Program 2015 - Ull/Kisa IL Friidrett

Comments

Transcription

Program 2015 - Ull/Kisa IL Friidrett
50
Ullensaker/Kisa IL
Friidrett
2015
Postboks 333
2051 JESSHEIM
-1-
Ull/Kisa IL Friidrett takker sponsorene for bidrag.
Uten solide støttespillere ville det ikke vært mulig å drive
friidrettsaktiviteter og gjennomføre arrangementer slik vi gjør i dag.
Våre sponsorer og annonsører er i aller høyeste grad ”med på laget” –
deres bidrag er uunnværlig for å sikre et godt tilbud for både topp- og
breddeutøvere i laget vårt.
Vi oppfordrer alle deltakere og andre til å benytte våre velvillige
samarbeidspartnere.
-2-
UKI-karusellen 2015
Post:Ullensaker/Kisa IL Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim
Internett:
www.ullkisafriidrett.no
Kontakt:
Tlf:
E-post:
Bodil Anthi Svinø eller
482 61 363
[email protected]
Nils Kristen Wiig
950 83 927
[email protected]
Velkommen til Furuseth UKI-karusell nr. 50
For 50. gang snurrer UKI-karusellen og vi gleder oss til igjen å ta i mot
karuselldeltakere i alle aldre.
UKI-karusellen er en karusell for alle. Alder og noen utfordringer er ingen
hinder for å delta i UKI-karusellen
Våre trofaste samarbeidspartnere gjennom de siste årene er også med oss i år
og hver av dem har ”sitt løp”:
Furuseth ordinær karusell, Spenst UKI Mosjonskarusell,
Hellvik Hus UKI Ungkarusell, Hoppensprett UKI Barnekarusell
UKI karusell for funksjonshemmede
Selv om det å delta er det viktigste vil vi også i år tilby resultatservice på vår
hjemmeside, www.ullkisafriidrett.no .
Vi fortsetter ellers det gode samarbeidet med Eidsvoll Ullensaker Blad om
resultatservice og dekning av løpene. Kondis Romerike har også fyldig dekning
av de ulike løpene på www.kondis.no.
Vi ønsker alle deltakerne lykke til med årets karusell:
Alle er vinnere i UKI-karusellen!
Med hilsen
Bodil Anthi Svinø, leder Ullensaker/Kisa IL Friidrett
-3-
UKI-karusellen
UKI-karusellen omfatter 5 arrangementsdager og har tilbud til hele familien.
I tillegg gir to andre løp status "Fullført" i karusellen. Dette er 1814-Løpet og
Jessheimløpet hvor det er egen påmelding.
Vi håper alle deltagere og deres ledsagere vil være med å lage god stemning på
Jessheim friidrettsstadion. Gi oss gjerne tilbakemelding på arrangementet slik
at vi kan tilpasse oss ønsker og behov som dere deltagere måtte ha.
Informasjon
Startkontingent (gjelder for hele løpskarusellen):
Hoppensprett UKI-Barnekarusell
0 – 9 år
Hellvik Hus UKI-Ungkarusell
10 – 14 år
Ordinær UKI-karusell
15 år og eldre
UKI- Mosjonskarusell
Alle aldre
UKI-karusell for funksjonshemmede
Alle aldre
kr
kr
kr
kr
kr
200,300,550,450,250,-
Startkontigenten er inkludert lisens.
For evt. krav om tilbakebetaling av lisens (for dem som allerede har kjøpt
helårslisens) finner dere informasjon her: www.friidrett.no/lisens
Etteranmeldingsgebyr kr 50,-, påmelding før start på løpsdagene
Enkeltløp kr 100,- pr. løp. Ingen premiering
Startnummeret skal beholdes og brukes i alle løp. Pass på at du ikke benytter
startnummer fra andre løp eller fra tidligere karuseller. Dersom du har glemt
eller mistet startnummer fås nytt på stevnekontoret.
Garderober/toaletter er i UKI Arena. Toaletter finnes også i friidrettsbygget.
Stevnekontoret finner du i friidrettsbygget. Stevnekontoret åpner en time før
start hver arrangementsdag.
