Hva når urinlekkasjen består?

Comments

Transcription

Hva når urinlekkasjen består?
”Hva når urinlekkasjen består”
Oppfølging og utredning hos uroterapeut
Uroterapeut
Cathrine Michaelsen Solend
OUS- Rikshospitalet
21.05.15
PROSTATA- ANATOMI
Definisjon urininkontinens
... is the complaint of any involuntary
leakage of urine
International Continence Society (ICS)
Urininkontinens
Andre definisjoner:
… ”total control without any pad or leakage”
... ”no pad a day but leak few drops of urine”
… ”use no or one pad a day”
Risikofaktorer
alder
vekt
tilleggslidelser
LUTS
prostata volum
kirurgens erfaring?
operasjonsmetode?
Ficarra et al, European urology 62, 2012
Definisjon kontinens
etter prostatektomi
sluttet å bruke innlegg
lekker mindre enn 2 gram i løpet av 24 timer
1 times bleietest – utførte aktiviteter som gåing, hopping,
løfting, hosting – hvor man lekker mindre enn 2 gram
skorer på den visuelle analog skalaen fra 0—helt tørr, til 10—
fullstendig våt
pasientene må også kunne utføre normal aktivitet uten å lekke
Van Kampen et al, THE JOURNAL OF UROLOGY Vol. 181, 2641-2646, June
2009
Pasienthistorie
Hvilken informasjon og, hva slags trening
de blir tilbudt, avhenger av:
hvor pasienten bor?
hvilket sykehus de blir behandlet på
- spl, uroterapeut, kirurg?
hvor godt trent/forberedt er pasienten?
bekkenbunnstrening - veiledet?
henvisning til fysioterapeut?
fra Siv Mørkved og Anders Angelsen
Assessed for eligibility (n= 85) / Randomized
Intervention A (n= 42)
Intervention B (n= 43)
• Instructions in correct pelvic
floor muscle (PFM) contractions
• 3 x 10 PFM contractions daily at
home
• Follow up instructions by a
physiotherapist throughout the
one year period:
- group training sessions
- training DVD
• Instructions in correct pelvic floor
muscle (PFM) contractions
• 3 x 10 PFM contractions daily at
Lost to follow-up (n=4)
home
Lost to follow-up (n=1)
fra Siv Mørkved og Anders Angelsen
Results
Comparison of proportion of continent
patients (0 pads)
_______________________________________________________________
___
Group A
P-value**
Group B
_______________________________________________________________
___
6 weeks
5/31(16%)
6/35 (17%)
P= 0.87
3 months
16/35 (46%)
17/40 (43%)
P= 0.73
6 months
27/34 (79%)
22/38 (58%)
P= 0.061
12 months
33/36 (92%)
28/39 (72%)
P= 0.028
________________________________________________________
____
From International Consultations on
Incontinence 2013
Inkontinens produkter
bleier/bleietruser
uridom
C3/Drop-stop penisklemme
permanent kateter.....
From International Consultations on
Incontinence 2013
Hvordan utreder vi PPI pasienten?








sykehistorie
kliniske undersøkelser
urinundersøkelse
miksjonslister med BV
uroflowmetri
PVR (post void residual)
cystoskopi
urodynamiske undersøkelser
Miksjonsliste
Urodynamikk
flowmetri
cystometri
trykk flow
Flowmetri
Urodynamikk
stresslekkasje
detrusoroveraktivitet
nedsatt compliance
nedsatt detrusorfunksjon
obstruksjon
normal blære
Tid for kirurgi
Hvor lenge skal man
vente på spontan
bedring?
Hvordan skal
pasientene få vite om
alternative
behandlingsmetoder?

Similar documents