ALD-magasinet 2014 - Arbeidslivsdagene

Comments

Transcription

ALD-magasinet 2014 - Arbeidslivsdagene
Innhold
3
4
5
6
7
8
Formannens ord
Program
ALD-styrets ord
CV-kurs & fagdagen
Praktisk informasjon
CV- og jobbsøkertips
Aktører
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
35
36
37
38
40
Arntzen de Besche
Adecco
Advokatforeningen
BA-HR
Bing Hodneland
Brækhus Dege
Brønnøysundregistrene
Bull & Co
CLP
Deloitte
Det Juridiske Fakultet
DLA Piper
DnB
Domstolsadministrasjonen
EFTAs overvåkningsorgan
(ESA)
EY Tax & Law
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forsvaret
Føyen
Grette
HELP Forsikring
Hjort
41
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Høyesterett
Haavind
JURK
Juss-Buss
Kartverket
Kluge
Kommuneadvokaten
Kontoret for voldsoffererstatning
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale
Kyllingstad Kleveland
Lovavdelingen
Lund & Co
Namsfogdkontoret
Plan- og bygningsetaten
Protector forsikring
PWC
Regjeringsadvokaten
Ræder
Selmer
Simonsen Vogt Wiig
Skatteetaten
Statens sivilrettsforvaltning
Statoil
Steenstrup Stordrange
Storeng, Beck & Due Lund
Thallaug
Thommessen
Toll- og avgiftsetaten
Torkhildsen & Co
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Visma
Wiersholm
Wikborg Rein
ALD-magasinet 2014
Ansvarlig utgiver
Redaktør: Vilde Voll
Forside/layout: Vilde Voll og Elisabeth Thoresen
Trykk: X-ide as, Larvik
Opplag: 2800
ALD-magasinet 2014 ble sendt til trykking 13.1.2014
Juristforeningen
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
1
Juristforeningen
Juristforeningen ble stiftet i 1908 og har siden den gang tilbudt et kjærkomment
avbrekk i studiehverdagen. Hennes Majestet Den Gulblakke Hoppe er Juristforeningens høye beskytter. Med flere tusen livsvarige medlemmer er Juristforeningen den største fakultetsforeningen i Norge og blant de største studentforeningene i Norden.
I løpet av året arrangerer Juristforeningen en rekke ulike tilstelninger.
Akkurat nå er det Arbeidslivsdagene som står for tur, senere kommer Cabaret
og Juridiske Vinterleker. Til høsten arrangeres studentfestivalen Justivalen
og neste år humanitæraksjonen Humak. Nordisk uke arrangeres i oktober
og avsluttes med Hoppeballet.
Gjennom året arrangerer Hyttestyret flere hytteturer til Juristforeningens
egen hytte, Hoppeseter, i Bærum, og Fagstyret arrangerer forelesninger for
alle avdelinger. Foreningens eget tidskrift, Stud. Jur., kommer ut i 6000
eksemplarer syv ganger i året og korene, Chorus Mixtus og Ju§titia, holder
øvelser og konserter for sangfuglene.
Juristforeningen har omtrent 80 fantastiske tillitsvalgte og hundrevis av
medarbeidere som bruker sin fritid på å gjøre alt dette mulig.
Det er ingen tvil om at Juristforeningen er en allsidig forening med mange
jern i ilden. Forhåpentligvis tilbyr vi noe som passer for deg, og vi håper du
vil benytte deg av minst ett av våre tilbud.
2
Formannens ord
Katrine Richter
Formann
Juristforeningen
«Juss, sier du?»
Når venner og bekjente, ukjente og fremmende får svaret på hva jeg studerer, kommer ofte oppfølgingspåstanden «så du skal bli sånn forretningsadvokat, du…». Det har jeg ikke bestemt meg
for ennå, svarer jeg. Juristyrket er nemlig så veldig mye mer enn bare det. Ferdig utdannet er man
akkurat som poteten: man kan brukes til «alt». Dessuten er jo «forretningsjuss» så mangt.
I en jungel av jobbmuligheter og valg, i et hav av ulike fag og fordypninger, er det ikke alltid like
lett å være jusstudent. Derfor er Arbeidslivsdagene en gyllen anledning til å få innsikt i hvilke
veier man kan gå og kanskje til og med få en dytt i riktig retning. Særlig messedagen vil kunne
gi mye inspirasjon.
Arbeidslivsdagene er tilrettelagt slik at møtet mellom student og arbeidsgiver skal bli enklere og
jeg vil anbefale alle å delta. Å snakke med og besøke de ulike aktørene kan være veldig nyttig for
å få en idé om hva som kan være en aktuell arbeidsplass når studenttilværelsen er over.
Det er en unik mulighet til å bli kjent med bedriftene i en uformell setting, og uansett hvilke
tilbud og arrangementer du velger å delta på, så vil det være god erfaring og gjøre deg sikrere
på valg i fremtiden.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til ALD-styret for innsatsen de gjør og har gjort med dette
arrangementet. De siste par årene har Arbeidslivsdagene gått gjennom store forandringer for å
gjøre det enda bedre for både studenter og våre fremtidige arbeidsgivere. I år blir dagene større
enn noen gang og det krever tid, arbeid og planlegging. Juristforeningen er veldig stolte av årets
styre og jeg gleder meg til å se det endelige resultatet!
Henner leve!
3
4
UKE 6
UKE 5
CV- og jobbsøkerkurs
kl 10.15-12
Finansdepartementet
kl 16.30
Tirsdag 04.02.
Fagdagen
kl 10.15-12
Grette kl 18
Onsdag 05.02
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kl 16.30
Messedag kl 9-15
Torsdag 06.02
PwC kl 19
Ræder kl 17
Kluge kl 19
Selmer kl 16.30
Torsdag 30.01.
Skatteetaten kl 15
Onsdag 29.01.
NB:
Alle bedriftspresentasjoner blir holdt i bedriftenes egne lokaler,
unntatt EFTAs overvåkningsorgan som holder på Fakultetet.
Deloitte kl 18
Mandag 03.02.
Wikborg Rein kl 18
Tirsdag 28.01.
Program
BA-HR kl 12
Fredag 31.01.
ALD-styrets ord
Godt nytt år og velkommen til Juristforeningens arbeidslivsdager!
Med Arbeidslivsdagene håper Juristforeningen å gi studentene innsikt i mange av de
mulighetene som finnes både mens man studerer og for ferdigutdannede jurister.
I 2014 arrangeres Arbeidslivsdagene for 20. gang og arrangementet gir studentene en unik mulighet til å bli kjent med potensielle arbeidsgivere. Enkelte aktører ser man mye til gjennom hele
året, mens andre kan det hende man ikke har kjennskap til fra før. Vi i ALD-styret ønsker
å knytte kontakt mellom studenter og arbeidsgivere, fra både offentlig og privat sektor.
Som tidligere år blir det arrangert én messedag hvor du får møte aktører fra både det offentlige
og private. Denne finner sted 6. februar kl. 09-15.00 på Grand Hotell. Her vil 60 aktører stille
med stand og ansatte som er interessert i å komme i kontakt med studentene. Messedagen gir
en fin mulighet til å få innblikk i mange ulike yrkesvalg, og det er sjelden så mange arbeidsgivere er samlet på et sted.
På messedagen får studentene levere ut fem søknader til trainee- og fullmektigstillinger.
Av de studentene aktørene tar inn til intervju, vil 30/10 prosent bli trukket ut tilfeldig.
Intervjuordningen er til for at studenter uten de høyeste karakterene også skal få en anledning
til å vise seg frem for aktørene.
I forkant av messedagen vil enkelte offentlige og private aktører holde bedriftspresentasjoner i
egne lokaler. Formålet med å legge presentasjonene før messedagen er at studentene skal få en
mulighet til å bli kjent med aktørene før de leverer søknad. Disse presentasjonene vil bli avholdt
fra 28. januar til 6. februar. Se programmet for oversikt over hvilke dager de ulike aktørene har
sine presentasjoner.
I tillegg til messedagen vil det bli arrangert en fagdag hvor Juristforbundet holder et foredrag
om hvilke jobbmuligheter som finnes for deg når du er ferdigutdannet jurist. Det vil også bli avholdt foredrag med jurister og advokater som jobber utenfor Norge. Wikborg Rein skal i år igjen
holde CV- og jobbsøkerkurs. Vi håper å se så mange som mulig disse arrangementene også.
Vi oppfordrer alle til å ta deg tid til å utnytte det Arbeidslivsdagene har å by på. Kom til Grand
Hotell og benytt muligheten til å slå av en prat og stille spørsmål. Løpende oppdateringer om
arrangementet finner du på vår Facebook-side og www.arbeidslivsdagene.no. Dersom du har
noen spørsmål kan du sende en mail til [email protected]
Vi ser frem til Arbeidslivsdagene 2014 og gleder oss til å se deg!
Elisabeth Thoresen
Leder
Vilde Voll
PR-sjef
Annette Greve
Fagsjef
Ingrid Nygaard
Knutzen
Administrasjonssjef
Nini Vidvei
Økonomisjef
5
Arbeidslivsdagene presenterer
CV- og jobbsøkerkurset
En godt skrevet CV tar deg ett steg nærmere drømmejobben.
Få med deg Wikborg Reins CV- og jobbsøkerkurs tirsdag 4. februar,
Domus Nova, Aud 7. Kurset varer fra 10:15 – 12:00.
Påmelding skjer til [email protected]
Merk: begrenset antall plasser.
For mer informasjon se arbeidslivsdagene.no eller besøk "Arbeidslivsdagene”
på Facebook.
____________________________________________________________________
Arbeidslivsdagene presenterer
Fagdagen
“Arbeidsmarkedet for jurister – et mangfold av karrieremuligheter”
President i Norges Juristforbund, Curt Andre Lier, redegjør for hvilke
forventninger og fremtidsutsikter vi har som jurister etter endt studie.
“Å jobbe med juss internasjonalt”
Møt tre jurister som arbeider med juss på internasjonalt nivå. Partner i Wikborg
Rein (Shanghai), Geir Sviggum, jurist fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA),
Per Andreas Bjørgan og Beate Gabrielsen/Christian Groseth fra Utenriksdepartementes Rettsavdeling forteller om sin arbeidshverdag og om mulighetene
for å arbeide som jurist i internasjonal virksomhet.
Fagdagen avholdes onsdag 5. februar på Domus Nova, aud. 7, fra 10:15 -12:00.
Påmelding skjer til [email protected] Merk: begrenset antall
plasser.
For mer informasjon se arbeidslivsdagene.no eller besøk “Arbeidslivsdagene”
på Facebook.
6
På messedagen vil du møte over 50 aktører, både offentlige og private, fordelt over
hele konferanseavdelingen på Grand Hotell. Enkelte av disse aktørene vil i forkant av
messedagen holde bedriftspresentasjoner. Vi har også videreført intervjuordningen fra
tidligere, og flere av aktørene tilbyr trainee- og fullmektigstillinger.
BEDRIFTSPRESENTASJONER:
Påmelding til bedriftspresentasjonene skjer over mail.
Disse holdes fra 28. januar til og med 6. februar(se programoversikt). Dersom du
ikke kan møte til en bedriftspresentasjon du er påmeldt til, må du si ifra til oss!
E-post: [email protected]
INTERVJUORDNINGEN
Dersom du søker trainee- eller fullmektigstilling leverer du søknad og CV på
aktørenes stand på messedagen. Få med deg CV- og jobbsøkerkurset til Wikborg Rein
tirsdag 4. februar.
Hver student får levere fem søknader på messedagen. Det vil i forkant av messedagen og på selve dagen, bli delt ut ALD-konvolutter som søknadene må leveres i.
For at du skal ha mulighet til å bli trukket tilfeldig ut må altså søknaden din leveres i
en konvolutt som ALD-styret har stemplet. Konvoluttene vil bli delt ut i kantinen og
på fagdagen.
Ut fra antall studenter som aktørene ønsker å invitere til intervju, vil 30 prosent av
traineestillingene bli trukket tilfeldig ut. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig
til å levere søknad til aktørene på stand. For fullmektigstillingene vil 10 prosent bli
tilfeldig trukket.
Aktørene vil kalle inn til intervju fortløpende etter messedagen.
Praktisk informasjon
MESSEDAG:
Kl. 0900-1500
Sted: Grand Hotell
For studenter som ikke har kommet så langt i studiet enda, er det også flere aktører
som tilbyr sommerjobber og liknende. Spør gjerne aktørene om dette når du møter
dem på stands!
Dersom du har spørsmål kan du sende oss mail til
[email protected]
Vi ønsker alle jusstudenter hjertelig velkommen til messedagen!
7
På jakt etter jobb?
Overgangen fra studier til jobb kan være stor. Om du har fått
arbeidserfaring gjennom traineeordninger og andre studierelevante jobber, har du fått litt større bakgrunn for å kunne
bestemme deg for hvilket segment og type arbeidsplass du
ønsker å søke deg til. Valget av den første jobben din kan spille
en stor rolle for din videre karriere, derfor er det viktig at du
på forhånd har gjort deg opp noen tanker om din egen fremtid;
Hvilke arbeidsoppgaver og fagområder ønsker du å arbeide
innenfor og hva slags karrierevei vil du ha.
Søknaden
Intervjuet – ny "eksamen"
Når du har funnet "drømmejobben", skal
søknaden skrives. Vedlagt søknaden legges
din CV, karakterutskrifter og eventuelle attester.
Like viktig som å forberede seg til eksamen er det
å forberede seg i søknadsprosessen og ikke minst
til et jobbintervju. Du bør også ha tenkt igjennom
hvilke spørsmål du kan få, og du bør også selv
forberede noen spørsmål. Her er noen tips:
CV'en din bør være ryddig, kronologisk,
kortfattet og uten skrivefeil. Den skal gi leseren
umiddelbar tilgang til kritisk informasjon.
CV – Utdannelse og arbeidserfaring
Omvendt kronologisk rekkefølge
For nyutdannede: begynn med utdannelse
Utdannelse
- Utdanningsinstitusjon (UiO)
- Hver enkelt avdeling, tidspunkt for avlagt
eksamen og karakter
Relevant arbeidserfaring
- Navn på bedriften
- Tittel
- Tidspunkt for ansettelsen
- Eventuelt stikkord om arbeidsoppgaver
Annen arbeidserfaring:
- Kan bidra til å gi et bilde av hvem du er
Annen relevant informasjon
- Språk
- Verv og andre interesser
- Relevante kurs
- Interesser som sier noe om deg
- Relevante referanser - må forespørres på
forhånd. Kan ”oppgis ved behov”
- Nøkkelkompetanse/personlige egenskaper
Vær forberedt
Som et minimum: Søk tilgjengelig informasjon om
aktuell arbeidsplass og de personer du skal møte.
Sentrale problemstillinger du kan bli spurt om
- Hvorfor søker du denne typen jobb?
- Hvorfor søker du her?
- Hvilke karrieremål har du?
- Sterke/svake sider?
Forbered spørsmål (passer jobben for deg?)
- Opplæring av nyansatte?
- Faglig utvikling?
- Miljø?
Ha et bevisst forhold til følgende
- Antrekk
- Respekt
- Innstilling
- Vis din evne til å kommunisere
- Delta aktivt
- Selg deg selv!
- Trygghet
Jobbe i en kunnskapsbedrift
Du må ikke bare besitte den nødvendige
kunnskap, men også kunne formidle denne både skriftlig og muntlig. Husk at vi, og de
fleste andre, ikke minst ønsker oss gode
arbeidskollegaer og personer som inngir tillitt.
