Rutetabell for buss i Oslo syd fra 10. januar 2016

Comments

Transcription

Rutetabell for buss i Oslo syd fra 10. januar 2016
0655
0705
0715
0725
0735
0745
0702
0712
0722
0732
0742
0752
0708
0718
0728
0738
0748
0758
0710
0720
0730
0740
0750
0800
0716
0726
0736
0746
0756
0806
0721
0731
0741
0751
0801
0811
0725
0735
0745
0755
0805
0815
0729
0739
0749
0759
0809
0819
1810
1830
1816
1836
1821
1841
1825
1845
1832
1852
1838
1858
1840
1900
1846
1906
1851
1911
1855
1915
1859
1919
1850
1910
1930
1856
1916
1936
1901
1921
1941
1905
1925
1945
1912
1932
1952
1918
1938
1958
1920
1940
2000
1926
1946
2006
1931
1951
2011
1935
1955
2015
1939
1959
2019
T
gT
T
yn
se
n
rn
2030 2036 2041 2045 2052 2058 2100 2106 2111 2115 2119
2050r 2056r 2059r 2102r 2107r 2111r 2113r 2119r 2124r 2127r ––––
2100 2106 2109 2112 2117 2121 2123 2129 2134 2137 2139
2120
2140
2200
2126
2146
2206
2129
2149
2209
2132
2152
2212
2137
2157
2217
2141
2201
2221
2143
2203
2223
2149
2209
2229
2154
2214
2234
2157
2217
2237
2159
2219
2239
0000
0020
0006
0026
0009
0029
0012
0032
0017
0037
0021
0041
0023
0043
0029
0049
0034
0054
0037
0057
0039
0059
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 15 min. rute istedenfor 10 min. rute.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Lysakerlokket
Lysaker brygge
Strandveien
Lysaker bru
CC vest
Lilleaker
Vækerøveien
Blokkajordet
Radiumhospitalet
Montebelloveien
Husebyveien
Smestad
Risalléen
Gaustad
Ullevål stadion
Berg
Tåsen senter
Bergrådveien
Nygård
Nydalen stasjon
N
00
02
03
04
05
06
07
09
11
13
14
15
18
19
22
23
24
25
27
28
L
00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
17
18
19
19
20
21
Lillo terrasse
Storo
Grefsen stasjon
Sinsenkrysset
Sinsenveien
Lørenvangen
Økern T
Haslelund
Valle Hovin
Teisenkrysset
Brynsengveien
Brynseng T
Høyenhall T
Manglerud T
Ryen T
Oluf Onsums vei
Benveien
Lyngveien
Simensbråten
N
29
30
31
33
34
35
36
37
38
38
39
41
42
44
45
46
47
48
49
L
22
23
24
26
27
28
29
30
31
31
32
34
35
36
37
37
38
38
39
0729
0759
0750
0820
0756
0826
0759
0829
0802
0832
0807
0837
0811
0841
0813
0843
0819
0849
0824
0854
0827
0857
0829
0859
0950
1010
0956
1016
0959
1021
1002
1025
1007
1032
1011
1038
1013
1040
1019
1046
1024
1051
1027
1055
1029
1059
1030
1050
1110
1036
1056
1116
1041
1101
1121
1045
1105
1125
1052
1112
1132
1058
1118
1138
1100
1120
1140
1106
1126
1146
1111
1131
1151
1115
1135
1155
1119
1139
1159
T
T
rn
yn
se
n
gT
n
0727
0757
1830 1836 1841 1845 1852 1858 1900 1906 1911 1915 1919
1850r 1856r 1859r 1902r 1907r 1911r 1913r 1919r 1924r 1927r ––––
1900 1906 1909 1912 1917 1921 1923 1929 1934 1937 1939
1920
1940
2000
1926
1946
2006
1929
1949
2009
1932
1952
2012
1937
1957
2017
1941
2001
2021
1943
2003
2023
1949
2009
2029
1954
2014
2034
1957
2017
2037
1959
2019
2039
0000
0020
0006
0026
0009
0029
0012
0032
0017
0037
0021
0041
0023
0043
0029
0049
0034
0054
0037
0057
0039
0059
Søndag
0720
0750
0726
0756
0729
0759
0732
0802
0737
0807
0741
0811
0743
0813
0749
0819
0754
0824
0757
0827
0759
0829
0820
0850
0826
0856
0829
0859
0832
0902
0837
0907
0841
0911
0843
0913
0849
0919
0854
0924
0857
0927
0859
0929
1050
1110
1056
1116
1059
1121
1102
1125
1107
1132
1111
1138
1113
1140
1119
1146
1124
1151
1127
1155
1129
1159
1130
1150
1210
1136
1156
1216
1141
1201
1221
1145
1205
1225
1152
1212
1232
1158
1218
1238
1200
1220
1240
1206
1226
1246
1211
1231
1251
1215
1235
1255
1219
1239
1259
n
0651
0701
0711
0721
0731
0741
Sim
en
sb
rå
te
0646
0656
0706
0716
0726
0736
0724
0754
T
0640
0650
0700
0710
0720
0730
0719
0749
Sim
en
sb
rå
te
0619
0639
0659
0719
Ry
en
0617
0637
0657
0715
0713
0743
gT
0614
0634
0654
0711
0711
0741
Ry
en
0609
0629
0649
0706
Br
0603
0623
0643
0700
0707
0737
yn
se
n
0601
0621
0641
0658
0702
0732
Br
0557
0617
0637
0652
Øk
e
Sim
en
sb
rå
te
0552
0612
0632
0645
0659
0729
T
Ry
en
0549
0609
0629
0641
0656
0726
rn
Br
0546
0606
0626
0636
0650
0720
Øk
e
Øk
e
0540
0600
0620
0630
n
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
Lil
lea
ke
r
Ra
di
um
ho
sp
Sm
ita
es
let
ta
d
Ul
lev
ål
sta
di
Ny
on
da
len
sta
sjo
St
or
n
o
Mandag - fredag
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
Lil
lea
ke
r
Ra
di
um
ho
sp
Sm
ita
es
let
ta
d
Ul
lev
ål
sta
di
Ny
on
da
len
sta
sjo
St
or
n
o
Lørdag
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
Lil
lea
ke
r
Ra
di
um
ho
sp
Sm
ita
es
let
ta
d
Ul
lev
ål
sta
di
Ny
on
da
len
sta
sjo
St
or
n
o
23
Lysaker
Simensbråten
1830 1836 1841 1845 1852 1858 1900 1906 1911 1915 1919
1850r 1856r 1859r 1902r 1907r 1911r 1913r 1919r 1924r 1927r ––––
1900 1906 1909 1912 1917 1921 1923 1929 1934 1937 1939
1920
1940
2000
1926
1946
2006
1929
1949
2009
1932
1952
2012
1937
1957
2017
1941
2001
2021
1943
2003
2023
1949
2009
2029
1954
2014
2034
1957
2017
2037
1959
2019
2039
0000
0020
0006
0026
0009
0029
0012
0032
0017
0037
0021
0041
0023
0043
0029
0049
0034
0054
0037
0057
0039
0059
Anmerkning: r = kun til Ryen T.
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 23 kjøres av Unibuss AS.
4
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
5
Simensbråten
Lysaker
1757
1817
1806
1826
1810
1830
1816
1836
1810
1830
1850
1814
1834
1854
1818
1838
1858
1824
1844
1904
1830
1850
1910
1832
1852
1912
1834
1854
1914
1837
1857
1917
1846
1906
1926
1850
1910
1930
1856
1916
1936
1950
2010
1954
2013
1958
2017
2004
2023
2010
2028
2012
2030
2014
2032
2017
2034
2026
2040
2030
2043
2036
2047
2030
2050
2110
2033
2053
2113
2037
2057
2117
2043
2103
2123
2048
2108
2128
2050
2110
2130
2052
2112
2132
2054
2114
2134
2100
2120
2140
2103
2123
2143
2107
2127
2147
2330
2350
2333
2353
2337
2357
2343
0003
2348
0008
2350
0010
2352
0012
2354
0014
0000
0020
0003
0023
0007
0027
T
rn
yn
se
n
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 15 min. rute istedenfor 10 min. rute.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Simensbråten
Lyngveien
Benveien
Oluf Onsums vei
Ryen T
Manglerud T
Bryn senter
Høyenhall T
Brynseng T
Brynsengveien
Teisenkrysset
Haslelund
Økern T
Lørenvangen
Sinsenveien
Sinsenkrysset
Grefsen stasjon
Storo
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
14
15
16
17
18
20
L
00
01
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
13
14
15
16
17
18
Lillo terrasse
Nydalen stasjon
Bergrådveien
Tåsen senter
Berg
Ullevål stadion
Gaustad
Risbakken
Smestad
Montebelloveien
Radiumhospitalet
Blokkajordet
Vækerøveien
Lilleaker
CC vest
Lysaker bru
Lysaker brygge
Lysakerlokket
N
21
22
23
24
25
27
29
30
33
35
36
38
39
40
41
42
44
46
L
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ta
di
Ra
on
di
um
ho
sp
Lil
ita
lea
let
ke
r
0913
0934
0917
0938
0923
0944
0928
0950
0930
0952
0932
0954
0934
0957
0940
1006
0943
1010
0947
1016
0950
1010
1030
0954
1014
1034
0958
1018
1038
1004
1024
1044
1010
1030
1050
1012
1032
1052
1014
1034
1054
1017
1037
1057
1026
1046
1106
1030
1050
1110
1036
1056
1116
1750
1810
1754
1813
1758
1817
1804
1823
1810
1828
1812
1830
1814
1832
1817
1834
1826
1840
1830
1843
1836
1847
1830
1850
1910
1833
1853
1913
1837
1857
1917
1843
1903
1923
1848
1908
1928
1850
1910
1930
1852
1912
1932
1854
1914
1934
1900
1920
1940
1903
1923
1943
1907
1927
1947
2330
2350
2333
2353
2337
2357
2343
0003
2348
0008
2350
0010
2352
0012
2354
0014
0000
0020
0003
0023
0007
0027
vå
ls
T
rn
yn
se
n
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
0910
0930
se
nt
er
0817
0847
gT
0813
0843
Søndag
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
1754
1814
0810
0840
let
1752
1812
0804
0834
0710
0740
0713
0743
0717
0747
0723
0753
0728
0758
0730
0800
0732
0802
0734
0804
0740
0810
0743
0813
0747
0817
0810
0840
0813
0843
0817
0847
0823
0853
0828
0858
0830
0900
0832
0902
0834
0904
0840
0910
0843
0913
0847
0917
1010
1030
1013
1034
1017
1038
1023
1044
1028
1050
1030
1052
1032
1054
1034
1057
1040
1106
1043
1110
1047
1116
1050
1110
1130
1054
1114
1134
1058
1118
1138
1104
1124
1144
1110
1130
1150
1112
1132
1152
1114
1134
1154
1117
1137
1157
1126
1146
1206
1130
1150
1210
1136
1156
1216
1750
1810
1754
1813
1758
1817
1804
1823
1810
1828
1812
1830
1814
1832
1817
1834
1826
1840
1830
1843
1836
1847
1830
1850
1910
1833
1853
1913
1837
1857
1917
1843
1903
1923
1848
1908
1928
1850
1910
1930
1852
1912
1932
1854
1914
1934
1900
1920
1940
1903
1923
1943
1907
1927
1947
2330
2350
2333
2353
2337
2357
2343
0003
2348
0008
2350
0010
2352
0012
2354
0014
0000
0020
0003
0023
0007
0027
r
1750
1810
0802
0832
ho
sp
ita
1744
1804
0800
0830
ak
e
1738
1758
0758
0828
Lil
le
1734
1754
0753
0823
Ra
di
um
1730
1750
0747
0817
ta
di
on
0706
0716
0726
0736
0746
0756
0743
0813
vå
ls
0700
0710
0720
0730
0740
0750
Ul
le
0656
0706
0716
0726
0736
0746
0740
0810
se
nt
er
0647
0657
0707
0717
0727
0737
0717
0747
Ul
le
0644
0654
0704
0714
0724
0734
Tå
se
n
0642
0652
0702
0712
0722
0732
0713
0743
Tå
se
n
0640
0650
0700
0710
0720
0730
Ny
da
len
0634
0644
0654
0704
0714
0724
0710
0740
sta
sjo
n
0628
0638
0648
0658
0708
0718
0704
0734
Ny
da
len
0624
0634
0644
0654
0704
0714
St
or
o
0620
0630
0640
0650
0700
0710
0702
0732
T
0547
0607
0627
0646
0656
0700
0730
St
or
o
0543
0603
0623
0640
0650
Øk
e
0540
0600
0620
0636
0646
0658
0728
rn
0534
0554
0614
0627
0637
0653
0723
Øk
e
0532
0552
0612
0624
0634
0647
0717
gT
0530
0550
0610
0622
0632
Br
Ul
le
0528
0548
0608
0620
0630
0643
0713
yn
se
n
Tå
se
n
0523
0543
0603
0614
0624
0640
0710
Br
Ny
da
len
0517
0537
0557
0608
0618
Sim
en
sb
rå
te
Ry
n
en
T
St
or
o
vå
ls
ta
di
Ra
on
di
um
ho
sp
Lil
ita
lea
let
ke
r
Ly
sa
ke
rl o
kk
et
Øk
e
0513
0533
0553
0604
0614
se
nt
er
Br
0510
0530
0550
––––
0610
gT
Sim
en
sb
rå
te
Ry
n
en
T
sta
sjo
n
Mandag - fredag
sta
sjo
n
Lørdag
Sim
en
sb
rå
te
Ry
n
en
T
23
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 23 kjøres av Unibuss AS.
