Dobbeltstemne i Strandvik

Comments

Transcription

Dobbeltstemne i Strandvik
ONSDAG 29. APRIL 2015 OS & FUSAPOSTEN
22 SPORT
Markus Andreas Aadland vart best i begge stemna i klassen eldre rekrutt. (Foto:
Martha Kristin Tuft Soltvedt)
Sundag arrangerte Strandvik og Tysse
skyttarlag skytestemne i lag for første
gong. Bak, frå venstre: Erik Vik, leiar i
Strandvik skyttarlag, Jarle Gulbrandsen
og Håkon Aadland, leiar i Tysse skyttarlag. Foran frå venstre: Therese Iren Pettersen og Trond Nordvik. (Foto: Martha
Kristin Tuft Soltvedt)
Dobbeltstemne i Strandvik
Sundag arrangerte Strandvik
og Tysse skyttarlag dobbelt
feltstemne i skyting. 108
skyttarar deltok i Strandvikfelten, 105 i Tyssefelten.
CAMILLA KVAMME
[email protected]
For første gang i historia var det
dobbeltstemne i skyting i regi av
Strandvik og Tysse skyttarlag.
Resultat
Ope feltstevne Strandvik – finfelt
Meisterskap Rekrutt:
1. Sofie Evensen, Os Skyttarlag,
30/18, 2. Thomas Nordvik, Tysse,
30/8, 3. Daniel Skare, Strandvik,
29/4, 4 .Olav Opheim, Strandvik,
28/12, 5. Roger Svellingen, Strandvik, 28/5, 6. Jacob Flølo, Strandvik, 27/8
Meisterskap Eldre rekrutt:
1. Markus Andreas Aadland, Tysse, 30/26, 2. Anita Bjørkedal, Sartor, 30/20, 3. Morten Øyeflaten,
Strandebarm, 30/19, 4. Hans Olav
Flølo, Strandvik, 30/18, 9. Amalie
Evensen, Os Skyttarlag, 29/14, 11.
Håvard Vik, Strandvik, 27/8, 14.
Truls-Joar Lie, Strandvik, 22/6
Meisterskap Junior:
1. Martin Aadland Vad, Stord,
30/21, 2. Benjamin Børslid, Seim,
30/18, 3. Jens Georg Gulbrandsen,
Strandvik, 30/17, 11. Solveig Kristin Håvik, Strandvik, 16/7
Meisterskap V65:
1. Håkon Leganger, Kvinnherad,
30/21, 2. Sverre Krutnes, Jondal,
Ifølgje leiar i Strandvik skyttarlag, Erik Vik, var stemnet ein
suksess.
– Vi var to lag med kompetente folk som slo oss saman og
fleire å dela oppgåvene mellom,
seier Vik.
Tilbakemeldingane frå skyttarane var gode.
– Det var litt forseinkingar på
finfelten, men elles gjekk det
veldig bra, fortel Vik.
Om suksessen vert gjenteken,
torer ikkje leiaren i skyttarlaget
å gå ut med enno.
– Vi må først få høve til å landa. Men erfaringa var god, og
eg er veldig takknemleg overfor grunneigarar og andre som
bidrog til å få stemnet i hamn,
seier Vik.
30/21, .3 Gunnbjørg Ågotnes, Sartor, 30/20, 4. Trygve Einar Haugen, Sævareidfjorden, 30/18, 10.
Reidar Dahle, Os Skyttarlag, 28/14
Meisterskap V73:
1. Malvin Ågotnes, Sartor, 30/22, 2.
Nils Børdal, Åsane/Hordvik, 30/17,
3. Erling Eriksen, Tysse, 29/22, 5.
Else Eidsvik, Os Skyttarlag, 29/21,
9. Paul Haugen, Sævareidfjorden, 28/21, 10. Oddvar Eikemo, Os
Skyttarlag, 28/18
2. Geir E Medaas, Seim, 19/5, 3. Eivind Høysæter, Tysse, 14/7
Ope feltstevne Strandvik – grovfelt
Meisterskap Klasse 2-5:
1. John Borge, Åsane/Hordvik,
30/18, 2. Therese Iren Pettersen,
Tysse, 30/17, 3. Andreas Seilen,
Åsane/Hordvik, 30/16, 12. Lars
Inge Vik, Strandvik, 28/11, 18.
Arvid Austefjord, Os Skyttarlag,
27/9, 33. Erik Mjelde, Os Skyttarlag, 21/7, 40. Helge Eidsvik,
Os Skyttarlag, 17/6, 41. Erik Vik,
Strandvik, 15/1
Meisterskap Klasse 1:
1. Jan Magne Helland, Fana, 20/8,
Treffsikker 14-åring
Blant skyttarane som utmerka
seg var Markus Andreas Aadland (14). Han var best i klassen