Selg deg selv, men vær deg selv det er du best på! Lykke til!
8
ALD Jobb_CV annonse 2014.indd 1
02.01.2014 11:33:30
CV- og jobbsøkertips
Curriculum Vitae
Navn:
Født:
Adresse:
Tlf. mobil:
E-post:
Utdanning
2008 2007
2003 - 2006
Arbeidserfaring:
Jan. - Feb. 2010
Juni - Juli 2007
Aug. - Des 2006
Verv:
2006 - 2007
2001 -
Peder Ås
23.04.1987
Skoeskeveien 44 A,
0070 Oslo
12 34 56 78
[email protected]
Mastergrad ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo, pt. 4. avd.
Førstegangstjeneste ved Stomperudmoen leir
Kurs og eksamen i Organinsasjon og Ledelse ved Høgskolen i Gokk,
10 vekttall, i regi av voksenopplæringen.
Storeby videregående skole, allmennfaglig linje, fordypning matematikk,
fysikk og engelsk.
Trainee, Luhren-Dreyer Advokatfirma, avdeling selskapsrett. Utarbeidelse
av meldinger, betenkninger, oversettelser, brev, rettskildesøk, m.m.
Trainee, juridisk avdeling, Scheve Bygg AS. Mark-up av kontrakter,
flagging av risiko, utarbedelse av enkle avtaledokumenter m.m.
Resepsjonist/sentralbordansvarlig, Fjong Eiendom, Oslo (vikariat).
Motta og koble telefonsamtaler, informere og kommunisere med kunder
og besøkende, regnskapsfunksjoner, postsortering m.m.
Styreleder, Østre Storeby Unge Midtre;
Ansvarlig for medlemsrekruttering, protokollføring, økonomihåndtering,
arrangering av møter, kurs, fester, utflukter.
Ansvarlig for lokallagets tidsskrift Midtimellombladet. Deltatt på flere kurs
i retorikk, design, ledelse, foreningsstyring, m.m.
Speiderleder i Storeby speidergruppe, NSF
Ansvarlig alene eller i samarbeid med andre for aktiviteter, opplæring,
leirer og turer i inn- og utlandet for barn og ungdom i alderen 10-16 år.
PC-erfaring:
Godt kjent med Outlook, Lovdata, Clue, Word, Excel, Powerpoint, Open Office, Adobe Indesign,
Adobe photoshop, Firefox. Har brukt Lotus Notes, Citrix og fakturaføringsprogrammer.
Språk:
Norsk flytende, muntlig og skriftlig.
Engelsk flytende, muntlig og skriftlig.
Fransk, kan lese og forstå enklere tekster, gjøre meg forstått på grunnleggende nivå.
Interesser:
Kunst, jakt og friluftsliv, ski, musikk.
Referanser:
Oppgis på forespørsel.
9
ALD Jobb_CV annonse 2014.indd 2
02.01.2014 11:34:14
Intervjuer (for trainee og/eller fullmektig) under ALD 2014:
• Påmelding under ALD.
• Intervjuene vil bli avholdt kort tid
etter ALD er avsluttet.
Hvilke rettsområder jobber dere med?
Firmaet har som mål å være blant Norges ledende og mest anerkjente forretningsadvokatfirmaer
innen rettsområdene olje-, gass- og energirett, finans-, bank- og forsikringsrett, transaksjoner,
børs- og verdipapirrett, arbeidsrett, europa- og konkurranserett, IKT/IP, insolvensrett, luftrett,
kontraktsrett og selskapsrett, samt prosedyre.
Hvorfor man bør velge dere?
Som medarbeider i vårt firma vil du arbeide med nasjonale og internasjonale klienter på spennende og utfordrende saker i tverrfaglige team med dyktige medarbeidere. Du vil ta del i et av
landets beste forretningsadvokatteam innen ulike fagområder, og ikke minst bli en del av vårt
gode arbeidsmiljø.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi er ved ansettelser opptatt av dine faglige kvalifikasjoner så vel som dine personlige egenskaper.
Vi forutsetter et høyt teoretisk nivå, at du raskt kan sette deg inn i omfattende problemstillinger,
ha gode språk- og IT kunnskaper samt meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Arntzen de Besche ansetter løpende dyktige og motiverte medarbeidere som kan bidra til at vi
når våre mål, og som vil passe inn i vårt gode arbeidsmiljø.
Møt Erlend, Ingvild, Eivind, Janne, Agathe og Fabian på vår stand!
Studenttilbud:
10
• Traineeordning
• Spesialiserte traineeprogram
(grundig introduksjon i relevant rettsområde,
gjerne i forbindelse med valgfag)
• AdeB-stipendet (stipend og skriveplass)
• Vikarpool (en gruppe fleksible jusstudenter
som stepper inn ved behov – forefallende arbeid)
• AdeB-dagene (manuduksjoner)
• Karrieredagen
Arntzen de Besche tilbyr traineestillinger og skriveplass for masterstudenter.
Vi rekrutterer de beste hodene fra våre studentordninger.
Kom innom vår stand for å finne ut mer om dine karrieremuligheter.
www.adeb.no
OSLO — TLF 23 89 40 00
TRONDHEIM — TLF 73 87 12 00
STAVANGER — TLF 51 89 89 00
11
Adecco Juridisk er Norges første og eneste spesialiserte bemanningspartner innen den juridiske bransje. Vi samarbeider med advokatkontorer, konsulentselskaper, aktører innen bank, finans og forsikring med
juridiske avdelinger, samt små og mellomstore selskaper med juridisk
personell.
Vi rekrutterer til stillinger med spisskompetanse på følgende nivåer:
– Advokater
– Jurister
– Juridiske saksbehandlere
– Advokatassistenter
– Advokatsekretærer
Vi har investert i gode rekrutteringsrutiner og kompetanseutvikling for
våre medarbeidere og høster anerkjennelse for bredden og kompetansen i
vår kandidat- og medarbeiderportefølje.
Relasjoner og ekspertise
Våre konsulenter i Adecco har solid utdannelse og relevant erfaring.
Vi kjenner markedet godt og har bred erfaring innen rekruttering og
utvelgelse.
12
Advokatjobb.no markedsfører de stillinger man finner i et advokatfirma –
fra advokatsekretærer til partnere, samt selvsagt advokatjobber i foreninger,
bedrifter og i det offentlige.
Advokatjobb.no skal treffe både de som leter etter en ny jobb, men også de
som kunne tenke seg å flytte på seg, hvis det dukket opp en helt spesielt spennende stilling.
#4a4a4a
#2cb79e
#ababab
Løsningen er tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon, og man kan abonnere
på epost-varsel dersom det dukker opp en stilling man er interessert i.
Fra og med 1. Kvartal 2014 vil Advokatjobb.no presentere traineestillinger
for våre annonsører.
Traineestillinger nå og jobb i fremtiden - Advokatjobb.no
13
Hvilke rettsområder vi jobber med
Med sikte på nærhet til og forståelse av bransjer og forretningsmessige sammenhenger, er våre jurister tilordnet markedsgrupper. Våre 6 markedsgrupper: Oil Services and Shipping, Olje og Energi, Handel og teknologi,
Bygg og fast eiendom, Kapitalforvaltning og Finans. Disse understøttes av faggrupper, som forvalter juridisk
spisskompetanse innen sine felt, blant annet ved at juridiske temaer og problemstillinger drøftes og erfaringer
utveksles. Faggruppene omfatter blant annet skatt, selskapsrett, konkurranserett, IP
og patent, prosess, børs- og verdipapir, arbeidsrett og sjørett.
Hvorfor man bør velge BA-HR
Alle som arbeider i BA-HR skal i størst mulig grad få faglige og personlige utfordringer, tilpasset den enkeltes
ønsker og nivå. Sterke faglige kvalifikasjoner, utpreget lagånd og et stort engasjement for næringslivet generelt
og klientene spesielt, karakteriserer BA-HRs advokater. De fleste oppdrag løses i skreddersydde team - det er
gjennom lagarbeid vi oppnår de beste resultatene for våre klienter. Vi har mange dyktige advokater, men vår
virkelige styrke og særpreg ligger i koordinering, samarbeid og fokus tilpasset den aktuelle sak. Dette gir det
beste resultat i sak, men også veiledning og trygghet for nyansatte, og mulighet for rask læring.
Vår traineeordning
Vi ønsker nær kontakt med studentmiljøet, og har en veletablert traineeordning for studenter som ønsker et
innblikk i livet som forretningsadvokat. Traineeordningen gis høy prioritet og vår fulle oppmerksomhet.
Et traineeopphold varer som regel i 6 uker. Som trainee hos oss får du tilhørighet i en av våre markedsgrupper
og deltar i saker vi arbeider med i perioden. Vi vil gjøre vårt beste for at de 6 ukene hos oss skal være lærerike
og inspirerende.
Vi legger stor vekt på faglige resultater, men også på erfaring ved verv og engasjement ved siden av studiene.
Videre vektlegger vi personlige egenskaper vi mener vil passe godt hos oss. Vi har sterkt fokus på lagarbeid
og at vi sammen skal gjøre hverandre bedre. Vi er så heldige å få mange gode søknader og behandler disse
hele året. Under Arbeidslivsdagene tar vi imot både fullmektig og traineesøknader.
Hva deltar vi på under Arbeidslivsdagene
Vi kommer til å holde intervjuer for både trainee- og fullmektigstillinger. Vi har også en spennende nyetablert
ordning i samarbeid med Aker Solutions og DNB Juridisk, Corporate Legal Intern. Som Corporate Legal
Intern gjennomfører du et praktikantopphold på 6 uker hos hvert av firmaene i løpet av 18 måneder.
Du får slik innblikk i advokatarbeidet både i et forretningsadvokatfirma og i store bedrifter med egen juridisk
avdeling. Dette gir en unik mulighet til å delta i store og varierte oppdrag med landets ledende advokater.
Bedriftspresentasjon 31.1. kl 12!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen innom vår stand på messedagen!
14
SMALL TEAMS
FOR BIG MATTERS
BA-HR er rådgiveren når store transaksjoner skal gjennomføres, når viktige tvister
skal løses og når kompliserte juridiske oppgaver skal utføres.
Gjennom et traineeopphold vil du kunne danne deg et en opfatning av hvordan du
ønsker å utvikle deg som jurist, og av om forretningsjussen er noe for deg. Kanskje
vil du i løpet av studietiden søke traineeopphold hos flere firmaer. Det tror vi er
klokt. Vår ambisjon er at BA-HR blir “your first move”.
Besøk oss på Arbeidslivsdagene og hør mer om våre traineeordninger.
15
Besøk oss på Arbeidslivsdagene og hør mer om
Corporate Legal Intern hos Advokatfirmaet BA-HR,
Aker Solutions og DNB Juridisk.
Som Corporate Legal Intern gjennomfører du et praktikantopphold på
seks uker hos hvert av firmaene i løpet av en periode på 18 måneder.
Du får innblikk i arbeidet som advokat både i et forretningsadvokatfirma
og i store bedrifter med egen juridisk avdeling. Dette gir en unik
mulighet til å delta i store og varierte oppdrag i samarbeid med
landets ledende advokater.
Søknadsfrist for høst 2014 er 15. mars.
Send søknad til [email protected]
16
Ønsker du å jobbe tett på klienter med utfordrende oppdrag, ønsker vi kontakt med deg.
Hos oss blir du ikke en liten brikke i et større spill. Du får tett partneroppfølgning, kolleger som
gjerne kollokverer og oppgaver der du er tett på sakene og klientene. Du får en unik mulighet til
å spesialisere deg på områder der vi har tilgang på de mest spennende sakene, som krever både
spisskompetanse og kreativitet.
Vår spisskompetanse ligger hovedsakelig innenfor områdene immaterialrett, IT & media og fast
eiendom & entreprise, men vi yter tjenester også innenfor arbeidsrett, kjøp og salg av virksomheter, skatt og avgifter og tvisteløsning.
Våre fullmektiger går ofte i retten og har også mulighet til å jobbe bredt innenfor våre satsningsområder. Bing Hodneland har et ungt miljø og legger stor vekt på både personlig og faglig videreutvikling, samt at våre ansatte også er en sosial ressurs. Vi har dessuten som mål å tilby alle
advokatfullmektiger utenlandsopphold i løpet av fullmektigtiden.
Vi er i kontinuerlig vekst og ansetter både praktikanter og fullmektiger fortløpende. Vi ser etter
kandidater med gode resultater og formidlingsevner, både nyutdannede kandidater og dem med
erfaring fra privat og offentlig sektor.
Vi har til enhver tid praktikanter, fortrinnsvis studenter som har avlagt tredje avdeling.
Hvert semester tilbyr vi skriveplass til en student som skriver innenfor våre satsningsområder.
Skriveplassen inkluderer veiledning og stipend. I tillegg har vi til enhver tid 2-3 studenter ansatt
som kveldssekretær/resepsjonist. Søknader mottas fortløpende.
På vår stand møter du:
Jon Wessel-Aas, Jarle Edler, Tone Lise Pettersen, Knut Hodneland og Svein Soleng
Studenttilbud:
• Praktikantopphold
• Skriveplass med veiledning og
stipend
• Manduksjoner
• Eksamensseminar
• Kveldssekretær / resepsjonist
17
Din karriere. Vår forpliktelse.
I Brækhus Dege vet vi at hver ansatt er viktig for firmaets suksess. Vi vet at suksess avles
ved å foredle de ressurser som finnes hos våre ansatte, både enkeltvis og som gruppe.
Som følge av dette har vi utviklet BD-skolen, et internt utdanningsprogram som tar for
seg viktige sider ved å være forretningsadvokat.
Vi er i dag mer enn 50 advokater, og et fullservice forretningsadvokatfirma. Vi jobber
hardt og har et sterkt faglig miljø. Samtidig ser vi verdien av en sunn balanse mellom
arbeid og fritid.
Vi har de siste årene vokst kraftig, og skal fortsette å vokse de nærmeste årene.
En viktig del av vår rekruttering skjer gjennom vårt trainee-program. Vi har også et
eget stipend som deles ut årlig, og er faste veiledere ved Prosedyrekonkurransen.
Kom og besøk oss på vår stand på Arbeidslivsdagene 2014!
18
Brønnøysundregistrene er en dynamisk arbeidsplass med over 570 ansatte. Vi har som målsetting
å være verdensledende innenfor vårt fagfelt. Juridisk ekspertise er svært viktig for registrenes
daglige drift, fordi Brønnøysundregistrene anvender og utvikler jussen gjennom sin saksbehandling. Brønnøysundregistrene sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i
Norge. Moderne digitale løsninger er viktig i vårt arbeid med å forenkle kontakten mellom
myndigheter, næringsliv og befolkning.
Hvilke rettsområder jobber dere med?
• Selskapsrett
• Forvaltningsrett
• Personvernrett
• Konkursrett
• Kontraktsrett
• EU/EØS-rett
• Panterett
Hvorfor bør man velge dere?
Ønsker du å utfordre deg selv med varierte juridiske arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
med god kollegastøtte? Vil du ha mulighet til påvirkning og utvikling av rettsområdene?
Liker du å jobbe selvstendig? Ønsker du relevant arbeidserfaring?
Da kan Brønnøysundregistrene være plassen for deg!
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Skal du jobbe hos oss må du ha interesse for samspillet mellom jus og IT, stor arbeidskapasitet
kombinert med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også gjerne på annet språk enn norsk.
Du må også arbeide selvstendig og målrettet, ha gode samarbeidsevner og fungere i et tverrfaglig
miljø.
