Reisepolicy Flåværingen IL - Ta Vare

Transcription

Reisepolicy Flåværingen IL - Ta Vare
IL Flåværingen ønsker å ha fokus på gode
holdninger i trafikken, og deltar i Buskerud
fylkeskommune sin
trafikksikkerhetskampanje TA VARE, i
samarbeid med NMK Nedre Hallingdal.
Verditransportkampanjen fokuserer på
bevisste holdninger til fart, refleks,
sykkelhjelm og bilbelter. Buskerud
fylkeskommune har ansvaret for
kampanjen, men idrettsklubbene arbeider
selv med holdninger til trafikksikkerhet. Vi
har ingen å miste. Ta vare.
<3 Idrettslagene i Buskerud har 22.600
medlemskap i aldersgruppen 13-25 år.
<3 32 % av all trafikk på veiene foregår i fritiden.
<3 Organiserte fritidsaktiviteter utgjør 18 % av
fritidsreisene.
<3 Ungdom mellom 15 og 24 år utgjør 25 % av alle
drepte i trafikken.
Dette gjør vi ved å:









Beregne god tid når vi skal på
trening og konkurranser.
Holde fartsgrensen i trafikken.
Bruke bilbelte – både sjåfør og
passasjer.
Bruke buss med sikkerhetsseler.
Bruke hjelm når vi sykler, så vel
som når vi kjører billøp.
Bruke refleks eller refleksvest til og
fra trening.
Ta vare på hverandre i trafikken.
Kjøre sammen når vi skal på
konkurranser.
Oppfordre alle som reiser til våre
konkurranser/arrangementer om å
følge vår transportpolicy.