Løypene legges i området rundt stadion. Endelige løypetraseer var ikke
fastlagt når programmet gikk i trykken, vi henviser til oppslag og våre
nettsider.
Baneløp går på Jessheim friidrettsstadion. Dekket gir godt feste for
joggesko/løpssko uten pigger. Hvis piggsko benyttes må lengden på piggene
ikke være over 6 mm.
-4-
Klasseinndeling
Alder er det antall år som fylles i 2015
Hoppensprett UKI-Barnekarusell:
Jenter/gutter 0-4 år, 5-7 år og 8-9 år Ingen tidtaking
Spenst UKI Mosjonskarusell:
Jenter/gutter 10 år (Ingen rangering)
Jenter/gutter 11, 12, 13 og 14 år
Kvinner/menn 15-17, 18-20 og 21-34 år,
deretter 5-års klasser
Ingen klasseinndeling eller tidtaking.
UKI-karusell for funksjonshemmede
Ingen klasseinndeling eller tidtaking.
Hellvik Hus UKI Ungkarusell:
Furuseth UKI Ordinær karusell:
Det er mulig å delta i Ordinær karusell eller Ungkarusell også om du ikke
ønsker tidtaking. Det kan da være fri starttid, det gis beskjed når løpet er
gjennomført og det noteres tid 99.99 eller fullført i resultatlista.
Nytt i år
Løp 2, 7. mai - Intervallstafett











2 løpere på laget som hver løper 3 etapper, dvs sammenlagt 6 etapper
Rundløype på 250m, dvs tilsammen 1500m for alle etappene
Løper 1 løper 1., 3. og 5. etappe. Løper 2 løper 2., 4. og 6. etappe
Start og mål er på banen hvor målstreken er
Vekslingsfelt er også i målområdet
.
Stafetten er spesielt for Ungkarusellen, men også andre kan delta
Deltakelse i intervallstafetten registreres som "Fullført" i karusellen
Løperne kan selv avtale lag
For løpere som ikke selv velger partner vil arrangøren hjelpe til med dette
Det lages resultatliste ut fra "årsklasser" som er sum alder for de to løperne,
det vil si en løper på 11 år og en på 14 år gir klasse 25. For lag hvor en eller flere av
deltakerne ikke er med i Ungkarusellen lages resultatlisten uten klasseinndeling.
Løp 4, 17. september - Rundt og rundt




For løpere i Ungkarusellen
Det løpes i ei rundløype på ca 200 m
Det løpes i 10 minutter
Det telles antall runder som grunnlag for plassering
-5-
Premiering
Alle som fullfører minst tre løp premieres. Hardangerbestikk med karusell-logo i
alle klasser. Spesiell premiering ved hvert 5. år som er fullført. Dette også med
Hardangerbestikk etter spesifisert liste. Klassevinnere premieres også med en
liten premie, samt diplom. Premieringsoversikten og alle premietyper stilles ut i
stevnekontoret fra og med 1. løp.
Premier kan hentes løpsdagen fra og med 3. løp. Klassevinnerpremier og
diplom overrekkes etter siste løp den 3. oktober.
Vi håper at alle klassevinnere møter til premieutdeling og fotografering
som finner sted ca. kl 15:15.
Det er mulig å kjøpe UKI-karusellens tradisjonelle statuetter med inngravert
navn og antall år til kostpris. Statuetter med inngravert navn koster ca. kr
300,-. Prisen er avhengig av antall som blir bestilt. Skjema for bestilling av
UKI-statuett leveres senest ved 3. løp den 4. juni, og statuett kan hentes ved
senere løp.
Uavhentede premier fra 2014 kan hentes i stevnekontoret.
Hedersstatuett tildeles løpere som fullfører UKI-karusell for 35. gang.
Se adelskalender bak i programmet.
Klassevinnere
Resultatene regnes ut sammenlagt for løpsserien der løperens 3 beste
løpsplasseringer teller, og det rangeres etter plassiffer.
Det kåres klassevinnere i Furuseth UKI Ordinær karusell og i Hellvik Hus
UKI Ungkarusell for klassene 11 år og eldre.