Studenttilbud:
- Praksisplass
- Sommerjobb
19
|
Bull & Co ble etablert i 1864, og feirer i år 150 år. Våre kunder spenner fra børsnoterte internasjonale foretak til familiebedrifter, offentlig virksomhet, frivillige
organisasjoner og privatpersoner. Vi har kontorlokaler ved Solli plass i Oslo.
Gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise
over hele verden.
Hvilke rettsområder jobber dere med?
• Arbeidsliv / HR
• Bank og finans
• Energi og gjenvinning
• Familie og arv
• Fast eiendom og entreprise
• Forsikringsrett
• IT og telekommunikasjon
• Immaterial- og medierett
• Konkurranse- og markedsrett
• Restrukturering og insolvens
• Selskapsrett, transaksjoner og kapitalmarkeder
• Tvisteløsning og prosedyre
Studenttilbud:
• Trainee
• Skriveplass
Hvorfor bør man velge dere?
Likestilling og mangfold er viktig i Bull & Co. Vi arbeider for å rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur preget av god balanse mellom kjønnene og en
rimelig aldersfordeling. Vi ønsker å være et inkluderende og mangfoldig arbeidssted,
hvor alle ansatte har de samme muligheter for personlig og faglig utvikling.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Bull & Co rekrutterer fra hele landet og på alle nivåer. Vi er stadig på jakt etter faglig
dyktige og kunnskapsrike mennesker som trives med å samarbeide med andre.
Oppriktig engasjement og villighet til å yte det lille ekstra er andre viktige egenskaper
vi ser etter slik at vi sammen kan løse våre klienters utfordringer.
20
Hvorfor bør man velge dere?
Som advokat eller advokatfullmektig i CLP vil du bli del av
et team av engasjerte og høyt kvalifiserte advokater. Du vil få
anledning til å arbeide med spennende og krevende oppdrag for
norske og internasjonale klienter, og du vil få rom til å utvikle
deg både personlig og profesjonelt under tett oppfølging fra våre
partnere og mer erfarne advokater.
For mer informasjon:
www.clp.no
Studenttilbud:
•
•
Traineeordning
Skriveplass
Aruna Eide Skingen
Eivin Johnsrud
Fred Arthur Andersen
Kristin Rødevand
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi i CLP er alltid på jakt etter mennesker som kan tilføre oss
noe. Gode faglige resultater er en
forutsetning for å bli ansatt i CLP, men vi legger også stor vekt
på sosiale egenskaper, kommersiell
innsikt, analytiske evner og pågangsmot.
Lars Dølvik
Hvilke rettsområdet jobber dere med?
• Corporate
• Private equity
• Handel og industri
• Teknologirett
• Eiendom og entreprise
• Prosedyre og voldgift
Sigrid Kjustad Gjertsen Ertzaas
Advokatfirmaet CLP ble etablert i 2007 av fem advokater fra
ledende norske advokatmiljøer. Bak lå en visjon om å gjøre ting
litt annerledes og litt bedre. Nå er vi 21 advokater, men vi har
beholdt engasjementet, og vi går fremdeles på jobb hver dag med
den samme målsettingen: Vi skal gjøre en best mulig jobb for
våre klienter i hver enkelt sak.
21
Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med nesten
200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt
generell forretningsjus.
Advokatfirmaet er organisert i faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper for på best mulig måte
å kunne yte service med høy faglig kvalitet overfor våre kunder. Dersom utførelsen av et oppdrag nødvendiggjør annen kompetanse enn den juridiske, vil Deloitte Advokatfirma som en del
av Deloitte også ha mulighet for å stille et tverrfaglig team med spisskompetanse også utenfor
advokatfirmaet.
Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse
både individuelt og som advokatfirma. Deloitte Advokatfirma har flere år på rad blitt kåret til
Tax Firm of the Year in Norway av International Tax Review. Internasjonalt er vi tilknyttet
Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer.
Vår deltakelse på ALD 2014:
- Firmapresentasjon den 3. februar klokken 18.00
- Stand hele dagen
- Intervjuer
•
•
•
•
22
Studenttilbud:
Kurs for studenter (1.–5. år)
Trainee-plasser (3.–5. år)
Skriveplasser (5. år)
[email protected] (3.–4. år)
Det juridiske fakultet ble opprettet i 1811
Antall ansatte: ca 330 årsverk
Vi har ca. 90 stipendiatstillinger (Ph.d.-studenter) og ansetter ca. 20 hvert år.
Universitetsansatte stipendiater er lønnet under gjennomføringen av Ph.d-studiet.
Fakultetet består av fem institutter;
• Institutt for kriminologi og rettsosiologi
• Senter for menneskerettigheter
• Institutt for offentlig rett
• Institutt for privatrett
• Nordisk institutt for sjørett
Våre stipendiater jobber i landets største forskningsmiljø innenfor rettsvitenskap med stor faglig
bredde og gode faglige kontakter inn mot internasjonal og tverrfaglig forskning.
Hvilke egenskaper ser dere etter når dere ansetter folk?
• Gode resultater
• Interesse for forskning og undervisning
Studenttilbud:
• Ca 30 studentstillinger – vitenskapelige assistenter fordelt på de ulike instituttene.
• Studentjobber i administrative funksjoner på Informasjonsenter, IT-support og bibliotek.
Deltar på messedagen under ALD 2014
For mer informasjon: www.jus.uio.no
23
DLA Piper er verdens største advokatfirma og det eneste globale advokatfirmaet i Norge.
Internasjonalt er vi 4 500 advokater hvorav 65 advokater i Norge. Vi bistår norske og internasjonale
klienter innen de aller fleste bransjer og samarbeider tett med våre kollegaer i 31 land verden over.
Som et globalt, internasjonalt advokatfirma har vi en fremoverlent og forretningsorientert tilnærming
til vårt fag. Vi hjelper våre klienter å finne de beste løsningene på deres utfordringer, og ser oss selv
som en forretningspartner for våre klienter - ikke bare en leverandør av juridisk rådgivning.
Vi ser etter engasjerte, entusiastiske mennesker med kommersiell forretningsforståelse og gode
resultater fra studiene, som ønsker å jobbe i et selskap med sterk lokal forankring kombinert med et
bredt globalt fokus.
Vi tar løpende i mot søknader til alle opplistede studenttilbud. Vi er svært opptatt av studentenes
fagutvikling og i den anledning har partnerne hos DLA Piper hver vår og høst manuduksjoner i de
relevante eksamensfagene.
Følg oss på Facebook for mer informasjon.
Kom innom vår stand på Arbeidslivsdagene 2014 for en hyggelig prat!
Studenttilbud:
24
•
•
•
•
•
Praktikantopphold
Skriveplass og stipend for masterstudenter
Professional Support Assistant (20% stilling) ved siden av studiet.
Kveldssekretær
Kveldsresepsjonist
DNB Juridisk er DNB-konsernets advokatkontor med over 50 advokater. DNB er et av Nordens største finanskonsern. I DNB Juridisk arbeider vi tett mot konsernets kundemiljøer, både
i Norge og internasjonalt, og vi tilbyr deg som student en unik mulighet til å jobbe med viktige
prosjekter i hele DNB-konsernet. Vi holder til i nye lokaler i Bjørvika i Oslo og Solheimsviken i
Bergen.
Hos oss får du utfordrende og interessante arbeidsoppgaver og vil samarbeide tett med våre
advokater. Du får innblikk i hvordan det er å arbeide i et forretningsadvokatmiljø og samtidig
være en del av et stort finanskonsern. Som intern i DNB Juridisk blir du en del av et sosialt og
inkluderende arbeidsmiljø, og du får en fadder som sørger for at du følges opp og trives.
Studenttilbud:
Vi søker engasjerte og dyktige jusstudenter til internship i Oslo og Bergen.
Søknadsfristen er 10. februar 2014, men kom gjerne innom vår stand og
lever søknaden der.
Les mer om internship i DNB Juridisk på dnb.no/jusstudent.
I tillegg tilbyr vi programmet Corporate Legal Intern i samarbeid med
Advokatfirmaet BA-HR og Aker Solutions. Les mer om dette på dnb.no/
corporate-legal-intern. For å søke stillingen som Corporate Legal Intern,
send din søknad til Kristin Sandvik på [email protected]
Søknadsfristen for oppstart høst 2014 er 15. mars 2014.
25
Domstoladministrasjonen (DA) er den
administrative overbygningen for de
alminnelige domstolene og jordskifterettene.
DA er domstolenes støttespiller og serviceorgan. DA har dessuten en styrings- og
utviklingsfunksjon og skal bidra til at domstolene er best mulig i stand til å møte utfordringene de stilles ovenfor. DA har cirka 90
ansatte og er lokalisert i Trondheim. DA har
en egen juridisk avdeling med 11 jurister.
Det er til sammen cirka 160 stillinger som
dommerfullmektiger ved tingrettene.
Dommerfullmektigene ansettes direkte ved
den enkelte tingrett.
Hva er spesielt med å jobbe hos dere?
Som jurist i DA kan man både jobbe med
konkrete juridiske problemstillinger og mer
overordnet strategisk arbeid. I forhold til
dommerfullmektigstillingene vil vi særlig
framheve den allsidige erfaringen stillingene
gir – både når det gjelder materielle regler,
prosess og ledelse av rettsmøter.
Hvilke egenskaper ser dere etter når dere
ansetter?
Ved ansettelse av dommerfullmektiger og
jurister i DA legges det særlig vekt på faglig
dyktighet samt god skriftlig og muntlig
framstillingsevne. Det legges også stor vekt
på evne til å arbeide selvstendig og effektivt.
Det er dessuten viktig med gode
samarbeidsevner.
Deltar på messedagen under ALD 2014.
26
Studenttilbud:
Tar imot en praksisstudent
hvert år.
Trainee i Brussel: Lær mer om EU/EØSrett i praksis
I EFTAs overvåkningsorgan jobber vi med å
undersøke om EFTA-landene overholder sine
forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.
Vi tilbyr en unik mulighet til å arbeide med
EU/EØS-rett i et internasjonalt miljø.
ESA består av rundt 70 dedikerte ansatte med
ulik bakgrunn og erfaringer, der majoriteten er
jurister.
”Det er både spennende og utfordrende å arbeide for ESA.
For meg var det viktig å få
mulighet til å jobbe internasjonalt,
på et sted med stor bredde av
juridiske problemstillinger og et
godt arbeidsmiljø. Jeg er veldig
glad for at jeg valgte å starte
karrieren min hos ESA i Brussel.”
- Marlene Lie Hakkebo, trainee i
juridisk avdeling
Traineeprogrammet varer i 10 måneder,
og på den tiden vil du opparbeide særskilt
kompetanse innenfor flere av rettsområdene i
EØS-avtalen. I tillegg får du en verdifull innsikt
i ESAs formelle prosedyrer. Det er mulighet
for å arbeide med konkurranse og statstøtte,
det indre marked eller i vår juridiske avdeling,
som fører saker for de europeiske domstolene.
Vi ser etter motiverte kandidater med gode
akademiske resultater, interesse for EU/EØSrett og gode engelskkunnskaper.
Mer informasjon finner du på nettsiden vår:
www.eftasurv.int/trainee
Vi gleder oss til å møte deg på
arbeidslivsdagen! Vi står på stand
og holder bedriftspresentasjon den
6. februar kl 16.30!
27
Hvilke rettsområder jobber dere med?
EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 175.000 ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å
bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden.
Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre – for våre
medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i.
EY Tax & Laew er Norges ledende og største private kompetansemiljø innenfor skatt, avgift og
forretningsjus. Vi har over 210 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge. I tillegg er vi tett
integrert med våre kollegaer i vårt globale nettverk. Vårt kompetansemiljø er organisert i seks
spesialistavdelinger som samarbeider tett. Disse er: selskapsbeskatning, personskatt, indirekte
skatt, forretningsjus, internasjonal skatt (inkl. Transfer Pricing) og transaksjonsrådgivning (skatt
og avgift).
Hvorfor bør man velge dere?
Vi har medarbeiderne i fokus, og dette gir deg unike karrieremuligheter. Vårt mål er at du skal
realisere ditt potensial. Fra dag én møter du utfordrende oppgaver, får kontakt med våre kunder
og deltar i kompetanseutviklingsprogrammet som er tilpasset hver enkelt medarbeider.
Hva dere ser etter når dere ansetter?
Vi søker studenter som er engasjerte, entusiastiske, nysgjerrige og profesjonelle. Du er omgjengelig og i stand til å kommunisere med alle - uavhengig av nivå. Du har høy personlig integritet og
ambisjoner om å levere topp kvalitet i alt du foretar deg.
Studenttilbud:
• Trainee
• Fullmektig
• Young Tax Professional of the Year
– internasjonal casekonkurranse med
skatt som tema- Manduksjoner el.
28
Finansdepartementet
Seniorrådgiver Marthe Nedreskår Larsen
Deltagelse i Arbeidslivsdagene:
• Messedag
• Intervjuordning
• Bedriftspresentasjon 4.2. kl 16.30!
Hvem som deltar:
2 fra Personalseksjonen (avbildet)
1 fra Skattelovavdelingen
1 fra Finansmarkedsavdelingen
Førstekonsulent Malene C. W. Fjeller
Studenttilbud:
• Traineestilling: Finansdepartementet tilbyr traineeprogram/praktikantopphold
for jusstudenter i Skattelovavdelingen
og Finansmarkedsavdelingen. Tilbudet
gjelder både vår- og høstsemester, og har
en varighet på fire til seks uker.
• Ansettelse som førstekonsulent etter
ferdig utdanning: Arbeidet skjer ved
en blanding av tradisjonell saksbehandling, deltakelse i arbeidsgrupper, møter
og prosjekter (interne eller med andre
departementer). Arbeidsform varierer
mellom avdelinger, seksjoner og arbeidsområder.
29
Nysgjerrig på hva
Finansdepartementet kan tilby
jurister?
Bedriftspresentasjon
Torsdag 6.februar får du
mulighet til å treffe oss på
stand.
Velkommen til
bedriftspresentasjon i våre lokaler
Vi tar også imot søknader for våre
i Akersgata 40 under
Juristforeningens Arbeidslivsdager.
Tirsdag 4. februar 2014 kl. 16.30
Vel møtt.
30
trainee-stillinger.
For mer informasjon, og for å se
ledige stillinger:
www.jobbifinans.dep.no
Finanstilsynet arbeider for at finansinstitusjoner og finansmarkeder fungerer
trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester.
Gjennom tilsyn med foretakene i finanssektoren og analyser av markedene
følger vi nasjonal og internasjonal utvikling og arbeider for å forebygge mulige
svakheter i foretak og infrastruktur.
Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i
lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet.Vi forvalter
og utvikler regelverk i samarbeid med andre norske og internasjonale myndigheter og bransjeorganisasjoner.
Finanstilsynet er en kunnskapsintensiv virksomhet som holder til i moderne
lokaler i Oslo sentrum, i samme bygg som Norges Bank.
Vi er om lag 280 medarbeidere med ulike utdannings- og erfaringsbakgrunner.
Flere stillinger har oppgaver som omfatter internasjonalt samarbeid, og det er
mye kontakt med ulike aktører i finanssektoren.
Vi rekrutterer jevnlig nye medarbeidere, både nyutdannede og de med arbeidserfaring. Om lag en femtedel av våre ansatte er jurister. Vi ansetter også jevnlig
jusstudenter i deltidsstillinger.
For mer informasjon, se www.finanstilsynet.no/jobb
31
Dyktig.
Engasjert. Modig.
Hos oss kan du bruke dine beste
egenskaper til å løse faglige utfordringer.
