NGFs generelle turneringsbestemmelser

Transcription

NGFs generelle turneringsbestemmelser
Velkommen til
Dommersamling
Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015
Opprop!
• Svar JA! når du hører at
navnet ditt blir ropt opp.
Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet)
• 10.00 – 10.10
• 10.10 – 11.00
•
•
•
•
11.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
• 13.00 – 13.45
• 13.45 – 17.00
(Pause)
Velkommen (TW)
Hvilken rolle har TD/HD/TL og samarbeidet
dem imellom? (ELJ/HTH)
Turneringer 2015 (TW)
TARS 2015
Pause (utsjekk)
Lyn og torden, ansvar (TW)
Spilleavbrudd; gjenopptagelse av spill (ELJ/SJ)
Lunsj
NGFs Regelkort og lokale regler (SJ/PER)
Nye generelle turneringsbestemmelser (TW)
Oppdaterte duppeditter (SJ)
Gjennomgang av dommertesten (PER)
NGFs Faggruppe regler
•
•
•
•
•
•
John Edgar Nilsen (Kristiansand GK)
Per Erbo Rougthvedt (Grenland og Omegn GK)
Ruth Anne Bjørnstad (Losby GK)
Stein Jodal (Larvik GK)
Jan-Erik Lauré (Nes GK 09)
Thore Wilhelmsen (NGF)
Oppfordring!
• Ønske fra mange: ikke snakk i «koder» på samlinger
og under regeldiskusjoner.
• I stedet for å si «det er 20-7», si heller «han brøt 20-7,
spill fra feil sted»
Turneringer 2015
Årets turneringer
Årets turneringer
Junior Tour
Turneringer for juniorer!
Aktive juniorer 11-19 år
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Spiller turneringer
regelmessig
Jenter i trening
Gutter i trening
Jenter hcp<24
Gutter hcp <18
Jenter hcp < 36
Gutter hcp <36
Nyheter og fokus i turneringsstrukturen for juniorer
• Mye større fokus på mestring og utvikling enn resultater
og ranking
• Aldersinndelte klasser
• Mer tilpassede baner
• Mye større fokus på å prestere enn å kvalifisere
• Øke bredden på alle nivåer (klubb, lokalt, regionalt,
nasjonalt)
• Et tilbud til alle (uavhengig av kjønn, alder, nivå og
ambisjoner)
Sportslig plan: 6 - 9 år
•
•
•
•
•
•
•
100 % fokus på mestring
Utviklingen måles mot en selv, ikke mot andre
Ikke legge vekt på resultater
Enkle konkurranser, stor variasjon, i klubben og lokalt
Flest mulig «vinnere»
Tilpasset bane
Bør være aktiv i flere idretter
Sportslig plan: Juniorer 10 - 12 år
•
•
•
•
100 % fokus på mestring
Langt større fokus på utvikling enn resultater
Varierte konkurranser i klubben og lokalt
Flere egenskaper kan «vinne» (ikke bare de som slår
lengst)
• Tilpasset bane!
Sportslig plan: Juniorer 13 - 15 år
• Langt større fokus på mestring og utvikling enn resultater
• Varierte konkurranser lokalt og regionalt (for de aller
beste også muligheter nasjonalt)
• Tidlig spesialisering øker sannsynligheten for frafall
• Tilpasset bane!
Sportslig plan: Ungdom 16 - 19 år
• Like stort fokus på mestring og utvikling som på
resultater
• Mer fokus på å prestere enn å kvalifisere
• Varierte konkurranser lokalt og regionalt (for de beste
også nasjonalt og for noen internasjonalt)
• Tilpasset bane
Regionale turneringer
• Syv regioner (RKS områdene)
• Nord-Norge (Salten GK)
• Midt-Norge (Trondheim GK)
• Vestlandet Nord (Fana GK)
• Vestlandet Sør (Sola GK)
• Sør-Østlandet (Vestfold GK)
• Østlandet Vest (Oslo GK)
• Østlandet Øst (Losby GK)
Regionale turneringer
• Regionens turneringer utvikles og koordineres regionalt
• Turneringskoordinator og turneringsgruppe
• «Et bredt turneringstilbud til alle uavhengig av kjønn,
alder, nivå og ambisjoner»
• Ulike turneringer/klasseinndelinger fra region til region
• Er åpne klubbturneringer
• Turneringskoordinator er medlem i NGFs faggruppe
turnering
Eksempler fra Østlandet Øst
•
•
•
•
•
•
Østlandstour (Region Tour)
Junior Tour Hedmark/Oppland (bredde)
Junior Tour Akershus (bredde)
Junior Tour Østfold (bredde)
Callaway Tour (de beste juniorene i regionen)
TO-Cup’n (rekruttering barn)
Eksempler fra Vestlandet Sør
• Region Tour Rogaland (Region Tour)
• McDonalds Junior Tour (flere klasser)
Lyn og torden
Oppfordring!
