Månedsbrev januar, lilla

Comments

Transcription

Månedsbrev januar, lilla
Månedsbrev for januar 2016
Lilla avdeling
Godt nyttår - 2016!
Desember og adventstida på lilla var en fin tid med flotte samlingsstunder og
juleaktiviteter. Hver dag har vi tent lys, trukket hjertebarn, og åpnet kalenderkrybba
som hadde en liten melodi når vi trykket på knappen på taket. Alle figurene fra stallen
til Betlehem kom på plass. «Nisse Rød» og «Nisse Blå» har også besøkt oss hver
dag i adventstida. Vi har også bakt pepperkaker og lussekatter, laget julegaver og
pakket de inn. Gøy å ta med pakker hjem til jul.
Nå kom vinteren for fullt. Og det er gøy å ake og rulle rundt i snøen. Barna har
mange rare oppdagelser i forbindelse med de forskjellige årstider, f.eks. at sanden
de har lekt med i hele høst er hard. Og det er mange begreper som skal læres og
forstås: kaldt, is (er ikke bare noe vi spiser om sommeren), fryse, snø, votter, ake
osv. Vi synger vintersanger /regler i samlingsstunden (se vedlegg).
I januar starter vi opp med et felles tema på alle avdelinger på Hellinga. Vi vil dette
halvåret jobbe med Torbjørn Egners bok «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Vi starter
med å gjøre oss kjent med fortellingen og sangene om dyrene som bor i
«Hakkebakkeskogen». Sangene og bildene gir gode muligheter til samtaler rundt det
å være venner, passe på hverandre og å filosofere og undre seg over livet i
«Hakkebakkeskogen». Barnehagen skal kjøpe inn en del utkledningstøy og vi skal
lage en krok inne på det lille rommet med materiale som vi kan bruke i lek.
Vi deler opp barnegruppa for å stimulere og beskytte leken i deler av
barnehagedagen. Vi vil fortsette med å ha ei lekegruppe om dagen. Fint hvis barna
er på plass til kl. 9.15. Temaer vi leker i disse gruppene er blant annet tog-lek, bil-lek,
kjøkkenlek, dukkelek, duplolek. Og etter hvert blir det nok en del lek med tema fra
«Dyrene i Hakkebakkeskogen»
Vi minner om det nye samarbeidet mellom liten og stor avdeling om morgenen og
ettermiddagen. På morgenen møtes alle barn på liten avdeling frem til kl. 07:30. På
ettermiddagen er vi sammen ute eller på stor avdeling fra kl. 16:15. Det betyr at
dersom barna hentes etter kl. 16.15 så må de hentes på stor avdeling eller ute på
den store lekeplassen.
Info:



Hipp hurra for Jesper som blir 3 år og Marius og Ferdinand som blir 2 år!
19.januar begynner det en elev fra KKG som går barne- og ungdomsarbeider
og skal ha praksis hos oss hver tirsdag ut mai. Ta godt imot Jany 
I uke 5 kommer det studenter fra 3.klasse på Barnehagelærerlinja ved
Universitetet i Kristiansand og skal ha praksis hos oss på Lilla i 3 uker.
Ta kontakt om det er noe dere lurer på
Silje & Sølvi
Legger ved et lite utvalg av «snøsanger»:
Se opp snør det, ja det gjør det
Tett i tett i tett.
Snø i munn og nese,
snø i hele fjeset
Se nå snør det, ja det gjør det
Tett i tett i tett
Det snør, det snør,
tiddeli bom.
De´r det det gjør,
tiddeli bom.
Nå snør det mye mer enn før
tiddeli bom og huttemei tu.
Så kaldt det er,
tiddeli bom.
Jeg kjenner det her
tiddeli bom.
Jeg kjenner det på mine tær,
tiddeli bom og huttemei tu.
(Regle)
Snøkrystaller
Snø som faller
Snø på trærne
Snø på klærne
Snø på bakken
Au! Snø i nakken!