Seminar i Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi (ISTDP) for

Comments

Transcription

Seminar i Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi (ISTDP) for
Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, inviterer til
Nidarosseminaret, 4. – 5. juni 2015
Seminar i Intensiv Korttidsdynamisk
Psykoterapi (ISTDP) for angstlidelser
med Patricia Coughlin, Ph.D.
Sted: Kunnskapssenteret, St.Olavs Hospital, Trondheim
Seminaret er godkjent som 15 timers fritt spesialkurs
og vedlikeholdsaktivitet for spesialiteten i klinisk
psykologi, spesialsykepleie, og psykiatri.
Seminaravgiften er kr 3 000.
Nærmere opplysninger og påmeldingsadresse finner du
her: http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/
Nidaros-DPS/Nidaros-seminaret-2011/107434/