Årsberetning 2009 - Kongsberg Golfbane

Comments

Transcription

Årsberetning 2009 - Kongsberg Golfbane
ÅRSBERETNING
KONGSBERG GOLFKLUBB
2009
KONGSBERG 26. NOVEMBER 2009
STYRET I KONGSBERG GOLFKLUBB
Kongsberg Golfklubb har også i år hatt stor aktivitet i de ulike
gruppene. Banen åpnet den 10. mai og vi fikk anledning til å
spille fram til 16. oktober. Kvaliteten på banen har vært meget
bra, og vi fikk derfor en lang og god sesong.
Det har vært utført en stor dugnadsinnsats fra mange av
medlemmene i år for å holde aktivitetsnivå oppe, og ikke minst
banens standard. En stor takk til alle våre medlemmer for en
positiv innstilling og jobben som er utført!
Klubben har hatt to aktivitetsdager i Kongsberg sentrum i år for
markedsføre golf som en aktivitet. Vi deltok på Barnas Dag på
Nytorget, samt på Actiondagen.
Torsdagsgolfen var en aktivitet som vi startet opp med i fjor for
å gi muligheten til å prøve golf gratis for de som ønsket å se hva
dette var. Dette var meget vellykket, og vi har derfor fortsatt
med denne aktiviteten også i år. Tilbudet er fortsatt godt
benyttet, og vi håper at mange av de vil bli å finne blant
klubbens medlemmer etter hvert. Det har vært Vegard Karlsen
som sammen med andre frivillige har hatt ansvar for dette
tilbudet.
Det har i år vært avholdt mange turneringer som krever stor
innsats fra mange frivillige, og som er en god inntektskilde for
både banen og klubben. Vi får gode tilbakemeldinger for
gjennomføring av arrangementene våre, og retter en spesiell
takk til vår turneringsansvarlig Vegard Karlsen.
Grønt Kort kursene er som vanlig blitt kjørt i regi av vår Pro
med støtte av klubbens medlemmer. Det har vært ca 100
personer som har gjennomført teoridelen. Av disse er det 50
personer som har vært gjennom fadderrunde og 45 har vært på
oppspill.
I Juniorgruppa har det vært med ca. 35 juniorer og 10
knøttespillere. Aktivitetsnivå har ikke vært som forventet i
gruppene 8-11 og 12-18, da det viser seg vanskelig å få de til å
delta på turneringer. Nivået blant spillerne er imidlertid
forbedret i løpet av året, noe som forhåpentligvis vil gjøre det
mer aktuelt å utvide aktivitetsnivået etter hvert. Utfordringen
for neste år vil være å få med foreldre til å bidra i arbeidet
videre.
De som deltar i Team Kongsberg (dvs. de beste spillerne blant
juniorene i klubben) har hatt et høyt aktivitetsnivå og kan vise til
mange gode resultater i år. Håkon Ystenæs og Kristian Krogh
Johannessen har deltatt i NGF sine aldersbestemte
juniorgrupper, og hatt internasjonale representasjonsoppgaver i
form av turneringer i Frankrike, Italia og Sverige. Kevin Andre
Wright har vært med på NGF sitt Talentutviklingsprogram.
Blant jentene er det Ine Røed Hansen som har utmerket seg og
har vunnet flere C/D tour i år.
Ine og Kevin har også vært med på tester for deltakelse i NGF's
landslagsgrupper fra neste år. Kevin kom med i sin
aldersgruppe.
En utfordring videre er å få med flere aktive jenter i
juniorgruppen.
Det har vært Henning Hansen som hatt ansvaret for
juniorgruppa i år, og trenerteamet har bestått av Johan Malmsten
og (Lasse)Lars Olof Magnusson.
Knøttegolfen har hatt ca. 10 spillere i år, og det har vært Kristin
Jensen som har hatt ansvar for disse. Dette er en viktig
rekrutteringsoppgave for klubben, da det er disse spillerne som
ofte blir å se igjen i juniorgruppa senere.
