Ukeplan for 5a Våland skole Uke 20 Valgfri helgeaktivitet: f.eks

Comments

Transcription

Ukeplan for 5a Våland skole Uke 20 Valgfri helgeaktivitet: f.eks
Ukeplan for 5a Våland skole
Uke 20
Informasjon Internettside: http://www.linksidene.no/vaaland Tlf.nr. Våland skole: 51 53 86 00
Fag
Emne
Læringsmål
Krle
Buddhisme
Norsk
Samfunn
Naturfag
Matematikk
Engelsk
Lesetrening
Geografi i Norge
Steiner
Divisjon
All year round
Kroppsøving
Musikk
Kunst & håndverk
Begrepsord:
Håndball
Notelære
Perspektivtegning
Jeg vet hvordan en buddhistisk pudsja er. Jeg vet hva ordene
bodhisattvaer, seremoni, vesak og vulan betyr.
Jeg kan finne nødvendig informasjon i en tekst
Jeg kjenner til de største byene i Norge
Jeg kan beskrive noen vanlige mineraler og bergarter
Jeg kan dividere et to-sifret tall med et en-sifret
Jeg kan lese en engelsk tekst med flyt og innlevelse. Jeg kan
også oversette den til norsk
Jeg kan skrittregelen i håndball
Kunne noteverdier
Jeg kan tegne hus ved hjelp av perspektivtegning.
På skolen
1
Mandag 11.5
Naturfag
Fjell og stein kan
inneholde skatter
Yggdrasil s.150157
2
Tirsdag 12.5
Samfunn
Norgesgeografi
Onsdag 13.5
Krle
Buddhistisk
hverdag
Torsdag 14.5
Musikk
Norsk
Lesetrening
17.mai samling
FRI
Kroppsøving
Stafetter ute
Norsk
Arb.bok til
leseboka
s.30-31 +
oppg.s.93 i
leseboka
Kristi
Himmelfarts
dag
Fredag 15.5
Matematikk
Divisjon s.89-90
3
Matematikk
Divisjon
Grunnboka s.84-86
Matematikk
Divisjon
Grunnboka s.87-88
Gym
Spensttrening
Engelsk
Arbeid med ukens
tekster
Øvetog til
Vålandstunet
4
Norsk
Lesing
Vi leser i
egen
bok
Kuh
KUH / IKT
Norsk
Løva.heksa og
klesskapet
Leseboka s.86-93
Norsk
Spøkelser
Leseboka s.78-79
+ arb.bok s.26-27
Musikk
Notelære
Samfunn
Matte
Divisjon
Grunnboka s.82-84
Krle
Buddhistisk
kalender og
høytider.
Arbeide med
oppgaver i hefte.
5
Perspektivtegning.
6
Valgfri helgeaktivitet: f.eks- sykkeltur eller gåtur på 30 minutt.
17.mai.
• De som skal gå i barnetoget må møte på skolen senest kl.9.15
• De som trenger følge tilbake til skolen etter toget må gi skriftlig beskjed til meg senest onsdag
Begrepsord: klassesystem, gjenfødsel, mineraler, bergarter, malm, magma, lava, produkt, faktor,
smeltebergarter, avsetningsbergarter, omdannede bergarter
Lekser
Til tirsdag
Fag
Norsk
Bok
Har gjort
Egen bok
Kroppsøving
Matematikk
Til onsdag
Fag
Samfunn
Norsk
Oppgaveboka
Bok
Har gjort
Egen bok
Norsk
Eventuelt
Les minst 30 minutter, derav minst 5 minutter høyt for en
voksen
Ta en løpetur på 15 minutter
Oppg. 7.13-7.16 s.107
Eventuelt
Les minst 30 minutter, derav minst 5 minutter høyt for en
voksen
Ferdig oppgavearket: Hva er sjalusi
Kopiark
Engelsk
Kroppsøving
Ta planken i 45 sekunder ganger 2, sit-ups 15 ganger 2,
rygghev 10 ganger 2- hver ukedag. Husk gymtøy!
Til torsdag
Fag
Matematikk
Engelsk
Norsk
Norsk
Kroppsøving
Til fredag:
Fag
Norsk
Norsk
Matematikk
Kroppsøving
Krle
Bok
Oppgaveboka
Utdelte papirer og
textbook
Har gjort
Eventuelt
Oppg.7.19-7.22 s.109
Step 1: The British Museum, s. 107 på ark
Step 2: London Zoo, s. 116 i textbook
Step 3: The Tower of London, s. 117 og 118 I textbook
24-25
Les minst 30 minutter, derav minst 5 minutter høyt for en
voksen
Ta en løpetur på 15 minutter
Leksefri
☺
Arbeidsbok til lesebok
Egen bok
Bok
Egen bok
Arbeidsbok til lesebok
Oppgaveboka
Hefte om Buddhismen
Har gjort
Eventuelt
Les minst 30 minutter, derav minst 5 minutter høyt for en
voksen
s.26-27
7.26-7.30 s.110-111
Ta planken i 45 sekunder ganger 2, sit-ups 15 ganger 2,
rygghev 10 ganger 2- hver ukedag
Les s. 270-271. Bruk merkørtusj/fargeblyant på
nøkkelord/nøkkelsetninger.
Ukens gloser:
Step 1
Everything- alt
Choose- velge
At least- i det minste
Coffin- kiste
Human head- menneskehode
Spend- tilbringe
Food- mat
Med hilsen
Odd Haver
kontaktlærer
Step 2
Is located- ligger, er plassert
Arrived- ankom
Gentle- snill, vennlig
Came across- oppdaget, fant
Sparrows- spurver
Enclosure- inngjerding
Heart attack- hjerteinfarkt
Step 3
Exciting- spennende
Different- forskjellige
Enjoyed- likte
Gallons- 4.5 liter
Long-necked- med lang hals
Ostriches- strutser
Nails- spiker