Men alle som fullfører UKI-KARUSELLEN betraktes som vinnere!
-6-
Løyper
Løypene for alle klasser legges i området rundt stadion. Endelige
løypetraseer var ikke fastlagt når programmet gikk i trykken, vi henviser til
oppslag og våre nettsider.
Startsted for alle løp utenom banen vil være på vegen i nordre del av banen
og vil bli tydelig merket.
For alle løp og alle klasser er mål på Jessheim friidrettsstadion.
Rekorder Furuseth UKI Ordinær karusell
Distanser og løyper i karusellen var i mange år de
samme. For 1500m og 800m tar vi med oss rekordene, for de andre løpene er
det nye løyper.
Distanse
Tid
1500m bane
4.28,76 Linn Søderholm, Sävedalens IK 2014
800m bane
Kvinner
År
2.26,9 Gunn Helen Hagen, Oppstad
2012
Tid
Menn
År
3.42,71 Abednego Chesebe, Kenya
2013
2.02,7 Carl Jørgen Owre, Ull/Kisa
2004
Spenst UKI Mosjonskarusell
Spenst UKI Mosjonskarusell er tilbudet til dere som vil komme
dere ut å trimme og som ikke ønsker tidtaking. Deltagerne kan
velge om de vil gå med eller uten staver. Det blir ingen
tidtaking. Mosjonskarusellen teller likt for karusell ansiennitet i forhold til
Ordinær karusell.
Løypene til Mosjonskarusellen er ved noen løp de samme som benyttes for løp.
Vis hensyn og gå på høyre side i løypa og la løpere passere på din venstre side.
Vær oppmerksom så alle får en fin opplevelse!
Hoppensprett UKI Barnekarusell
Et tilbud til barn i alderen 0-9 år. Øvelsene foregår på
Jessheim friidrettsstadion. Distansene er fra 200 m til 300 m,
noen med enkle hindre for å skape litt lek. Det er ingen
tidtaking, resultatlister blir satt opp i tilfeldig rekkefølge.
Premie til alle som fullfører minst 3 løp. Is til alle som
passerer målstreken i hvert løp.
-7-
Rekorder Hellvik Hus UKI Ungkarusell
Distanser og løyper i karusellen var i mange år de samme. For
60m og 800m tar vi med oss rekordene, for de andre løpene
er det nye løyper.
Distanse
60m bane
800m bane
Tid
Jenter
8,18 Betina Nilssen, Ull/Kisa IL
2.33,2 Vilde N. Alfarrustad, Strøm. IF
År
Tid
2008
2011
Gutter
År
7,5 Martin Opaker, Ull/Kisa IL
2010
2.09,1 Andreas Roth, Ull/Kisa IL
2008
UKI-karusell for Funksjonshemmede
Vi en egen karusell for funksjonshemmede.
Gruppen er åpen for alle funksjonshemmede i
alle aldre.
Vi tilrettelegger lengden på løypene så de passer
for hver enkelt. Enten du sitter i rullestol eller
kan løpe eller gå litt lengre, har vi en løype for
deg. Det er anledning til å ha med ledsager.
Det vil merkes en løype på 1,5 km som går i terreng/vei, i tillegg kan man
løpe/gå 200 m på stadion. Det kan også velges å løpe i løypene som benyttes i
de andre klassene. For løypekart henviser vi til oppslag og våre nettsider. Møt
opp i god tid før start for å avtale opplegg for dagens karuselløp med
arrangøren. Felles for alle løp er at mål er inne på stadion.
Resultattjenester 2015
Resultater fra UKI-KARUSELLEN leser du i
Tirsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Tirsdag
21.
9.
6.
19.
6.
Resultater vil også bli lagt ut på internett http://www.ullkisafriidrett.no
Kondis gir også fyldig omtale på kondis.no
-8-
april
mai
juni
sept.
okt.
Også i år arrangeres 1814-løpet.
Dette i samarbeid mellom Ull/Kisa
friidrett og Løpsklubben 1814.
Løpet arrangeres søndag 7. juni på
Råholt/Eidsvoll Verk med start og målgang ved Råholthallen, selvfølgelig går
løypa innom/forbi Eidsvollsbygningen!