En stor takk til ledergruppen Henning, Kristin, Johan og Lasse
for en flott innsats med juniorene.
Damegruppa i klubben kan se tilbake på nok et år med stor
aktivitet og en økning av nye medlemmer. Det har vært
gjennomført mange turneringer, samt en utenlandstur til
Danmark. Match Play 2009 ble vunnet av Anne Rønnestad.
Elaine Hoffmann vant både klubbmesterskapet og Hårnålen
2009. Karin Hansen vant årets Dresser Rand Vandrebjørn.
Flere av damene har bidratt med stor dugnadsinnsats i år, både i
proshopen og ute på banen. I tillegg har de spandert og plantet
løker som er satt ned i høst og som forhåpentligvis vil synes til
neste år.
Damegruppen har et flott og inkluderende miljø som gjør at
oppslutningen blir stor om alle deres arrangementer.
Seniorgolferne har i år gjennomført 15 mandagsrunder hvor det
har deltatt i alt 45 medlemmer. De beste spillerne gjennom
sesongen er Kai Hansen, Karin Hansen og Knut Kjemhus
(nettoslagkonkurranse).
Herregruppa har hatt 20 herredager med godt over 100
forskjellige deltakere i år. Dette er en klar økning fra tidligere,
og tyder på at interessen er god og aktivitetsnivået høyt.
Styret har vært representert i Kongsberg Idrettsråd og Golftinget
med styrets leder. Styrets leder har deltatt på styremøtene i
Kongsberg Golfbane BA.
Styret:
Styret har etter årsmøtet i november 2008 bestått av følgende:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Per Roar Kolberg
Elin Eikre
Solveig Hegg Hansen
Anne-Lise Marstein
Vegard Karlsen
Eskild Raaen
Henning Hansen
Jan Evjen
Terje Jenssen
Revisorer:
Revisor
Revisor
Amund Omholdt
Trond Dybdahl
Det er i perioden avholdt 12 styremøter og tre samarbeidsmøter
med banestyret samt 1 møte med komiteledere.
Tilskudd:
Klubben er i år tildelt gaver/tilskudd fra:
Grasrotandelen
kr. 19.862
Kongsberg kommune
kr. 12.507
Herredagen i Kongsberg Golfklubb
kr. 4.000
Kongsberg Idrettsråd
kr. 24.783
Seniorgruppa (til kurs hjertestarter)
kr. 3.000
Hjertestarter, SpareBank1
kr. 18.875
Kongsberg Idrettsråd
kr. 24.783
LAM midler
kr. 17.057
Klubbmestere i 2009 er:
Gutter junior: Håkon Ystenæs
Jenter junior: Ingen deltakere
Herrer elite: Jørn Walther Kristiansen
Damer elite: Silje Eikre
Herrer senior: Pål Svensen
Damer senior: Elaine Hoffmann
Medlemmer:
Antall medlemmer fordeler seg slik:
Aktive
09-10- 20-10- 31-10- 18-10- 31-12- 24-10- 12-11- 01-11 01-1101
02
03
04
05
06
07
08
09
Junior
112
131
114
124
109
95
88
91
60
Ungdom
18
22
26
24
11
20
9
10
24
Senior
562
556
545
625
539
595
632
618
620
Bedriftstilknyttet
31
31
26
0
22
27
30
15
22
B-medlem
68
78
Sum aktive
723
740
711
773
681
737
759
802
804
Støttemedlemmer
176
213
264
297
382
361
325
287
261
Totalt
899
953
975 1070 1063 1098 1084 1089 1065
Styret Kongsberg Golfklubb, 26. november 2009
Per Roar Kolberg
Anne-Lise Marstein
Henning Hansen
Sign
Sign
Sign
Vegard Karlsen
Solveig Hegg Hansen
Elin Eikre
Sign
Sign
Sign
Eskild Raaen
Sign
Vedlegg: referat fra Seniorgruppa, Damegruppen, Herregruppa, Grønt Kortgruppen,Turneringskomiteen og Juniorgruppa
TURNERINGSKOMITEEN
Komiteen hadde i år som i fjor lagt klubbturneringene på
formiddager og da primært på lørdager. Informasjon har blitt
sendt ut på mail og gjort tilgjengelig i Golfbox. Det har vært en
liten økning i deltakelse også i år, selv om vi med vilje har valgt
å gå bort i fra påmeldinger på tavla i klubbhuset. Det beviser at
Klubbens medlemmer har blitt mye flinkere til å bruke Golfbox,
noe vi setter stor pris på.
