300616 Nærinfo Vækerøveien

Transcription

300616 Nærinfo Vækerøveien
INFORMASJON, JUNI 2016
Arbeid i Vækerøveien
Endret kjøremønster
Granfosstunnelen
NÆ R I NFO
llé
i
ve
Ulle
s
rd
Gå
rn a
rn
elen
ds v
ei
nn
osstu
f
n
a
r
G
n
Vi gjør arbeidet unna så raskt som mulig, slik
at ulempen blir minst mulig for naboer og
trafikanter.
Kjøreretning sør
Kjøreretning nord
Løv
ens
sjef
tie
rs
ke
ra
Ø
Lil
Både SVV som byggherre, og entreprenørene
som utfører arbeidene, har som målsetting at
virksomheten skal være til minst mulig
sjenanse for naboer.
Hoff
lea
kiol
ke
rve
ie
n
en
i
ve
rø
ke
Væ
Det skal bores fra Vækerøveien og på skrått
ned mot tunnelen, i ca. 40 meters dybde. For
å gi anleggsmaskinene plass, må trafikken
legges i en midlertidig trasé.
Arbeidet er ikke spesielt støyende, men man
vil kunne høre bygge- og borelyder i perioden
klokken 07.00–17.00.
le
Ul
I forbindelse med at det skal opprettes en
ny vanntilførsel til granfosstunnelen, vil det
fra og med 04.07.16 til 08.08.16 foregå
arbeider i Vækerøveien mellom klokken
07.00 og 19.00 (Se kart).
en
é
s
us
ha
c
ern
l
l
U
Midlertidig trasé for trafikk i Vækerøveien
Reidar Lien Bjørnstad Produksjonsleder
Skanska
Mobil: 982 10 045
E-post: [email protected]
Svein Granli Byggeleder
Statens vegvesen
Mobil: 957 59 032
E-post: [email protected]
www.vegvesen.no
16-1652 [email protected]
FO R S P Ø R S M ÅL TA KO N TAK T ME D:

Similar documents