Egen påmelding til dette løpet, se
http://mosjon.friidrett.no/participant/arrangement.aspx?id=112011
Løpet er på 5 km, med eller uten tidtaking, eget barneløp på 800 m.
Jessheimløpet, 10 km gateløp, i og rundt Jessheim. Løpet arrangeres 15.
august. Følg med på vår nettside, www.ullkisafriidrett.no for nærmere
informasjon.
Begge disse løpene kan om ønskelig inngå som tellende løp i UKI-karusellen.
Deltagelse registreres som fullført løp.
Vi gjør oppmerksom på at det er egen påmelding for disse to løpene.
UKI-karusellen er et arrangement
for hele familien.
Uansett hvilken form du er i; om du løper, går
på egne ben eller må bruke hjelpemidler så er
det alltid en plass for deg i UKI-karusellen!
-9-
Historikk
I 2014 fullførte 292 deltagere 3 løp eller flere.
I alt deltok det 497 jenter og gutter i alle aldre fra under 1 år til over 80 år.
7032 personer har deltatt i karusellens historie.
UKI-karusellen 2014 Klassevinnere
Klasse- og hedersstatuettvinnere 2014 (Ikke
alle var tilstede): Foran fra venstre: Hanna
Sandholt Hansen - Bjerke IL, Wenche Løland Ull/Kisa IL, Peder Wilhelm Pedersen Nordre Eidsvoll IL, Amalie Westby Liestøl - Ull/Kisa IL,
Iver Laake - Ull/Kisa IL, Rune Nilsen - Raumnes
& Årnes IL, Emil Nordal - Ull/Kisa IL, Trine B.
Mangerud - Ull/Kisa, Eva Carlsen – NRK
Bak fra venstre: Michael Løland - Ull/Kisa IL,
Torbjørn H. Sæther - Eidsvold Turn , Even
Hognestad - Nordre Eidsvoll IL, Lars Jørgen
Bråthen - Nordre Eidsvoll IL, Widar Rognerud Raumnes & Årnes IL, Pål Berg-Knutsen - Hvam
IL, Kjell Jonhaugen - Nittedalsjoggen
- 10 -
Adelskalender pr 1.1.2015
48 fullførte år
ARNE LUKE
INGVAR
HALVORSEN
JENS HERMAN
AAMODT
46 fullførte år
PER W BØE
PETTER KILDAL
ROLF BARBAKKEN
SVEN OLBERG
45 fullførte år
ARNE MOEN
VIDAR BERG
44 fullførte år
JOHN JOHANSEN
43 fullførte år
KRISTEN EGGEN
ODD KINNSBEKKEN
TERJE OLSEN
42 fullførte år
ARNE ARNESEN
ULLENSAKER/KISA IL
EIDSVOLD VÆRK SKIKL
EIDSVOLD VÆRK SKIKL
ULLENSAKER/KISA IL
HAGA IF
RAUMNES & ÅRNES IL
AURSKOG-HØLAND FIL
DRAKA COMTEQ
RAUMNES & ÅRNES IL
ULLENSAKER/KISA IL
TELENOR IL
ULLENSAKER/KISA IL
PRIVAT
RAUMNES & ÅRNES IL
ERIK NORAKER
HARALD ØDEGÅRD
HÅKON STEFFERUD
FET FIK
RAUMNES & ÅRNES IL
DNBNOR OSLO
JOHNNY HERMANSEN
41 fullførte år
FET FIK
FINN LØKEBERG
HÅKON NYGÅRD
KNUT KRISTIANSEN
KRISTIAN
ROALDSTVEIT
OLE ARNEGÅRD
OLE JONNY
SØRENSEN
40 fullførte år
BERIT VETLAND
STEINAR STAVDAL
AURSKOG-HØLAND FIL
ASICS
ULLENSAKER/KISA IL
SVEIN-ERIK HAUGER
39 fullførte år
GEIR HÅKON
BJØRNSTAD