Vi har også i år arrangert en del store turneringer, hvor flere av
medlemmene har gjort en kjempeinnsats for at turneringene har
gått bra. Vi har fått gode tilbakemeldinger for arrangementene
og dette har også blitt en god inntektskilde for klubben.
Kongsbergs Åpne Mesterskap var årets store suksess med over
100 deltakere, anbefaler at denne legges litt tidligere neste år,
slik at banen er i bedre stand.
Komiteen retter en stor takk til banemannskapene for kvaliteten
på banen under de store turneringene. Takk skal dere ha.
Klubben/Turneringskomiteen har i år arrangert følgende turneringer:
3 Køller + putter
 B-Tour Junior Gutter
 Pink Cup
 Nordea Pairs
 Senior Tour x2
 Midtsommer turnering
 Kongsberg Open, Region Tour
 Flaggturnering
 Klubbmesterskapene
 Junior C/D Tour
 Pink Cup Landsfinale
 Kongsbergs Åpne Mesterskap
Klubbmestere 2009 :
Gutter Junior: Håkon Ystenæs
Jenter Junior: Ingen deltakere
Herrer Senior: Pål Svensen
Damer Senior: Elaine Hoffmann
Herrer Elite: Jørn Walther Kristiansen
Damer Elite: Silje Eikre
Turneringskomiteen ved Vegard Karlsen
Årsrapport 2009 Damegruppa Kongsberg Golfklubb
Damegolf kvar tysdag: 12. mai – 6. oktober. Bra frammøte.
Fått med nye damer.
Også i år hadde vi frivillig konkurranse annankvar tysdag (kt
30.-), og heile beløpet gikk til premiar frå Proshopen. Vaflar og
kaffi etter 9-holsrunden, sosialt og alltid hyggeleg.
Vårturen 2009: Säby, Danmark 29.4 – 1.05. 26 golfdamer
var svært fornøgde med opplegget på vår 10. vårtur; dei åtte
foregåande gikk til Bokenäs i Sverige. Elin Eikre var
turansvarleg, og gjorde ein kjempejobb. Enkelte golfa
Fredrikshavn torsdag etter Speedbåtens ankomst - både fredag
og lurdag spelte alle på Säby. Vellykka tur på alle vis!
Regelkveld 7. mai: 35 møtte og dommar Kai Andersen gikk
gjennom ein del golfreglar, noko som alle fann svært nyttig.
Dette vil me gjenta våren 2010. Same kveld var det
mannequin-oppvisning, der Proshopen viste lekre golfklær for
både damer og herrar.
Norsjø Golfbane 27. mai: Felles turopplegg - 8 reiste.
Interessant å prøve andre banar.
Pink Cup 6. juni til inntekt for Brystkreftsaken. 27 deltok, men
neste år må me få med fleire.
Bogstads ”nye” bane: 9. juni inviterte Siri Wahlstrøm uss til
Bogstad og 11 sa ja takk.
Hyggeleg å få spela banen saman med Bogstad-damene berre to
dagar etter offisiell åpning, og me vart svært godt mottekne.
Gjenvisitt fordi Bogstad brukte Kongsberg mykje i -08.
Vennskapsturnering på Kjekstad 11. juni: 11 av våre
klubbdamer stilte. Artig bane.
Dresser Rand Vandrebjørn 14. juni: Karin Hansen vann.