Vi rekrutterer jevnlig nye medarbeidere med ulike
utdanningsbakgrunner, som jurister, siviløkonomer,
samfunnsøkonomer, revisorer, aktuarer og IT-spesialister.
Vi lyser også ut studentengasjementer for jusstudenter
med jevne mellomrom.
Les mer på www.finanstilsynet.no/jobb
Finanstilsynet arbeider for at finansinstitusjoner og finansmarkeder fungerer
trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester.
Vi er om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.
32
LinkedIn: Finanstilsynet (FSA Norway)
Forbrukerombudet er et uavhengig, offentlig forvaltningsorgan som fører tilsyn med at næringsdrivendes markedsføring og kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven.
Ombudet har 33 ansatte, hvorav 20 jurister. Gry Nergård er forbrukerombud.
Forbrukerombudets visjon er å jobbe for enklere og tryggere marked for forbrukerne. Dette gjør
vi gjennom dialog og forhandlinger med de næringsdrivende, effektiv bruk av sanksjoner og aktiv
informasjonsvirksomhet.
I 2014 vil Forbrukerombudet ha et særlig fokus på kontrakter og markedsføring innenfor de
markedene som er av størst økonomisk betydning for mange forbrukere: finans, bolig og IKT.
Vi vil også fokusere spesielt på problemer med nye betalingsmetoder, skjult reklame, samt
forbrukerutfordringer for sårbare grupper som barn, unge voksne og eldre.
Hva er spesielt med å jobbe hos oss?
Som jurist hos Forbrukerombudet bidrar du til å ivareta forbrukernes interesser. Vi har et faglig
og sosialt godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen er engasjerende og variert. Du får god kunnskap
om både forvaltningen og næringslivet. Vi er også svært aktive i internasjonale fora.
Hvilke egenskaper ser vi etter når vi ansetter folk?
Vi ser etter engasjerte jurister med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og interesse for
forbrukerspørsmål.
Deltar på hva under ALD 2014?
Vi deltar på messedagen og ser frem til å møte deg.
For at vi skal få fordelt plasseringen trenger vi informasjon om standen deres.
•
•
•
Studenttilbud:
Praksisopphold via valgfagsordningen ved UiO
Traineeopphold – Alt etter behov tilbyr vi opphold på 5-6
uker, prosjektbaserte opphold eller faste ukentlige arbeidsdager.
Skriveplass for studenter som er interessert i å skrive en 30
poengs masteroppgave eller annen avhandling om markedsføringsrettslige problemstillinger
33
JOBB MED NOE SOM ER
VIKTIG FOR DEG
PÅ ET STED SOM ER
VIKTIG FOR OSS ALLE
Forsvaret er ikke bare til for å verne om det vi har,
men også om det vi er. Retten til å tro på det vi vil,
mene det vi vil og si det vi vil er selve grunnlaget for
et godt liv. Et sterkt forsvar er summen av de verdier,
holdninger og prinsipper som finnes i hver enkelt
av oss.
behov for jurister, økonomer, ingeniører
og
logistikere som i det daglige gjennomfører
kontraktsarbeid, forhandlinger og andre oppgaver
som danner grunnlaget for et velfungerende
og operativt forsvar. Vi gjennomfører også store
og krevende logistikkoperasjoner i inn- og utland.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) driver frem
innovasjon i samarbeid med industrien og har ansvar
for Forsvarets matriell gjennom hele levetiden, fra
anskaffelse til avhending. FLO har dermed et stort
I Forsvaret kan du få muligheten til å bli enda bedre
på det som er viktig for deg, i et miljø som har stor
betydning for landet vårt.
Forsvaret lyser ut om lag 50 nye stillinger hver måned
– les mer på forsvaret.no
For alt vi har. Og alt vi er.
34
Forsvaret
Forsvaret er en av Norges største offentlige etater med totalt ca 23 000 ansatte. Forsvaret tilbyr en
rekke varierte og spennende stillinger for jurister. Arbeidsoppgavene kan variere fra militærstrafferett,
folkerett, til mer kommersiell kontraktsrett og forretningsjus.
Forsvarets deltagere på ALD 2014 kommer fra kontraktseksjonene tilknyttet Forsvarets Logistikkorganisasjon, avdelingen for driftsanskaffelser.
Avdeling for driftsanskaffelser
Avdelingen for driftsanskaffelser anskaffer alt materiell og tjenester som Forsvaret har behov for.
Kontraktsporteføljen inneholder mer enn 500 rammeavtaler for en betydelig verdi. Hvert år forvalter
avdelingen varer og tjenester for ca. 10 mrd. kr. Dette er anskaffelser tilknyttet drift av våpensystemer,
fartøy, utstyr, inkludert sivilt materiell.
Driftsanskaffelser satser tungt på bygging av fagmiljø og er en av de beste aktørene innen etterutdanning og internkursing, spesielt for jurister. På denne måten sikrer man en robust faglig utvikling både
innenfor anskaffelsesretten og tilstøtende rettsområder, som for eksempel kontraktsrett og erstatningsrett. Det finnes rike muligheter for deltagelse i kontraktsforhandlinger også mot utenlandske leverandører, da en stor del av Forsvarets materiell anskaffes fra andre nasjoner, som for eksempel USA,
Tyskland og Storbritannia.
Som jurist vil du få ansvar for egne kontraktsporteføljer, med ansvar for både kontrahering og oppfølgning av disse. Kontraktene er ofte store og komplekse, med verdier fra noen titalls millioner til
flere milliarder. I tillegg drives det utstrakt juridisk rådgivningsvirksomhet innen en rekke områder
opp mot ulike nivåer i Forsvaret.
Driftsanskaffelser bidrar direkte til økt operativ evne gjennom maksimalt effektive anskaffelser og er
en sentral del av Forsvarets struktur også i krise – og krigssituasjoner.
Forsvarets rekrutteringsgruppe kommer fra Kontraktseksjon Luft og Kontraktseksjon
Felles- og Støttesystemer. Vi kan tilby totalt fire trainee stillinger for 2014.
35
FØYEN ble etablert i 1969 og er i dag et mellomstort advokatfirma med til sammen 43
ansatte hvorav 35 er jurister. Vi er inndelt i forretningsområdene Arbeidsliv, Eiendom
Entreprise, IKT Media og annen forretningsjus. Våre kunder er i fra privat og offentlig
sektor.
Hvorfor velge FØYEN?
Som trainee hos oss møter du advokathverdagen og dens spennende utfordringer under
kyndig oppfølging og veiledning innenfor ovenfor nevnte fagavdelinger. Traineeperiodens varighet er i fra 4-6 uker.
Når vi ansetter folk…
I tillegg til juridisk kompetanse ser vi etter initiativrike mennesker med evne til å skape
tillit og som er trygge på seg selv. Mennesker med integritet og som mer enn gjerne deler
av sin kunnskap med de rundt seg.
Lyst til å vite mer om FØYEN, søke jobb eller et trainee opphold? Besøk oss på stand
6. februar og delta i vår konkurranse der premien er et traineeopphold.
www.foyen.no
VELKOMMEN INNOM OSS PÅ STAND!
På vår stand den 6. februar treffer du (fra venstre) Kristine Wang, Morten B. Faret, Inge
K. Brodersen, Anniken Astrup, Annegrete Mathisen og Ulrik R. Karlsson.
36
Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som
vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert til ett eller
flere fagfelter, og til sammen har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.
Hvilke rettsområder jobber dere med?
- Selskapsrett og transaksjoner
- Bank og finans
- Energi, olje og gass
- Fiskeri og havbruk
- Arbeidsrett
- Immaterialrett
- Konkurranserett
- Restrukturering, gransking og insolvens
- Skatt og avgift
- Entreprise
- Eiendom
Studenttilbud:
•
•
•
•
•
•
•
Trainee
Fast trainee
Prosjekttrainee
Kveldspraktikant
Kveldsvakt/resepsjon
Master(Grette)stipend
Manuduksjoner
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi søker engasjerte, motiverte og faglig dyktige medarbeidere. Hos oss får du vist hva
du kan, og samtidig bli en del av et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø med flat struktur,
spennende klienter og godt arbeidsmiljø.
Grette holder bedriftspresentasjon onsdag 5. februar kl. 18.00.
Vi gleder oss til å se deg på standen vår 6. februar!
37
HELP Forsikring er et annerledes advokatfirma.
Våre klienter betaler kun forsikringspremie og får
advokathjelp når de trenger det. Med 80 advokater og fullmektiger er vi allerede landets største
privatrettslige advokatmiljø.
Vi fortsetter veksten og trenger flere flinke folk
fremover. Sammen skal vi realisere visjonen vi
har hatt siden starten i 2005: Å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest.
I tillegg til boligkjøpere er våre klienter i hovedsak LO-medlemmer med advokatforsikring som
kollektiv medlemsfordel. Advokatforsikring
gir medlemmene tilgang til advokathjelp innen
familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendom,
identitetstyveri og førerkortbeslag. Dette dekker de privatrettslige områdene der folk flest har
størst behov for advokathjelp. Dette innebærer
blant annet at:
- Ingen håndterer flere saker etter barneloven
- Ingen har flere arvesaker
- Ingen gir advokathjelp til flere boligkjøpere
500 000 klienter gir faglige utfordringer og
meningsfulle arbeidsdager. Mange ville aldri ha
oppsøkt advokat hvis de ikke hadde advokatforsikring. HELP er en arbeidsplass hvor man
som advokat kan kombinere en spennende
karriere med et liv utenfor jobben.
Du finner oss i moderne lokaler i Oslo sentrum.
38
Krise!
500 000 klienter
Bare 80 advokater
Ferdig snart?
www.help.no/jobbihelp
Studenttilbud:
• Et godt og sterkt faglig miljø
med mye kompetanse og kunnskapsdeling.
• God mulighet for prosess for alle
instanser.
• Faglig utvikling og spesialisering.
• Anledning til å jobbe innenfor
mange privatrettslige områder
• Balanse mellom karrieren og livet
utenfor jobben
39
Hjort er et fullservice advokatfirma. Vi bistår forretningsklienter, offentlige og privatpersoner med
rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder. Særlig innen Arbeidsliv,
Entreprise, Fornybar energi, Fast eiendom samt Olje og gass har Hjort noen av landets ledende forretningsjuridiske miljøer.
Hjort er anerkjent som et ledende prosedyrefirma, og våre prosedyreadvokater er rangert som noen av
de fremste i det norske advokatmarkedet. 23 av våre advokater har møterett for Høyesterett.
Hjorts advokater har lang og stolt tradisjon som forsvarere i straffesaker, og firmaet anses som et av
landets ledende innen strafferett. Vi representerer både selskaper og privatpersoner og prosederer årlig
rundt 200 straffesaker for både tingretter, lagmannsretter og Høyesterett.
Hjort er også et av meget få store og mellomstore advokatfirmaer som har familie-, arv- og skifterett
som et av sine satsningsområder.
Hjort har røtter tilbake til 1893 og har i dag ca. 130 medarbeidere. Av disse er 99 advokater og advokatfullmektiger.
Hjort vil avholde traineeintervjuer under Arbeidslivsdagene torsdag 6. februar 2013.
Vi tar også imot søknader løpende, se mer på hjort.no
Studenttilbud
- Trainee
Som trainee i Hjort får du et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som advokat, og du får
muligheten til å jobbe bredt. Traineer hos Hjort får blant annet bistå med å
• forberede straffesaker eller sivile saker før hovedforhandling
• skrive notater, brev og prosessdokumenter
• delta i klientmøter
Vi garanterer at du får overvære minst én hovedforhandling. Traineeperioden er forbeholdt én
student av gangen og varer normalt i 4-5 uker.
- Hovedsponsor av Prosedyrekonkurransen
Hjort er hovedsponsor av ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse, hvor vinnerlaget får et
traineeopphold. Vi inviterer også hvert år vinnerne av de lokale prosedyrekonkurransene i
Oslo og Tromsø til vårt årlige prosedyreseminar på Finse.
- Stipend og skriveplass
Hjort tilbyr skriveplass med stipend til studenter som skal skrive masteroppgave, pålydende
kr 30 000 og kontorplass. Tildelingen baseres på faglig dyktighet, personlige egenskaper og
tema for masteroppgaven.
- Eksamensrelevante fagdager
Hjort arrangerer eksamensrelevante fagdager hvert semester – i prosessfagene strafferett og
familie- og arverett.
40
Studenttilbud:
Vi tilbyr studentvikariater i juridisk
utredningsenhet i sommer- og juleferier.
Søkerne bør ha fullført 3. studieår med
gode resultater.
Søknadsfrist 1. mars 2014.
Se www.hoyesterett.no
Om Høyesteretts utredningsenhet…
Høyesteretts hovedoppgave er rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling
Høyesterett har ca. 65 ansatte, hvorav 20 dommere og 20 utredere
Utrederne arbeider først og fremst for Høyesteretts ankeutvalg
Utrederne behandler anker over dommer, kjennelser og beslutninger
i straffesaker og sivile saker
I alle sakstyper utredes de materielle og prosessuelle spørsmål
I Høyesteretts utredningsenhet får du…
spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
mulighet til faglig fordypning med fokus på kvalitet
arbeide for noen av landets fremste jurister
unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
en fleksibel jobb i et ungt og trivelig miljø
Jobb i Høyesteretts utredningsenhet krever…
gode juridiske kvalifikasjoner, blant annet gode eksamensresultat
evne til å arbeide grundig og effektivt
41
NORGES HØYESTERETT
Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsenhet,
rettsavklaring og rettsutvikling.
Høyesterett har en juridisk utredningsenhet, hvor du får
- spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
- mulighet til faglig fordyping med fokus på kvalitet
- arbeide for noen av landets fremste jurister
- unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
- jobbe i et ungt og trivelig miljø
STUDENTVIKARIAT
JURIDISK UTREDNINGSENHET
Juridisk utredningsenhet arbeider først og fremst for Høyesteretts ankeutvalg og utreder saker fra
alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. Ved anke over dom tar utredningen
sikte på å avklare om saken reiser prinsipielle spørsmål som bør behandles av Høyesterett.
Anke over kjennelse og beslutning blir utredet med sikte på en endelig avgjørelse i saken.
I alle saker blir både prosessuelle og materielle spørsmål utredet. Utredningsenheten har også
oppdrag for justitiarius, dommerne og direktøren.
Vi tilsetter 2-3 juridiske studentvikarer for en periode på 4-6 uker i sommer- og juleferier.
Søkerne bør ha fullført 3. studieår med gode resultater.
Lønn i lønnstrinn 34.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til nestleder i juridisk utredningsenhet
Øistein Aamodt på telefon 22 03 59 00.
Søknadsfrist er 1. mars for sommerjobb.
Jobbnorge.no
Søknad sendes til Norges Høyesterett, Postboks 8016 Dep, 0030 Oslo
eller [email protected]
42
Haavind har 110 advokater og til sammen 160 ansatte. Vi satser spesielt på bransjene
bygg og anlegg, eiendom, it og media. Vi har også sterk kompetanse innen corporate,
prosedyre, arbeidsrett, energi og offshore.
Haavind tilbyr
•
•
•
•
Tett oppfølging av deg og din faglige utvikling
Omfattende prosedyrevirksomhet - de fleste fullmektigene får sine saker innen to år.
Faglig sterke miljøer som er ledende innen flere rettsområder
Selvstendig ansvar og bratt læringskurve - med god støtte gjennom samarbeid med
erfarne advokater.
• Et godt og sosialt arbeidsmiljø
Haavind har traineeopphold gjennom hele året og skriveplasser.
