Endring fra kontrollkomité og ekstern revisor til to valgte medlemmer

Comments

Transcription

Endring fra kontrollkomité og ekstern revisor til to valgte medlemmer
Sak 6_b Ballerud årsmøte 2013
Endring fra kontrollkomité og ekstern revisor til to valgte medlemmer til å revidere
regnskap.
I forbindelse med oppdatering av Lov for Ballerud Golfklubb, kom det frem at Ballerud
Golfklubb ikke trenger ekstern revisor og kontrollkomité. For klubber med mindre en 5
millioner i årlig omsetting, holder det med å velge to personer som revisorer. Det er ingen
krav til kvalifikasjoner for disse to personene.
Forslag til vedtak
Ballerud Golfklubb endrer praksis fra å ha ekstern Revisor og Kontrollkomité, til å ha 2
medlemmer som revisorer, som står for gjennomgang av regnskaper og papirer til årsmøte.
Ordningen innføres fra årsmøtet 2013, med valg av 2 revisorer som vil fungere til revisjon før
årsmøte 2014.
Det foreslås å velge to fra tidligere Kontrollkomiteen ved valget i 2013, hvis de stiller seg
villig til dette.

Similar documents