Gjester: Norsjø. 22 deltok.
Kostymegolf 18. august. Tema Nonne: kjøken-nonne, dristig
nonne, gråhåra nonne, Mor Theresa, forstanderinne, tilsaman 22
nonnu stilte i dei flottaste drakter. ”Kardinal Janorius” sto for
serveringa på 3. utslag. 3 køllu og putter gjorde konkurransane
underveis spektakulære!
Premieutdeling og nydeleg mat i Golfkroa vart eit sosialt og
artig samvær midt i ein fin sesong.
Klubbmesterskap 22. - 23. aug. Elaine Hoffmann vart
klubbmester. 6 seniordamer stilte.
Hårnålen 13. september: Elaine Hoffmann vart årets Hårnål.
Gjester: Kjekstad. 26 deltok.
Match Play 2009: 22 meldte seg til Match Play; Anne Å.
Rønnestad vann med Anne Rygaard som ein god nummer to.
Alle som er med på MP synes dette er ein artig
konkurranseform.
Dugnad: Fleire av damene har bidratt med stor dugnadsinnsats i
løpet av sesongen med bl.a. jevnleg tømming av søppel på alle
18 hol, planting, luking, vatning, betjening av Proshop osv.
Tulipanlaukar – Damegruppa spanderte i haust ein del laukar –
håpar dei veks opp…
Stor takk til Vegard Karlsen for all assistanse ved våre
turneringar!
Takken går også til Jan Evjen, Vegard Gran og Rune Ljøterud
som alltid stiller opp for uss.
Styret: Ledar Anne Åker Rønnestad, nestledar Brit Kitson,
kasserar Solveig Slettemo, turneringar Lena Gran,
lotteri/turn.ass. Wigdis Gros Vatne, styremedlemer Ina Rygh
og Wenche Besseberg, turansvar Anne Grethe R. Kristiansen,
Ladies Tour Aase Weberg.
22.10.09, For Damegruppa Anne Åker Rønnestad – ledar
Herregruppa ble ledet av Helge Kartnes i 2009.
Sesongen inneholdt 20 herredager og det ble gått 805 18-hulls
runder av godt over 100 forskjellige deltakere. Dette er det
høyeste antall noensinne. Interessen er fortsatt meget god, og
antall golfere som har prøvd seg har økt. Herredagene ble
avsluttet 26. september i strålende vær med en ”2-manns”
scramble turnering med felles middag og premieutdeling.
Herredagene ga et overskudd på kr 8.000,- . Hva disse pengene
skal brukes til, er litt avhengig av hvordan situasjonen med
banen og klubben blir i 2010.
Helge Kartnes
----------------------------------------------------------------------------RAPPORT FRA GRØNTKORTGRUPPA 2009
Vi har i år gått 50 fadderrunder og 45 oppspill. Håper riktig
mange av disse har tegnet medlemskap.
Endringene vi gjorde i fjor med fadderrunder på mandager og
rutinene med telefonvarsling har fungert bra og må fortsette
neste sesong.
De som har vært med i år er: Bjørn Nygård, Stein Ringstad,
Helge Klevstad, Roar Foss, Carl O. Weisteen, Halvor Dalviken
og Dag Sembsmoen.
Mvh Bjørn Nygård
Mandagsrundene for seniorgolfere 2009
I 2009 er det avholdt 15 mandagsrunder. Det spilles
nettoslagkonkurranse, hvor de fem beste rundene teller. I år har
45 seniorgolfere stilt opp og 33 har fem godkjente runder eller
flere. Totalt ble det spilt 337 runder .
Sesongen ble avsluttet 24.september med en greensomekonkurranse over 9 hull, med etterfølgende middag og
premieutdeling for dagens konkurranse og for sesongen.
Greensome ble vunnet av Solveig Slettemo og Finn Nilsen med
47 slag.