• Ønske fra mange: ikke snakk i «koder» på samlinger
og under
regeldiskusjoner.
Lee
Trevino
once said "If you are caught on a golf
course during a storm and are afraid of lightning,
• hold
I stedet
up afor1-iron.
å si «det
Not
er even
20-7»,God
si heller
can«han
hit abrøt
1-iron."
20-7,
spill fra feil sted»
Hvilket ansvar har vi som TD/HD ved lyn og torden?
•
•
•
•
•
Lyn er farlig og uforutsigbart
Vi avbryter spillet når vi tror det er fare for lyn
Vi må forvente at voksne vet at lyn er farlig
Vi må forvente at voksne går av ved fare for lyn
En spiller kan avbryte spillet ved fare for lyn (6-8 a ii)
• «hvis han tror det er fare for lyn»
• Hva vet et barn eller junior om faretruende vær?
• www.google.no «lynradar»
Generelle turneringsbestemmelser
Forbundsturnering eller klubbturnering?
• Er dette en forbundsturnering?
• Er dette en (åpen) klubbturnering?
• Hvilke bestemmelser gjelder?
• Hvor finner jeg bestemmelser?
NGFs generelle turneringsbestemmelser
• Dokumentet består av to deler; del 1 og del 2
• Del 1 - NGFs generelle turneringsbestemmelser
• Gjelder all turneringsvirksomhet (unntatt internasjonale
turneringer)
• Del 2 - NGFs generelle turneringsbestemmelser for
forbundsturneringer
• Gjelder alle forbundsturneringer (unntatt internasjonale
turneringer
• Bestemmelsene er sortert alfabetisk
Nye generelle turneringsbestemmelser for
forbundsturneringer 2015
Livescoring i forbundsturneringer
I forbundsturneringer med livescoring skal spilleren oppgi sin score.
Hvis en spiller med vilje oppgir feil score eller unnlater å oppgi sin score
på forespørsel er straff for brudd på bestemmelsen:
Første forseelse:
Andre forseelse:
advarsel
spilleren rapporteres til NGFs Disiplinær- og
Sanksjonsutvalg
En gitt advarsel gjelder for hele turneringen.
Hvis komiteen mener en spiller eller caddie er skyldig i et alvorlig brudd
på etikette kan komiteen diskvalifisere spilleren etter regel 33-7.
Spilleren vil også bli rapportert til NGFs Disiplinær- og Sanksjonsutvalg
Resultat – forbundsturnering offisielt avsluttet
Når resultatlisten er oppslått på den offisielle
informasjonstavlen anses turningen for offisielt
avsluttet.
Scorekort innlevering i forbundsturnering
Straks etter en runde i slagspill skal spilleren innlevere
sitt scorekort iht. Regel 6-6b til ”scorekortmottaket”.
Scorekortet anses levert når spilleren går fra/ut av
scorekortmottaket.
Spilleavbrudd; gjenopptagelse av spill i
forbundsturnering
(Anmerkning til regel 6-8b, side 140-141.)
Øyeblikkelig stopp av spill (farlige situasjoner)
ett langt sirenestøt
Stopp av spill (kan spille ferdig hullet)
tre korte sirenestøt,
gjentatte ganger
Gjenoppta spill
to korte sirenestøt,
gjentatte ganger
Straff for brudd på bestemmelsen - diskvalifikasjon
Tatt ut i 2015
• Mobiltelefon og andre telekommunikasjonsmidler i
forbundsturnering
• Er dekket i turn. best. om etikette
• Bruken er beskrevet i Dec 14-3/16 og 14-3/17