Møtereferat 2015-02-09 - Tvk

Transcription

Møtereferat 2015-02-09 - Tvk
Trondheim Oslo 2015
Møtereferat - Møtet avholdt 09.02.2015
Sak
03.00.00
03.01.00
02.01.01
Tekst
Referat – TVK-Ekspressen
Generelt
Til stede: John Ivar Mogseth, Rune Aune, Steinar Wedø, Stian Kjeldsand, Tore
Emtsen, Bjørn Ottar Lervik, Kjell Edvardsen, Arnstein Ressem, Lars Rambech,
Endre Dyrseth, Finn Olav Odde, Audun Tveit, Jan Aavik, Per Ivar Trovatn, Hans
Jørgen Jørgensen, Arve Strøm, Vegard Utle, Steinar Leirvik, Jørgen Furu,
Karsten Flatval, Hans Jørgen Baglo, Jon Flægstad, 22 til stede
03.01.02 Karsten, Kjell, Endre, Rune og John Ivar har også i år tatt initiativ for å etablere
en gruppe erfarne syklister for å delta i Trondheim Oslo i 2015.
Formålet ved laget:
Vi må vel erkjenne at tiden på ett 1. lag er forbi. Samtidig er vi i stand til å
sykle rimelig fort ennå så ambisjoner har vi fremdeles. Vi vil komme oss bort
fra ”pæset” som gjerne oppstår på et 1. lag. Til Oslo ser vi for oss 2-3
følge/servicebiler. Vi legger ikke opp til personlige langere. Gleden med å
sykle skal stå i fokus, og hele vårt opplegg skal foregå med ”senket skuldre”.
Vi skal som før ha fellestreninger, langturer og fartslek. Likevel skal rammen
og utførelsen gjenspeile at vi begynner å bli litt voksne. Kjedekjøring må øves,
men ikke bare det. Treningsturene kan foregå på forskjellige måter og
kjedekjøring er bare en del av nødvendig trening. Hver og en har vel merket at
det tar litt lengre tid å komme opp i arbeidstemperatur etter som årene går.
Noe som vil hensyntatt i vårt opplegg. Stor hastighet der det
arbeidsøkonomisk er mest å hente og litt mere ”tilbakelent” der gevinsten
ikke er så stor.
03.02.00 Trondheim Oslo 2015
03.02.01 Status deltakelse pr. 1. februar, 19 påmeldte, ca. 10 usikre. Prinsippet for å
komme med på laget «er først til mølla». Etter dette settes resterende
syklister på venteliste. Videre rekruttering avventes til neste møte i mars
måned.
03.02.02 Kriterier for laget: Erfarne syklister med høy sykkelkompetanse, flest i mål,
god tid, målsetting ved gode forhold mellom 15 og 16 timer, glad i å sykle,
lagmoral, disiplin, ønskelig med minimum 25 syklister på laget. Laget
forutsetter at alle syklistene har/føler “eierskap” for laget med tilhørende
formål/opplegg/kriterier. Målsetting på 15.30 medfører en gjennomsnittlig
hastighet på ca. 35,5 km/t. Vi forutsetter
03.02.02 Om opplegget: Forslag til treningsprogram tilpasset målsettingen utarbeides
av John Ivar i mars måned. Vi trener torsdager, lørdager og søndager fra etter
påske. Programmet forankres i ledergruppa og sendes ut til syklistene før
påske. Hvis syklistene fra Fosen skal delta må tidspunkt for start treninger
tilpasses. Treningskapteinen vil lede treningene, hastighet/belastning vil bli
justert med signal med fløyta. Vi forutsetter at alle syklistene er lojale mot
treningsprogrammet og gjennomføringsplanen for Trondheim Oslo 2015.
Vi skal delta i lagkonkurransen. Ingen følgebiler, igjen service for syklistene i
veibanen, matkasser i kassebil som setter ut kasser på avtalt steder for stopp.
Servicemannskap; 6-8 personer. Alle detaljer avklares i mai måned inkludert 3
eller 4 stopp. ALLE MÅ SELVSAGT TRENE I VINTER.
03.02.03 Løpende bekreftelse på deltakelse; meldes på e-post til John Ivar; [email protected]
De første vurderer å tilfredsstille kriteriene får plass på laget.
Ansvar
03.02.03
03.02.04
Ledergruppa består av; Karsten, Kjell, Endre, Rune og John Ivar
Teknisk sykling vil bli gjennomgått i forbindelse med oppstart av treninger
etter påske. Vi gjør oppmerksom på at god teknisk sykling/kjedekjøring er en
forutsetning for en optimal sluttid. Syklister som er ukjent med kjedekjøring
kan søke opplysninger på nettet eller vår hjemmeside. Optimal gjennomføring
vil være vår viktigste suksess faktor. Vi vil også terpe på sikker sykling slik at vi
unngår velt.
03.02.04 Syklistene fra inviterer oss til sykkelhelg på Fosen, fredag, lørdag og søndag,
ca. kr. 3.500,- for helga (overnatting og mat) inkl. hurtigbåt, to overnattinger.
Mulighet for god pris i april. Ber om tilbakemelding om flere synes dette kan
være interessant.
03.03.00 Oppfølgingsaker
03.03.01 Arrangementet; vi deltar med 30-mannslag, starttidspunkt ca. kl. 06.00.
Påmelding via agentlink. Syklistene som har besluttet å delta sender e-post til
John Ivar, [email protected] som deretter oversender agentlinken.
03.04.00 Eventuelt:
 Vår hjemmeside; tvk-veteran.com og facebook.
 Flere av oss sykler på Mallorca; avreise 21. mars og retur 2. april. Vi
blir som vanlig mellom 15 og 20 syklister Mange bor på El-sid eller
Velotel.
 Trening i vinter: Syklister fra flere klubber gjennomfører treninger
lørdager, oppmøte kl. 09.00 ved politibygget på Heimdal kl. 09.00,
varighet ca. tre timer med kaffe på Venn.
 Alle må sykle i godkjent TVKs sykkelklær, bestilles på Sportsbua.
Klubbens bukse er valgfritt, TVKS buks eller annen nøytral bukse.
John Ivar Mogseth