Regler for trafikksikkerhet for lag og foreninger i Vestre Toten

Transcription

Regler for trafikksikkerhet for lag og foreninger i Vestre Toten
Regler for trafikksikkerhet for lag og foreninger
i Vestre Toten kommune







Lagets medlemmer skal bruke sykkelhjelm og refleks til og fra øvelse, trening
og annen aktivitet i regi av laget.
Ved arrangement og turneringer o.l. skal trafikksikkerhet være på dagsorden.
Når laget skal på reise skal det velges kjøretøy med belte.
Rulleski- og sykkelaktivitet skal i størst mulig grad foregå på steder og
tidspunkt hvor det er lite trafikk. Ved organisert trening bør det settes opp skilt
at trening pågår og med ledere som følger ekstra med.
Yngre rulleskiløpere og syklister anbefales ikke å gå på veg med blandet
trafikk.
Rulleskigang i blandet trafikk skal foregå med bilens kjøreretning.
Ved all bruk av rulleski og sykkel skal hjelm og refleksvest benyttes.