De beste i nettoslagkonkurransen for sesongen 2009 ble :
Klasse HCP under 20 : Kai Hansen med et snitt på 73,8
Klasse HCP over 20 : Knut Kjemhus med et snitt på 73,4
Klasse Damer
: Karin E. Hansen med et snitt på 78,6
Jan Evjen
JUNIORGRUPPA
Juniorkomitèen i Kongsberg GK har bestått av følgende
medlemmer sesongen 2009:
Henning Hansen
Henning Hansen
Jentegruppa
Team Kongsberg
Gruppe 9-12 år
Gruppe 13-18 år
Henning Hansen
Leder
Vi har i år hatt problemer med å få foreldre til å stille opp i
juniorarbeidet. Dette må på plass til neste år.
Trenerteamet for sesongen har bestått av:
Headpro
Johan Malmsten
Assisten pro
Lasse Magnusson
Antallet som har vært med på treninger i 2009 er ca 35 juniorer
og 10 knøttespillere. Dette er nesten samme antall som i 2008.
De som har deltatt i år har hatt god fremgang og de aller fleste
har nå enten Grønt Kort eller etablert offisielt handicap.
Aktivitetsnivået i 2009 har ikke vært som forventet i gruppene
8-11 og 12-18. Det er vanskelig å få juniorspillere til å delta på
C/D tour. Disse turneringene passer spillere som har grønt kort
og ned til 25 i hcp.
Aktivitetsnivået blant de beste (Team Kongsberg) har også i år
vært bra og vi har i løpet av sesongen hatt flere gode resultater.
To av våre spillere, Håkon Ystenæs og Kristian Krogh
Johannesssen, har deltatt i NGF sine aldersbestemte
juniorgrupper og hatt internasjonale representasjonsoppgaver i
form av turneringer i Frankrike, Italia, og Sverige. Kevin Andre
Wright har vært med på NGF sitt Talentutviklings program
(TTU).
På jentesiden har Ine Røed Hansen vunnet flere C/D tour
turneringer. Neste sesong er det B-tour som står på planen.
Klubben har i år hatt tre jenter med i Team Kongsberg og det
har vært med 4 jenter med på de aldersbestemte gruppene.
Juniorgruppa har i 2008 mottatt økonomisk stønad fra,
Kongsberg Kommune, Herredagen i Kongsberg Golfklubb,
Bedriftserien og gjort dugnadsarbeid for Varmepumpemannen
as.
Den største bidragsyteren er allikevel alle medlemmene i
Kongsberg Golfklubb som finansierer aktivitetene gjennom
medlemskontingenten. Takk til dere alle.
I løpet av sesongen har vi hatt to treningssamlinger, begge i
Sverige. En i april som ble avholdt i Landskrona og en i juli som
ble avholdt i Barsebeck. Dette har vært positivt for alle deltagere
og vi vil oppfordre flere til å bli med på disse til neste år.
For kommende sesong vil det være viktig å forsette å jobbe med
gruppene 8-11 og 12-18 år. Det vil også være viktig å få
rekruttert flere jenter. Vi ønsker også at flere vil være med å
spille turneringer. Her har vi ikke vært flinke nok til å motivere
til deltagelse. Et viktig mål for 2009 vil være å øke
rekrutteringen generelt og jenter spesielt.
Knøttgolf:
Knøttgolf har i år vært ledet av Kristin Jensen. Det har vært 10
spillere som i år har deltatt. Knøttegolf er en fin måte å få barna
interessert i golf på. Vi ser nå at flere av de som deltar på
juniortreningene har vært med helt fra de startet med Knøttegolf.
En stor takk til Kristin for en vel gjennomført sesong.
Team Kongsberg
Rapport fra trener Johan Malmsten:
Vinter träning
Vinterträning genomfördes på Imjelt varannan vecka genom vintern
tillsammans med tränare Johan Malmsten. Ca 6 spelare i snitt ifrån
Team Kongsberg deltog på dessa träningarna. Fokus har varit att
jobba mycket teknik och ev. förändringar för att under sommaren
lägga tyngden på målträning och mer underhållande teknikträning.
