Årsberetninger komiteer

Comments

Transcription

Årsberetninger komiteer
ÅRSBERETNINGER*
2014*
*
Bane*/*Hus*
Turnering*
Sport*
Dame*
Senior*
ØSG*
NSG*
*
!
*
!
!
!
!
ÅRSBERETNING
Bane- og hus komiteen 2014
Komiteens sammensetning 2014
Bane:
Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa
Finn Harald Ellingsen – felles dugnader/tilført veier og stier etter Egil.
Egil Ørseng – veier/stier/dreneringer
(Trakk seg fra oppgaven i løpet av året av helsemessige grunner)
Lasse Holmen – rehabilitering av banen/overtatt drenering etter Egil
Cato Lauritzen – bunkere
Kent-Roger Fallang Olsen – målinger/plangruppa
Kay Harlem – merking/lokale regler/plangruppa
Line Berg-plangruppa
Per Årum – plangruppa
Monica Gundersrud - plangruppa
Roger Eriksen
Kai Roger Pettersen
Terje Bakke
Jon Tegneby – prosjektleder nærmiljøanlegget
Hus:
Inger Lauritzen, Vivi Tegneby, Lisbeth Rydstrøm, Jorunn Stakston, Karin
Kjøs, Øyvind Guttormsen, Cato Lauritzen, Kåre Bjørn Jensen
KOMITEENS ARBEID
Det er holdt et felles møte for alle i banekomiteen og et møte i plangruppa som
det er ført referater fra. Nærmiljø prosjektet har holdt 4 framdrifts møter som er
referatført.
I tillegg er det holdt flere arbeidsmøter i mindre grupper i forbindelse med
utviklingen av banen.
!
!
!
!
AKTIVITETER
Banen.
Vi har gjennomført felles dugnad med rydding av banen og fliskutting på våren.
Annonsering av dugnaden via SMS og på nettsida ga en meget god respons og
det deltok mange på denne dugnadsdagen. Finn Harald organiserte arbeidet,
særlig synlig er ryddingen av området mellom veien og tee 12. Senere i
sesongen ble det holdt to dugnader med maling av ytterveggene av
klubbhusene. Omtrent halvparten av veggene ble malt og resten må bli vasket
og malt kommende sesong.
Hullfadderne har også i år bidratt mye med rydding og vedlikehold av sine hull.
En stor takk til disse.
Som vanlig har «beverne», Roger E. og Kai P. utført en imponerende ryddejobb
med motorsagene og saksene sine. I år nevnes spesielt høyre side av fairway på
hull 8 som gir bedre utsikt mot Isesjø.
Etter forslag fra Sveinung Thunes er det etablert navn på alle hullene med navn
som har tilknytning til lokalmiljøet og i tillegg innført begrepet Olavs Felle på hull
13, 14 og 15. Skilting er gjennomført og vi har fått støtte fra kommunen til
dette.
Lasse Holmen har fått til en avtale med kommunen at golfklubben skulle få en
godtgjørelse for å rydde løypa. Ca 2.5 km er ryddet og vi fikk også ASVO til å ta
med seg ved og male opp kvist. Lasse Holmen fortjener stor takk for dette.
Banens åpning og steningsdato
Åpning av banen var tidligere en vanlig og vi åpne banen 22 mars. Stengning av
banen var 12 november.
Nærmiljø-treningsanlegg.
Arbeidene ledes av Jon som har med seg Roger, Kjell Arne, Finn Harald, Kai, Per
Tore og Oddvar som dugnadsgjeng i tillegg til de ansatte, Gabby, Monica og
Runar.
Søknaden om støtte ble forhåndsgodkjent av kommunen og arbeidene ble
igangsatt på våren. Området er ryddet for trær og grovplanert i løpet av
sesongen. Ny vei er ferdig, lysmaster og flaggstenger flyttet, vannrør og elektrisk
trekkerør er lagt i bakken. Så langt har vi god kontroll og margin på
investeringene så utsiktene til gjennomføring av anlegget innenfor den kalkulerte
rammen er gode.
!
!
!
!
Kjell Arne stiller med maskiner og utfører grave/planerings arbeidene med små
kostnader for klubben så vi ønsker spesielt å takke for alt han bidrar med som
dugnadsinnsats.
