Innmeldingsskjema Ringerike GK 2009

Comments

Transcription

Innmeldingsskjema Ringerike GK 2009
Innmeldingsskjema Ringerike GK 2015
Jeg ønsker medlemskap i Ringerike Golfklubb
Navn: _______________________________________ Født: ______________ HCP: ________
Adresse: _____________________________________
Postnr./sted: __________________________________
Mob.: __________________________
E-post: _______________________________________
Jeg ønsker medlemskap i flg. medlemskategori: _________
Er du også samtidig medlem av annen golfklubb?
Ja ____ Nei ____
Hvilken _______________________
Hvilken klubb ønsker du skal være hjemmeklubb? ______________________
Mottar noen annen person i husstanden bladet Norsk Golf? Ja ____ Nei ____
Medlemskategori
A - Medlem m/spillerett
B - Medlem
C - Familie
D - Student
E - Junior
A/F - Greenfeemedl. m/aksje
F - Greenfeemedlem
G – Første års medlemskap
Kontingent 2015
Klubbens medlemmer forplikter seg til å:
kr. 3400,- betale de vedtatte kontingenter fastsatt på
kr. 3400,årsmøtet.
kr 6800,- følge den til enhver tid gjeldende
kr 1800,Lov for Ringerike Golfklubb.
kr. 850,kr. 2200,kr. 1250,kr. 1550,- (NB! Fom. 2016 flyttes medl. i denne kategori til kategori B)
Andre avgifter og gebyrer
Medlemskategori A forutsetter kjøp av aksje, pris pr dd kr 6.000,Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell tidligere klubb.
Tidligere klubbs navn: ____________________________________________________________
Jeg har mottatt og lest ”Medlemmers rettigheter og plikter i Ringerike Golfklubb”
Eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil medlemskontingent
iht. medlemskategori bli krevet for påfølgende år, jfr. lov for Ringerike Golfklubb § 4.
Underskrift: _________________________________________ Dato: _____________________
Innbetalingsgiro blir sendt når klubben mottar innmeldingsskjemaet.
Retur til: Ringerike Golfklubb, Postboks 1152, 3503 HØNEFOSS
Telefon: 90512349/47367059
E-post: [email protected]
Bank:
2280.30.25200
Org.nr.: 984 387 113
RGK 01.05.15
Info: www.ringerikegk.no

Similar documents