Her skulle ein tru at fleire ville bu........

Transcription

Her skulle ein tru at fleire ville bu........
Sommaravis Fusa kommune 2010
Her skulle ein tru
AT FLEIRE VILLE BU
STRANDVIK
Stølen bustadfelt
Store, sørvendte tomter med flott
utsikt over Strandvik og Bjørnafjorden
Info: www.stolenbyggjefelt.com
Erik Vik 941 50 357
STRANDVIK
Kletten bustadfelt
Solrike tomter med heile Bjørnafjorden
framfor glaset. Båtplass 200m frå
utedøra di.
Info: www.fusautvikling.no
Haldor Tuft 916 29 017
STRANDVIK
Strandli bustadfelt
Fusa er ei perle som er for lite kjent.
Det er mange som let seg overraska over kva Fusa har å tilby av
natur, opplevingar, arbeidsplassar
og bumiljø. Ikkje minst vert mange
overraska over kort veg til Bergen –
til og med heilt ferjefritt.
Fusa har ikkje tatt del i den store
utbygginga av bustadområde som
nabokommunane til Bergen har
fått, sjølv om folketalsutviklinga
er positiv. Difor står Fusa framleis
fram som ein jomfrueleg bukommune, der dei nye byggjefelta
er ein integrert del av bygdene.
Det er med på å skapa gode sosiale
og kulturelle samanhengar med
aktive idrettslag, revy og andre
aktivitetar som bind folk saman.
Fusa er likevel ikkje gammaldags. Næringslivet er basert på
ny teknologi og høg kompetanse,
med eit rikt utval av arbeidsplassar.
Landbruket er i god aktivitet og
lagar levande kulturlandskap rundt
deg. Av handel og service finn du
det meste av det du har bruk for.
Fusa er delt opp i ulike bygder, alle
med sine eigne kvalitetar. Det er
bustadtomter tilgjengeleg i dei
aller fleste bygdene og fleire felt er
under planlegging. På denne sida
har me samla nokon av dei som
har tomter, hus eller leilegheiter å
tilby i Fusa.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
Info: www.leiglandbygg.no
Mikal Leigland 404 02 656
EIKELANDSOSEN
Stallabrotet bustadfelt
Store, rimelege tomter nær skule
og barnehage.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
EIKELANDSOSEN
Leilegheit
Info: Svein Berge 905 44 766
VINNES
Klubben bustadfelt
EIKELANDSOSEN
Leilegheiter
3 leilegheiter i nyoppussa hus i sentrum
av Eikelandsosen.
Sjønære og solrike tomter i eit lite felt.
Info: Torstein Skåtun 900 89 118
Info: Kenneth Samnøen 908 01 538
,
brotet
Stallaandsosen
Eikel
Strandv
ik bryg
ge
Prosjekterte terrasseleilegheiter
med nydeleg utsikt over Bjørnafjorden
mot Os.
Info: Jarle Vinnes 411 63 646
FUSA
Opsalmarka bustadfelt
HOLMEFJORD
Tomter
Solrike tomter med flott utsikt, 50
minutt ferjefritt til Bergen sentrum.
Info: Arild Matland 975 67 113
[email protected]
HOLDHUS
Hovden bustadfelt
Tomter tett ved barnehage
og 3 minutt til ferje.
Utsiktstomter nær skule og barnehage,
idrettsanlegg.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
FUSA
Fusa Bolig AS
Moderne nybygg i sjøkanten med
18 leilegheiter.
Leilegheit midt i sentrum av
Eikelandsosen.
Utsiktstomt i etablert byggjefelt.
VINNES
Vinnestunet
EIKELANDSOSEN
Fjorden brygge
Info: Harald Bjørndal 970 63 526
BALDERSHEIM
Leitet byggjefelt
Rimelege, nøkkelferdige leilegheiter
i Opsalmarka.
Tomter med den beste utsikten over
Bjørnafjorden?
Info: Bjarte Skåtun 415 51 800
Info: www.fusautviling.no
Sigmund Leitet 901 21 804
Du er velkomen
til å busetja
deg i Fusa!
SÆVAREID
Haugen byggjefelt
Rimelege tomter med utsikt over
fjorden.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
Fusa
Utviklingsselskap
31