Klubbhuset.
Inger har som vanlig gjort en imponerende jobb med oppfølging av klubbhuset.
Innvendig ble dører og belistning malt i ny farge slik at det var klart til
sesongåpningen. Inger og Karin gjorde det meste av jobben her.
På forsommeren ble det holdt to dugnader med utvendig maling av ca halve
bygningsmassen. Mange deltok her. Finn Harald og Gaqbby stod for
organiseringen.
Banens tekniske anlegg.
Arbeidet med treningsstudioet er videreført og nærmer seg ferdigstilling. Det
forventes fullt ferdig til bruk i neste sesong. Dette er delvis finansiert med egne
midler og delvis med støtte fra kommunen.
Det er investert i ny greenrulle som har bedret kvaliteten ppå greenene vesentlig
denne sesongen.
I år har vi hatt plass til gjødsel på fairwayene i budsjettet. Gjødslingen har
bedret kvaliteten vesentlig til gled for alle som spiller.
Dreneringsanlegget på banen er etter hvert i en stand som krever oppgradering.
Vi har utarbeidet søknad om rehabiliterings midler til dette og håper vi kan få
tildelt støtte slik at oppgraderingen kan komme i gang. Lasse har gjort en fin
jobb med denne søknaden.
Oddvar P. Kjøs
Leder bane-hus komiteen
Skjeberg Golfklubb
!
ÅRSBERETNING
TURNERINGSKOMITEEN 2014
Komiteens sammensetning 2014
•
•
•
•
Gøran Langsholt - leder
Kay Harlem
Geir Pettersen
Henning Nøklebye
KOMITEENS ARBETE
Vi har haft ett par möten på våren för att förbereda säsongen, där vi försökt att
rekrytera flere till kommiten utan störra lycka. Vi i kommiten har en stark önskan
att bli flera som kan hjälpa till med arbetet. Det mesta av årets turneringar har
genomförts av kommitens leder och Daglig Leder i klubben
I år har Golfbox utvecklat en helt ny Turneringsmodul vilket har satt käppar i
hjulet vid flera tillfällen och turneringar i det administrativa arbetet. Detta har
varit slitsamt men vi har fått god hjälp av support i Golfbox och kunnat
genomföra alla turneringar utan störra negativ påverkan. Några av oss
genomgick också en utbildning i den nya turneringsmodulen i april månad.
AKTIVITETER
Vi har haft en ambition att genomföra ett turneringar med varierad spelform och
totalt har vi satt upp 17 klubbturneringar, inkl. Klubbmästerskap, under
säsongen. Ett par av dessa blev avlyst på grund av för få anmälda. En av dem
var en Vennersgolf där vi hade hoppats på rekrytering av flere golfare och trots
ett lågt intresse har vi lust att försöka till nästa år igjen.
Den 26 april startade vi turneringssäsongen med den traditionella Vårspretten
som är en avkopplande scramble med middag efteråt. Det har varit flera
turneringar under säsongen där vi försökt att ha en social aktivitet efter rundan
vilket har fått helt ok respons.
De turneringarna som fått mest deltagare under säsongen är Klubbmästerskapet,
Leonberg Trophy och SA Open, vilket den sistnämda som vi arrangerar
tillsammans med BoGK.
I samarbete med Damkommiten arrangerade vi i juni Pink Cup som går ut på att
samla in pengar till Bröstcanserfonden och detta blev en stor succe. Skjeberg GK
samlade in nästan 60.000 kr vilket gav en plats i finalen på Ålesund GK där det
representerande laget tog en hedrande tredjeplats. Turneringskommiten vill
tacka damekommiten och vår samarbetspartner Madame Klær lite extra för det
arbete de lade ner i samband med modevisningen som genomfördes för att
samla in pengar. Det är glädjande att kunna säga att vi kommer göra en favorit i
repris 2015!
En annan turnering som det pratades mycket om var Nattgolfen i september där
vi åt en god middag och senare på kvällen gick vi ut och spelade golf med
lysande bollar. Detta blev en snackis och kommer absolut bli en återkommande
turnering nästa år.
