 47789. Du må også ha klar penn og papir
slik at du kan notere saksnummeret du får når du tar kontakt.
Code of Conduct Hotline:
Telefon: 800
18 333
https://www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft/no
Tilgangskode for Norge:
47789
Etisk råd i Skanska Norge
Sissel Carlsen
Gunnar Garred
informasjonskonsulent
[email protected]
+47 98 21 01 80
Trond Krogstadmo
juridisk direktør
[email protected]
+47 93 44 47 78
Paal Martin Framnes
konserdirektør
[email protected]
+47 91 51 50 93
HR-sjef
hovedtillitsvalgt
[email protected] [email protected]
+47 98 21 01 98
+47 98 21 05 10
Vibeke Fjeld
Vær etisk bevisst
– kurs i etiske retningslinjer
De etiske valgene vi tar er med på å utvikle vår bedriftskultur og til å skille oss fra våre konkurrenter. De etiske
retningslinjene (Code of Conduct) er nylig oppdatert, og en omfattende kursing i disse er allerede i gang.
Etiske valg- noe å være stolt av, er Skanskas nye etikkurs. Alle ansatte i Skanska Norge skal i løpet av 2010 gjennom dette,
hovedsakelig i lokale samlinger rundt om i landet. For de som ikke får gjennomført dette i samlinger ligger kurset på nett.
Nettkurset er tilgjengelig både på OneSkanska og på våre websider (www.skanska.no) for de som ikke har tilgang til OneSkanska.
Linker:
Skanska.no: www.skanska.no/etikk
OneSkanska: http://one.skanska/etiskevalg
20
RELASJON • 2 / 2010
21