RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG

Comments

Transcription

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG
RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG
1.
Organisering og mandat
Sportslig utvalg består av følgende medlemmer: Reidar Stølan (leder), Øyvind Krag Ingul, Joar Leksen, Mari Haanæs og Lars
Martin Berg. Sportslig utvalg har hatt 5 møter der hvor alle har vært samlet i perioden. Kontinuerlig oppfølging skjer i tillegg
på daglig basis.
Sportslig utvalg organiserer og er tilrettelegger for klubbens sportslige satsning. Klubbens sportssjef rapporterer fremdrift
og måloppnåelse til sportslig utvalg. Sportslig plan definerer mål og virkemidler for den sportslige satsningen. Den er bygd
på følgende verdier: ”Åpen - Inkluderende – Profesjonell – Ærlig- Dedikert”. Visjonen er: ”GOLF SOM IDRETT!”
Byneset GK ansatte 1.11.2012 Lars Martin Berg som sportssjef for å ta hånd om den sportslige satsningen. Lars Martin har
på den korte tiden han har vært ansatt oppnådd fantastiske resultater med spillergruppene. Sportslig utvalg utarbeider
halvårsrapporter til styret basert på målsettingene i sportslig plan.
Leder av sportslig utvalg og sportssjef er kontaktpersoner mot regionalt kompetansesenter (RKS).
2.
Sportslig plan
Den sportslige satsningen er forankret i sportslig plan som skal være basert på NGF sin sportslige plan. Utviklingen av NGF
sin sportslige plan har tatt lengre tid enn planlagt, og blir først presentert på golftinget i 2013. Byneset GK har derfor sin
egen sportslige plan som baserer seg på samme verdigrunnlag som NGF sin kommende sportslige plan. Sentralt i dette står
aldersrelatert trening. En revidert sportslig plan vil bli presentert på årsmøtet.
3.
Spillergrupper
Byneset har på kort tid blitt kjent for å være en klubb med godt treningsmiljø, god treningskultur og et profesjonelt opplegg
rundt den sportslige satsningen. Dette i seg selv er et viktig resultat av den sportslige satsningen, og vil bidra til et positivt
omdømme for Byneset GK. Dette har også medført at Byneset GK i løpet av 2013 har fått spillere fra andre klubber der hvor
spillerne har lyst å drive med golf som idrett.
Spillergruppene består av barn & golf, junior, junior elite og elite. Det er per i dag ingen skille mellom kjønn i gruppene.
Byneset GK har nå veldig bra bredde i toppen, mens rekruttering av bredde blir en stor oppgave for 2014-sesongen.
4.
Sportslige aktiviteter i 2013-sesongen
For junior, junior elite og elite startet innendørstreninger i november 2012. Dette for raskt å hevne nivået på spillere som
allerede var i treningsgruppene. Innendørstreningene skal gi spillerne en teknisk stabilitet foran utendørssesongen. Totalt
trente juniorgruppene 6 timer innendørs per uke og elite 4 timer per uke. I tillegg kommer egentrening, enkelttimer med
trener og fysisk trening 2 dager i uken. Alle junior elite og elitespillerne har definerte mål og tiltak for å nå disse.
Spillerne har også hatt fokus på kosthold, og der har vi fått hjelp av Dr. Charlotte Bjørk Ingul for å bevisstgjøre
spillergruppene i forhold til matvaner både før, under og etter konkurranser.
I mars 2012 dro 15 junior og elitespillere på treningsleir. Dette for å få trening på gress før sesongen starter på
hjemmebane. I mai startet utendørstreningene for fullt i kombinasjon med konkurranser for alle gruppene. I november
2013 startet på nytt innendørstreningene med omtrent samme omfang som tidligere.
5.
Barn & Golf samt andre rekrutteringsaktiviteter
Barn & Golf har vært arrangert tirsdager gjennom utendørssesongen med Fredrik Mohall, Lars Martin Berg og Bjørn Brovold
som instruktører. Det har vært 10-15 barn innom dette tiltaket. Målet fremover er enda flere i denne målgruppen som er
en viktig rekrutteringsarena.
Bjørn Brovold har vært initiativtaker til å få SFO på besøk. 2 ganger i løpet av sesongen har Nypvang skole vært på besøk.
6.
Organisatoriske aktiviteter i 2013-sesongen
Å drive golf som idrett på det nivået som Byneset GK krever også mye av frivillig bidrag fra foresatte og andre
støttepersoner. Dette både med tanke på organisering av satsningen generelt, oppgaver som reiseleder for juniorer og
andre bidrag i forbindelse med turneringsgjennomføring. Byneset GK er heldig stilt med tanke på frivillighet, og det har ikke
vært vanskelig å få frivillige til de oppgaver som har vært nødvendig å gjennomføre.
Sportslig utvalg har hatt møter med NGF, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Trondheim Idrettsråd for å presentere vår sportslige
satsning. Dette for å synliggjøre vår aktivitet og på sikt sørge for at vår aktivitet får bedre rammebetingelser.
Sportslig utvalg støtter også spillerne som ønsker å bli profesjonelle med råd og bidrag mot potensielle sponsorer.
7.
Resultater
Byneset GK sitt comeback i forhold til sportslig satsning har gitt veldig bra resultater på kort tid. Målene i sportslig plan er
oppnådd med tanke på sportslige resultater. Mange utøvere har deltatt på høyt nivå i golfen nasjonalt og internasjonalt