6
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
7
0930
0945
0934
0949
15 min.
rute
0933
0948
1003
1018
0937
0952
1007
1022
0941
0956
1011
1026
0946
1001
1016
1031
0949
1004
1019
1034
0953
1008
1023
1038
0955
1010
1025
1040
1000
1015
1030
1045
1004
1019
1034
1049
til kl.
fra kl.
1448
1455
1452
1459
1456
1503
1501
1508
1504
1511
1508
1515
1510
1517
1515
1522
1519
1526
7-8 min.
rute
1503
1510
1518
1525
1533
1540
1548
1555
1507
1514
1522
1529
1537
1544
1552
1559
1511
1518
1526
1533
1541
1548
1556
1603
1516
1523
1531
1538
1546
1553
1601
1608
1519
1526
1534
1541
1549
1556
1604
1611
1523
1530
1538
1545
1553
1600
1608
1615
1525
1532
1540
1547
1555
1602
1610
1617
1530
1537
1545
1552
1600
1607
1615
1622
1534
1541
1549
1556
1604
1611
1619
1626
til kl.
fra kl.
1718
1733
1722
1737
1726
1741
1731
1746
1734
1749
1738
1753
1740
1755
1745
1800
1749
1804
15 min.
rute
1748
1803
1818
1833
1752
1807
1822
1837
1756
1811
1826
1841
1801
1816
1831
1846
1804
1819
1834
1849
1808
1823
1838
1853
1810
1825
1840
1855
1815
1830
1845
1900
1819
1834
1849
1904
Siste
avganger
2333
2348
2337
2352
2341
2356
2346
0001
2349
0004
2353
0008
2355
0010
0000
0015
0004
0019
I julen, påsken og sommerferien kjøres 10 min. rute i rush istedenfor 7-8 min rute.
Linje 34 kjøres av Unibuss AS.
gC
am
Sim
pi
ng
en
sb
rå
te
n
er
or
ge
t
ke
sb
ro
nb
an
et
sg
at
e
iel
l
ey
er
an
de
rK
se
nt
er
Sa
ge
ne
2333
2348
2337
2352
2341
2356
2346
0001
2349
0004
2353
0008
2355
0010
0000
0015
0004
0019
ær
n
Siste
avganger
Tå
se
n
0934
0949
1004
1019
Søndag
gC
am
Sim
pi
ng
en
sb
rå
te
n
0925
0940
Ek
eb
er
0923
0938
0930
0945
1000
1015
Ek
eb
er
0919
0934
0925
0940
0955
1010
er
0916
0931
0923
0938
0953
1008
0751
0821
0851
0921
0951
1003
0754
0824
0854
0924
0954
1007
0757
0827
0857
0927
0957
1011
0801
0831
0901
0931
1001
1016
0803
0833
0903
0933
1003
1019
0807
0837
0907
0937
1007
1023
0809
0839
0909
0939
1009
1025
0813
0843
0913
0943
1013
1030
0816
0846
0916
0946
1016
1034
15 min.
rute
1018
1033
1048
1103
1022
1037
1052
1107
1026
1041
1056
1111
1031
1046
1101
1116
1034
1049
1104
1119
1038
1053
1108
1123
1040
1055
1110
1125
1045
1100
1115
1130
1049
1104
1119
1134
Siste
avganger
2333
2348
2337
2352
2341
2356
2346
0001
2349
0004
2353
0008
2355
0010
0000
0015
0004
0019
Første
avganger
fra kl.
ær
n
0911
0926
Kv
0907
0922
0919
0934
0949
1004
Kv
0903
0918
Dy
ve
til kl.
fra kl.
7-8 min.
rute
0916
0931
0946
1001
T
0756
0804
0811
0819
0826
0834
0841
0849
0911
0926
0941
0956
or
ge
t
0752
0800
0807
0815
0822
0830
0837
0845
0907
0922
0937
0952
ke
sb
ro
0747
0755
0802
0810
0817
0825
0832
0840
0903
0918
0933
0948
Dy
ve
0745
0753
0800
0808
0815
0823
0830
0838
Je
r
0741
0749
0756
0804
0811
0819
0826
0834
15 min.
rute
fra kl.
nb
an
et
0738
0746
0753
0801
0808
0816
0823
0831
0746
0816
0846
0919
Je
r
0733
0741
0748
0756
0803
0811
0818
0826
0743
0813
0843
0915
an
ds
pl
sg
as
at
s
e
0729
0737
0744
0752
0759
0807
0814
0822
Ca
lm
0725
0733
0740
0748
0755
0803
0810
0818
fra kl.
0739
0809
0839
0910
iel
l
0616
0649
0704
0719
0729
0739
0749
0737
0807
0837
0908
Ca
lm
0613
0645
0700
0715
0725
0735
0745
Al
ex
0609
0640
0655
0710
0720
0730
0740
0733
0803
0833
0904
an
de
rK
0607
0638
0653
0708
0718
0728
0738
0731
0801
0831
0901
Al
ex
0603
0634
0649
0704
0714
0724
0734
0727
0757
0827
0856
Sa
ge
ne
0601
0631
0646
0701
0711
0721
0731
0724
0754
0824
0852
se
nt
er
0557
0626
0641
0656
0706
0716
0726
0721
0751
0821
0848
Første
avganger
Tå
se
n
er
Ek
eb
er
0554
0622
0637
0652
0702
0712
0722
Første
avganger
ær
n
Kv
gC
am
Sim
pi
ng
en
sb
rå
te
n
T
or
ge
t
Dy
ve
ke
sb
ro
Je
r
nb
an
et
sg
at
e
iel
l
ey
er
an
de
rK
Ca
lm
0551
0618
0633
0648
0658
0708
0718
Tå
se
n
Al
ex
se
nt
er
Sa
ge
ne
an
ds
pl
as
s
an
ds
pl
as
s
Mandag – fredag
T
Lørdag
ey
er
34
Tåsen
Ekeberg Hageby
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Tåsen senter
Christophers vei
Østhellinga
Tåsen allé
Voldsløkka
Sagene
Arkitekt Rivertz plass
Evald Ryghs gate
Alexander Kiellands plass
Telthusbakken
Møllerveien
Calmeyers gate
Brugata
Jernbanetorget T
N
00
00
01
02
03
04
06
07
08
10
11
13
15
16
L
00
00
01
02
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
Bussterminalen Grønland
Munkegata
St. Halvards plass
Dyvekes bro
Lodalen
Kværner
Ryenbergveien
Simensbrekka
Utsikten
Brannfjellveien
Ekeberg Camping
Ekeberg hageby
Simensbråten
N
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
27
28
31
L
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
25
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
8
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
9
34
Ekeberg Hageby
Tåsen
Lørdag
Første
avganger
0551
0612
0627
0642
0657
0707
0717
0727
0552
0613
0628
0643
0658
0708
0718
0728
0552
0614
0629
0644
0659
0709
0719
0729
0556
0618
0633
0648
0703
0713
0723
0733
0602
0624
0639
0654
0709
0719
0729
0739
0606
0629
0644
0659
0714
0724
0734
0744
0609
0633
0648
0703
0718
0728
0738
0748
0612
0636
0651
0706
0721
0731
0741
0751
0616
0643
0658
0713
0728
0738
0748
0758
0735
0742
0750
0757
0805
0812
0820
0827
0736
0743
0751
0758
0806
0813
0821
0828
0737
0744
0752
0759
0807
0814
0822
0829
0741
0748
0756
0803
0811
0818
0826
0833
0747
0754
0802
0809
0817
0824
0832
0839
0752
0759
0807
0814
0822
0829
0837
0844
0756
0803
0811
0818
0826
0833
0841
0848
0759
0806
0814
0821
0829
0836
0844
0851
0806
0813
0821
0828
0836
0843
0851
0858
til kl.
fra kl.
0857
0912
0858
0913
0859
0914
0903
0918
0909
0924
0914
0929
0918
0933
0921
0936
0928
0943
15 min.
rute
0927
0942
0957
1012
0928
0943
0958
1013
0929
0944
0959
1014
0933
0948
1003
1018
0939
0954
1009
1024
0944
0959
1014
1029
0948
1003
1018
1033
0951
1006
1021
1036
0958
1013
1028
1043
til kl.
fra kl.
1457
1505
1458
1506
1459
1507
1503
1511
1509
1517
1514
1522
1518
1526
1521
1529
1528
1536
7-8 min.
rute
1512
1520
1527
1535
1542
1550
1557
1605
1513
1521
1528
1536
1543
1551
1558
1606
1514
1522
1529
1537
1544
1552
1559
1607
1518
1526
1533
1541
1548
1556
1603
1611
1524
1532
1539
1547
1554
1602
1609
1617
1529
1537
1544
1552
1559
1607
1614
1622
1533
1541
1548
1556
1603
1611
1618
1626
1536
1544
1551
1559
1606
1614
1621
1629
1543
1551
1558
1606
1613
1621
1628
1636
til kl.
fra kl.
1727
1742
1728
1743
1729
1744
1733
1748
1739
1754
1744
1759
1748
1803
1751
1806
1758
1813
15 min.
rute
1757
1812
1827
1842
1758
1813
1828
1843
1759
1814
1829
1844
1803
1818
1833
1848
1809
1824
1839
1854
1814
1829
1844
1859
1818
1833
1848
1903
1821
1836
1851
1906
1828
1843
1858
1913
Siste
avganger
2342
2357
2343
2358
2344
2359
2348
0003
2354
0009
2359
0014
0003
0018
0006
0021
0013
0028
fra kl.