Träningsläger
Vi har genomfört 3 stk läger. Det första gick till Frankrike i
vinterferien. 5 dagar fys, teknik träning och spelande. 4 juniorer
deltog på detta. I slutet av april reste vi 5 dagar till Landskrona för
fysträning och testande av vinterns förändringar och spelande. 7
juniorer delog och vi hade fina förhållanden. I juli reste vi ner till
Barsebäck i 5 dagar. Här möts vi av en fantastisk bana som var
trimmad inför SAS Master 2 veckor senare. Vi var så lyckligt lottade
att få se på bl.a. Henrik Stenson när han tränade närspel.
För att utveckla god spelfärdigheter ser jag det som högst
betydelsefullt att genomföra dessa läger på bortplan. Detta avspeglas
i de resultat som juniorerna presterat på turneringar genom hela
sommaren.
Vi arrangerad också ett läger på Kongsberg golfbane när
sommarferien startat. Här deltog 15 juniorer och det var full aktivitet
ifrån morgon till sen eftermiddag. Veckan avslutades med turnering
där många fina resultat presterades.
Sommarträning
Team Kongsberg har denna säsongen bestått av 5 gutter och 5 jenter.
När skolan startade efter sommarferien togs ytterligare 2 gutter in på
laget. Vi har genomfört träning ca 2 timmar per vecka, 1,5 tim fys
träning (att träna alterantiv träning har, min mening, visat sig lyckat)
+ att juniorerna har kunnat ta ut privat timmar genom säsongen. Den
gemensamma undervisningen har varit fokuserad på närspel 70 m.
och in + att vi har genomfört speltimmar på Kongsberg, Imjelt
korthålsbana och Skoger. Hur privat timmar tagits ut har varierat.
Några spelare har tagit ut de timmar de fått tilldelat andra icke. Detta
har tagit upp med dessa personerna. Jag ser att det bör organiseras på
annat sätt till kommande säsong. Timmar som icke tagits ut har
istället omfördelats och lagts på andra aktiviteter så som samlingar
med NGF.
Turneringar
Kongsberg Golfklubb har varit representerade på alla
turneringsnivåer ifrån C/D/B tour, Titleist Tour och NM gutta lag
och individuellt. Vi hade 4 spelare i finalen av Suzane Challange. Vi
har representerats internationellt i Frankrike och Italien av Kristian
Krogh Johannessen och i Sverige av Håkon Ystenæs. Juniorerna har
presterat god insattser och resultat genom hela säsongen. Vi har
också fått positiv feed back ifrån domare (likt förra säsongen), vid
ett antal turneringar, på mycket god sportsligt uppförande vilket jag
tycker är det mest positiva. Hållning och sportslig framgång går
alltid hand i hand.
Vi kan skryta på oss att vi per nu har 2 spelare på förbundets 2 olika
junior grupper, Håkon Ystenæs och Kristian Krogh Johannessen. Ine
Hansen och Kevin Wright har varit på tester för deltagelse för NGF:s
landslags grupper. Testresultaten är icke klara per idag och därför
vet vi icke hur många spelare vi har på de olika förbundsgrupperna
till nästa år.
Övrigt Team Kongsberg
Kevin Wright har deltagit på TTU (Talang och tränar utveckling via
NGF). Vi har varit på 4 samlingar på Vestfold och den sista genomfördes
i början av okt. Jag har varit med vid 5 inspels tillfällen för att hjälpa
juniorerna med förberedelser och strategi arbete i förkant av turneringar.
Riktiga förberdelser är grundläggande för att prestera bra. Detta område
är något som det bör läggas mer fokus runt ifrån tränare.
Jag kan avslutnigsvis säga att jag är nöjd med säsongen i stort och de
prestationer som gjorts av alla våra juniorer. Tack för en fin säsong!
Kongsberg Golfklubb
Juniorgruppa

Similar documents