Som vanligt genomfördes KM i slutet av augusti och här är resultaten:
Klubbmestere 2014
Herrer:
Tomas Ohnstad
Damer:
Monica Gundersrud
Eldre Senior Herrer:
Thore Daae Olseng
Senior Damer:
Astri Eriksen
Senior Herrer:
Lasse Andreas Delebekk
Junior Jenter:
Synne Lauritzen
B-mesterskapet
Klasse A:
Tore Stokkan
Klasse B:
Freddy Gjøs
Klasse C:
Morten Fotland
Efter önskan genomförde vi ett oofficiellt C-mesterskap i september där spelara
spelar från tee 46 (herrar) och 33 (damer).
C-mesterskap Front Tee
Herrar:
Thore Daae Olseng
Damer:
Astri Eriksen
Varje tisdag under säsongen spelas Maxbo Tirsdagsturnering där det är en
dagsturnering, en Order of Merit och nyhet för i år var en Eclectic.
Til slutt nevnes Hevingen Matchplay som har gått over flere runder i hele år.
Vinner her ble Alexander Heldahl.
Vi avslutade säsongen med en Dugnadsgolf där alla frivilliga, oavsett i vilken
form, spelade en oformell turnering och bjöds på mat och dricka efteråt.
Ett stort tack till Senior- och Damekommiten som alltid ställer upp på ett
formidabelt sätt när det ska genomföras turneringar i er regi. Vi vill också tacka
alla frivilliga som ställer upp på större turneringar i form av starter, forecaddies,
scoremottagare och annat. Ni är fantastiska!
26.02.1015
Gabriella Andrèn Gundersrud – Daglig Leder
Gøran Langsholt – Leder Turneringskomiten
Skjeberg Golfklubb
!
ÅRSBERETNING SPORTSKOMITEE 2014
Komiteens sammensetning 2014
•
Sveinung Thunæs - Leder
•
Cato Lauritzen - Eliteleder
•
Hege Lauritzen - Jenteleder
•
Joachim Wallentin
•
Claes Gripenberg
KOMITEENS ARBEID
Vi har hatt bra aktivitet i alle alderstrinn med mange gode
resultater. Det har vært ca 45 aktive juniorer fordelt over 5
grupper som har trent fra januar/mars og ut september. Monica
Gundersrud har trent de tre grupper mens
undertegnede har trent Knøtt og Birdie.
Vi har i 2014 hatt en bra elitegruppe, samt en større gruppe i mellomskiktet en på
mange år, samtidig som de yngste gruppene har jevnt tilsig av nye. Det har vært god
aktivitet i alle gruppene gjennom hele sesongen med mange gode resultater. Vi startet
opp treningen inne i Østfold Golfsenter i januar med de største juniorene, mens knøttene
begynte litt senere i vinter og avsluttet ute på Skjeberg i september.
TRENING
Vi har hatt ukentlige treninger gjennom hele sesongen fra januar til september, med
størst aktivitet ute fra mai til september. Elite har trent 3-4 ganger pr. uke, mens Eagle
og Albatross har trent to gang pr. uke, samt at Birdie og Knøtt har hatt en trening.
TITLEIST-TOUR/NORGESCUP
Synne Lauritzen deltok i 2014 på 7 Titleist-tour turneringer med plassene 11, 6, 5, 4, 14,
10 og 4. Og i år vant Synne sin første turnering på Titleist tour på Drøbak GK i match
turneringen. Resultatene var meget bra og Synne er fult etablert på denne turneirngen.
Synne havnet til slutt på en 6 plass på OoM 2014, noe som er 8 plasser opp fra 2013.
Hun deltok også på 6 turneringer (8, 12, 7, 9, 3 og 15) i Norgescup og endte på en
meget bra 8 plass på OoM. Malin Andersen har også spilt de fleste Titleist tourer i år, noe
som er veldig bra!
MALL$FOR$ÅRSBERETNING$$
$
SKJEBERG$GOLFKLUBB$
Juniortour 1. Divisjon
Truls Lauritzen deltok på 7 Juniortour turneringer i 2014 og havnet til slutt på en 57.
plass på OoM. Blant jentene deltok Malin Andersen (4) og Kristine Kloda(7) på denne
turneringen og fikk henholdsvis 14 og 6 plass på OoM. Gratulerer med god innsats.