Vi holder årlig eksamensrelevante Knaggforelesninger og Haavinds prosedyrekurs.
Følg med på Haavind Student på Facebook for informasjon.
Vi ser etter faglig dyktige medarbeidere som passer inn i Haavind-kulturen.
Vi gleder oss til å møte deg på arbeidslivsdagen 2014.
Du finner oss på stand!
Studentutvalget
43
1)
Hvilke rettsområder arbeider JURK med?
Som saksbehandler i JURK arbeider man
i en saksbehandlingsgruppe. De fire saksbehandlingsgruppene er:
- arbeid-, trygd-, sosial- og diskrimineringsrett
- bolig- og utlendingsrett
- familierett
- vold-, gjeld- og fengselsrett
I tillegg tar JURK inn saker fra andre rettsområder, som blir fordelt på saksbehandlingsgruppene.
2)
Hvorfor bør du velge å jobbe i JURK?
Ett år som saksbehandler i JURK gir deg
unik praktisk erfaring som verdsettes høyt
når du skal ut i arbeidslivet. I tillegg vil du
få brukt det du har lært på jussen til å hjelpe
kvinner som faktisk trenger det.
Du vil også få mulighet til å påvirke rettstilstanden gjennom rettspolitisk arbeid. Du kan
bidra med å skrive høringsuttalelser, artikler,
rapporter og drive med lobbyvirksomhet.
44
Du vil i tillegg få erfaring med å gi rettighetsinformasjon gjennom å holde foredrag.
Ett år i JURK gir deg godkjent 30 studiepoeng. Arbeidet er i tillegg delvis lønnet.
3)
Hva ser JURK etter når dere ansetter, og når
ansetter dere nye saksbehandlere?
For å bli ansatt som saksbehandler i JURK
må man være jusstudent og ha fullført 2.avd.
Karakterer er ikke av avgjørende betydning.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og
engasjement.
Søknadsfristene er 1. mai for vårsemesteret
og 1.november for høstsemesteret.
4)
Hvilke studietilbud har JURK?
Etter ett år i JURK kan man velge å være
«nedtrapper», dette er lønnet.
Det er også mulig for tidligere saksbehandlere
å skrive masteroppgave for JURK. Vi kan da
tilby skriveplass.
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter og gir gratis
rettshjelp i enkeltsaker. Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig
juridisk veiledning, og i form av partsrepresentasjon. Juss-Buss jobber
med de rettsområdene hvor behovet for rettshjelp er størst.
I tillegg til behandling av enkeltsaker, jobber vi rettspolitisk innenfor
de feltene vi har spesialisert oss i. Det vil si at vi gjennom utspill i
media, uttalelser i forberedelsen til nye lover og lignende, forsøker å
endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredstillende for våre
klientgrupper.
Juss-Buss ansetter 10 nye medarbeidere hvert semester.
Søknadsfristen er 1.mai og 1. november.
For mer info besøk vår stand på arbeidslivsdagene eller
se jussbuss.no.
45
Kartverket dekker Norges behov for geografisk
informasjon og offentlig eiendomsinformasjon,
og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss.
Vi har i tillegg tolv fylkeskartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i
Ny-Ålesund på Svalbard. Det er 19 jurister på
Hønefoss og 3 jurister i Ullensvang.
Juridisk tjeneste i Kartverket bistår hele organisasjonen i juridiske spørsmål. Kartverket er
landets tinglysingsmyndighet og sentral matrikkelmyndighet, samt statens fagorgan for geografisk informasjon.
Vi er landets største juridiske fagmiljø innenfor
eiendomsregistrering og eiendomsinformasjon.
Arbeidet hos oss omfatter generelle forvaltningsoppgaver, herunder lov- og forskriftsarbeid.
Foruten eiendomsrett har tjenesten oppgaver
blant annet innen EU-rett, nasjonale og internasjonale kontraktsforhandlinger, offentlige
anskaffelser og arbeidsrett. Vår rådgivning omfatter både offentlig- og privatrettslige spørsmål.
Juridisk tjeneste driver utstrakt kursvirksomhet
både for interne og eksterne brukere.
46
Studenttilbud:
- Sommerjobb
- Praksisplass for valgfagpraksis
- Mulighet for å skrive masteroppgave
Bedriftspresentasjon 29.1. kl 19!
Kluge har hatt en sterk vekst de
siste årene og er nå ett av landets
største advokatfirmaer med kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen.
Vi er 160 medarbeidere hvorav 120 er advokater. Våre medarbeidere har tung faglig
kompetanse innenfor de sentrale forretningsområdene i næringslivet.
Våre viktigste fagområder er energi, fast eiendom, entreprise, prosedyre og transaksjoner/
corporate.
Kluges tilbud til studenter/nyutdannede
• Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor det legges til rette for at praktikantene skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer både internt på kontoret,
og eksternt i møte med klienter. Som praktikant vil du få prøvd deg på oppgaver som
stevning og tilsvar, brevutkast til klient eller motpart, utforming av notater og liknende.
Det legges også til rette for at praktikantene skal få være med å forberede og gjennomføre
minst én rettssak under oppholdet.
• Jon Vegard Lervågs minnestipend: Kluge tilbyr skriveplass og stipend for studenter som
skriver masteroppgave. Kluge vil i tillegg bidra faglig ved å tilby en intern veileder.
• Kluge er alltid på jakt etter dyktige jurister som ønsker ansettelse som advokatfullmektig.
Som advokatfullmektig i Kluge vil du få en variert og spennende hverdag med flinke kollegaer, høyt tempo og faglige utfordringer. Du vil ha mulighet både til å arbeide med et bredt
spekter av rettsområder og til å prioritere en høy grad av spesialisering der dette er ønskelig
og naturlig.
Hvis du har meget gode faglige kvalifikasjoner og ønsker å arbeide i et særlig godt faglig og
sosialt miljø, mottar vi gjerne din søknad på Arbeidslivsdagen.
Her finner du Kluge på Arbeidslivsdagene 2014
Kluge er tilgjengelig for spørsmål og henvendelser på stand. Her vil vi ta imot søknader.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, som gjennomføres i ukene etter messedagen.
Her er noen av advokatene du vil møte på Arbeidslivsdagene:
47
Kyllingstad Kleveland Advokat­
firma ble etablert i 2007, med
kontorer i Oslo og Stavanger.
Kyllingstad Kleveland leverer
juridisk spisskompetanse innenfor
industrisektorene olje og gass, oil
service, shipping og havbruk.
Vi fokuserer på utvalgte sektorer for
å levere spesialisert bistand basert
på vår bransjekunnskap, kommers­
ielle og operasjonelle innsikt og
erfaring.
Kyllingstad Kleveland er et av
de største og mest spesialiserte
juridiske miljøene innen olje, off­
shore og shipping i Norge, og
har som ambisjon å være landets
faglige ledende advokatfirma for
disse bransjene. Våre advokater har
omfattende erfaring fra de fleste
sider av olje­ og gassvirksomhet på
norsk sokkel.
Vi er et ungt og dynamisk miljø
med høy faglig kvalitet, og vi arbeider
i stor grad med internasjonale
prosjekter og klienter. Våre ansatte
arbeider i team, noe som fører til at
nye fullmektiger allerede fra starten
av får erfaring og innsikt i store og
kompliserte prosjekter.
Kyllingstad Kleveland ønsker å
rekruttere både traineer og advokat­
fullmektiger som ønsker det beste
lærestedet i Norge innen juridiske
tjenester for olje, offshore og
shipping.
SPESIALISERT JUSS FOR OLJE, OFFSHORE OG SHIPPING
Vi tar gjerne imot søknader på både trainee- og advokatfullmektigstillinger. Kom innom vår stand på Arbeidslivsdagene
eller send søknad til [email protected]
48
Oslo kommune
Kommuneadvokaten
Kommuneadvokaten er landets nest største offentlige
advokatkontor. Arbeidsoppgavene er jevnt fordelt
mellom rådgivning og prosedyre. Sammenliknet med
de fleste større forretningsadvokatfirmaene,
går advokatene hos oss mye i retten, i snitt ca. én
gang i måneden. Vi har saker – både rettssaker og
rådgivningssaker – innenfor et bredt spekter av offentlig rett og privatrett. De vanligste rettsområdene er
forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise,
arbeidsrett, erstatningsrett og offentlige anskaffelser.
Alle advokatene hos oss er generalister og tar alle
typer saker. Den enkelte advokat er likevel tildelt et
særskilt fagansvar for ett av kontorets sentrale rettsområder.
Foto: Terje Heiestad
Kommuneadvokaten ble opprettet ved Oslo bystyres
vedtak den 19. november 1936, som en kommunal
etat. I dag ligger Kommuneadvokaten under Byrådslederens kontor. Kommuneadvokaten ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem og assisterende kommuneadvokat Ola Rømo. Kommuneadvokaten har for
tiden 20 fast ansatte advokater. På kontorsiden er det
fire faste stillinger.
Oslo kommune
Kommuneadvokaten
Sjef i egne saker!
Som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten får
man fra første dag være ”sjef ” i egne saker, men slik at
man får råd og støtte fra mer erfarne advokater. Man
blir en del av et uformelt miljø, uten spisse albuer, men
med åpne dører og god anledning til faglige diskusjoner.
Foruten meget gode eksamensresultater, er evne til å
arbeide selvstendig viktig. Engasjement utenfor studiene
er også noe vi verdsetter.
Praktikantordningen vår er en viktig rekrutteringskilde
for fremtidig ansettelse av nye advokatfullmektiger.
I løpet av praktikantperioden får man jobbe med juridisk
varierte og interessante oppgaver knyttet til rådgivningsoppdrag, og man får anledning til å følge en av
advokatenes hovedforhandlinger. Praktikantene får en
av kontorets advokater som veileder. Vi tilbyr to praktikantplasser på vinteren og to på sommeren.
Praktikantperioden er på 4 til 6 uker.
Kommuneadvokaten deltar på messedagen 6. februar.
49
KONTORET FOR
VOLDSOFFERERSTATNING
Kontoret for voldsoffererstatning ligger i Vardø og har i dag 53 ansatte hvorav
30 er jurister. Kontoret er med det en av de største juridiske arbeidsplassene nord
for Trondheim. Kontoret er kjent for å ha et meget godt og sosialt arbeidsmiljø
hvor unge jurister stortrives og utvikles faglig. Som nyansatt jurist vil arbeidsoppgavene bestå av å foreta strafferettslige bevisvurderinger, utmåle erstatning
og skrive vedtak i saker om voldsoffererstatning.
Å jobbe som saksbehandler ved Kontoret for voldsoffererstatning gir deg et
veldig godt grunnlag for din videre karriere. Flere tidligere saksbehandlere
jobber i dag på forskjellige nivåer hos påtalemyndigheten, som advokater og
andre steder i offentlig forvaltning. Kontoret tilbyr praksisplasser gjennom
praksisordningen til Universitet i Oslo og sommerjobb til kvalifiserte studenter.
Videre rekrutterer Kontoret nye saksbehandlere med jevne mellomrom.
50
Organisasjoner i alle størrelser blir utsatt for stadig mer komplekse lovreguleringer, og
skatte- og forretningsjuridiske spørsmål legger føringer for virksomhetenes strategier.
Vår styrke er at vi daglig arbeider med slike problemstillinger, og vi kan sikre våre klienter
en optimal forståelse og praksis innenfor gjeldende lover og regler. Effektive råd og god
planlegging innenfor skatt, avgift og forretningsjuss gir din virksomhet konkurransemessige
fordeler.
I Norge har KPMG Law over 130 ansatte fordelt på kontorer i 9 byer. Vi er en del av
KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 150 land, med over 150 000
engasjerte medarbeidere. KPMG Law gir derfor våre klienter tilgang til lokalkunnskap på
et globalt nivå. Vårt mål er å gjøre det komplekse forståelig, og på den måten bidra til at din
virksomhet kan navigere trygt gjennom et stadig mer lovregulert landskap.
KPMG Law tilbyr kvalifisert rådgivning innen skatt, avgift og forretningsjuss for både det
norske og det internasjonale bedrifts- og personmarkedet. Avhengig av kompleksiteten i
oppdraget, trekker vi inn eksperter innen revisjon og rådgivning. Vi kan dermed tilby
helhetlige løsninger som innebærer mer enn juridiske vurderinger. Dette gir deg trygghet
for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt.
For mer info se www.kpmglaw.no
KPMG Law Advokatfirma har en traineeordning for studenter som ønsker å få innblikk i våre
tjenesteområder innen skatt, avgift og selskapsrett. Traineeperioden varer i 4-6 uker.
Som trainee i KPMG Law vil du være tilknyttet en fagavdeling og en fadder vil være ansvarlig for
tett oppfølging og samarbeid med deg slik at du raskt blir inkludert i det faglige og sosiale miljøet i
avdelingen og selskapet.
KPMG Law Advokatfirma kan tilby følgende til studenter, som ønsker å få innblikk i våre
tjenesteområder innen skatt, avgift og forretningsjuss:
- Trainee-ordning
- Skriveplass
- Studentseminar - internasjonal skatt (høsten 2014)
Se våre nettsider for ytterligere informasjon og søknadsskjema. kpmglaw.no<http://www.kpmg.no/.
Du kommer til å få varierte oppgaver som kan bestå av alt fra utredninger og brevskrivning til forberedelse av og deltakelse i kundemøter. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg optimal oppfølging og konstruktiv
tilbakemelding underveis og ved praksisoppholdets slutt.
Hvem kan søke?
Kontakt:
Du må
Daniel Løken Høgtun
- være 3.-årsstudent
Advokat
- ha interesse for skatt, avgift og selskapsrett
e-post: [email protected]
- ha hatt skatterett i studietiden
KPMG Law Advokatfirma AS
51
Når ble firmaet stiftet/opprettet?
Hva er spesielt med å jobbe hos dere?
- 1988
- 85
- Et mellomstort selskap hvor du er godt
synlig
- Vi tilrettelegger for en god balanse mellom jobb og privatliv
Hvordan er det tallmessige forholdet mellom advokater og administrativt ansatte?
Hvilke egenskaper ser dere etter når dere
ansetter folk?
- 65 advokater
- 20 administrativt ansatte
- Godt faglig nivå
- Engasjement utenfor lesesalen
- Glad i å holde seg i form
- En bidragsyter sosialt
Antall ansatte?
Hva er de mest sentrale avdelingene hos
dere?
- Corporate
- Arbeidsrett
- Insolvens/restrukturering
- Olje/gass/energi
Traineeansvarlige
Studenttilbud:
Vi har trainee-plasser som tildeles i etterkant av Arbeidslivsdagen, og vi har 1-2 skriveplasser hvert semester.
Kvale-stipendet for høstens skriveplass har søknadsfrist 15. mars 2014
52
Hvilke rettsområder jobber dere med?
Kyllingstad Kleveland er et av de største og mest spesialiserte advokatfirmaene innen olje og
gass, offshore og shipping. Innenfor disse sektorene dekker vi alle sentrale kompetanseområder,
og arbeider blant annet med offshore-kontrakter, skipsbygging, shipping-kontrakter, finansiering,
corporate/M&A og tvisteløsning.
Hvorfor bør man velge dere?
Kyllingstad Kleveland er et av de beste lærestedene i Norge innen juridiske tjenester for olje og
gass, offshore og shipping. Vi er et ungt og dynamisk miljø med høy faglig kvalitet, og et godt
sosialt miljø. Vi arbeider i stor grad med internasjonale prosjekter og klienter. Vi arbeider i team,
og som nyansatt får man derfor raskt erfaring og innsikt i store og kompliserte prosjekter.
