Se innkalling - Løkenåsen skole

Comments

Transcription

Se innkalling - Løkenåsen skole
Til foresatte 8. trinn
Saksbehandler: Tove Kristina Høgheim
Direkte telefon: 67 93 44 93
Deres ref.:
Vår ref.: 15/7840 - 1/15/33777
Klassering: FA - B43
Dato: 14.08.2015
Innkalling til foreldremøte 8. trinn Løkenåsen skole
Tid: Onsdag 26. august kl. 18:30
Sted: Samlingssalen, Løkenåsen skole
Saksliste:
 Generell informasjon om skolestart med presentasjon av trinnets lærere
 Informasjon om åpningstider og aktiviteter på oppvekstsenteret på Løkenåsen skole
 Løkenåsen skole er en MOT-skole. Informasjon fra MOT-informatør om hva dette
innebærer
 Informasjon om Utekontakten i Lørenskog sin rolle på skolen og i nærmiljøet, v/ Inga
Marit Bakken og Fredrik Sundsbø Hollerud
 Sosiallærer og rådgiver informerer
 Helsesøster, Malin Drotninghaug, informerer om skolehelsetjenesten
 Informasjon fra FAU
 Kort info om reglement for elevpermisjoner
Umiddelbart etter møtet i samlingssalen blir det foreldremøter i klassebasene med
informasjon om klassene og valg av klassekontakter.
Med hilsen
Ellen Marie Gloppen
Rektor
Tove Kristina Høgheim
Assisterende rektor
Oppvekst og utdanning, Løkenåsen skole
Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva)
[email protected], www.lorenskog.kommune.no

Similar documents