Kristine Kloda har dessverre avsluttet sitt medlemskap i Skjeberg Golfklubb, da hun bor i
Fredrikstad. Ønsker henne lykke til videre.
Junior Tour/TO-CUP
I TO-Cupen har vi hatt deltagelse på 4 av turneringerne. 5-10 juniorer i alderen 6-11 år
har deltat. Turneringen har vært en stor suksess og Skjeberg Golfklubb har vist seg som
en av de største klubbene i regionen. Skjeberg Golfklubb arrangerte både TO-Cup og
Juniortour i 2013. På TO-cup i mai var turneringen fulltegnet som eneste i sesongen. På
Junior Tour har flere av våre juniorer deltat.
ØSTFOLDMESTEREN
Det ble arrangert 7 turneringer på Østfoldmesteren i 2014 og Skjeberg deltok med flere
av våre juniorer.
LAG NM Junior
Lag NM ble i år spilt på Drammen GK. Jentene spilte i Eliteserien og gjorde bra i fra seg,
men desverre ble det en feil på et scorekort som gjorde at de fikk en dårligere score.
Dette gjorde at de rykket ned en divisjon med minste margin.
LAG NM
I lag NM herrer som spille i 2 divisjon på Onsøy GK stilte vi med Tomas Ohnstad, Truls
Lauritzen, Tim Lauritzen, Cato Lauritzen og Lars Henning Finstad. Herrene kom på en 4
plass, bare 1 plass fra å rykke opp til 1 divisjon. Damene spiller i Eliteserien og spilte NM
på Stavanger. De som spilte var Line Berg, Synne Lauritzen, og Monica Andrén
Gundersrud. De spilte veldig bra og kom på en flott 3 plass! Gratulerer!
Klubbmestere 2014
A-mesterskap:
Herreklassen: Tomas Ohnstad
Dameklassen: Monica Gundersrud
Junior Jenter: Synne Lauritzen
Senior Herre: Lasse Delebekk
Senior Dame: Astri Eriksen
Eldre Senior Herre: Thore Olseng
B-mesterskap:
Klasse A: Tore Stokkan
Klasse B: Freddy Gjøs
Klasse C: Morten Fotland
C-mesterskap Front Tee: Astri Eriksen og Thore Olseng
Treningsleir til Blokhus
Torsdag 8. til søndag 11. mai reiste 21 juniorer/foreldre på treningsleir til Blokhus i
Danmark. Vi bodde på Blokhus Feriesenter og spilte golf på Blokhus Golfbane rett i
nærheten. En kjempeinspirerende og lærerik tur for alle sammen. Vi ble godt kjent med
hverandre og fikk spilt mye golf.
Avsluttningsturnering
Vi kunne jo ikke slutte sesongen uten og ha en avslutnings turnering. Torsdag 24/9 stilte
det over 60 stk, store og små som spilte scrambel over 5 hull, dette er alltid vellykket og
her får de foreldre, besteforeldre eller søsken som ikke spiller til daglig være med å
spille. Avsluttet kvelden med premieutdeling og pølser.
Jeg vil takke alle de aktive som har bidratt med de flotte prestasjonene i 2013 og håper
at de trener like godt i vinter slik at vi kan få en like bra sportslig sesong neste år.
Og ikke minst en kjempe takk til lagledere, trenere og foreldre som har gjort dette mulig
å gjennomføre en slik god sesong. Junior komiteen har i år bestått av Sveinung Thunæs,
Cato Lauritzen, Hege Lauritzen, Claes Gripenberg, Joachim Wallentin og trener Monica
Gundersrud.
24.11.2014
Sveinung Thunæs
Leder sportskomiteen
Skjeberg Golfklubb
!!
!
SKJEBERG!GOLFKLUBB!-!Damegruppen!
!
!
ÅRSBERETNING DAMEGRUPPEN 2014
Komiteens sammensetning 2014
•
•
•
•
•
Signe Høstbjør
Jorunn Stakston
Vivi Tegneby
Ragnhild Lindbeck
Laila Mathisen
Valgkomité: Vera Johannesen og Gerd Grimstad Nilsen.