Som et rendyrket spesialistfirma, skiller vi oss noe fra "fullservice" advokatfirmaene, og er således
et spennende alternativ for studenter og nyutdannede med særlig interesse for bransjene vi jobber
innenfor.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi ønsker å rekruttere faglig dyktige og engasjerte kollegaer med interesse for våre fagområder.
Som et mindre firma er alle ansatte en viktig del av arbeidsmiljøet, og vi vektlegger derfor også
personlige egenskaper vi mener vil passe godt inn hos oss.
Under Arbeidslivsdagene 2014 deltar vi på messedagen, vi mottar gjerne søknader på både
trainee- og advokatfullmektigstillinger.
Studenttilbud:
Traineeordning
Skriveplass
53
Lovavdelingen
PRAKTIKANT I LovAvdeLINgeN
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale
rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket
og bistår regjeringen og departementene i juridiske
spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om
gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike
internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.
Hvorfor Lovavdelingen?
•
•
•
•
arbeidmedsentraleogprinsipiellerettsspørsmål
arbeidmedinternasjonalerettsområder
uniktinnblikkipolitiskebeslutningsprosesser
høyttempo,mensamtidigtidtilfagligfordypning
• ethyggelig,ungtoguformeltarbeidsmiljø
• dyktigekollegaer
Praktikantordningen
Vitilbyrpraktikantoppholdfrafiretilseksukerhele
året. For deg som er student er et praktikantopphold
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt
eksamen på andre avdeling med svært gode
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold
sendes [email protected] og vil bli behandlet
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer
på www.lovavdelingen.no
arbeidslivsdagene
ALD
2014
54
Hvilker rettsområder arbeider dere med?
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og
departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar
for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, herunder ved å avgi
tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike internasjonale fora
som Europarådet, FN, WTO og EU. Avdelingen består av tre enheter: enhet for privatrett, enhet
for offentlig rett og enhet for strafferett og prosess.
Hvorfor bør man velge dere?
I Lovavdelingen får man mulighet til å jobbe med svært spennende juss. Avdelingen jobber med
dagsaktuelle problemstillinger, ofte i skjæringsfeltet mellom juss og politikk. Våre ansatte deltar i
mye internasjonalt arbeid, og det er mulighet for omfattende reisevirksomhet dersom man ønsker
det.
I Lovavdelingen er det høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning. Vi kan tilby et veldig
hyggelig miljø og dyktige kollegaer. Å arbeide i Lovavdelingen gir en unik mulighet til å bidra til
utformingen av morgendagens regelverk, og dermed også til å forme samfunnet.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi ønsker oss dyktige jurister som ønsker å jobbe
med faglig utfordrende spørsmål, som er selvstendige, utadvendte, samarbeidsdyktige og gjerne har
interesse for internasjonalt arbeid.
Studenttilbud:
- Trainee
55
Advokatfirmaet Lund & Co er ungt firma i sterk vekst. Vi har hovedfokus på
fornybar energi, miljø og naturressurser, og med våre 20 advokater og fullmektiger
er vi et av landets største juristmiljøer for energi- og miljørett.
Vi har en variert foretningsjuridisk praksis innenfor energisektoren med tilhørende
rettsområder, herunder selskaps- og skatterett, fast eiendom, tingsrett, plan- og
bygningsrett, kontraktsrett, prosedyre og tvisteløsning.
Vi er tungt engasjert i rettspolitisk arbeid for våre faste klienter og hos oss vil du få
spennende arbeidsoppgaver, ofte i et grenseland mellom juss og politikk.
Prosedyre er et satsingsområde for Lund & Co. Flere av våre advokater har
møterett for Høyesterett og yngre advokater får raskt prosedyreoppdrag.
Vi er også stolte av et meget godt sosialt miljø, preget av at vi er et lite firma.
Lund & Co søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, entusiasme,
samarbeidsevner og sosiale ferdigheter. Vi engasjerer traineer gjennom hele året
og tilbyr også jevnlig skriveplass til studenter som er interessert i våre fagområder.
56
• Nøkkelinfo:
Namsfogden i Oslo er en selvstendig enhet med ca.111 ansatte, direkte underlagt Politidirektoratet (POD). Namsfogden har ansvar for sikring og realisasjon av pengekrav
(tvangsfullbyrdelse); herunder utleggsforretninger, fravikelser og tvangssalg.
Gjeldsordningsinstituttet er også lagt til Namsfogden. Namsfogden i Oslo består av fire seksjoner
som jobber med tvangsfullbyrdelse, samt én seksjon som utelukkende jobber med gjeldsordningssaker. I tillegg kommer en fellesfunksjon (ekspedisjon/registrering) og administrasjon.
Namsfogden i Oslo omfatter også Hovedstevnevitne og sekretariatet for Forliksrådet.
• Det spesielle med å jobbe hos Namsfogden:
Namsfogden i Oslo har et ungt og aktivt miljø, preget av høyt arbeidstempo og med gode
personlige utviklingsmuligheter. Arbeidet er av selvstendig karakter og gir utfordringer både når
det gjelder faglig innhold og evne til konflikthåndtering. Namsfogdens oppgaver omfavner store
deler av formuesretten, tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven.
• Hvilke egenskaper man ser etter ved ansettelse:
Oppgavene er praktisk rettet og med utstrakt direkte partskontakt og omfattende beslutningsmyndighet. Det vektlegges at man er tjenestevillig, motivert, effektiv og resultatorientert.
Tatt i betraktning at arbeidsoppgavene innebærer fullbyrdelse ved tvang, stilles høye krav til
personlig egnethet. At man er initiativrik og trives med å samarbeide med andre mennesker,
teller også positivt.
Studenttilbud:
Namsfogden i Oslo pleier å engasjere sommervikarer hvert
år. Vi får mange søknader, og det er en fordel å søke innen
15.03.2014. Sommervikarer vil først og fremst bli tilsatt som
utleggsfullmektiger, som innebærer saksbehandling innen
sikring av pengekrav; sakstypen ”utleggsforretninger”.
Ledige, ordinære stillinger som førstekonsulent/rådgiver
kunngjøres på www.nav.no og på www.politijobb.no.
57
Plan- og bygningsetaten i Oslo forvalter en
rekke lover, med plan- og bygningsloven som
den mest sentrale. Våre jurister er til enhver
tid involvert i generell juridisk rådgivning,
utredninger, klagesaksbehandling og forberedelse til og deltakelse i rettssaker.
Som jurist hos oss blir du en del av landets
største fagmiljø på området, du får interessante faglige utfordringer og svært god innsikt
og kompetanse innenfor blant annet:
Rådgivere
Som jurist i Plan- og bygningsetaten er det
flere karrieremuligheter. Det er i dag ansatt
ca 30 jurister i stillinger som rådgiver, seniorrådgiver og som ledere på tvers av avdelinger
og virksomhetsområder. Plan- og bygningsetaten søker fortløpende etter dyktige og
motiverte kolleger med særlig interesse for
eiendomsrettslige fag. Følg med på våre nettsider for nærmere utlysning.
- Byggesaksbehandling - Dispensasjoner
- Tekniske forskrifter - Ulovlighet
- Reguleringsplaner - Veirett
- Generell forvaltningsrett - Tinglysning
- Eierseksjonsrett - Servitutter
- Deling av eiendom - Refusjon
- Matrikkelloven
Kontaktinformasjon
Janne Teodora Aksnes
Kompetanseleder
Personal- og kompetanseenheten
Telefon dir.: 23 49 12 42
Epost: [email protected]
www.pbe.oslo.kommune.no
Facebook: http://www.facebook.com/
planogbygningsetaten
Twitter: http://www.twitter.com/planogbygning
Sommerengasjement
Er du:
- Ferdig med tredje avdeling
- Genuint interessert i eiendomsrett
Plan og bygningsetaten er på jakt etter dyktige jurister til sommerengasjement i perioden
juni – september. Som sommervikar vil du
få et innblikk i hvordan det er å jobbe som
jurist i etaten. Du vil arbeide med egne saker
og delta i prosesser med avdelingens øvrige
jurister.
Møt opp på Plan- og bygningsetatens stand
på arbeidslivsdagen for mer informasjon om
dine muligheter.
58
Eiendomsrett i Oslo
Vil du arbeide med spennende
og komplekse problemstillinger
innenfor eiendomsrett i et faglig
sterkt miljø?
Protector ble startet i 2004 og notert på Oslo
Børs i 2007. I løpet av de første 9 årene har
selskapet vokst organisk fra null til 1,5 milliarder kroner i premievolum. Vi teller i dag
totalt 160 ansatte, hvorav 125 i Norge, 20 i
Sverige og 15 i Danmark.
Protector har en visjon om å være utfordreren til de etablerte forsikringsselskapene.
Vi har en kultur som er basert på prestasjon,
verdistyring og evnen til å tenke nytt og
annerledes. Hvis du ønsker å være med på å
endre forsikringsbransjen vil vi gjerne snakke
med deg.
Vi jobber med forsikringer til bedrifter og
offentlige virksomheter, og distribuerer
produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. Vi selger også eierskifteforsikring
via eiendomsmeglere og advokater.
Det kommer daglig inn en mengde saker
og disse løses enten gjennom rådgivning på
telefon, møter eller vi tar saken gjennom
rettssystemet.
Hvorfor bør man velge dere?
Protector har over 40 advokater, advokatfullmektiger og jurister i sin norske stab. Vi har
derfor et svært godt fagmiljø og de ansatte
innehar høy kompetanse med stort engasjement. Du vil møte en spennende arbeidsplass
med dyktige kolleger, og jobbe i et utviklende
og hektisk arbeidsmiljø!
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Protector rekrutterer både nyutdannede og
personer med relevant erfaring. Vi ser etter
motiverte og faglig dyktige medarbeidere som
kjenner seg igjen i våre verdier: Troverdig,
Imøtekommende, Modig og Engasjert.
Disse er grunnleggende for kulturen i
Protector, og vi gjør vårt beste for å etterleve
disse i alt vi gjør.
Studenttilbud:
•
Protector ansetter først og fremst til faste stillinger
•
Mulighet for å jobbe som Advokatfullmektig for å få bevilgning
•
Vi tar løpende i mot søknader via vår nettside
For mer informasjon om Protector forsikring se: www.protectorforsikring.no
Velkommen innom oss på stand!
59
Advokatfirmaet PwC er et av landets største advokatfirmaer med 200 medarbeidere fordelt på
kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Førde, Ålesund, Drammen og
Tromsø. Som del av det internasjonale PwC-nettverket, har vi kolleger i mer enn 158 land og er
dermed også verdens største nettverk av advokater og rådgivere.
Våre kjerneområder er skatt, avgift og forretningsjus. Som ansatt i Advokatfirmaet PwC vil du
bistå nasjonale og internasjonale klienter innenfor følgende kompetanseområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skatterett, herunder nasjonal og internasjonal selskaps- og personbeskatning
Selskapsrett
Kontraktsrett
Arbeidsrett
Fast eiendom
M&A og transaksjonsstøtte
Transfer pricing
VAT
Prosedyre
Bedriftspresentasjon 30.1.kl 19!
Hvorfor velge Advokatfirmaet PwC?
Fordi det rett og slett er et veldig bra sted å jobbe! Vi har et ungt og dynamisk miljø, med stor
takhøyde og et særlig fokus på å gi våre medarbeidere en god start på karrieren både faglig og
sosialt. Du får bistå klienter på oppdrag både i Norge og internasjonalt, og vi lover deg at ingen
dager er like.
Vi er også opptatt av at våre fullmektiger så raskt som mulig skal få advokatbevilling.
Hvem er vi ute etter?
Vi er ute etter mennesker med faglig interesse, stå-på-vilje og kommersiell legning.
60
www.pwc.no/karriere
Advokatfirmaet PwC
Ett skritt foran
Med ca 200 ansatte er Advokatfirmaet PwC et av landets største
advokatfirmaer, og med kontorer i mer enn 158 land er vi blant de
ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt,
avgift og forretningsjus. Vi har løpende traineeprogram for deg som
er jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling.
Kontakt:
Kim Fosshaug
Tlf.: 952 60 609
[email protected]
Cecilie Pande Dramstad Aas
Tlf.: 952 60 048
[email protected]
Følg oss på PwC - den gode starten.
© 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer ”PwC” seg til Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS som er en separat juridisk enhet, og et uavhengig medlemsfirma i
PricewaterhouseCoopers International Limited.
61
Regjeringsadvokaten ansetter hvert år flere jusstudenter som praktikanter for om lag
5 ukers opphold hos oss. Dette er en ordning embetet har stor glede og nytte av, og
som studentene gir uttrykk for at de setter stor pris på.
Praktikantene får anledning til å følge flere saker ved embetet, utrede ulike juridiske
problemstillinger, samarbeide med advokatene for eksempel ved å delta i møter med
klient, eller ved å følge saken i retten. Her får man anledning til å praktisere det man
har lært på universitetet, og det er også en fin måte å danne seg et inntrykk av hvordan
det er å arbeide hos Regjeringsadvokaten. Flere av studentene som tidligere har vært
praktikanter, har også senere blitt ansatt som advokatfullmektiger ved embetet.
Vi har to ansettelsesrunder i året, med søknadsfrist omkring 15. september og 15. februar.
Stillingsannonsene publiseres i Stud.Jur., Injuria og Jus’t, og legges ut på våre internettsider.
Søkere bør ha avlagt eksamen på 3. avdeling eller tilsvarende, med svært gode resultater.
Praktikantordningen retter seg utelukkende mot studenter, ikke mot de som har fullført
studiet. Studenter som er i sitt avsluttende semester på søknadstidspunktet, vil derfor
kunne være avskåret.
Hvis dette høres interessant ut, eller du har spørsmål, kan du kontakte vår praktikantansvarlig, advokat Ola Ø. Nisja ([email protected].no).
Neste ansettelsesrunde
Frist for å søke stilling som
praktikant i sommerhalvåret 2010 er
19. februar 2010.
62
Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor. Vi tilbyr våre
ansatte et variert sakstilfang fra en rekke ulike rettsområder
som forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, skatterett,
kontraktsrett, EØS-rett og menneskerettigheter. En betydelig
del av arbeidet er prosedyre for nasjonale og internasjonale
domstoler.
REGJERINGSADVOKATEN
Vi har en løpende praktikantordning hvor vi ansetter
studentpraktikanter stort sett alle måneder i året med
unntak av rettsferiene. Det er et mål at praktikantene får
innblikk i de ulike delene av vår virksomhet, og at de får følge
rettssaker.
Som regel ansettes studenter for en periode på fem uker og
lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha avlagt eksamen på
3. avdeling eller tilsvarende, med svært gode resultater.
Neste søknadsrunde har frist 1. mars 2014
Nærmere opplysninger kan fås på våre nettsider
(www.regjeringsadvokaten.no) eller ved henvendelse til
advokatfullmektig Jenny Sandvig, ([email protected]/22 99 02 13).
arbeidslivsdagene
ALD
2014
63
Advokatfirma Ræder har 80 ansatte, hvorav 55
advokater med bred innsikt og solid kompetanse
innen alle forretningsjuridiske fagfelt.
Vi er i sterk vekst og ser på oss selv som et
«up and coming» advokatfirma. Vi holder til i
Indekshuet på Solli plass.
Vi er et fullservice advokatfirma som dekker alle rettsområder innen forretningsjus.