7-8 min.
rute
I julen, påsken og sommerferien kjøres 10 min. rute i rush istedenfor 7-8 min rute.
Sim
en
sb
rå
te
Ek
n
eb
er
gh
ag
Ek
eb
eb
y
er
gC
am
Kv
pi
ær
ng
ne
r
Je
rn
ba
ne
to
rg
Ja
et
ko
T
b
kir
ke
Al
ex
an
de
rK
iel
Sa
la
ge
nd
ne
sp
la
ss
Tå
se
n
se
nt
er
Første
avganger
0721
0751
0821
0851
0912
0722
0752
0822
0852
0913
0722
0752
0822
0852
0914
0726
0756
0826
0856
0918
0732
0802
0832
0902
0924
0736
0806
0836
0906
0929
0739
0809
0839
0909
0933
0742
0812
0842
0912
0936
0746
0816
0846
0916
0943
15 min.
rute
0927
0942
0957
1012
0928
0943
0958
1013
0929
0944
0959
1014
0933
0948
1003
1018
0939
0954
1009
1024
0944
0959
1014
1029
0948
1003
1018
1033
0951
1006
1021
1036
0958
1013
1028
1043
Siste
avganger
2342
2357
2343
2358
2344
2359
2348
0003
2354
0009
2359
0014
0003
0018
0006
0021
0013
0028
fra kl.
Søndag
Sim
en
sb
rå
te
Ek
n
eb
er
gh
ag
Ek
eb
eb
y
er
gC
am
Kv
pi
ær
ng
ne
r
Je
rn
ba
ne
to
rg
Ja
et
ko
T
b
kir
ke
Al
ex
an
de
rK
iel
Sa
la
ge
nd
ne
sp
la
ss
Tå
se
n
se
nt
er
Sim
en
sb
rå
te
Ek
n
eb
er
gh
ag
Ek
eb
eb
y
er
gC
am
Kv
pi
ær
ng
ne
r
Je
rn
ba
ne
to
rg
Ja
et
ko
T
b
kir
ke
Al
ex
an
de
rK
iel
Sa
la
ge
nd
ne
sp
la
ss
Tå
se
n
se
nt
er
Mandag – fredag
Første
avganger
0751
0821
0851
0921
0942
0752
0822
0852
0922
0943
0752
0822
0852
0922
0944
0756
0826
0856
0926
0948
0802
0832
0902
0932
0954
0806
0836
0906
0936
0959
0809
0839
0909
0939
1003
0812
0842
0912
0942
1006
0816
0846
0916
0946
1013
15 min.
rute
0957
1012
1027
1042
0958
1013
1028
1043
0959
1014
1029
1044
1003
1018
1033
1048
1009
1024
1039
1054
1014
1029
1044
1059
1018
1033
1048
1103
1021
1036
1051
1106
1028
1043
1058
1113
Siste
avganger
2342
2357
2343
2358
2344
2359
2348
0003
2354
0009
2359
0014
0003
0018
0006
0021
0013
0028
fra kl.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Simensbråten
Ekeberg hageby
Ekeberg Camping
Brannfjellveien
Utsikten
Ryenbergveien
Kværner
Lodalen
St. Halvards plass
Munkegata
Bussterminalen Grønland
Jernbanetorget T
Brugata
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
14
L
00
01
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
13
Jakob kirke
Møllerveien
Telthusbakken
Alexander Kiellands plass
Evald Ryghs gate
Arkitekt Rivertz plass
Sagene
Voldsløkka
Tåsen allé
Østhellinga
Christophers vei
Tåsen senter
N
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
31
L
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
23
25
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
10
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
11
Bølerskrenten
Bøler eldresenter
Bøler T
14
18
18
Tveita
Solfjellet
Bøler
Tveita
61B
rå
de
La
rs b
rå
te
n
Tv
ei t
ab
ed
rif
Tv
tso
ei t
m
a
rå
de
Tv
ei t
aT
0856
0956
1056
1156
1256
1356
1456
0857
0957
1057
1157
1257
1357
1457
0911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
0919
1019
1119
1219
1319
1419
Siste
avganger
0923
1023
1123
1223
1323
1423
0926
1026
1126
1226
1326
1426
0927
1027
1127
1227
1327
1427
T
Første
avganger
0928
1028
1128
1228
1328
1428
Siste
avganger
Første
avganger
Tv
ei t
aT
Tv
ei t
a
Tr
as
op
pv
eie
Tr
n
as
op
sk
ol
e
So
lb
er
gl
ive
ien
Sk
øy
en
ås
ve
ien
Op
ps
al
se
nt
er
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
Mandag - fredag
Første
avganger
0836
0936
0838
0938
0839
0939
0841
0941
0842
0942
0845
0945
0847
0947
0848
0948
0854
0954
Hver time
1036
1038
1039
1041
1042
1045
1047
1048
1054
Siste
avganger
1336
1436
1338
1438
1339
1439
1341
1441
1342
1442
1345
1445
1347
1447
1348
1448
1354
1454
Tv
ei t
aT
Tv
ei t
a
Tr
as
op
pv
eie
Tr
n
as
op
sk
ol
e
So
lb
er
gl
ive
ien
Sk
øy
en
ås
ve
ien
Op
ps
al
se
nt
er
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
Lørdag
Første
avganger
0936
1036
0938
1038
0939
1039
0941
1041
0942
1042
0945
1045
0947
1047
0948
1048
0954
1054
Hver time
1136
1138
1139
1141
1142
1145
1147
1148
1154
Siste
avganger
1336
1436
1338
1438
1339
1439
1341
1441
1342
1442
1345
1445
1347
1447
1348
1448
1354
1454
og kjøretider i minutter:
00
02
03
05
06
07
08
09
Tveita
0903
1003
1103
1203
1303
1403
1503
0905
1005
1105
1205
1305
1405
1505
0909
1009
1109
1209
1309
1409
1509
0957
1057
1157
1257
1357
1457
1011
1111
1211
1311
1411
1511
Siste
avganger
0958
1058
1158
1258
1358
1458
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1002
1102
1202
1302
1402
1502
1003
1103
1203
1303
1403
1503
1005
1105
1205
1305
1405
1505
1009
1109
1209
1309
1409
1509
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
Vilbergveien
Oppsal senter
Løypeveien
Skøyenåsveien
Oppsal kirke
00
01
02
03
04
05
06
07
Vetlandsveien
Trasop skole
Hellerudfaret
Trasoppveien
Stordamveien
Tveita
Tveita T
07
09
10
11
12
13
15
Linje 61 kjøres av Unibuss AS.
Har du mistet eller glemt igjen noe?
Stoppesteder
12
0902
1002
1102
1202
1302
1402
1502
0956
1056
1156
1256
1356
1456
T
Tveita
Bøler
Tveita T
Tveita
Trasoppveien
Trasop skole
Solbergliveien
Vetlandsveien
Oppsal kirke
Skøyenåsveien
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Lørdag
I boligveiene kan bussen også stoppe utenom de faste stoppestedene.
Husk å gi stoppsignal.
61B
0858
0958
1058
1158
1258
1358
1458
Tv
ei t
aT
0916
1016
1116
1216
1316
1416
Ol
av
Ny
ga
rd
Øs
sv
tm
eg
ar
kv
eie
Op
n
ps
al
se
nt
er
Sk
øy
en
ås
ve
ien
Ve
tla
nd
sv
eie
Tr
n
as
op
sk
ol
e
Tv
ei t
a
So
lfj
ell
0914
1014
1114
1214
1314
1414
Første
avganger
Bø
ler
Tv
ei t
ab
et
Tv
ei t
aT
ed
rif
t
so
m
Tv
ei t
aT
Mandag - fredag
Mandag - lørdag
Ol
av
Ny
ga
rd
Øs
sv
tm
eg
ar
kv
eie
Op
n
ps
al
se
nt
er
Sk
øy
en
ås
ve
ien
Ve
tla
nd
sv
eie
Tr
n
as
op
sk
ol
e
Tv
ei t
a
61A
07
08
09
Bø
ler
Vetlandsveien
Oppsal kirke
Skøyenåsveien
Løypeveien
Oppsal senter
Vilbergveien
Østmarkveien
Olav Nygards veg
Bølerskrenten
Bøler eldresenter
Bøler T
Gjelder fra 10.1.2016
10
11
11
12
13
14
18
18
Hittegodskontoret for Oslo finnes på Nationaltheatret
T-banestasjon, ved siden av Ruters servicepunkt.
Åpent mandag–fredag, kl. 08:00–18:00.
Gjenglemte gjenstander blir levert til hittegodskontoret,
normalt neste virkedag. Kontakt oss gjerne på forhånd.
Telefon 22 08 53 61. E-post: [email protected]
Buss Oslo syd
13
0738
0753
0808
0823
0742
0757
0812
0827
0745
0800
0815
0830
0748
0803
0818
0833
0751
0806
0821
0836
0752
0807
0822
0837
0756
0811
0826
0841
til kl.
fra kl.
1443
1451
1448
1456
1453
1501
1457
1505
1500
1508
1503
1511
1506
1514
1507
1515
1511
1519
7-8 min.
rute
1458
1506
1513
1521
1528
1536
1543
1551
1503
1511
1518
1526
1533
1541
1548
1556
1508
1516
1523
1531
1538
1546
1553
1601
1512
1520
1527
1535
1542
1550
1557
1605
1515
1523
1530
1538
1545
1553
1600
1608
1518
1526
1533
1541
1548
1556
1603
1611
1521
1529
1536
1544
1551
1559
1606
1614
1522
1530
1537
1545
1552
1600
1607
1615
1526
1534
1541
1549
1556
1604
1611
1619
til kl.
fra kl.
1758
1813
1803
1818
1808
1823
1812
1827
1815
1830
1818
1833
1821
1836
1822
1837
1826
1841
15 min.
rute
1828
1843
1858
1913
1833
1848
1903
1918
1838
1853
1908
1923
1842
1857
1912
1927
1845
1900
1915
1930
1848
1903
1918
1933
1851
1906
1921
1936
1852
1907
1922
1937
1856
1911
1926
1941
til kl.
fra kl.
2158
2215
2203
2220
2208
2224
2212
2228
2215
2230
2218
2233
2221
2236
2222
2237
2226
2240
15 min.
rute
2230
2245
2300
2315
2235
2250
2305
2320
2239
2254
2309
2324
2243
2258
2313
2328
2245
2300
2315
2330
2248
2303
2318
2333
2251
2306
2321
2336
2252
2307
2322
2337
2255
2310
2325
2340
Siste
avganger
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0013
0028
0015
0030
0018
0033
0021
0036
0022
0037
0025
0040
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 10 min. rute istedenfor 7/8 min. rute.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Ladegården
Dyvekes bro
Lodalen
Kværner
Eirik Raudes vei
Furuveien
Manglerudveien
Ryenberget
14
N
00
04
05
07
09
10
11
12
13
14
15
16
L
00
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Ryen
Ryensvingen
Sandstuveien
Alléen
Smedberg
Abildsø
Lille Langerud
Langerudveien
Paal Bergs vei
Langerud sykehjem
Skullerud T
Gjelder fra 10.1.2016
N
17
18
20
21
22
23
24
24
25
26
28
L
15
16
18
19
20
21
22
22
23
23
25
ru
d
0707
0737
0710
0740
30 min.
rute
0745
0815
0750
0820
0754
0824
0758
0828
0800
0830
0803
0833
0806
0836
0807
0837
0810
0840
til kl.
fra kl.
