Sjekkliste for introduksjon av nyansatte

Comments

Transcription

Sjekkliste for introduksjon av nyansatte
Sjekkliste for introduksjon av nyansatte
Navn på ansatt:
Avdeling:
Stillingstittel:
Startdato:
Kontaktperson/ansvarlig for introduksjon:
Fadder:
Dersom noe i skjemaet nedenfor ikke er gjeldende, vennligst skriv N/A i signaturfeltet.
OPPGAVER
Mottatt signert kontrakt fra nyansatt
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Mottatt signert taushetserklæring fra
nyansatt
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Ansatt har fylt ut og levert skjema for
personalia
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Registrert i personalsystem
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Ansvarlig for lønn har fått beskjed (husk
kontonummer)
Signatur/dato, ansvarlig for lønn:
Forsikringer ordnet
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Ansvarlig for HR har kontaktet ansatt via tlf 2 Signatur/dato, ansvarlig for HR:
mnd før oppstart
Ansvarlig for HR har sendt velkomstmail med Signatur/dato, ansvarlig for HR:
generell informasjon 1 mnd før oppstart
(parkering, klokkeslett for oppmøte,
kontaktperson, plan for startdagen)
Parkeringsplass ordnet
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Kontorplass ordnet
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Bestilt time til administrering av adgangskort Signatur/dato, ansvarlig for HR:
(oppstartsdato)
Silje Mo Andreassen 2015 ©
Visittkort
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Introduksjonsprogram ferdigstilt (se eget
skjema)
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Følgende IT utstyr er bestilt (marker med
kryss):
Brukernavn og passord
PC
Epostkonto
Mobiltelefon
Systemtilgang, herunder…
- …
- …
Signatur/dato, ansvarlig for IT:
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Ansvarlig for HR har hatt samtale med leder
for nyansatt for å tilpasse
introduksjonsprogram
Signatur/dato, ansvarlig leder:
Introduksjonspakke ferdig
(organisasjonskart, stillingsbeskrivelse,
kontaktpersoner i viktige avdelinger,
personalhåndbok, oversikt over kontoret)
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Signatur/dato, ansvarlig leder:
Utviklingsplan utarbeidet (Ansvarlig for L&D,
ansattes leder)
Signatur/dato, ansvarlig for L&D:
Signatur/dato, ansvarlig for HR:
Nyhetsbrev til ansatte sendt ut angående
nyansatt(e)
Andre ting: en liten oppmerksomhet på
pulten den første dagen? Posthylle?
Adganger til rom, elektroniske mapper?
Skjema ferdig utfylt:
…………………………………………………………….
Signatur, dato
Silje Mo Andreassen 2015 ©

Similar documents