Våre rettsområder inkluderer:
Corporate
Restrukturering og insolvens
Shipping, transport og forsikring
Student-/jobbtilbud hos Ræder:
Arbeidsrett
Eiendomsutvikling
Trainee
Næringseiendom
IPR
Skriveplass
Konkurranserett
Advokatfullmektig
Skatt
Hvorfor velge Ræder?
Vi har et sterkt faglig miljø og mange spennende klienter som vil gi deg lærerike utfordringer,
og som bidrar til at du får en god faglig og personlig utvikling. Det er tett kontakt mellom partner
og ansatte advokater/advokatfullmektiger, og det er en lav terskel for å ta kontakt med andre
kollegaer for å diskutere konkrete saker og faglige problemstillinger. Vi kan i tillegg til det faglige,
også skilte med et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
Vi legger stor vekt på at våre nyansatte blir tatt godt vare på både faglig, men også på det sosiale
plan.
Når vi ansetter…
Vår størrelse, arbeidsområder og sosiale kultur gjør oss til en spennende og attraktiv arbeidsplass
hvor ansatte får mulighet til å bruke og utvikle sine kunnskaper. Vi legger stor vekt på personlige
egenskaper ved våre ansettelser.
Bedriftspresentasjon 29.1. kl 17!
64
Selmer har vokst mye på kort tid. I dag er vi
et av Norges fremste advokatfirmaer. Underveis har vi feiret mange suksesser fordi vi har
tenkt annerledes og jobbet på nye måter.
Noe som gjør oss annerledes er at vi har en
egen gruppe med revisorer og økonomer.
Det er unikt i norsk advokatbransje og det
gir våre medarbeidere muligheter til å jobbe
tverrfaglig i team på tvers av faggrenser.
Hvilke rettsområder jobber dere med?
Selmer er rådgiver for et stort antall sentrale
oppdragsgivere i inn- og utland, som børsnoterte selskaper, finanshus og offentlig
sektor. Vi bistår ved en rekke store og profilerte transaksjoner og håndterer flere av de
største konkursboene. Våre forretningsområder spenner over alle de store forretningsjuridiske disipliner, blant annet fast eiendom,
prosedyre, selskapsrett, restrukturering og
insolvens, bank og finans, konkurranserett
og arbeidsrett.
Hvorfor velge dere?
Når vi spør våre ansatte hvorfor de valgte
Selmer, sier de at de viktigste faktorene var
faglig kompetanse, spennende kunder,
tverrfaglighet, gode karrieremuligheter, godt
miljø og flat struktur.
Gode muligheter til faglig utvikling
Vår unike tverrfaglighet gir deg tilgang til
en faglig bredde som både er inspirerende
og lærerik. Å jobbe sammen med dyktige
kolleger fra et annet faglig ståsted gir en ny
dimensjon i arbeidet, og skaper et godt og
inkluderende arbeidsmiljø.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi ser etter faglig dyktige og hyggelige medarbeidere som tar ansvar, har ambisjoner og
er opptatt av å utvikle seg videre
Studenttilbud
Vi følger jusstudentene gjennom hele studiet, og vårt tilbud dekker hvert studieår.
- Praktikantordning
- SelmerStipend
- SelmerSeminar
- Manuduksjoner
- Rettskilde- og metodekurs
- Utlån av kollokvierom
Vi sees på bedriftspresentasjon hos oss på Tjuvholmen den 30. januar kl. 16.30!
65
Simonsen Vogt Wiig er et av landets største og mest slagkraftige advokatfirmaer med
180 advokater. Ved vårt kontor i Oslo kan vi tilby en stimulerende arbeidshverdag i et
av de ledende forretningsjuridiske kompetansemiljøene i Norge.
Vi leverer juridiske tjenester til næringslivet i full bredde. I Simonsen Vogt Wiig får du
spennende muligheter innen karriere- og kompetanseutvikling, og du blir en del av et
meget godt arbeidsmiljø.
I tillegg til å være et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma har vi ledende
fagmiljøer innen shipping og luftfart, olje og energi, offentlige anskaffelser, samt
teknologi og media. Videre har vi et sterkt fokus på markedssegmentene bank og finans,
og kapitalmarkeder og transaksjoner.
Gjennom Arbeidslivsdagene håper vi å komme i kontakt med mange ambisiøse og energiske studenter. Kommersiell forståelse og vilje til å yte service
er grunnleggende for måten vi jobber på. Simonsen Vogt Wiig har i dag en
svært spennende plattform for videre utvikling og vekst. Vil du være med i
fortsettelsen? Snakk med oss på Arbeidslivsdagene!
66
Bedriftspresentasjon 29.1. kl 15!
Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende
fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Velkommen til Skatteetaten!
Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag:
Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et
oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og
foretak.
I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere,
sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede.
I Skatteetaten legger vi til rette for ansattes kompetanseutvikling.
I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og trening i
arbeidstiden.
Rekruttering
Skatteetaten rekrutterer kontinuerlig – ta en titt på våre ledige stillinger på
Skatteetaten.no/jobb
For mer informasjon om karriere i Skatteetaten,
se www.skatteetaten.no/jobb og følg oss på
linkedin.com/company/skatteetaten
Twitter: @skattenmin
facebook.com/skattenmin
67
Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er et statlig
forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. Vi behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet. Vi behandler også saker av mer generell
karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.
SRF har for tiden om lag 70 medarbeidere,
flertallet er jurister og holder til i Oslo og på
Hamar.
Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt:
vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, voldsoffererstatning, tomtefeste,
stadfestelse av testamenter og oppreisning
etter trafikkulykker. Fra 1. januar 2013 er
SRF tillagt rollen som sentral vergemålsmyndighet. Vi utøver videre sekretariatsfunksjonen for Erstatningsnemnda for voldsofre,
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Den
rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig
kommisjon og Konkursrådet.
Les mer oss på www.sivilrett.no
68
Hva ser vi etter når vi ansetter:
Vi rekrutterer både nyansatte og personer
med erfaring. Vi ser etter personer med god
juridisk kompetanse, gode samarbeidsevner
og innsatsvilje.
Hvorfor bør du velge oss:
Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt, og kan tilby
varierte, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt juridisk fagmiljø.
Vi er en arbeidsplass hvor samhandling
og rett kunnskap bidrar til den optimale
arbeidsprestasjonen, med fokus på utvikling
av den enkelte medarbeider.
Deltagelse under Arbeidslivsdagene:
Statens sivilrettsforvaltning vil kun stå på
stand på messedagen.
Studenttilbud:
Mulighet for praksisopphold via
valgfagsordningen ved UiO.
Statoil Legal er konsernjuridisk avdeling i Statoil ASA med ca. 85 advokater, hvorav
ca. 55 er basert i Norge (Stavanger, Bergen og Oslo). Advokatene i Statoil arbeider i
første rekke med petroleums- og kontraktsrettslige spørsmål, men Statoil Legal rådgir
innen alle rettsområder som Statoils virksomhet berører, fra f eks skatt- og selskapsrett
til antikorrupsjon og menneskerettigheter.
Som advokat i Statoil Legal blir du del av et spennende, internasjonalt fagmiljø, og du
jobber tverrfaglig og direkte med banebrytende industriprosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Statoil Legal ønsker åpne, nysgjerrige, internasjonalt orienterte jurister.
Kompetanse eller erfaring fra fagområder som knytter an til Statoils virksomhet vil ofte
være en fordel. Vi ansetter primært jurister med 2-5 års erfaring, men har også hvert år
åpninger for nyutdannede.
For studenter tilbyr Statoil Legal primært 4-6 ukers internship (trainee) opphold.
Enkelte av advokatene er også veiledere på masteroppgaver.
Intervjuer for internship-stillinger vil finne sted etter at ALD-styret har trukket ut våre
kandidater, og sannsynligvis ila uke 8/9 2014.
Advokat Are L. Brautaset, tidligere intern Amie Sørensen og advokat
Kristine Ryssdal (leder Utvikling og produksjon internasjonalt)
69
Like to be
one of us?
Statoil Legal has the global responsibility for advising on all legal matters related to the Statoil group’s business
areas and corporate activities. We also ensure that activities related to ethics, anti-corruption and integrity
due diligence are well organised and conducted in a satisfactory manner. The Corporate Bodies’ secretariat
within the group, is the responsibility of Legal.
Legal is headed by the General Counsel, who reports directly to the CEO, and is organised in teams corresponding
largely to the company’s business areas. Legal employs about 85 lawyers of which around 55 are based in
Norway. The lawyers work hands-on with forefront industry projects and participate actively throughout the
business, including through preparation of strategies, negotiations, drafting of agreements, completion of
projects and dispute resolution, as well as ethics, anticorruption and other training activities.
For law students the Legal Internship Program offers the possibility to a unique insight to Statoil through a 4-6
weeks trainee period. As an intern, you will work closely with the legal counsels in their daily work. The tasks
varies from researching subjects and writing memos, drafting contracts and other documents, to participating
in meetings and possibly on site visits. Our internship program is run on a continuous basis – except for
summer holidays – and has positions in Oslo, Stavanger and Bergen.
For more information please visit our stand on Arbeidslivsdagen.
70
Like to be one of us?
Register your CV at www.statoil.com/karriere
Advokater med blikk
for næringslivet.
Som juridisk rådgiver for næringslivet er suksessfaktoren
å være en god samarbeidspartner. Vi har alltid et blikk for
nyutdannede jurister og erfarne advokater med ambisjoner
om å levere de mest verdifulle rådene til sine kunder.
Les mer om vårt blikk for næringslivet på steenstrup.no
Fordi gode råd er verdt det
ALD_Oslo_2014_170x120.indd 1
06.12.2013 13:23:23
arbeidslivsdagene
ALD
2014
71
Steenstrup Stordrange er ett av Norges
største advokatfirmaer. Hos oss jobber 130
advokater/advokatfullmektiger, og vi har
lokal tilhørighet i hele Norge. Hos oss kan du
jobbe i nord, sør, øst eller vest!
Under arbeidslivsdagene søker vi traineer til
våre kontorer i
OSLO
BERGEN
TRONDHEIM
TROMSØ
TØNSBERG
ÅLESUND
Vi er et forretningsjuridisk firma med
næringsrettede markedsavdelinger som
dekker fagområder innen corporate; skatt;
restrukturering, bank og finans; eiendom
og entreprise; immaterialrett; EU og konkurranserett; arbeidsrett; tvisteløsning og
prosedyre; fiskeri/havbruk; offentlig
virksomhet.
Som trainee hos oss vil du få jobbe med
varierte og spennende oppgaver innen ulike
juridiske områder. Oppholdet innebærer at
du får verdifull innsikt i en advokatfullmektigs arbeidshverdag.
72
Oppgavene kan bestå i forberedelse og
deltakelse i kundemøter og rettssaker samt
utredninger av ulike juridiske problemstillinger. Du vil bli tilknyttet en fadder som gir
deg tett oppfølging i hele perioden. Som
trainee vil du bli en integrert del av firmaets
faglige og sosiale miljø.
Traineeordningen er viktig for vår rekruttering av fullmektiger. De fleste av våre fullmektiger har tidligere hatt et traineeopphold
hos oss. Derfor er det viktig for oss at våre
traineer har et lærerikt og motiverende
opphold. Ved avslutningen av oppholdet
foretar vi en evaluering i fellesskap, hvor vi
blant annet snakker om dine framtidsplaner
og muligheter hos oss.
Levér din søknad på vår stand under
arbeidslivsdagene eller last søknaden opp på
http://www.steenstrup.no/karriere/trainee/
Vi gleder oss til å treffe deg under arbeidslivsdagene!
Om oss:
Vårt hovedsatsingsområde er arbeidslivsjuss, men vi bistår næringslivet innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Vår klientportefølje spenner fra norske og utenlandske selskap, offentlige
virksomheter til fagforeninger og privatpersoner. Vi tilbyr juridisk rådgivning, kurs- og seminarvirksomhet, samt prosedyre for domstolene.
Hvorfor jobbe i SBDL:
I SBDL får du jobbe i et sterkt faglig miljø, sammen med kolleger med et stort engasjement.
Som medarbeider i vårt firma vil du få tidlig klientkontakt, arbeide med utfordrende arbeidsoppgaver og ha gode muligheter for prosedyre i et uformelt, men likevel høyt profesjonelt miljø.
Som medlem av L&E Global vil vi kunne tilby den rette mulighet for utplassering hos våre
kolleger i for eksempel New York, Berlin eller London.
Rekruttering:
Vi ser etter engasjerte og motiverte medarbeidere med gode evner til både selvstendig tenking og
teamarbeid, samt god forretningsforståelse og formuleringsevne.
Studenttilbud:
SBDL tilbyr traineeordning samt
skriveplass og veiledning for studenter som skriver masteravhandling.
På messedagen møter advokatene Thomas Braut Svendsen og Ine Hagen.
73
Advokatfirmaet Thallaug representerer med sine 15 medarbeidere på Lillehammer et unikt
fagmiljø på Indre Østland. Firmaet er i vekst, og stadige rekrutteringer gir oss en kombinasjon av
faglig bredde og spisskompetanse innen de fleste rettsområder.
Lyst til å arbeide som advokatfullmektig eller
trainee på Lillehammer?
Vi er alltid på utkikk etter nye dyktige kollegaer, og i forbindelse med arbeidslivsdagene søker vi
etter nyutdannede/studenter som vil arbeide som advokatfullmektig eller trainee på Lillehammer.
Nyansatte advokatfullmektiger får arbeide tett med dyktige advokater med mange års praksis
innen de fleste rettsområder. Sakstilgangen er bred og variert og det er gode muligheter for
prosedyre.
Som trainee hos Thallaug får du delta aktivt i saksbehandlingen, bidra med juridisk kunnskap og
tilegne deg nyttig bransjeerfaring.
Interessert? Send en uforpliktende henvendelse til [email protected]
Eventuelle spørsmål kan rettes til Aslak Runde, tlf. 61 27 99 50.
www.thallaug.no
Bli en av oss!
I Torkildsen & Co søker vi alltid å være
kundens dyktige rådgiver innenfor juridiske
spørsmål i et helhetlig forretningsperspektiv.
Det innebærer at vi ofte søker å arbeide mye
bredere enn kun i det juridiske perspektivet.
Vi ser det som våre oppgave å gi kunden
merverdi ved å fokusere på hele
forretningsbildet - både på kort og lang sikt.
-helheten.
Oslo:
74 Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS. Henrik Ibsens gate 100
Tlf: +47 23 13 33 00. Mail: [email protected]
www.torkildsenco.no
voice.as
Advokatfirmaet Thallaug ANS
Storgata 121, pb. 354, 2602 Lillehammer, tlf: 61 27 99 50
Advokatfirmaet Thallaug
Hvilke rettsområder jobber dere med?
Firmaet yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse
innen forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold
vedrørende utvikling av fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff
og prosedyre. Våre klienter er både privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger,
stiftelser og kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.
Hvorfor bør man velge dere?
Nyansatte advokatfullmektiger får arbeide tett med dyktige advokater med
mange års praksis innen de fleste rettsområder. Sakstilgangen er bred og variert
og det er gode muligheter for prosedyre.
Som trainee hos Thallaug får du delta aktivt i saksbehandlingen, bidra med
juridisk kunnskap og tilegne deg nyttig bransjeerfaring.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi er alltid på utkikk etter nye dyktige kollegaer, og selv om vi holder til på
Lillehammer, rekrutterer vi fra hele landet. Vi ønsker medarbeidere som kan
bidra til å styrke oss, enten hun eller han kommer rett fra studiet eller har med
seg juridisk arbeidserfaring.