HÅKON NORDGÅRD
JOSTEIN
BRODSHAUG
PER ENGH
38 fullførte år
ANDERS ASK
ARNE-FRITHJOF
LØKEN
FRANK FINSTAD
HELGE HOLTH
MARIT SKOLT SKAFLE
OLE KR VIKERHAUG
STEINAR ULSAKER
LØRENSKOG FIL
37 fullførte år
ARILD OLSEN
BJØRN-ERIK
LAURITSEN
BØRRE BRODSHAUG
MAY BRIT T PETERSEN
OLAF KNAI
36 fullførte år
BJØRN KNUDSEN
DAG LILØKKEN HAGE
ERNST SØLVSBERG
INGAR INDREDAVIK
JOHN BIRKELUND
LEIF K RØISE
ODD M JENSEN
ÅGE M HANSEN
35 fullførte år
ARVE TRETTERUD
BJARNE DØHLEN
BORGER HANSEN
HARALD AANERUD
JOHANNES
BJØRNLAND
LEIF FARBU
ODD LANGGÅRD
ODDVAR
HALLINGSTAD
SIGURD KÅRSTAD
HURDAL IL
ULLENSAKER/KISA IL
SVEIN MOEN
SVEIN O TUNOLD
TOR B GRØNSTAD
TORBJØRN
ANDREASSEN
TRINE B MANGERUD
HADELAND FIK
WIDAR ROGNERUD
PRIVAT
VERITAS BIL
STOVNERKAMERATENE
ROMERIKE RUNNERS
TEAM
FEIRING IL
DNB OSLO
HURDAL IL
STOVNERKAMERATENE
TOLLERNES IL
GJØVIK FIK
KILAB A/S
ULLENSAKER/KISA IL
FEIRING IL
LØRENSKOG FIL
JBIL EIDSVOLL
ICOPAL AS
ROMERIKE RUNNERS
SØRUM IL
OBIL
ULLENSAKER/KISA IL
HAMAR SKIKLUBB
SKEDSMO SKIKLUBB
PRIVAT
RAUMNES & ÅRNES IL
ROMMERIKE RUNNERS
TEAM
KLØFTA IL
PRIVAT
PRIVAT
ULLENSAKER/KISA IL
RAUMNES & ÅRNES IL
34 fullførte år:
7 løpere
33 fullførte år:
12 løpere
AGATHON BORGEN
HURDAL
32 fullførte år:
31 fullførte år:
8 løpere
7 løpere
ROMERIKE POLITI IL
NANNESTAD SKIKLUBB
30 fullførte år:
17 løpere
TOLLERNES IL
FEIRING IL
ELEKTROSKANDIA BIL
ROMERIKSLAGET
ULLENSAKER/KISA IL
FET SKIKLUBB
ULLENSAKER/KISA IL
7032 løpere har fullført 1 eller flere år
- 11 -
Løpsdager UKI-karusellen 2015
2
3
4
5
Torsdag
4. juni
Torsdag
17. sept.
Lørdag
3. okt.
18.15
18.15
14.15
Distanse
Første start
Distanse
Distanse
Første start
18.15
Distanse
Torsdag
7. mai
Spenst UKI
mosjonskarusell
Første start
14.15
Hoppensprett
UKI
Barnekarusell
Distanse
Lørdag
18. april
Hellvik Hus UKI
Ungkarusell
Første start
1
Det vil merkes løyper på ca. 1,5 km som går i terreng/vei, i tillegg kan
man løpe/gå på banen.. Det kan også velges å løpe i løypene som
benyttes i de andre klassene.
Første start
UKI karusell
Furuseth
for funksjons- UKI Ordinær
hemmede
karusell
15.00
3 km
14.35
600 m
14.00
200 m
14.30
3 km
19.00
vei
vei
bane
6 km
18.30 Intervall- 18.00
18.00
terreng
stafett
300 m
bane
m/
hinder
200 m
18.00
19.30 1500 m 18.30
60 m
bane
bane
18.40
8 km
18.20
terreng
"Rundt
og
rundt"
14.40
800 m
bane
800 m
bane
14.30
18.00
veg
terreng
bane
18.00
14.00
6 km
4 km
terreng
200 m
8 km
18.00
bane
terreng
m/hinder
300 m
bane
14.00
2 km
terreng
Vi ønsker alle våre deltakere et godt karusellår !
- 12 -