KOMITEENS ARBEID:
Styremøter
Vi startet planlegging av damenes program allerede i januar, og hadde vårt
første formelle styremøte i februar, hvor vi fastsatte årets turneringsprogram. I
tillegg til styremøter, har vi hatt en del planleggingsmøter for de ulike
arrangementene i 2014. Det har vært et aktivt år med turneringer og
vennskapsmatcher,
vår
tradisjonelle
høsttur,
og
–
ikke
minst
–
mannekengoppvisning. I tillegg arrangerte vi vårfest, - en hyggelig kveld på
klubbhuset før sesongen åpnet. Flere av våre damer var også aktivt med og
bidro til klubbens arrangement Pink Cup, også til inntekt for brystkreftsaken.
AKTIVITETER:
Vi startet sesongen tidlig i år, - onsdag den 15.januar møttes vi første gang
for innendørs puttetrening og en prat i Østfold Golfsenter. På noen av våre
ukentlige vinterkvelder spilte vi også simulatorgolf, for noen en ny og morsom
opplevelse som vi vil vurdere å gjenta også neste sesong.
Den 4.april inviterte vi til Vårfest, hvor også en representant fra Callaway kom
på besøk og presenterte vårkonfeksjonen for oss. Det var gode rabatter på
varene, så mange sikret seg noen godbiter.
Årets første damedag var 23.april, med hele 16 deltagere og fint vær.
Tradisjonen tro hadde styremedlemmene med kaker denne kvelden, som vi
koste oss med etter en fin 9 hulls-runde.
!!
!
SKJEBERG!GOLFKLUBB!-!Damegruppen!
!
Faste damedager og turneringer
I motsetning til sesongen 2013, hvor vi regnet bort mange av onsdagene, har vi
vært heldige med været denne sesongen. Kun en dag måtte vi avlyse, - den
07.mai satte regn, lyn og torden en stopper for oss. Totalt 349 spillere på
onsdagsgolfen vår gir gjennomsnittlig 14 damer pr runde, og det er vi ganske
fornøyd med!
Herrebesøket er en vanligvis populær turnering. I år var det ”bare” totalt 20
spillere denne dagen. De som deltok fikk en vellykket og hyggelig kveld, med 4manns scramble, premiering, og kaker og kaffe til deltagerne.
Et annet og ”nytt” punkt på programmet i år, var ”fadderonsdag” den 14.mai.
Tre nye spillere kom denne dagen, og vi er veldig glad for at to av disse syntes
samlingen ga mersmak, og har blitt et veldig hyggelig tilskudd til vår faste gjeng.
Velkommen, - Mette og Eva!
Vennskapsmatch og besøk
Så sikkert som et nytt golfår, kommer også vennskapsturnering med og hos
Borregaard. Det er veldig fint å ha et godt samarbeid med naboklubben vår. Vi
spiller 2-manns scramble, og koser oss med kaker og kaffe til premieutdelingen
etter endt runde. En veldig hyggelig tradisjon!
I år ble turneringen Østfoldpokalen arrangert av Askim GK den 24.mai, og vi
hadde også denne gangen 10 damer som representerte Skjeberg i konkurransen.
Siden vi vant pokalen i fjor (på hjemmebane) prøvde vi å forsvare førsteplassen.
Dessverre lyktes det ikke denne gangen, vi ble nr 3. Vi håper på bedre lykke
neste år!
Ladies ble avlyst i år, med alt for få påmeldte så vi ikke noen grunn til å
arrangere denne turneringen.
Den 8.mai arrangerte damegruppa Mannekengoppvisning, i samarbeid med
klubbens sponsor Madame Klær i Råde. 6 spreke golfdamer stilte som
mannekenger og 8-10 andre hjalp til med arrangement og loddsalg. Det var en
del forberedelser, - med prøving av ulike antrekk i butikken i Råde, invitasjoner
og salg av billetter. Vi hang også opp en del plakater i nærområdet og sendte ut
invitasjoner på mail til alle damegrupper og klubber i Østfold og omegn. Vi
stablet bord og stoler, planla og kjøpte inn til kaffe og kakeservering. Men – FOR
et resultat! Salen i Skjeberg rådhus ble fylt til randen med hele 120 damer i ulike
aldre, og vi fikk inn hele 23.000 kr – som har gått uavkortet til Brystkreftsaken.
Sammen med pengene som ble samlet inn på Pink cup (21.juni), ble vi den
4.beste klubben i landet, og er veldig stolte av bidraget. Takk til alle i
damegruppa som var med!
