Ny linje

Transcription

Ny linje
1 av 2
Arbeidsmiljøutvalget
Dato
Referanse
25.11.2015
2015/19463
Møteinnkalling
Til:
AMU-medlemmer:
Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.)
Gry Eva S. Alterskjær, Morten Mørch, Sturla Søpstad og Heidi Egseth
(arbeidstakerrepr)
Representanter og
observatører:
Anne-Beth Holte, Ann Kristin Sjaastad, Tove Gjelset (HMS), Sverre Johann
Bjørke (Studentrepr), Mette Estenstad (SINTEF), Solveig Hollekim (SiT)
Vararepresentanter:
Per Kjøl og Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr). Nina Helene Laeskogen, Iver
Johnsen, Kristin Dæhli og Terje Gustavson (arbeidstakerrepr)
Kopi til:
Læringsmiljøutvalget
Om:
Møte i Arbeidsmiljøutvalget
Møtetid:
Onsdag 02.12
08.30-11.30
Møtested:
Rom 359 Geologibygget (HMS-avdelingen)
Signatur:
Tidspkt.
AMU-sak 28/15 Godkjenning av saksliste
AMU-sak 29/15
Møteplan AMU 2016
8.30
AMU-sak 30/15 Alternativ til arbeidsmiljøundersøkelsen 2016
v/Roar Eriksen
Hvordan kan ledere kartlegge og følge opp psykososialt arbeidsmiljø i 2016?
Forslag til vedtak: AMU støtter framlagt forslag for gjennomføring og
oppfølging
9.00
O-sak 22/15
Psykososiale faktorer inn i avvikssystemet?
v/Roar Eriksen
AMU har hatt denne saken oppe før innføring av avvikssystemet. Se
hyperkobling til møtereferatet. (31.08.2011, AMU-sak 24/11)
9.30
O-sak 23/15
Campusprosjektet
Status v/Lindis Burheim
Postadresse
7491 Trondheim
Org.nr. 974 767 880
E-post:
http://www.ntnu.no/hms
Besøksadresse
Høgskoleringen 6
Geologibygget
7034 Trondheim
Telefon
+ 47 73 59 80 24
Telefaks
+ 47 73 59 80 10
Sekretær
Hilde Apneseth
Tlf: + 47 99 64 29 14
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
2 av 2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dato
25.11.2015
Referanse
2015/19463
O-sak 24/15
Status konflikthåndtering og varsling
Muntlig orientering v/Arne Hestnes
O-sak 25/15
Omstillingsavtalen og omstillingshåndboka
v/Arne Hestnes
O-sak 26/15
HMS-årsrapport
v/Arve Johansen
O-sak 27/15
Røyking på Dragvoll
Det er meldt mange avvik i høst ang. røyking ved inngangene på Dragvoll. Det
informeres om hvordan dette er fulgt opp og evt. tiltak som planlegges.
O-sak 28/15
Status fusjonsprosessen
v/Ida Munkeby
Innspill/erfaringer fra AMU-medlemmene
Evt.
AMU-seminar Selbusjøen 17-18 februar, forslag til tema:
 Hvordan jobber AMU ved NTNU?
 Hvilke tema skal være gjennomgående i AMU 2016, hva skal AMU
ha fokus på?
 Hvor ligger risikoen i fusjonen?
 Hente inn noen som har erfaring med fusjon, eks. Tromsø
 Helsefremmende arbeidsplasser

Similar documents