Erfaringer fra livet ved Miguel da Luz

Comments

Transcription

Erfaringer fra livet ved Miguel da Luz
”Erfaringer fra livet”. Utfordringer fra livet
som innvandrer og forutsetninger
for å lykkes i det norske samfunnet
FYLKESMANNEN I HEDMARK
HAMAR, 18.MARS 2015
MIGUEL DA LUZ
ADDIKSJON
V
V
Erfaringer fra livet
Utfordringer fra livet
Innvandrer
V + Forutsetninger for å lykkes i det norske samfunnet
=
Miguel da Luz
Hva kan migrasjon handle om?
Adskillelse
Barns oppvekst og framtid
 Valget var at far
emigrerte til Norge
 Igjen ble kone med 2
barn
 Far hadde i tillegg
ansvar for barn han
hadde før ekteskapet
Forutsetning for å lykkes
Kvalifisering
4 års skolegang
Familieansvar
Hardt arbeid
Satsing på barnas utdannelse
Lite tid til språkopplæring
Språklæring gjennom arbeid
Hvor omfattende skal ”Serviceapparatet” være
NOU, Meld.St. Rundskriv, Retningslinjer, Handlingsplaner, Rapporter, Notater, Bøker…
Innvandrere
Våger vi å lette på sløret?
Barnas trygghet og
velferd
Ambisjoner
Skoleprestasjon
Konflikt
Drømmer om
framtid
Omsorg
Kjærlighet
Familie
Ønsker om å delta/
bidra
Trygghet
Utfordringer
Visjon
Man tror og står for noe
Man jobber for noe
Dannelse og utdannelse er
den eneste bagasje dere
kan frakte med dere
overalt i verden uten å
betale overvekt.
José Nascimento da Luz
(1926 – 2012)
Kan det gå bra?
Konsulent og forskningsrapporter
 35: 2014
 44: 2013
 29: 2012
Bøker
 2: 2014
 1: 2013
 8: 2012
2007 – 2014:
4 NOU
4 Meld.St.
2 rundskriv
2 handlingsplaner
Hvordan forstå integrering
I = P 2x E x A
Politikk
(nasjonal)
Politikk
(lokal)
Anerkjennelse
Erkjennelse
- tilhøre
- bidra
- bety noe
- bli sett
- bli hørt
- bli verdsatt
Mulighet til:
å delta
å øve innflytelse
Integreringsindikatorer
Hvis I =
P 2x E x A
Medlemmer av ”Profetens Ummah” snakker perfekt norsk, er i
full jobb… Anser vi dem som integrert borger i det norske
samfunn?
Illustrasjon:
Lars-Marius Ulfrstad
Illustrasjon:
Lars-Marius Ulfrstad
Illustrasjon:
Lars-Marius Ulfrstad
Illustrasjon:
Lars-Marius Ulfrstad

Similar documents