0915
0943
0920
0948
0924
0953
0928
0957
0930
1000
0933
1003
0936
1006
0937
1007
0940
1011
15 min.
rute
0958
1013
1028
1043
1003
1018
1033
1048
1008
1023
1038
1053
1012
1027
1042
1057
1015
1030
1045
1100
1018
1033
1048
1103
1021
1036
1051
1106
1022
1037
1052
1107
1026
1041
1056
1111
til kl.
fra kl.
2158
2215
2203
2220
2208
2224
2212
2228
2215
2230
2218
2233
2221
2236
2222
2237
2226
2240
15 min.
rute
2230
2245
2300
2315
2235
2250
2305
2320
2239
2254
2309
2324
2243
2258
2313
2328
2245
2300
2315
2330
2248
2303
2318
2333
2251
2306
2321
2336
2252
2307
2322
2337
2255
2310
2325
2340
Siste
avganger
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0013
0028
0015
0030
0018
0033
0021
0036
0022
0037
0025
0040
ru
d
T
0706
0736
ud
ve
0703
0733
Se også nattavgangene i linje N70
Søndag
Første
fra kl.
0715
0745
0720
0750
0724
0754
0728
0758
0730
0800
0733
0803
0736
0806
0737
0807
0740
0810
30 min.
rute
0815
0845
0820
0850
0824
0854
0828
0858
0830
0900
0833
0903
0836
0906
0837
0907
0840
0910
til kl.
fra kl.
1015
1043
1020
1048
1024
1053
1028
1057
1030
1100
1033
1103
1036
1106
1037
1107
1040
1111
15 min.
rute
1058
1113
1128
1143
1103
1118
1133
1148
1108
1123
1138
1153
1112
1127
1142
1157
1115
1130
1145
1200
1118
1133
1148
1203
1121
1136
1151
1206
1122
1137
1152
1207
1126
1141
1156
1211
til kl.
fra kl.
2158
2215
2203
2220
2208
2224
2212
2228
2215
2230
2218
2233
2221
2236
2222
2237
2226
2240
15 min.
rute
2230
2245
2300
2315
2235
2250
2305
2320
2239
2254
2309
2324
2243
2258
2313
2328
2245
2300
2315
2330
2248
2303
2318
2333
2251
2306
2321
2336
2252
2307
2322
2337
2255
2310
2325
2340
Siste
avganger
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0013
0028
0015
0030
0018
0033
0021
0036
0022
0037
0025
0040
T
0733
0748
0803
0818
0700
0730
ru
d
0728
0743
0758
0813
Sk
ul
le
15 min.
rute
fra kl.
0658
0728
ien
0610
0625
0640
0655
0710
0725
0741
0654
0724
Sk
ul
le
0607
0622
0637
0652
0707
0722
0737
La
ng
er
0606
0621
0636
0651
0706
0721
0736
0650
0720
La
ng
er
0603
0618
0633
0648
0703
0718
0733
Sa
nd
stu
ve
ien
Ab
ild
sø
0600
0615
0630
0645
0700
0715
0730
0645
0715
Sa
nd
stu
ve
ien
Ab
ild
sø
0558
0613
0628
0643
0658
0713
0727
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Dy
ve
ke
sb
ro
Fu
ru
ve
ien
Ry
en
Sk
ul
le
0554
0609
0624
0639
0654
0709
0723
Første
fra kl.
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Dy
ve
ke
sb
ro
Fu
ru
ve
ien
Ry
en
La
ng
er
0550
0605
0620
0635
0650
0705
0718
T
Sa
nd
stu
ve
ien
Ab
ild
sø
0545
0600
0615
0630
0645
0700
0713
Første
avganger
ud
ve
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Dy
ve
ke
sb
ro
Fu
ru
ve
ien
Ry
en
ien
Mandag - fredag
ien
Lørdag
ud
ve
70
Rådhuset
Skullerud
Overgang til andre linjer
Ryen:
Alléen:
Abildsø:
Skullerud T:
4 Bergkrystallen /Ringen, 23 Lysaker/Simensbråten m.fl.
78 Østensjø ring.
79 Grorud / Holmlia.
3 Mortensrud / Storo, 76 Hauketo/Helsfyr m.fl.
Linje 70 kjøres av Unibuss AS.
Buss Oslo syd
15
Lørdag
ru
d
T
La
ng
er
ud
ve
Ab
ien
ild
sø
0636
0706
0638
0708
0641
0711
0644
0714
0647
0717
0649
0719
0655
0725
0703
0733
30 min.
rute
0734
0804
0736
0806
0738
0808
0741
0811
0744
0814
0747
0817
0749
0819
0755
0825
0803
0833
til kl.
fra kl.
0904
0919
0906
0922
0908
0924
0911
0927
0914
0930
0917
0933
0919
0935
0925
0942
0933
0951
0656
0703
0711
0718
0726
0733
0741
0748
0658
0705
0713
0720
0728
0735
0743
0750
0705
0712
0720
0727
0735
0742
0750
0757
0714
0721
0729
0736
0744
0751
0759
0806
15 min.
rute
0934
0949
1004
1019
0937
0952
1007
1022
0939
0954
1009
1024
0942
0957
1012
1027
0945
1000
1015
1030
0948
1003
1018
1033
0950
1005
1020
1035
0957
1012
1027
1042
1006
1021
1036
1051
til kl.
fra kl.
2149
2204
2152
2206
2154
2208
2157
2211
2200
2214
2203
2217
2205
2219
2212
2225
2221
2233
15 min.
rute
2219
2234
2249
2304
2221
2236
2251
2306
2223
2238
2253
2308
2226
2241
2256
2311
2229
2244
2259
2314
2232
2247
2302
2317
2234
2249
2304
2319
2240
2255
2310
2325
2248
2303
2318
2333
til kl.
fra kl.
0849
0904
0852
0907
0854
0909
0857
0912
0900
0915
0903
0918
0905
0920
0912
0927
0921
0936
15 min.
rute
0919
0934
0949
1004
0922
0937
0952
1007
0924
0939
0954
1009
0927
0942
0957
1012
0930
0945
1000
1015
0933
0948
1003
1018
0935
0950
1005
1020
0942
0957
1012
1027
0951
1006
1021
1036
Siste
avganger
2349
0004
2351
0006
2353
0008
2356
0011
2359
0014
0002
0017
0004
0019
0010
0025
0018
0033
til kl.
fra kl.
2149
2204
2152
2206
2154
2208
2157
2211
2200
2214
2203
2217
2205
2219
2212
2225
2221
2233
15 min.
rute
2219
2234
2249
2304
2221
2236
2251
2306
2223
2238
2253
2308
2226
2241
2256
2311
2229
2244
2259
2314
2232
2247
2302
2317
2234
2249
2304
2319
2240
2255
2310
2325
2248
2303
2318
2333
2349
0004
2351
0006
2353
0008
2356
0011
2359
0014
0002
0017
0004
0019
0010
0025
0018
0033
Siste
avganger
ær
n
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 10 min. rute istedenfor 7/8 min. rute.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Skullerud T
Langerud sykehjem
Langerudveien
Lille Langerud
Abildsø
Smedberg
Alléen
Sandstuveien
Ryensvingen
Ryen
N
00
01
03
04
05
06
07
08
10
11
L
00
01
02
03
04
05
06
07
09
10
Ryenberget
Manglerudveien
Furuveien
Eirik Raudes vei
Kværner
Lodalen
Ladegården
Bjørvika
Tollboden
Rådhuset
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
N
12
13
14
15
16
18
20
22
23
32
L
11
12
13
14
15
16
18
20
21
29
Første
fra kl.
0704
0734
0706
0736
0708
0738
0711
0741
0714
0744
0717
0747
0719
0749
0725
0755
0733
0803
30 min.
rute
0804
0834
0806
0836
0808
0838
0811
0841
0814
0844
0817
0847
0819
0849
0825
0855
0833
0903
til kl.
fra kl.
1004
1019
1006
1022
1008
1024
1011
1027
1014
1030
1017
1033
1019
1035
1025
1042
1033
1051
15 min.
rute
1034
1049
1104
1119
1037
1052
1107
1122
1039
1054
1109
1124
1042
1057
1112
1127
1045
1100
1115
1130
1048
1103
1118
1133
1050
1105
1120
1135
1057
1112
1127
1142
1106
1121
1136
1151
til kl.
fra kl.
2149
2204
2152
2206
2154
2208
2157
2211
2200
2214
2203
2217
2205
2219
2212
2225
2221
2233
15 min.
rute
2219
2234
2249
2304
2221
2236
2251
2306
2223
2238
2253
2308
2226
2241
2256
2311
2229
2244
2259
2314
2232
2247
2302
2317
2234
2249
2304
2319
2240
2255
2310
2325
2248
2303
2318
2333
Siste
avganger
2349
0004
2351
0006
2353
0008
2356
0011
2359
0014
0002
0017
0004
0019
0010
0025
0018
0033
Overgang til andre linjer
Ryensvingen:
Ryen:
Kværner:
Rådhuset:
16
ær
n
Søndag
To
llb
od
en
Rå
dh
us
et
0653
0700
0708
0715
0723
0730
0738
0745
er
0650
0657
0705
0712
0720
0727
0735
0742
ær
n
0647
0654
0702
0709
0717
0724
0732
0739
Kv
0645
0652
0700
0707
0715
0722
0730
0737
7-8 min.
rute
Fu
ru
v
0642
0649
0657
0704
0712
0719
0727
0734
fra kl.
Sa
nd
stu
ve
ien
Ry
en
0603
0618
0633
0648
0706
ud
ve
Ab
ien
ild
sø
0555
0610
0625
0640
0657
T
0549
0604
0619
0634
0650
La
ng
er
0547
0602
0617
0632
0648
ru
d
0544
0559
0614
0629
0645
Sk
ul
le
Kv
0541
0556
0611
0626
0642
er
To
llb
od
en
Rå
dh
us
et
Fu
ru
v
0538
0553
0608
0623
0639
eie
n
Sa
nd
stu
ve
ien
Ry
en
ru
d
T
La
ng
er
ud
ve
Ab
ien
ild
sø
0536
0551
0606
0621
0637
Sk
ul
le
0534
0549
0604
0619
0634
Første
avganger
er
To
llb
od
en
Rå
dh
us
et
Kv
0634
0704
eie
n
Fu
ru
v
Første
fra kl.
Sk
ul
le
Sa
nd
stu
ve
ien
Ry
en
Mandag - fredag
eie
n
70
Skullerud
Rådhuset
Gjelder fra 10.1.2016
4 Bergkrystallen / Ringen, 23 Lysaker.
23 Simensbråten, 71E Bjørndal, 550 Enebakk m.fl.
34-74 Ekeberg-Nordstrand, 34 Tåsen.
B1 Øyene, B10 Nesodden m.fl.
