ISTDP Drammen DPS 2012 - N

Transcription

ISTDP Drammen DPS 2012 - N
Videreutdanning i Intensiv Dynamisk
Korttidsterapi (ISTDP)
Thorsberg Døgnseksjon, DPS Drammen, Vestre Viken
HF tilbyr fra høsten 2012 videreutdanning i ISTDP.
Hvem: Psykologer og leger med og uten spesialisering.
Sted: DPS Thorsberg Døgnseksjon, Drammen.
Antall: 8 stk. på hvert kull. 6 plasser forbeholdt søkere fra Vestre Viken HF. 2 plasser
for eksterne søkere.
Omfang: Totalt 3 ½ år, årlig 4 samlinger a’ 3 dager.
Tidspunkt: Oppstart høsten 2012 i uke 41 (3 dager) og uke 50 (2 dager).
Undervisningen foregår på norsk og i ordinær arbeidstid (ukedager).
Lærere: Ph.D. og psykologspesialist Ole Andre
Solbakken, DPS Drammen, Thorsberg Døgnseksjon
og Psykologisk Institutt, UiO og psykologspesialist
Roger Sandvik Hansen, DPS Drammen, Thorsberg
Døgnseksjon.
DPS Thorsberg
Døgnseksjon, Drammen.
Totalt 3 ½ år, årlig 4
samlinger a’ 3 dager.
Oppstart høsten 2012 i
uke 41 (3 dager) og uke 50
(2 dager). Deretter 4
samlinger per år a’ 3
dager.
Påmelding:
[email protected]
vestreviken.no
Faglige spørsmål:
[email protected]
vestreviken.no
Frist for påmelding:
15. juni 2012
For info om ISTDP i Norge
se www.istdp.no
Psykologer i spesialisering vil kunne søke om å få
godkjent deler av videreutdanningen som (gruppe)
veiledning til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi
NPF. Psykologspesialister kan søke utdanningen
godkjent som obligatorisk vedlikeholdsaktivetet.
Forkurs: 1. år: 2. år: 3. år: 5 dager (3+2 dager)
12 dager (fordelt på 4 samlinger)
12 dager (fordelt på 4 samlinger)
12 dager (fordelt på 4 samlinger)
Kursavgift:
DPS Drammen:
250,- per dag.
Vestre Viken HF: 1000,- per dag.
Eksterne søkere:
2000,- per dag.
Frist for påmelding 15. juni 2012.
Påmelding og søknadsskjema:
[email protected]
Faglige spørsmål om videreutdanningen:
[email protected]
Forkurs: Pre-Core Training, Co-Creating Change
Module 1: Introduction to ISTDP (3 dager)
Module 2: How to Build a Conscious Therapeutic Alliance (2 dager)
Core Training: Year One
-Essential Skills for Low and Moderate Resistant Patients
Class 1: Maintain an Intrapsychic Focus
Class 2: Advanced Psycho-diagnosis of Anxiety
Class 3: Advanced Psycho-diagnosis of Defenses: Tactical and repressive
defenses / Character defenses and Denial
Class 4: Psycho-diagnosis of Ego Adaptive Capacity
Core Training: Year Two
-The Graded Format
Class 1: The Graded Format: Restructuring the Ego
Class 2: The Graded Format: Fragile Patients
Class 3: The Graded Format: Depressed Patients
Class 4: The Graded Format: Somatizing and Functional Disorders
Core Training: Year Three
-The Standard format
Treatment of the Highly Resistant Patient
Class 1: Emergence of the resistance
Class 2: The Transference Resistance and the Head-On Collision
Class 3: The Spectrum of Superego Pathology
Class 4: Breakthrough to the Unconscious, Consolidation, and Working Through
NB! Med unntak av forkurset høsten 2012 forutsetter deltakelse på
videreutdanningen at deltakerne medbringer eget videomateriale til
hver samling.
Struktur på samlingene:
-Forelesninger.
-Ferdighetstrening, psykodiagnostiske øvelser/rollespill/analyse av videomateriale.
-Veiledning på eget videomateriale.
-Prosess/refleksjonsmøte.
-Litteratur.

Similar documents