!!
!
SKJEBERG!GOLFKLUBB!-!Damegruppen!
!
Årets dametur
Den 6.- 7.september dro 14 glade damer til Strömstad. Vi spilte på Strømstad
GK lørdag, og hadde en veldig hyggelig samling på kvelden, med middag og
premieutdeling på Laholmen hotell. Søndag spilte vi på Dynekilen GK, og
avsluttet med lunsj og premieutdeling på golfklubbens kro. En veldig koselig tur
med mye latter og hygge. Begge banene var flotte og vi hadde fint vær.
Dameturen er en god tradisjon som er positiv både for miljøet og samholdet i
damegruppa, og vi gleder oss allerede til neste år og ny tur!
Oppsummering av årets golfsesong…
Vi har hatt en fin sesong med bra frammøte. Vi skulle gjerne ønske at enda flere
damer fant veien til våre onsdagsmatcher, men er også veldig godt fornøyd med
alle trofaste damer som møter opp og bidrar til felles hygge og gode golfrunder.
Vi har hatt 26 onsdagsmatcher på programmet, og kun en av disse har blitt
avlyst pga dårlig vær. 41 damer har deltatt en eller flere ganger i løpet av
sesongen og vi har hatt et gjennomsnitt på 14 spillere.
I tillegg til dette kommer flere gjestespillere fra andre klubber, blant annet ved
at noen av damene også spiller lagmatch i regi av Norsk Senior Golf.
Vi informerer etter beste evne både via Skjeberg GK’s hjemmesider og på
damenes oppslagstavle i klubbhuset. Der finnes både turneringsprogrammet vårt
og informasjon om arrangement og invitasjoner.
Det er ekstra hyggelig å konstatere at vi også i år har fått et par nye damer med
oss på onsdagene, og at damegruppa har en trofast gruppe damer som stadig
møter opp og hjelper til når det trengs. Dameonsdagene er viktige for oss, både
når det gjelder det sosiale samværet og vår ukentlige uhøytidelige konkurranse.
Vi takker klubben, med Gabriella og Monica i spissen, som støtter oss med ½
greenfee til besøkende damer på våre arrangement. Det er god reklame for oss,
og er et positivt bidrag når vi inviterer gjestespillere. Spesielt takk også til Adnan
og hans ”gjeng” i kroa, som alltid er hyggelige og serviceinnstilte både overfor
oss som er medlemmer og gjester som kommer til klubben.
Utmerkelser
Det har vært en jevn ”kamp” om utmerkelsene også denne sesongen!
Årets Lady ble: Gerd Grimstad Nilsen! Hun har deltatt på hele 24 av 26
onsdager. Vera Johannesen deltok 21, Laila Mathisen og Trude Pettersen 19 og
Jorunn Stakston 18. Vin med vår spesielle etikett ble overrakt Gerd.
!!
!
SKJEBERG!GOLFKLUBB!-!Damegruppen!
!
Årets handicap-jeger er Mette Stordal! Hun tok grønt kort våren 2014, og har
gått ned fra klubb-hcp på 54,0 til 39,0 i løpet av sesongen. Damenes vin er vel
fortjent! På andre plass kom Eva Vindheim, som har redusert sitt hcp fra 39,0 til
31,5. Gratulerer!
Den ”offisielle” golfsesongen for damegruppa ble avsluttet med en samling på
klubbhuset fredag 31.oktober, med oppsummering av året som har gått og valg
av styre for 2015.
Med god mat fra Adnan, quiz og diverse konkurranser hadde vi en veldig koselig
kveld.
Vi takker for nok en god golfsesong, - med fint samarbeid i styret for
damegruppa, og flere gode medhjelpere på ”damedagene” våre og ved andre
arrangement.
Nå legger vi golfkøllene på hylla for sesongen, og gleder oss allerede til våren
2015 og nye runder på den flotte banen vår.
31.oktober 2014
Signe Høstbjør
Leder Damegruppen
Skjeberg Golfklubb
!