Buss Oslo syd
17
Ryen
Bjørndal via Mortensrud
Lørdag
0548
0603
0618
0633
0648
0703
0549
0604
0619
0634
0649
0704
0554
0609
0624
0639
0654
0709
0651
0656
0701
0706
0711
0716
0721
0726
0731
0736
0741
0746
0657
0702
0707
0712
0717
0722
0727
0732
0737
0742
0747
0752
0701
0706
0711
0716
0721
0726
0731
0736
0741
0746
0751
0756
0704
0709
0714
0719
0724
0729
0734
0739
0744
0749
0754
0759
0706
0711
0716
0721
0726
0731
0736
0741
0746
0751
0756
0801
0707
0712
0717
0722
0727
0732
0737
0742
0747
0752
0757
0802
0708
0713
0718
0723
0728
0733
0738
0743
0748
0753
0758
0803
0709
0714
0719
0724
0729
0734
0739
0744
0749
0754
0759
0804
0714
0719
0724
0729
0734
0739
0744
0749
0754
0759
0804
0809
til kl.
fra kl.
0916
0931
0922
0937
0926
0941
0929
0944
0931
0946
0932
0947
0933
0948
0934
0949
0939
0954
15 min.
rute
0946
1001
1016
1031
0952
1007
1022
1037
0956
1011
1026
1041
0959
1014
1029
1044
1001
1016
1031
1046
1002
1017
1032
1047
1003
1018
1033
1048
1004
1019
1034
1049
1009
1024
1039
1054
til kl.
fra kl.
1416
1426
1422
1432
1426
1436
1429
1439
1431
1441
1432
1442
1433
1443
1434
1444
1439
1449
5 min.
rute
1431
1436
1441
1446
1451
1456
1501
1506
1511
1516
1521
1526
1437
1442
1447
1452
1457
1502
1507
1512
1517
1522
1527
1532
1441
1446
1451
1456
1501
1506
1511
1516
1521
1526
1531
1536
1444
1449
1454
1459
1504
1509
1514
1519
1524
1529
1534
1539
1446
1451
1456
1501
1506
1511
1516
1521
1526
1531
1536
1541
1447
1452
1457
1502
1507
1512
1517
1522
1527
1532
1537
1542
1448
1453
1458
1503
1508
1513
1518
1523
1528
1533
1538
1543
1449
1454
1459
1504
1509
1514
1519
1524
1529
1534
1539
1544
1454
1459
1504
1509
1514
1519
1524
1529
1534
1539
1544
1549
til kl.
fra kl.
1816
1831
1822
1837
1826
1841
1829
1844
1831
1846
1832
1847
1833
1848
1834
1849
1839
1854
15 min.
rute
1846
1901
1916
1931
1852
1907
1922
1937
1856
1911
1926
1941
1859
1914
1929
1944
1901
1916
1931
1946
1902
1917
1932
1947
1903
1918
1933
1948
1904
1919
1934
1949
1909
1924
1939
1954
til kl.
2246
2316
2346
0016
0046
2252
2322
2352
0022
0052
2256
2326
2356
0026
0056
2259
2329
2359
0029
0059
2301
2331
0001
0031
0101
2302
2332
0002
0032
0102
2303
2333
0003
0033
0103
2304
2334
0004
0034
0104
2309
2339
0009
0039
0109
ko
Ny
le
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
Bj
er
ør
nd
al
e
ho
lt
s
0652
0722
0656
0726
0659
0729
0701
0731
0702
0732
0703
0733
0704
0734
0709
0739
30 min.
rute
0746
0816
0752
0822
0756
0826
0759
0829
0801
0831
0802
0832
0803
0833
0804
0834
0809
0839
til kl.
fra kl.
0946
1001
0952
1007
0956
1011
0959
1014
1001
1016
1002
1017
1003
1018
1004
1019
1009
1024
15 min.
rute
1016
1031
1046
1101
1022
1037
1052
1107
1026
1041
1056
1111
1029
1044
1059
1114
1031
1046
1101
1116
1032
1047
1102
1117
1033
1048
1103
1118
1034
1049
1104
1119
1039
1054
1109
1124
til kl.
2246
2316
2346
0016
0046
2252
2322
2352
0022
0052
2256
2326
2356
0026
0056
2259
2329
2359
0029
0059
2301
2331
0001
0031
0101
2302
2332
0002
0032
0102
2303
2333
0003
0033
0103
2304
2334
0004
0034
0104
2309
2339
0009
0039
0109
Siste
avganger
Søndag
Siste
avganger
ko
Ny
le
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
Bj
er
ør
nd
al
e
ho
lt
s
Bj
ør
n
ho
lt
øv
r
Bj
ør
n
ns
v
ei
T
Bl
ak
ke
ru
d
or
te
ns
M
0716
0746
0722
0752
0726
0756
0729
0759
0731
0801
0732
0802
0733
0803
0734
0804
0739
0809
30 min.
rute
0816
0846
0822
0852
0826
0856
0829
0859
0831
0901
0832
0902
0833
0903
0834
0904
0839
0909
til kl.
fra kl.
1016
1031
1022
1037
1026
1041
1029
1044
1031
1046
1032
1047
1033
1048
1034
1049
1039
1054
15 min.
rute
1046
1101
1116
1131
1052
1107
1122
1137
1056
1111
1126
1141
1059
1114
1129
1144
1101
1116
1131
1146
1102
1117
1132
1147
1103
1118
1133
1148
1104
1119
1134
1149
1109
1124
1139
1154
til kl.
2246
2316
2346
0016
0046
2252
2322
2352
0022
0052
2256
2326
2356
0026
0056
2259
2329
2359
0029
0059
2301
2331
0001
0031
0101
2302
2332
0002
0032
0102
2303
2333
0003
0033
0103
2304
2334
0004
0034
0104
2309
2339
0009
0039
0109
Siste
avganger
or
te
ns
M
Første
fra kl.
T
Ry
en
ru
dk
r
ys
se
t
5 min.
rute
ei
Bj
ør
n
0547
0602
0617
0632
0647
0702
ho
lt
øv
r
Bj
ør
n
0546
0601
0616
0631
0646
0701
ns
v
Bl
ak
ke
ko
Ny
le
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
Bj
er
ør
nd
al
e
Bj
ør
n
ho
lt
s
ei
ns
v
Bj
ør
n
ho
lt
øv
r
T
Bl
ak
ke
0544
0559
0614
0629
0644
0659
T
or
te
ns
M
0646
0716
T
M
Første
fra kl.
t
ys
se
ru
d
ru
dk
r
or
te
ns
M
0541
0556
0611
0626
0641
0656
fra kl.
or
te
ns
M
0537
0552
0607
0622
0637
0652
T
Ry
en
0531
0546
0601
0616
0631
0646
Første
avganger
or
te
ns
Ry
en
ru
dk
r
ys
se
t
Mandag - fredag
ru
d
71E
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Ryen T
Mortensrudkrysset
Gamle bygdevei
Mortensrud T
Lofsrudhøgda
Brunas vei
Blakkens vei
00
06
07
10
11
12
13
Bjørnholt øvre
Bjørnholt skole
Nyjordet
Bjørndal senter
Meklenborg
Bjørndal
15
16
17
18
19
23
Linje 71E kjøres av Unibuss AS.
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 7/8 min. rute istedenfor 5 min. rute.
18
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
19
Bjørndal
Bjørndal
Ryen via Mortensrud
Ryen via Mortensrud
0458
0513
0458
0528
0513
0543
0528
0558
0543
0613
0558
0628
0613
0500
0515
0500
0530
0515
0545
0530
0600
0545
0615
0600
0630
0615
0502
0517
0502
0532
0517
0547
0532
0602
0547
0617
0602
0632
0617
0504
0519
0504
0534
0519
0549
0534
0604
0549
0619
0604
0634
0619
0513
0528
0513
0543
0528
0558
0543
0613
0558
0628
0613
0643
0628
0621
0626
0631
0626
0636
0631
0641
0636
0646
0641
0651
0646
0656
0651
0701
0656
0706
0701
0711
0706
0716
0711
0721
0716
0623
0628
0633
0628
0638
0633
0643
0638
0648
0643
0653
0648
0658
0653
0703
0658
0708
0703
0713
0708
0718
0713
0723
0718
0624
0629
0634
0629
0639
0634
0644
0639
0649
0644
0654
0649
0659
0654
0704
0659
0709
0704
0714
0709
0719
0714
0724
0719
0626
0631
0636
0631
0641
0636
0646
0641
0651
0646
0656
0651
0701
0656
0706
0701
0711
0706
0716
0711
0721
0716
0726
0721
0628
0633
0638
0633
0643
0638
0648
0643
0653
0648
0658
0653
0703
0658
0708
0703
0713
0708
0718
0713
0723
0718
0728
0723
0630
0635
0640
0635
0645
0640
0650
0645
0655
0650
0700
0655
0705
0700
0710
0705
0715
0710
0720
0715
0725
0720
0730
0725
0632
0637
0642
0637
0647
0642
0652
0647
0657
0652
0702
0657
0707
0702
0712
0707
0717
0712
0722
0717
0727
0722
0732
0727
0634
0639
0644
0639
0649
0644
0654
0649
0659
0654
0704
0659
0709
0704
0714
0709
0719
0714
0724
0719
0729
0724
0734
0729
0643
0648
0653
0648
0658
0653
0703
0658
0708
0703
0713
0708
0718
0713
0723
0718
0728
0723
0733
0728
0738
0733
0743
0738
til kl.
frakl.
kl.
til
0721
0851
0906
0851
0723
0853
0908
0853
0724
0854
0909
0854
0726
0856
0911
0856
0728
0858
0913
0858
0730
0900
0915
0900
0732
0902
0917
0902
0734
0904
0919
0904
0743
0913
0928
0913
fra
kl.
15 min.
rute
15 min.
0906
0921
0936
0921
0951
0936
1006
0951
0908
0923
0938
0923
0953
0938
1008
0953
0909
0924
0939
0924
0954
0939
1009
0954
0911
0926
0941
0926
0956
0941
1011
0956
0913
0928
0943
0928
0958
0943
1013
0958
0915
0930
0945
0930
1000
0945
1015
1000
0917
0932
0947
0932
1002
0947
1017
1002
0919
0934
0949
0934
1004
0949
1019
1004
0928
0943
0958
0943
1013
0958
1028
1013
til kl.
frakl.
kl.
til
1006
1406
1411
1406
1008
1408
1413
1408
1009
1409
1414
1409
1011
1411
1416
1411
1013
1413
1418
1413
1015
1415
1420
1415
1017
1417
1422
1417
1019
1419
1424
1419
1028
1428
1433
1428
fra
kl.
5 min.
rute
5 min.
1411
1416
1421
1416
1426
1421
1431
1426
1436
1431
1441
1436
1446
1441
1451
1446
1456
1451
1501
1456
1506
1501
1511
1506
1413
1418
1423
1418
1428
1423
1433
1428
1438
1433
1443
1438
1448
1443
1453
1448
1458
1453
1503
1458
1508
1503
1513
1508
1414
1419
1424
1419
1429
1424
1434
1429
1439
1434
1444
1439
1449
1444
1454
1449
1459
1454
1504
1459
1509
1504
1514
1509
1416
1421
1426
1421
1431
1426
1436
1431
1441
1436
1446
1441
1451
1446
1456
1451
1501
1456
1506
1501
1511
1506
1516
1511
1418
1423
1428
1423
1433
1428
1438
1433
1443
1438
1448
1443
1453
1448
1458
1453
1503
1458
1508
1503
1513
1508
1518
1513
1420
1425
1430
1425
1435
1430
1440
1435
1445
1440
1450
1445
1455
1450
1500
1455
1505
1500
1510
1505
1515
1510
1520
1515
1422
1427
1432
1427
1437
1432
1442
1437
1447
1442
1452
1447
1457
1452
1502
1457
1507
1502
1512
1507
1517
1512
1522
1517
1424
1429
1434
1429
1439
1434
1444
1439
1449
1444
1454
1449
1459
1454
1504
1459
1509
1504
1514
1509
1519
1514
1524
1519
1433
1438
1443
1438
1448
1443
1453
1448
1458
1453
1503
1458
1508
1503
1513
1508
1518
1513
1523
1518
1528
1523
1533
1528
til kl.
fra
kl.
til kl.