Jevnlig tar vi inn studenter som trainee for en kort periode, hvor studenten får
oppleve livet i et advokatfirma, bidra med juridisk kunnskap samt ta del i saksbehandlingen.
75
Om Thommessen
Thommessen ble etablert i 1856. I dag er vi
rundt 300 medarbeidere fordelt på kontorer i
Oslo, Bergen og London. Thommessen har
spisskompetanse innen alle forretningsjuridiske
områder. Vi har landets ledende virksomheter
blant våre klienter. Selskaper som dyrker innovasjon, kommersialiserer ideer, erobrer markeder og skaper arbeidsplasser. Men også de som
utfordrer rammevilkår, restrukturerer og kjemper mot konkurser. Som nyansatt i Thommessen
er du med der det teoretiske og praktiske møtes,
der samfunnsutviklingen skjer.
Studenttilbud:
- Metodekurs for 1. avdeling 2. semester
- ThommessenDagen for 3. avdeling
- Skrivekurs for vitenskapelige assistenter
- Traineeordning (intervjuer foregår
onsdag 12. februar)
- ThommessenAkademiet
- Stipend for de som tar en LLM i
Competition law på University of
Glasgow
Hvorfor bør man velge dere?
Thommessen ansetter de fremste talentene.
De som ønsker å bryne seg på faglige problemstillinger sammen med landets ledende forretningsadvokater. De som tør å utfordre og dele
kunnskap, som har meningers mot og evnen
til å uttrykke dem. Hos oss er ikke grundighet
og effektivitet motsetninger. Vi kompromisser
aldri på faglig kvalitet. Her får du mulighet til å
sette deg inn i faglige problemstillinger, bransjer
og virksomheter. Vi håndplukker laget som har
erfaringen og kompetansen til å gå rett på.
Du blir oppfordret til å utfordre dine kollegaer,
og kommer til å lære raskt sammen med dem.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Gode forretningsjurister må ha juridisk spisskompetanse og utpreget forretningsforståelse,
men det er ikke nok. Like viktig er det å være et
helt menneske. Da bevarer du engasjementet og
er i stand til å finne de beste løsningene. Vi ser
deg, og legger forholdene til rette for at du kan
vokse personlig og faglig. I Thommessen får du
muligheten til å realisere ditt talent. Vi håper du
griper den. På messedagen møter du vår rekrutteringsansvarlig samt partnere, advokater og
fullmektiger fra vårt rekrutteringsteam.
76
Vårt Traineeutvalg
Hvilke rettsområder jobber dere med?
Vi jobber blant annet med problemstillinger og regelverk knyttet til avgifter, vareførsel
og kontroll, offentlig forvaltning og arbeidsrett. Arbeid med bekjempelse av grensekriminalitet og svart økonomi er svært viktig for oss. Vi gir veiledning og informasjon
om regelverket til publikum og næringsliv. I tillegg bistår vi Finansdepartementet i
aktuelle saker og forbereder og deltar som partsrepresentant i rettssaker i samarbeid
med Regjeringsadvokaten. Vi jobbere tverrfaglig med samarbeidspartnere på både
nasjonalt og internasjonalt nivå.
Hvorfor bør man velge dere?
Toll- og avgiftsetaten har ansvar for et regelverk som er relevant for både bedrifter og
privatpersoner. Hos oss kan du påvirke og utvikle dette regelverket samt lover innenfor
våre arbeidsområder. Vi har et godt juridisk fagmiljø med interessante, utfordrende og
varierte arbeidsoppgaver. Hos oss kan du blant annet jobbe med regelverksutvikling,
klagesaksbehandling, og juridisk rådgivning.
Toll- og avgiftsetaten tilbyr spennende utfordringer i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver. Etaten består av et direktorat med seks underliggende tollregioner, og
rapporterer til Finansdepartementet.
77
Advokatfirmaet Torkildsen & Co har over 50 dedikerte medarbeidere fordelt på våre to kontor
i Oslo og Bergen. Firmaet driver med forretningsjuridisk virksomhet og har ett av landets mest
erfarne advokatmiljøer innenfor Fast Eiendom. I tillegg er firmaet sitt hovedfokus rettet mot
markedsområdene Bygg og anlegg, Handel, Industri og Kraft.
Basert på innsikt, dyktighet, raushet, utholdenhet, nysgjerrighet og sterk vilje skal vi sikre at
våre oppdragsgivere, våre medarbeidere og vårt selskap samlet lever opp til vår visjon ”Alltid litt foran”.
HVA VI SKAL DELTA PÅ UNDER ARBEDSLIVSDAGENE
Under Arbeidslivsdagene 2014 skal vi delta på messedagen med stand fra kl 9-15. Vi er i tillegg
med i intervjuordningen, slik at det vil være mulig å levere både trainee- og fullmektigssøknad til
oss på stand.
HVA VI TILBYR STUDENTENE
Torkildsen & Co har en langvarig tradisjon med traineeordning. Vi tilbyr traineeopphold hele
året fra 4-6 uker. Vi ser dette som en utmerket mulighet for studentene til å få et bedre innblikk i
hvordan det er å jobbe i et forretningsadvokatfirma. I tillegg vil vårt gode arbeidsmiljø bidra til å
gjøre et traineeopphold hos oss til en positiv opplevelse, både faglig og sosialt.
Torkildsen & Co er alltid på utkikk etter flere dyktige og motiverte advokater og advokatfullmektiger. Studenter som nærmer seg veis ende i studiene, må derfor gjerne levere søknad på advokatfullmektigstilling hos oss.
78
Hvilke rettsområder arbeider dere med?
Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet (UD), og har om lag 40
medarbeidere fordelt på Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, Seksjon for humanitær- og strafferett og Seksjon for EØS- og handelsrett.
Hvorfor bør man velge dere?
Rettsavdelingen spiller en sentral rolle i gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk.
Den bistår hele statsforvaltningen med folkerettslige problemstillinger, og deltar
ofte i internasjonale forhandlinger. Avdelingens medarbeidere håndterer et bredt
spekter av rettslige utfordringer på den internasjonale arena, fra maritime avgrensningsspørsmål via frihandelsavtaler til menneskerettighetsspørsmål og mye mer.
Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi søker etter dyktige jurister som ønsker å arbeide med faglig utfordrende
spørsmål. Søkere må være selvstendige og analytiske, ha gode samarbeidsevner,
stor arbeidskapasitet og interesse for internasjonalt arbeid. I tillegg må søkere ha
meget gode engelskkunnskaper. Vi tilsetter både nyutdannede jurister og jurister
med relevant arbeidserfaring.
Nyrekruttering til utenrikstjenesten skjer i hovedsak via UDs aspirantopptak.
Dette er et tre-årig opplæringsprogram (to år i departementet og ett år ved første
utenriksstasjon) med en kombinasjon av opplæring og praksis. Årlig tas det opp
10-15 aspiranter. I tillegg til aspirantopptaket foretar departementet fra tid til annen
ekstern kunngjøring av andre ledige stillinger, som oftest i Rettsavdelingen, grunnet
behov for særskilt kompetanse.
Studenttilbud:
Studentpraktikant-ordning ved utenriksstasjonene (kunngjøres hver vår og høst)
79
Utlendingsdirektoratet (UDI) iverksetter og bidrar til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningepolitikk.
UDI behandler blant annet søknader om asyl, oppholdstillatelser og
statsborgerskapssaker. UDI drifter også statlige mottak for asylsøkere.
I tillegg utformer vi regelverket innen utlendingsfeltet.
UDI er delt inn i seks avdelinger: asylavdelingen, oppholdsavdelingen,
region- og mottaksavdelingen, analyse- og utviklingsavdelingen, avdeling
for elektronisk forvaltning og administrative fellestjenester. I tillegg har vi
en kommunikasjonsstab og en HR-enhet som ligger direkte under UDIs
direktør.
Region- og mottaksavdelingen har seks regionkontorer: i Oslo, Bergen,
Trondheim, Kristiansand, Gjøvik og Narvik. UDI ligger under Justisog beredskapsdepartementet.
Les mer om UDI på www.udi.no
80
Er du jurist?
Er du nysg jerrig på verden?
Er du engasjert i menneskerettigheter og asylsøkernes rettsikkerhet?
Ønsker du å jobbe i et kompetent og engasjerende fagmiljø?
Da er UNE arbeidsplassen for deg!
Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). UNE har ca. 370 medarbeidere og en de største juristarbeidsplassene i Norge. Vi holder til i
trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Organisasjonen har 13 juridiske og 6 administrative
seksjoner, samt ca 30 nemndledere og ca 300 oppnevnte nemndmedlemmer.
I UNE vil du jobbe med blant annet:
•
Utlendingsrett
•
Internasjonal rett
•
Menneskerettigheter
•
Forvaltningsrett
De �leste av våre saksbehandlerne er jurister, men vi
har også medarbeidere med samfunnsvitenskapelig
bakgrunn, eksempelvis statsvitere, sosialantropologer, historikere og religionsvitere. Mange har fordypning innen menneskerettigheter og folkerett, samt et
sterkt engasjement for utlendingsfeltet.
UNEs viktigste ressurs er dyktige medarbeidere. Som
ny medarbeider blir man møtt med en grundig
introduksjon og grunnopplæring. Vi har videre et bredt
og tilpasset opplæringstilbud både innen faglig fordypning, arbeidsorganisering og ferdighetstrening.
Utviklingsmuligheter er avgjørende både for å løse
arbeidsoppgavene på en god og effektiv måte, og for å
motivere gode medarbeidere og ivareta trivsel og et
godt arbeidsmiljø.
Vi ønsker at våre medarbeidere skal identi�isere seg med
UNEs kjerneverdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.
Treff oss på stand på Arbeidslivsdagen 2014 eller besøk oss på www.une.no
81
Visma Advokater AS er et forretningsjuridisk advokatfirma med særlig fokus på
skatt, avgift, og de økonomiske fagene, men vi har også jevnlig tilfang av selskapsrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige oppdrag. Advokatene er en del av
Vismakonsernet, som er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester
for økonomi og administrasjon. Vi leverer juridiske tjenester både internt til konsernet, til deres kunder og til eksterne klienter. Visma Advokater har kontorer både
i Oslo, Bergen og Trondheim.
Hva vi deltar på under Arbeidslivsdagene
Visma Advokater er til stede under messedagen 6. februar. Partner og leder for
Oslokontoret Andreas W. Hennyng og advokatfullmektig Lars M. Ottersen er å
treffe på stand hele dagen.
Muligheter vi tilbyr studentene
Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et ekspansivt miljø med gode karrieremuligheter.
Prosedyre for domstolene kan påregnes.
82
Hvilke rettsområder vi jobber med
Wiersholm leverer forretningsjuridiske tjenester til næringslivet innenfor de aller fleste
forretningsjuridiske områder. Kombinert
med fokus på kompetansedeling og -utvikling
skal det sikre riktige og fremtidsrettede løsninger for våre klienter.
Hvorfor man bør velge oss
Hos oss får du jobbe med klienter som representerer Norges største og mest spennende
bedrifter. Ved din side står Norges ledende
advokater - advokater som gir deg rom til å
lære, stille spørsmål og stadig lar deg gå nye
skritt videre.
Vi kan tilby
• Utfordrende oppgaver med gode utviklingsmuligheter
• Et inkluderende faglig og sosialt miljø med
stor internasjonal kontaktflate
• Individuell tilrettelegging og oppfølging
• Gode muligheter for prosedyre
• Gode arbeidsbetingelser
Hva dere ser etter når dere ansetter
• Høy faglig kompetanse
• God forretningsforståelse
• Fleksibilitet og innsatsvilje
• Evne til teamarbeid
• Sosialt engasjement
Vi ansetter gode kandidater hele året,
men baserer oss på to hovedopptak av
nyutdannede fullmektiger med oppstart
i januar eller august.
Studenttilbud:
Vi har ulike studenttilbud avhengig av hvor i
studieløpet den enkelte befinner seg:
1. og 2. studieår
- Manuduksjoner, vår og høst 2014
- Kurs i oppgaveteknikk tilpasset 1. og 2.
studieår, høst 2014
- Mulig å søke stilling som resepsjonist og
kveldssekretær
3. og 4. studieår
- Traineeopphold, 4-6 ukers varighet
- Prosjekttraineeopphold, varierende varighet
- Wiersholm Summer School,
12. – 15. august, 2014
- Kurs i oppgaveteknikk tilpasset 3. og 4.
studieår, vår 2014
- Manuduksjoner, vår og høst 2014
5. studieår
- Traineeopphold, 4-6 ukers varighet
- Prosjekttraineeopphold, varierende varighet
- Wiersholm Summer School,
12. – 15. august, 2013
- Skriveplass med stipend
For nærmere informasjon om de ulike
aktivitetene; følg oss på Facebook!
83
Wikborg Rein ble etablert i 1923. I dag - 90 år senere, er vi landets største og mest
internasjonale forretningsadvokatfirma. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Vi er til sammen 349 medarbeidere, hvorav 240 er advokater.
HVILKE RETTOMRÅDER JOBBER DERE
MED?
Wikborg Rein er et fullservice advokatfirma med
spisskompetanse innen alle forretningsjuridiske
områder. Vi arbeider med spennende oppdrag for
krevende klienter over hele verden.
HVA SER DERE ETTER NÅR DERE ANSETTER?
Vi ansetter medarbeidere med høy faglig kompetanse og god forretningsforståelse.
I tillegg ønsker vi engasjerte kollegaer som bidrar til
å opprettholde vårt gode arbeidsmiljø.
HVORFOR BØR MAN VELGE DERE?
Wikborg Rein er en rendyrket kunnskapsbedrift,
hvor du jobber sammen med landets ledende forretningsadvokater. Hos Wikborg Rein får du faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sosialt,
inspirerende og internasjonalt miljø.
Vår kultur er inkluderende og preget av mangfold og
et genuint ønske om å være i kontinuerlig utvikling.
For oss er det viktig at våre medarbeidere har en
god balanse mellom jobb og privatliv.
-
Mastergradstipend og skriveplass
Forelesninger i samarbeid med fagstyret ved UiO
Traineemiddager hvor man kan bygge nettverk
Kurs i oppgaveteknikk
Skrivekurs for vitenskapelig arbeid
FÅ MED DEG DETTE UNDER ÅRETS ARBEIDSLIVSDAGER
Bedriftspresentasjon i våre lokaler,
tirsdag 28. januar kl. 18.00:
Lett servering og sosial mingling hvor du vil møte
mange advokater fra Wikborg Rein.
CV- og jobbsøkerkurs
tirsdag 4. februar kl. 10.15:
Holdes av senioradvokat Ole Henrik Wille og
HR-Direktør Hanne Myhre. Sted: Domus Nova
Fagdag onsdag 5. februar kl. 10.15:
"Advokat i internasjonal virksomhet" –
Foredrag ved partner Geir Sviggum som har jobbet
mange år ved vårt kontor i Shanghai.
CV-hjelp torsdag 6. februar på vår messe-stand
under ALD hele dagen.
STUDENTTILBUD
- Traineeopphold: 4-6 ukers varighet
- Sjørettstrainee: Som sjørettstrainee jobber du kun
i vår shipping offshore-avdeling. Opptak 2 ganger
i året. Ikke krav om valgfag i sjørett.
Velkommen til vår stand, her vil du bl.a møte:
Rekrutteringsansvarlig partner Ola Ø Nisja; HR-direktør Hanne Myhre; Fast advokat Lars A. F. Johansen;
Fast advokat Vilde Hannevik Lien og advokatfullmektig Kaspar N.Thommessen.
84

Similar documents