Les hele rundskrivet her - Søndre Lindeberg Borettslag

Comments

Transcription

Les hele rundskrivet her - Søndre Lindeberg Borettslag
Søndre Lindeberg Borettslag
www.sondrelindeberg.no
STYRET INFORMERER
________________________________________________
Informasjon om
vedlikeholdsspyling av avløpsrør
blokker og rekkehus, samt rens av
ventilasjonskanaler i blokker
Styret har vedtatt å gjennomføre vedlikeholdsspyling av avløpsrør i leiligheter i alle blokker og
rekkehus, samt rens av ventilasjonskanaler i blokker.
Det vil bli foretatt vedlikeholdsspyling fra sluk på
bad, samt fra vannlås i kjøkkenbenk.
Sluk på bad må være tilgjengelig og kjøkkenbenk
må være ryddet slik at vannlås er tilgjengelig. Hvis
har dusjkabinett i området over sluk må det være fri
høyde på minst 10 cm.
Arbeidene starter opp mandag 01.06.2015 og vil
foregå i ca 3 uker, nærmere varsling blir sendt den
enkelte oppgang/rekkehus.
Arbeidstid vil være 07.00 – 16.00
NB! Hvis det er noen som ikke har anledning til å
være hjemme må nøkkel leveres vaktmester, eller
en nabo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndre Lindeberg Borettslag
Styret 2015/2016
Organisasjonsnummer 952283499
Leder Astrid Slåttland Torgersen
Adresse: Jerikoveien 27 C, 1067 Oslo
Nestleder Jan Abrahamsen
Mobil: 907 65 419
Styremedlem Morten Stenseth
E-mail: [email protected]
Styremedlem Annum Saher Islam
Styremedlem: Jan Henrik Torp
Søndre Lindeberg Borettslag
STYRET INFORMERER
www.sondrelindeberg.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndre Lindeberg Borettslag
Styret 2015/2016
Organisasjonsnummer 952283499
Leder Astrid Slåttland Torgersen
Adresse: Jerikoveien 27 C, 1067 Oslo
Nestleder Jan Abrahamsen
Mobil: 907 65 419
Styremedlem Morten Stenseth
E-mail: [email protected]
Styremedlem Annum Saher Islam
Styremedlem: Jan Henrik Torp