1511
1751
1806
1751
1513
1753
1808
1753
1514
1754
1809
1754
1516
1756
1811
1756
1518
1758
1813
1758
1520
1800
1815
1800
1522
1802
1817
1802
1524
1804
1819
1804
1533
1813
1828
1813
fra
kl.
15 min.
rute
15 min.
1806
1821
1836
1821
1851
1836
1906
1851
1808
1823
1838
1823
1853
1838
1908
1853
1809
1824
1839
1824
1854
1839
1909
1854
1811
1826
1841
1826
1856
1841
1911
1856
1813
1828
1843
1828
1858
1843
1913
1858
1815
1830
1845
1830
1900
1845
1915
1900
1817
1832
1847
1832
1902
1847
1917
1902
1819
1834
1849
1834
1904
1849
1919
1904
1828
1843
1858
1843
1913
1858
1928
1913
1906
2221
2251
2221
2321
2251
2351
2321
0021
2351
1908
2223
2253
2223
2323
2253
2353
2323
0023
2353
1909
2224
2254
2224
2324
2254
2354
2324
0024
2354
1911
2226
2256
2226
2326
2256
2356
2326
0026
2356
1913
2228
2258
2228
2328
2258
2358
2328
0028
2358
1915
2230
2300
2230
2330
2300
0000
2330
0030
0000
1917
2232
2302
2232
2332
2302
0002
2332
0032
0002
1919
2234
2304
2234
2334
2304
0004
2334
0034
0004
1928
2243
2313
2243
2343
2313
0013
2343
0043
0013
avganger 0021 0023 0024 0026 0028 0030 0032 0034
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 7/8 min. rute istedenfor 5 min. rute.
0043
avganger
fra kl.
fra
kl.
5 min.
rute
5 min.
rute
rute
rute
rute
til kl.
til kl.
Siste
avganger
Siste
I julen, påsken og i sommerferien kjøres 7/8 min. rute istedenfor 5 min. rute.
20
Gjelder fra 10.1.2016
da
ls
en
Ny
te
r
jo
rd
et
Bj
ør
nh
ol
tø
vr
Bl
e
ak
ke
ns
ve
i
Lo
fsr
ud
hø
gd
M
a
or
te
ns
ru
dT
M
or
te
ns
ru
dk
Ry
ry
en
ss
et
T
Første
fra kl.
0621
0651
0623
0653
0624
0654
0626
0656
0628
0658
0630
0700
0632
0702
0634
0704
0643
0713
30 min.
rute
0721
0751
0723
0753
0724
0754
0726
0756
0728
0758
0730
0800
0732
0802
0734
0804
0743
0813
til kl.
fra kl.
0921
0936
0923
0938
0924
0939
0926
0941
0928
0943
0930
0945
0932
0947
0934
0949
0943
0958
15 min.
rute
0951
1006
1021
1036
0953
1008
1023
1038
0954
1009
1024
1039
0956
1011
1026
1041
0958
1013
1028
1043
1000
1015
1030
1045
1002
1017
1032
1047
1004
1019
1034
1049
1013
1028
1043
1058
til kl.
2221
2251
2321
2351
0021
2223
2253
2323
2353
0023
2224
2254
2324
2354
0024
2226
2256
2326
2356
0026
2228
2258
2328
2358
0028
2230
2300
2330
0000
0030
2232
2302
2332
0002
0032
2234
2304
2334
0004
0034
2243
2313
2343
0013
0043
Siste
avganger
Søndag
da
ls
en
Ny
te
r
jo
rd
et
Bj
ør
nh
ol
tø
vr
Bl
e
ak
ke
ns
ve
i
Lo
fsr
ud
hø
gd
M
a
or
te
ns
ru
dT
M
or
te
ns
ru
dk
Ry
ry
en
ss
et
T
0456
0511
0456
0526
0511
0541
0526
0556
0541
0611
0556
0626
0611
Bj
ør
n
0454
0509
0454
0524
0509
0539
0524
0554
0539
0609
0554
0624
0609
Bj
ør
n
0453
0508
0453
0523
0508
0538
0523
0553
0538
0608
0553
0623
0608
Bj
ør
n
0451
0506
0451
0521
0506
0536
0521
0551
0536
0606
0551
0621
0606
da
l
Bj Bj
ør ør
nd nd
al al
Bj Bj
ør ør
nd nd
al al
se se
N y N y nte nte
jo jo r r
rd rd
et et
Bj Bj
ør ør
nh nh
ol ol
tø tø
Bl Bl v r e v r e
ak ak
ke ke
ns ns
v v
Lo Lo ei ei
fsr fsr
ud ud
hø hø
g g
M M da da
or or
te te
ns ns
ru ru
M M dT dT
or or
te te
ns ns
ru ru
Ry Ry dkry dkry
en en ss ss
T T et et
Første
avganger
Første
da
l
Lørdag
Mandag - fredag
Mandag - fredag
Bj
ør
n
71E
71E
Første
fra kl.
0651
0721
0653
0723
0654
0724
0656
0726
0658
0728
0700
0730
0702
0732
0704
0734
0713
0743
30 min.
rute
0751
0821
0753
0823
0754
0824
0756
0826
0758
0828
0800
0830
0802
0832
0804
0834
0813
0843
til kl.
fra kl.
1021
1036
1023
1038
1024
1039
1026
1041
1028
1043
1030
1045
1032
1047
1034
1049
1043
1058
15 min.
rute
1051
1106
1121
1136
1053
1108
1123
1138
1054
1109
1124
1139
1056
1111
1126
1141
1058
1113
1128
1143
1100
1115
1130
1145
1102
1117
1132
1147
1104
1119
1134
1149
1113
1128
1143
1158
til kl.
2221
2251
2321
2351
0021
2223
2253
2323
2353
0023
2224
2254
2324
2354
0024
2226
2256
2326
2356
0026
2228
2258
2328
2358
0028
2230
2300
2330
0000
0030
2232
2302
2332
0002
0032
2234
2304
2334
0004
0034
2243
2313
2343
0013
0043
Siste
avganger
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Bjørndal
Meklenborg
Bjørndal senter
Nyjordet
Bjørnholt skole
Bjørnholt øvre
Blakkens vei
00
01
02
03
04
05
07
Brunas vei
Lofsrudhøgda
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Ryen T
Buss Oslo syd
08
09
11
12
13
13
22
21
Mortensrud
Dal
72A
Mortensrud T
Brenna
72B
Da
ev
ei
lså
se
n
Sø
nd
re
Da
l
No
rd
re
Da
l
Lil
le
Da
l
Sø
nd
re
Da
l
Ga
m
le
by
gd
M
ev
or
ei
te
ns
ru
dT
M
Ga
m
T
le
by
gd
Da
ev
ei
lså
se
n
Da
lss
vin
ge
n
Da
lsr
oa
Br
Br
Pa
so
p
Første
fra kl.
0622
0652
0623
0653
0624
0654
0625
0655
0626
0656
0628
0658
0630
0700
0632
0702
0633
0703
Første
fra kl.
0607
0637
0608
0638
0609
0639
0609
0639
0611
0641
0611
0641
0612
0642
0613
0643
30 min.
rute
0722
0752
0723
0753
0724
0754
0725
0755
0726
0756
0728
0758
0730
0800
0732
0802
0733
0803
30 min.
rute
0707
0737
0708
0738
0709
0739
0709
0739
0711
0741
0711
0741
0712
0742
0713
0743
Siste
avganger
2022
2052
2023
2053
2024
2054
2025
2055
2026
2056
2028
2058
2030
2100
2032
2102
2033
2103
Siste
avganger
2037
2107
2038
2108
2039
2109
2039
2109
2041
2111
2041
2111
2042
2112
2043
2113
at
li
at
li
a
en
n
or
te
ns
Ga
m
Br
Br
Pa
so
p
0953
1023
0954
1024
0955
1025
0956
1026
0958
1028
1000
1030
1002
1032
1003
1033
Første
fra kl.
0937
1007
0938
1008
0939
1009
0939
1009
0941
1011
0941
1011
0942
1012
0943
1013
30 min.
rute
1052
1122
1053
1123
1054
1124
1055
1125
1056
1126
1058
1128
1100
1130
1102
1132
1103
1133
30 min.
rute
1037
1107
1038
1108
1039
1109
1039
1109
1041
1111
1041
1111
1042
1112
1043
1113
Siste
avganger
1722
1752
1723
1753
1724
1754
1725
1755
1726
1756
1728
1758
1730
1800
1732
1802
1733
1803
Siste
avganger
1737
1807
1738
1808
1739
1809
1739
1809
1741
1811
1741
1811
1742
1812
1743
1813
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
og kjøretider i minutter:
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Søndre Dal
Nordre Dal
Lille Dal
Nordre Dal
Søndre Dal
Gamle bygdevei
Mortensrud T
00
01
02
03
04
06
07
08
10
11
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Dalssvingen
Dalsroa
Brenna
Bratli
Pasop
en
n
or
te
ns
ru
d
le
by
gd
ru
d
or
te
ns
Stoppesteder
a
M
0952
1022
T
Da
ev
ei
lså
se
n
Sø
nd
re
Da
l
No
rd
re
Da
l
Lil
le
Da
l
Sø
nd
re
Da
l
Ga
m
le
by
gd
M
ev
or
ei
te
ns
ru
dT
Første
fra kl.
T
Ga
m
le
by
gd
Da
ev
ei
lså
se
n
Da
lss
vin
ge
n
Da
lsr
oa
Lørdag
M
Lørdag
ru
d
le
by
gd
or
te
ns
ru
d
T
Ga
m
Mandag - fredag
M
Mandag - fredag
00
01
02
02
04
04
05
06
Linje 72B kjøres av Unibuss AS.
Linje 72A kjøres av Unibuss AS.
22
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
23
Brenna
Mortensrud T
Ga
m
0616
0646
0617
0647
0619
0649
0620
0650
30 min.
rute
0714
0744
0715
0745
0716
0746
0716
0746
0717
0747
0719
0749
0720
0750
Siste
avganger
2044
2114
2045
2115
2046
2116
2046
2116
2047
2117
2049
2119
2050
2120
en
n
at
li
Da
lsr
o
Da
lss
vin
Ga
m
ge
n
Br
0944
1014
0945
1015
0946
1016
0946
1016
0947
1017
0949
1019
0950
1020
30 min.
rute
1044
1114
1045
1115
1046
1116
1046
1116
1047
1117
1049
1119
1050
1120
Siste
avganger
1744
1814
1745
1815
1746
1816
1746
1816
1747
1817
1749
1819
1750
1820
en
n
at
li
a
Br
Første
fra kl.
a
Pa
so
p
le
by
gd
M
ev
or
ei
te
ns
ru
dT
Lørdag
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
24
00
01
02
02
03
05
06
Gjelder fra 10.1.2016
T
dv
eie
n
ru
d
Gr
an
eb
ak
ke
M
n
ai
ko
lle
n
Gr
an
eb
ak
ke
Ol
n
as
ru
dv
eie
n
M
or
te
ns
ru
dT
Da
lss
vin
0616
0646
Ol
as
ru
Da
lsr
o
0615
0645
or
te
ns
Br
0614
0644
a
Br
Første
fra kl.
a
Pa
so
p
ge
n
Mandag - fredag
le
by
gd
M
ev
or
ei
te
ns
ru
dT
Mandag - fredag
Pasop
Bratli
Brenna
Dalsroa
Dalssvingen
Gamle bygdevei
Mortensrud T
Mortensrud T
Maikollen
72C
M
72B
Første
fra kl.