ÅRSBERETNING SENIORKOMITEEN
2014
Komiteens sammensetning 2014
•
•
•
•
•
•
Leder Eric Aldridge
Sekretær Ragnhild Lindbeck
NSG-representant Thore D. Olseng
ØSG-representant Eric Aldridge
Styremedlem Kjell Karstensen
Styremedlem Jon Tegneby
Komiteens arbeid
Vi er takknemlige for at så mange seniorer nedlegger mange timer på forskjellig
arbeid for Skjeberg Golfklubb. Det gjelder marshall-tjenester, fore-caddies og
ellers dugnad på banen. Det står stor respekt av deres innsats for klubben, og
minner meg om et sitat fra en berømt amerikaner som sa: «Ikke spør hva
Skjeberg Golfklubb kan gjøre for deg, men heller hva du kan gjøre for Skjeberg
Golfklubb.»
Seniorkomiteen sendte innbydelse til en seniortur til Øljared, utenfor Gøteborg,
fra fredag 2. mai eller lørdag 3. mai til søndag 4. mai. Priser fra 1.495 for en natt
og to greenfee, og opp til to netter og to greenfee fra 1.795. À la carte meny fra
kr 130. Turen ble avlyst pga. lav påmelding.
Økonomi
Som alle andre grupper i SKGK er vi avhengige av støtten fra klubben, og dette
fungerer tilfredsstillende.
Avslutning
Vårt samarbeide med daglig leder, pro og øvrige ansatte fungerer meget bra.
Ønske for 2015 må være at mandagsgolfen skal få flere lokale spillere, spesielt
damer, det er plass til flere.
Vi ser fram til et forhåpentligvis godt år i 2015 hvor vi fortsatt har det bra både
sportslig og sosialt.
22. januar 2015
Eric Aldridge
Leder Seniorkomiteen
Skjeberg Golfklubb
ÅRSBERETNING ØSTFOLD SENIORGOLF
2014
Komiteens sammensetning 2014
Eric Aldridge
Leder
Thore D. Olseng
Kai Roger Pettersen
Kjell Karstensen
Jo Johannson
Komiteens arbeid
Vi har som prioritert arbeid, arrangert turneringer for Østfolds seniorspillere hver
mandag, med start 31. mars og avsluttet med tellende resultater den 8.
september. Gjennom disse 20 mandager klarte vi å samle til sammen nesten 300
spillere fra de 9 forskjellige klubbene.
ØSG mener at sesongen 2014 har blitt gjennomført på en forsvarlig måte. Alle
turneringer/arrangementer har gått uten problemer, med unntak av en ekstraturnering (veldig raskt bestemt og satt i gang) fredag 10. oktober, da
værgudene absolutt ikke var på vår side, så etter 2 hull ble turneringen avblåst.
Men det var én flight som syns vann-golf var greit, og fortsatte flere hull. Men de
innrømte til slutt at det var vel bløtt til å spille golf. Gabbi reddet dagen med sin
snarlige redning: Alle betalende fikk gratis runde i 2015!
Vi takker Gabbi, Monica, banemannskapet og alle frivillige som gjør en
kjempejobb for Skjeberg Golfklubb.
Det sportslige
I lagturneringen 2014 kom vi på 8. plass, det skal være mulig å bedre denne
plasseringen i 2015.
I Order of Merit ble Tor Heier vår beste på en 7. plass, Kai Roger Pettersen på 9.
og Svein Moen på 18.
I landskampen Østfold mot Bohuslän var SKGK representert med Tor Heier og
Kjell Karstensen, som var Østfolds beste par.
Det er nye regler i lagturneringer på 9-hulls baner: Antall deltagere skal
reduseres til 6 pr. lag, og en av dem skal være en dame (som ikke kan
erstattes). Det er kun en klasse for den individuelle premiering.
1
Avslutning
2015 er friluftslivets år, hva er bedre enn en golfrunde – eller flere – på idylliske
SKGK’s bane med venner.
Vi i komiteen vil takke for meget god hjelp fra Gabriella og Monica for
gjennomføringen av årets turneringer, og håper på fortsatt godt samarbeide.
Vi vil også takke banemannskapet for gode forberedelser til våre turneringer.
For komiteen ØSG i Skjeberg GK
Eric Aldridge
2
Årsberetning Norsk Seniorgolf (NSG) i Skjeberg golfklubb.