allerede. Fremgangen i 2013-sesongen samt fokusert jobbing mot 2014-sesongen forventes å gi enda bedre resultater i
2014-sesongen. Vi har i tillegg til unge golfspillere som har flere å igjen av juniorkarrieren flere etablerte elitespillere som
har deltatt på turneringer nasjonalt. Ole Fremstad og Alexander Søbstad satser som profesjonelle golfspillere, og begge ble
profesjonelle i løpet av høsten 2013. Alexander Søbstad kommer hjem fra college i USA i desember 2013.
Det er vanskelig å trekke frem enkeltresultater, men her kommer en kort oversikt over resultater nasjonalt og
internasjonalt:
Lagkonkurranser:
Lag-NM Herrer: 1. plass og opprykk til elitedivisjon
Lag-NM Damer: 4.plass 2. divisjon
Lag-NM Gutter: 6 plass 1. divisjon
Lag-NM Jenter: 7.plass 2. divisjon
Jenter/damer:
•
•
•
•
•
Ingrid Brovold (hcp 11,2): 25. plass på Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plasseringer 11. og
12. plass
Anna Franzén (hcp 5.3): 29. plass på Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plasseringer 8. og 13.
plass. Deltok på finalen på Suzann jr Challenge.
Victoria Franzén (hcp 5.5): Gjør come back, har tidligere spilt på det høyeste nivået i Norge.
Cathrine Eidsæther (hcp 13,2): 27. plass på Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plasseringer, 7.
og 15. plass.
Ane Haanæs (hcp 20,8): Vunnet sin første golfturnering gjennom nabogolf. Deltok på finalen på Suzann jr
Challenge.
Gutter/herrer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ole Fremstad (hcp +1,8): Vinner av Order of Merit Norgescup, nummer 2 Order of Merit elitematch, 11. plass i
NM Herrer og kvalifiserte til Nordic League for 2014-sesongen. Var med å sikre opprykk til Lag-NM elitedivisjon.
Alexander Søbstad (hcp +2,0), collegegolfer: 2. plass NM Herrer, deltok på Norwegian Challenge. Skal spille
kvalifisering til Asia-touren i januar 2014. Var med å sikre opprykk til Lag-NM elitedivisjon.
Lars Martin Berg (hcp +0,9): Vinner av Order of Merit elitematcher, 10. plass i NM og 1. plass Lag-NM Herrer. Var
med å sikre opprykk til Lag-NM elitedivisjon.
Ola Lyng Northug (hcp 2,6): Var med å sikre opprykk til Lag-NM elitedivisjon. Klarte cut NM-Herrer.Endte på 46.
plass.
Henrik Haanæs (hcp 4,1): 57. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering 25. og 26.
plass. 62. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour. Misset cut NM Herrer. Kvalifisert til Team Norway Junior
Tour neste år.
Magnus Løvaas (hcp 7,4): 89. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering 41. plass.
Iver Solstad (hcp 9,0): 60. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering14. plass
Jakob Stølan Malvik (hcp 3,7): 30. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering 5. og
16. plass. 83. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour. Var med å sikre opprykk til Lag-NM elitedivisjon.
•
•
•
Fredrik Bjørk Ingul (hcp 4,4): 26. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering 8. og 9.
plass, Finale Suzann jr Challenge, misset cut NM Herrer.
Christian Bjørk Ingul (hcp 3,9): 3. plass Order of Merit Team Norway Junior Tour Region, beste plassering 1. og 5.
plass, kvalifisert til TNJT Merit Team Norway Junior Tour neste år, misset cut NM-Herrer.
Gøran Søbye, Joar Leksen, Kenneth Fjerstad og Andreas Stålby har spilt Norgescup.
I tillegg til disse resultatene kommer en rekke gode resultater regionalt for både juniorer og elitespillere.
8.
Økonomi
Å drive med golf som idrett koster. Foran 2013-sesongen visste vi ikke hvordan nasjonal turneringsdeltagelse ville bli. Dette
da du kvalifiserer deg til dette gjennom turneringsspill. Den enkelte spiller får reisestøtte til nasjonale turneringer inntil en
viss sum. Uansett er mesteparten av utgiftene egenfinansiert. Erfaringen fra 2013-sesongen gjør at vi enklere kan
budsjettere foran 2014-sesongen og justere satsene i tråd med inntektene. Denne usikkerheten var vi og styret klar over
foran 2013-sesongen. Vi jobber parallelt med å sikre oss støtte gjennom offentlige bidrag og sponsorbidrag for øvrig.
9.
Tanker om 2014-sesongen
Vår sportssjef Lars Martin Berg er kompetent, dedikert og engasjert. Det å ha en trener som er motivert og kvalifisert for
oppgaven med å nå målene for 2014-sesongen er en viktig forutsetning for å lykkes. Målsettinger kommer som en del av
den reviderte sportslige planen. Spillere som utvikler seg i et godt treningsmiljø der hvor det er god treningskultur på et
fremragende golfanlegg gir et godt utgangspunkt for 2014-sesongen. Vi har tro på at 2014-sesongen vil plassere Byneset GK
enda mer på det nasjonale og internasjonale golfkartet. En viktig suksessfaktor for dette er i tillegg til det som er nevnt over
god forankring hos medlemmene. Vi håper alle medlemmer støtter opp om den sportslige satsningen og blir stolt når våre
utøvere presterer på høyt nivå.
Like viktig som at vi hevder oss bra nasjonalt og internasjonalt er rekruttering av bredde blant barn og ungdom. Dette blir et
viktig satsningsområde for 2014. Sportslig utvalg vil utarbeide en rekrutteringsstrategi for barn og ungdom i forkant av
2014-sesongen.

Similar documents