0607x 0609x 0610x 0611x 0612x 0613x 0615x
0637x 0639x 0640x 0641x 0642x 0643x 0645x
30 min.
rute
0707x 0709x 0710x 0711x 0712x 0713x 0715x
0737x 0739x 0740x 0741x 0742x 0743x 0745x
til kl.
fra kl.
0837x 0839x 0840x 0841x 0842x 0843x 0845x
1537x 1539x 1540x 1541x 1542x 1543x 1545x
30 min.
rute
1607x 1609x 1610x 1611x 1612x 1613x 1615x
1637x 1639x 1640x 1641x 1642x 1643x 1645x
Siste
avganger
1737x 1739x 1740x 1741x 1742x 1743x 1745x
1807x 1809x 1810x 1811x 1812x 1813x 1815x
Anmerkning:
x = Linje 72C innstilles jul, påske og i sommerferien.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Mortensrud T
Olasrudveien
Granebakken
Maikollen
Granebakken
Olasrudveien
Mortensrud T
00
02
03
04
05
08
08
Linje 72C kjøres av Unibuss AS.
Buss Oslo syd
25
0651
0706
0721
0736
0751
15 min.
rute
0728
0743
0758
0813
0731
0746
0801
0816
0735
0750
0805
0820
0743
0758
0813
0828
0746
0801
0816
0831
0750
0805
0820
0835
0755
0810
0825
0840
0759
0814
0829
0844
0806
0821
0836
0851
til kl.
2013
2043
2113
2143
2217
2247
2317
2347
0017
2016
2046
2116
2146
2220
2250
2320
2350
0020
2020
2050
2120
2150
2224
2254
2324
2354
0024
2028
2058
2128
2158
2231
2301
2331
0001
0031
2031
2101
2131
2201
2234
2304
2334
0004
0034
2035
2105
2135
2205
2238
2308
2338
0008
0038
2040
2110
2140
2210
2242
2312
2342
0012
0042
2044
2114
2144
2214
2245
2315
2345
0015
0045
2051
2121
2151
2221
2251
2321
2351
0021
0051
0734
0804
0738
0808
0742
0812
0745
0815
0751
0821
30 min.
rute
0817
0847
0820
0850
0824
0854
0831
0901
0834
0904
0838
0908
0842
0912
0845
0915
0851
0921
til kl.
fra kl.
1017
1043
1020
1046
1024
1050
1031
1058
1034
1101
1038
1105
1042
1110
1045
1114
1051
1121
15 min.
rute
1058
1113
1128
1143
1101
1116
1131
1146
1105
1120
1135
1150
1113
1128
1143
1158
1116
1131
1146
1201
1120
1135
1150
1205
1125
1140
1155
1210
1129
1144
1159
1214
1136
1151
1206
1221
til kl.
2013
2043
2113
2143
2217
2247
2317
2347
0017
2016
2046
2116
2146
2220
2250
2320
2350
0020
2020
2050
2120
2150
2224
2254
2324
2354
0024
2028
2058
2128
2158
2231
2301
2331
0001
0031
2031
2101
2131
2201
2234
2304
2334
0004
0034
2035
2105
2135
2205
2238
2308
2338
0008
0038
2040
2110
2140
2210
2242
2312
2342
0012
0042
2044
2114
2144
2214
2245
2315
2345
0015
0045
2051
2121
2151
2221
2251
2321
2351
0021
0051
Siste
avganger
L
21
22
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
30
31
33
33
34
ru
d
Første
fra kl.
0747
0817
0750
0820
0754
0824
0801
0831
0804
0834
0808
0838
0812
0842
0815
0845
0821
0851
30 min.
rute
0847
0917
0850
0920
0854
0924
0901
0931
0904
0934
0908
0938
0912
0942
0915
0945
0921
0951
til kl.
1047
1113
1143
1050
1116
1146
1054
1120
1150
1101
1128
1158
1104
1131
1201
1108
1135
1205
1112
1140
1210
1115
1144
1214
1121
1151
1221
15 min.
rute
1158
1213
1228
1243
1201
1216
1231
1246
1205
1220
1235
1250
1213
1228
1243
1258
1216
1231
1246
1301
1220
1235
1250
1305
1225
1240
1255
1310
1229
1244
1259
1314
1236
1251
1306
1321
til kl.
2013
2043
2113
2143
2217
2247
2317
2347
0017
2016
2046
2116
2146
2220
2250
2320
2350
0020
2020
2050
2120
2150
2224
2254
2324
2354
0024
2028
2058
2128
2158
2231
2301
2331
0001
0031
2031
2101
2131
2201
2234
2304
2334
0004
0034
2035
2105
2135
2205
2238
2308
2338
0008
0038
2040
2110
2140
2210
2242
2312
2342
0012
0042
2044
2114
2144
2214
2245
2315
2345
0015
0045
2051
2121
2151
2221
2251
2321
2351
0021
0051
fra kl.
Overgang til andre linjer
79 Grorud / Holmlia.
3 Storo, 71E Bjørndal, 72 Dal / Brenna, 76 Hauketo.
be
rts
et
er
M
ve
un
ien
ke
ru
d
M
or
te
ns
ru
dT
N
22
23
24
25
26
27
28
29
29
31
32
32
33
33
35
36
38
La
m
Holtet
Åsliveien
Skogholtveien
Karlsrud
Mylskerudveien
Lambertseterveien
Bakkerudveien
Freidigveien
Nordstrandhallen
Munkerud
P. A. Holms vei
Munkerudkleiva
Øgården
Leirskallen
Mortensrudkrysset
Gamle bygdevei
Mortensrud T
am
pi
ng
L
00
01
03
05
07
08
10
11
12
13
14
15
15
16
16
17
19
20
Ho
lte
t
N
00
01
03
05
07
09
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
20
21
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Munkerud:
Mortensrud T:
T
0731
0801
Ek
eb
er
Vika
Rådhuset
Rådhusgata
Stortorvet
Jernbanetorget T
Bussterminalen Grønland
Munkegata
St. Halvards plass
Dyvekes bro
Lodalen
Kværner
Ryenbergveien
Simensbrekka
Utsikten
Brannfjellveien
Ekeberg Camping
Ekeberghallen
Bekkelagshjemmet
0724
0754
Søndag
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
0720
0750
Rå
dh
us
ga
ta
Je
rn
ba
ne
to
rg
Kv
et
ær
T
ne
r
Siste
avganger
0717
0747
Vi
ka
fra kl.
Første
fra kl.
or
te
ns
0645
0700
0715
0730
0744
M
0642
0657
0712
0727
0740
be
rts
et
er
ve
un
ien
ke
ru
d
0638
0653
0708
0723
0735
M
0634
0649
0704
0719
0731
La
m
0631
0646
0701
0716
0728
Ho
lte
t
M
0624
0639
0654
0709
0720
Ek
eb
er
La
m
0620
0635
0650
0705
0716
Rå
dh
us
ga
ta
Je
rn
ba
ne
to
rg
Kv
et
ær
T
ne
r
Rå
dh
us
ga
ta
Je
rn
ba
ne
to
rg
Kv
et
ær
T
ne
r
Ek
eb
er
gC
am
Ho
pi
lte
ng
t
0617
0632
0647
0702
0713
Første
avganger
Vi
ka
Vi
ka
be
rts
et
er
ve
un
ien
ke
ru
d
M
or
te
ns
ru
dT
Mandag - fredag
am
pi
ng
Lørdag
Siste
avganger
gC
74
gC
Vika
Mortensrud via Ekeberg
Linje 74 kjøres av Unibuss AS.
26
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
27
Mortensrud
Vika via Ekeberg
0736
0751
0806
0821
0740
0755
0810
0825
1931
2001
2031
2101
2131
2201
2231
2301
2331
0001
1939
2009
2039
2109
2139
2208
2238
2308
2338
0008
1942
2012
2042
2112
2142
2211
2241
2311
2341
0011
1947
2017
2047
2117
2147
2216
2246
2316
2346
0016
1951
2021
2051
2121
2151
2220
2250
2320
2350
0020
1955
2025
2055
2125
2155
2224
2254
2324
2354
0024
2003
2033
2103
2133
2203
2231
2301
2331
0001
0031
2006
2036
2106
2136
2206
2234
2304
2334
0004
0034
2010
2040
2110
2140
2210
2237
2307
2337
0007
0037
0738
0808
0741
0811
0746
0816
0750
0820
0754
0824
0801
0831
0804
0834
0807
0837
til kl.
fra kl.
1001
1016
1008
1024
1011
1027
1016
1032
1020
1036
1024
1040
1031
1048
1034
1051
1037
1055
15 min.
rute
1031
1046
1101
1116
1039
1054
1109
1124
1042
1057
1112
1127
1047
1102
1117
1132
1051
1106
1121
1136
1055
1110
1125
1140
1103
1118
1133
1148
1106
1121
1136
1151
1110
1125
1140
1155
til kl.
1931
2001
2031
2101
2131
2201
2231
2301
2331
0001
1939
2009
2039
2109
2139
2208
2238
2308
2338
0008
1942
2012
2042
2112
2142
2211
2241
2311
2341
0011
1947
2017
2047
2117
2147
2216
2246
2316
2346
0016
1951
2021
2051
2121
2151
2220
2250
2320
2350
0020
1955
2025
2055
2125
2155
2224
2254
2324
2354
0024
2003
2033
2103
2133
2203
2231
2301
2331
0001
0031
2006
2036
2106
2136
2206
2234
2304
2334
0004
0034
2010
2040
2110
2140
2210
2237
2307
2337
0007
0037
Siste
avganger
Søndag
La
m
Ek
eb
er
Kv
Je
r
0701
0731
0708
0738
0711
0741
0716
0746
0720
0750
0724
0754
0731
0801
0734
0804
0737
0807
30 min.
rute
0801
0831
0808
0838
0811
0841
0816
0846
0820
0850
0824
0854
0831
0901
0834
0904
0837
0907
til kl.
fra kl.
1101
1116
1108
1124
1111
1127
1116
1132
1120
1136
1124
1140
1131
1148
1134
1151
1137
1155
15 min.
rute
1131
1146
1201
1216
1139
1154
1209
1224
1142
1157
1212
1227
1147
1202
1217
1232
1151
1206
1221
1236
1155
1210
1225
1240
1203
1218
1233
1248
1206
1221
1236
1251
1210
1225
1240
1255
til kl.
1931
2001
2031
2101
2131
2201
2231
2301
2331
0001
1939
2009
2039
2109
2139
2208
2238
2308
2338
0008
1942
2012
2042
2112
2142
2211
2241
2311
2341
0011
1947
2017
2047
2117
2147
2216
2246
2316
2346
0016
1951
2021
2051
2121
2151
2220
2250
2320
2350
0020
1955
2025
2055
2125
2155
2224
2254
2324
2354
0024
2003
2033
2103
2133
2203
2231
2301
2331
0001
0031
2006
2036
2106
2136
2206
2234
2304
2334
0004
0034
2010
2040
2110
2140
2210
2237
2307
2337
0007
0037
Overgang til andre linjer
28
79 Grorud / Holmlia.
34 Tåsen, 70 Vika / Skullerud.
T-bane, 13 Bekkestua, 19 Majorstuen, 31 Snarøya m.fl.