Tyssefelten 2015 – finfelt
Finfelt 30-skudd kl. J:
1. Mats Aadland Flatås, Stord
30/24, 2. Benjamin Børslid, Seim
30/21, 3. Martin Aadland Vad,
Stord 30/20, 6. Jens Georg Gulbrandsen, Strandvik 29/19
Finfelt 30-skudd kl. ER:
1. Markus Andreas Aadland, Tysse
30/29, 2. Anita Bjørkedal, Sartor,
30/22, 3. Victoria Seim Kjeilen,
Seim, 30/19, 7. Hans Olav Flølo,
Strandvik, 29/18, 13. Truls Lie,
Strandvik, 21/05
Finfelt 30-skudd kl. R:
1. Tim Johannesen Amengual,
Bergen, 30/07, 2. Erlend Årskaug,
Oppedal/Brekke, 30/05, 3. Andreas Fosse, Osterøy, 29/13, 4. Olav
Opheim, Strandvik, 29/13, 6. Daniel Skare, Strandvik, 29/11, 7. Jakob
Flølo, Strandvik, 29/08, 8. Roger
Svellingen, Strandvik, 27/04
Finfelt 30-skudd kl. ASP:
1. Marte Eline Havre, Åsane/Hord-
eldre rekrutt både på Strandvik
og Tysse skyttarlag sine stemne. Aadland trefte skiva 29 av 30
gonger på Tyssefelten og 26 av
30 gonger på Strandvikfelten.
– I tillegg til å vinna begge
stemna i Strandvik med fantastiske resultat, vann han også det
opne banestemnet som Sartor
skyttarlag arrangerte dagen før.
Då fekk han 350 poeng, fortel
Vik.
14-åringen er medlem av Tys-
se skyttarlag, men kjem frå Ådland i Fusa.
– Han konkurrerer i eldre rekrutt. Det er klassen med det
høgaste nivået i Hordaland. Fire-fem av dei beste skyttarane
i Noreg i den klassen kjem frå
Hordaland, seier Vik og legg til:
– Når vi får inn nokre sponsorpengar, er vi nøydde til å få til
ein overgang til Strandvik skyttarlag.
vik, 27/08, 1. Charlotte Instefjord,
Åsane/Hordvik, 24/11
Finfelt 30-skudd kl. V65:
1. Gunnbjørg Ågotnes, Sartor,
30/25, 2. Knut Dalland, Hatlestrand og Ølve, 30/23, 3. Reidar
Dahle, Os, 30/22
Finfelt 30-skudd kl. V73:
1. Nils Børdal, Åsane/Hordvik,
30/25, 2. Lars Færevåg, Jondal,
30/23, 3. Erling Eriksen, Tysse,
30/23, 4. Else Eidsvik, Os, 30/16,
6. Paul Haugen, Sævareidfjorden,
29/19, 11. Oddvar Eikemo, Os, 28/15
3. Eivind Høysæter, Tysse, 16/01
Grovfelt 30-skudd kl. 2:
1. Raymond Korneliussen, Bergen,
28/13, 2. Magne Høysæter, Tysse, 21/05, 3. Trond Inge Asheim,
Oppedal/Brekke, 11/01
Grovfelt 30-skudd kl. 3:
1. Petter Sveindal Haugland, Bergen, 29/10, 2. Reidar Våge, Vareld,28/15, 3. Erik Mjelde,Os, 28/06,
8. Lars I Vik, Strandvik, 21/04
Grovfelt 30-skudd kl. 4:
1. Odd Anders Olsen, Bergen,
30/20, 2. Sigmund Løken, Stord,
30/17, 3. Geir Inge Nedrebø, Bergen, 27/11, 7. Helge Eidsvik, Os,
22/11
Grovfelt 30-skudd kl. 5:
1. Elisabeth Skudalsnes, Åsane/
Hordvik, 30/22, 2. Idar Wergeland,
Lindås, 30/18, 3. Johannes Seim,
Seim, 30/18, 15. Erik Vik, Strandvik, 23/08
Grovfelt 30-skudd kl. V55:
1. Alf Høysæter, Tysse, 30/20, 2.
Per Eikestad, Tysse, 27/12, 3. Arvid
Austefjord, Os, 26/11.
Tyssefelten 2015 – grovfelt
Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55:
1. Elisabeth Skudalsnes, Åsane/
Hordvik, 30/22, 2. Odd Anders Olsen, Bergen, 30/20, 3. Alf Høysæter, Tysse, 30/20, 17. Erik Mjelde,
Os, 28/06, 23. Arvid Austefjord,
Os, 26/11, 30. Erik Vik, Strandvik,
23/08, 32. Helge Eidsvik, Os, 22/11,
38. Lars I. Vik, Strandvik, 21/04
Grovfelt 30-skudd kl. 1:
1. Geir E Medaas, Seim, 27/09, 2.
Jan Magne Helland, Fana, 23/05,

Similar documents