I Skjeberg golfklubb er 37 medlemmer også medlemmer i NSG. Klubbkontakt har i
2014 vært Thore D. Olseng, mens Signe Høstbjør har vært kaptein for damelaget i
NSG’s lagserie. Ca. 25 spillere har deltatt i turneringer/serier der NSG-medlemskap
er en nødvendighet. De ikke deltakende har forhåpentligvis benyttet seg av
fordelskortet m.v. Vi forsøkte, før sesongstart i 2014, å få flere spillere med i NSG,
men responsen var dessverre minimal.
Arrangement.
To turneringer ble arrangert på Skjeberg i NSG regi. En av disse var en
uttaksturnering med god deltakelse. Begge turneringene ble gjennomført til alles
tilfredsstillelse, som igjen medfører at vi i 2015 får to nye turneringer som vil
strekke seg over tre konkurransedager. Med en like god dugnadsånd som tidligere
er vi sikre på at alt vil forløpe til NSG’s tilfredsstillelse nok en gang.
Resultater.
I lagserien stilte vi kun med et damelag. Signe Høstbjør stilte velvillig opp som
kaptein på laget. Dessverre var ikke resultatene slik vi alle hadde ønsket. Laget
endte sist i sin avdeling, men laget slo vinneren av avdelingen (Drøbak G.K.) i sin
eneste seier.
Herrene klarte ikke å fremskaffe en kaptein på et eventuelt lag og ble derfor ikke
påmeldt.
Imidlertid ble både et herrelag og damelag påmeldt til NM lag. Herrelaget som
besto av P. Aarum, B.Hansson, K. Aasberg og J.Langsholt fikk en 9. plass i
1.divisjon, noe som karakteriseres som tilfredsstillende i og med at laget rykket opp
fra 2. div. Plassen i 1. div. i 2015 ble sikret med god margin.
Damelaget rykket ned fra 2. til 3. div. Forfall gjorde sitt, damene kjempet så godt
de kunne, men dette var altså ikke godt nok til å berge plassen. Laget besto av
S.Høstbjør, A. Eriksen, T.Pettersen og M. Moen.
Per Aarum sto for det beste resultatet i 2014. Han vant NM for seniorer (+65 år)
med hele 13 slag. Per ble også uttatt til landskamp, men måtte melde forfall p.g.a.
skade. Gratulerer med flott innsats, Per.
Tor Heier vant et stevne i Asker og spilte foruten mange gode turneringer. Han ble
uttatt på Norges landslag til European Senior Masters (+70 år) i England. Flott
levert Tor!
Lasse Delebekk er den av oss som spiller mest. Dessverre manglet noen få slag for
å kvalifisere seg til EM i European Senior Golf’s lagmesterskap, men kjenner jeg han
rett vil han nok gjøre ytterligere forsøk i 2015.
Mange av våre golfere hadde gode individuelle resultater i stevner, men det vil
selvsagt være umulig å få alle disse inn i denne årsrapporten. Imidlertid håper vi at
enda flere spillere vil være med neste år… og som nevnt i årsrapporten for 2013,
vi trenger flere «ungdommer» på laget.
Avslutningsvis kan en vel karakterisere året som litt under pari. Det var trist at
ingen ville stille opp som kaptein på herrelaget i landsserien. Jobben er litt
krevende, men ikke så tung at et lag med gode vinnersjanser ikke får mulighet til å
delta! Skjerp dere folkens.
I skrivende stund kan der bekreftes at Skjeberg G.K. har fått to turneringer i 2015,
en «vanlig» turnering tirsdag den 28. april og uttaksturneringer lørdag og søndag
23. og 24. mai.
Skjeberg’s klubbkontakt, Thore D. Olseng, har i året som har gått vært varamann i
NSG’s styre og medlem i den tekniske komite.
Lasse Delebekk og Thore D. Olseng representerte Skjeberg G.K. under NSG’s
årsting på Gardermoen i februar 2014.
Sarpsborg den 10. febr. 2015.
Thore Daae Olseng,
Klubbkontakt Skjeberg G.K.
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&
TTC NORGE AS
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&
- visuell kommunikasjon
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&
SARPSBORG
SQUASH
SENTER
TUSEN&TAKK&TIL&KLUBBENS&SAMARBEIDSPARTNERE&

Similar documents