B1-B9 Øyene, B10 Nesodden m.fl.
Gjelder fra 10.1.2016
er
u
Første
fra kl.
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
P. A. Holms vei:
Kværner:
Jernbanetorget:
Rådhuset:
d
T
L
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
33
35
36
un
k
N
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
30
32
34
35
38
39
M
Holtet
Bekkelagshjemmet
Ekeberghallen
Ekeberg Camping
Brannfjellveien
Utsikten
Ryenbergveien
Kværner
Lodalen
St. Halvards plass
Munkegata
Bussterminalen Grønland
Jernbanetorget T
Kongens gate
Rådhusgata
Rådhuset
Vika
or
Rå
ge
dh
tT
us
ga
ta
Vi
ka
0731
0801
ru
d
L
00
01
02
02
05
05
06
06
07
08
09
09
10
11
12
13
14
er
30 min.
rute
or
te
ns
N
00
01
02
02
05
05
06
07
08
09
10
10
11
12
13
14
15
nb
an
et
0707
0737
M
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Leirskallen
Øgården
Munkerudkleiva
P. A. Holms vei
Munkerud
Nordstrandhallen
Freidigveien
Bakkerudveien
Lambertseterveien
Mylskerudveien
Karlsrud
Skogholtveien
Åsliveien
am
pi
ng
0704
0734
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
gC
0701
0731
ær
n
0654
0724
or
Rå
ge
dh
tT
us
ga
ta
Vi
ka
0733
0748
0803
0818
Je
r
0725
0740
0755
0810
0650
0720
er
0721
0736
0751
0806
0646
0716
nb
an
et
0717
0732
0747
0802
Kv
0712
0727
0742
0757
0641
0711
am
pi
ng
0709
0724
0739
0754
0638
0708
Siste
avganger
Buss Oslo syd
ær
n
0701
0716
0731
0746
Ek
eb
er
0607
0622
0637
0652
0707
0725
0631
0701
gC
0604
0619
0634
0649
0704
0721
La
m
0601
0616
0631
0646
0701
0718
Første
fra kl.
be
rts
et
er
Ho
ve
lte
ien
t
0554
0609
0624
0639
0654
0710
d
T
0550
0605
0620
0635
0650
0706
or
te
ns
ru
d
0546
0601
0616
0631
0646
0702
un
k
0541
0556
0611
0626
0641
0657
M
0538
0553
0608
0623
0638
0654
M
or
Rå
ge
dh
tT
us
ga
ta
Vi
ka
er
0531
0546
0601
0616
0631
0646
ær
n
Je
r
nb
an
et
am
pi
ng
gC
d
be
rts
et
er
Ho
ve
lte
ien
t
er
u
Kv
Siste
avganger
Ek
eb
er
til kl.
La
m
15 min.
rute
un
k
fra kl.
M
Første
avganger
M
or
te
ns
ru
d
T
Mandag - fredag
be
rts
et
er
Ho
ve
lte
ien
t
Lørdag
er
u
74
29
Lambertseter
Lambertseter
75A
Nordseter
– Sæter
75A Lambertseter
Nordseter – Sæter
75A
MandagNordseter
- fredag
– Sæter
1618
1718
No
rd
se
te
rg
år
Ri
d
ng
sh
us
ve
ien
La
m
be
rts
et
er
T
0750
0850
0752
0852
0753
0853
0756
0856
Hver time
0942
0943
0945
0946
0948
0950
0952
0953
0956
1619
1719
1622
1722
1624
1724
1625
1725
1626
1726
Siste
avganger
1642
1742
1643
1743
1645
1745
1646
1746
1648
1748
1650
1750
1652
1752
1653
1753
1656
1756
0919
1019
0919
1019
1119
0919
1119
1619
1019
1719
1619
1119
1719
1619
1719
0924
1024
0924
0925
1025
0925
0926
1026
0926
1022
1122
0922
1122
1622
1022
1722
1622
1122
1722
1024
1124
0924
1124
1624
1024
1724
1624
1124
1724
1025
1125
0925
1125
1625
1025
1725
1625
1125
1725
1026
1126
0926
1126
1626
1026
1726
1626
1126
1726
Første
fra kl.
0942
1042
0943
1043
0945
1045
0946
1046
0948
1048
0950
1050
0952
1052
0953
1053
0956
1056
Hver time
1142
1143
1145
1146
1148
1150
1152
1153
1156
1622
1722
1624
1724
1625
1725
1626
1726
Siste
avganger
1642
1742
1643
1743
1645
1745
1646
1746
1648
1748
1650
1750
1652
1752
1653
1753
1656
1756
Stoppesteder
Linje
75 kjøresiav
Unibuss AS
og kjøretider
minutter:
og kjøretider i minutter:
Sæter
Sæter
Sæter
Nordstrandhallen
Sæter
Freidigveien
Nordstrandhallen
Sæter
Bakkerudveien
Freidigveien
Sæter
Lambertseterveien
Bakkerudveien
Nordstrandhallen
Lambertseter
T
Lambertseterveien
Freidigveien
Lambertseter T
Bakkerudveien
1616
1716
Ba
kk
No
rd
str
Sæ
La
m
Lambertseter ring
Lambertseter ring
75B
75B Lambertseter ring
Mandag - fredag
75B
Mandag
Lørdag - fredag
1612
1712
1618
1718
1619
1719
1622
1722
1624
1724
0725 13
0726
0825 14
0826
0925
0926
1625
1725
1626
1726
LLaa La
mm mb
be
bbee e
rts
rtrst rts
et
er G esetete eter
Gi
G
S
na
inøTn ina r rTT T
ad K
Kr
Krre ro
og
s v oHgsel gs
Ny
NNyei Ny vleri vei
læ
olær læ ud
dns n
nd
deet de
e
er
M
M gå
M
B
ar
r
r
a
å
m
rmte arm d
or
onr orv
ve
ve e
i
i
Fe
FeSenæ Fe ien en
lts
ltst lts
pa
pera pa
tv
t
t
ve ve
eie
i
Gl
GNnl Gli ien en
im
iomr m
m
ds m
m
er
etrra erv
ve
ven e
M
MiBena Me idehna ien
ell
e
lklok llo lle
om
meru mb n
bø
bød ø
lg
La
eLa n La lvgeeie lgen
L
amm m nn
m
be
b
bee ber
rts
rtrst ts
et
er L esetete eter
La
L
Laase am r rsv s
m
mmn b eeni en
be
bbetee e teen te
rts
rtrsrt rts r r
et
eset t ete
er
eer r r
T
TT T
Siste
avganger
07
08
07
10
08
11
10
07
12
11
08
13
12
10
14
13
11
14
12
an
dh
al
len
er
ud
ve
ien
La
m
be
rts
et
er
La
ve
m
ien
be
rts
et
er
T
1613
1713
0713
0813
te
r
0913
03
02
00
04
03
01
05
04
02
06
05
03
06
06
04
06
Lambertseterveien
0716 05 0718
0719 0722 0724
06
Lambertseter
T
0816 0818
0819 0822
0824
06
0916 0918 0919 0922 0924
be
rts
et
er
Sø
T
nd
re
He
lle
No
ru
d
rd
se
te
rg
år
Br
d
åt
en
Nordsetergrenda
Ringshusveien
Lambertseter
T
Nordseter
gård
Nordsetergrenda
Søndre
Hellerud
Kastellet
Nordseter gård
Ringshusveien
Bråten
Kastellet
Nordsetergrenda
Skovheim
Bråten
Nordseter gård
Skovheim
Kastellet
Første
0712
Bråten
fra kl.
0812
Skovheim
Hver time 0912
Lørdag
0922
1022
0922
Lambertseter
Stoppesteder
75A
Stoppesteder
Nordseter – Sæter
Lambertseter T
00
Stoppesteder
Søndre
Hellerud
01
Lambertseter
T
00
Mandag
fredag
og
kjøretider
i
minutter:
Ringshusveien
02
Søndre Hellerud
01
og kjøretider i minutter:
Lambertseter T
Lambertseterveien
Bakkerudveien
Freidigveien
Nordstrandhallen
Sæter
Sæter
La
m
0704 0705 0706
0912 0735
0913 0736
0916
0734
0704
0705
0706
1012 0735
1013 0736
1016
0734
0804
0805 0806
1112 0705
1113 0706
1116
0834
0835
0836
0704
0804
0805
0806
0734
0834
0835
0836
1612 0735
1613 0736
1616
1734
1735
1736
avganger
1712 0805
1713 0806
1716
avganger
1804
1805
1806
0804
30
min.
Siste
1734
1735
1736
rute
avganger 0834
1804 0835
1805 0836
1806
Linje 75 kjøres av Unibuss AS
Siste
1734 1735 1736
avganger 1804 1805 1806
Stoppesteder
30
og kjøretider i minutter:
0707 0708
0918 0738
0919
0737
0707
0708
1018 0738
1019
0737
0807
0808
1118 0708
1119
0837
0838
0707
0807
0808
0737
0837
0838
1618 0738
1619
1737
1738
1718 0808
1719
1807
1808
0807
1737
1738
0837
1807 0838
1808
0709 0710
0922 0740
0924
0739
0709
0710
1022 0740
1024
0739
0809
0810
1122 0710
1124
0839
0840
0709
0809
0810
0739
0839
0840
1622 0740
1624
1739
1740
1722 0810
1724
1809
1810
0809
1739
1740
0839
1809 0840
1810
0711 0712
0925 0742
0926
0741
0711
0712
1025 0742
1026
0741
0811
0812
1125 0712
1126
0841
0842
0711
0811
0812
0741
0841
0842
1625 0742
1626
1741
1742
1725 0812
1726
1811
1812
0811
1741
1742
0841
1811 0842
1812
1737
1807
1739
1809
1741
1811
1738
1808
1740
1810
Gjelder fra 10.1.2016
1742
1812
00
01
02
03
04
06
06
Skovheim
Bråten
Kastellet
Nordseter gård
Ringshusveien
Søndre Hellerud
Lambertseter T
07
08
09
10
11
13
14
Lambertseter ring
75B
Lørdag
La
m
be
rts
et
er
Gi
T
na
Kr
og
sv
Ny
ei
læ
nd
e
Mandag - fredag
Første
Første
fra
kl.
Første
fra kl.
kl.
fra
30
min.
Hver
time
rute
Første
30
min.
fra
kl.
rute
Siste
Siste
åt
en
0748
0848
be
rts
et
e
0746
0846
No
rd
se
te
rg
år
Ri
d
ng
sh
us
ve
ien
La
m
be
rts
et
er
T
1018
1118
0918
1118
1618
1018
1718
1618
1118
1718
Br
fra kl.time 1112
1012 1113
1013 1116
1016
Hver
Første
1112 0913
1113 0916
1116
Hver time 0912
Siste
1612
1613
1616
fra
kl.
1012
1013 1016
avganger
1712
Siste
1612 1713
1613 1716
1616
Hver
time 1112
avganger
1712 1113
1713 1116
1716
Linje 75 kjøres av Unibuss AS
Siste
1612 1613 1616
Linje
75 kjøres
av Unibuss
avganger
1712
1713 AS 1716
0745
0845
åt
en
0918
1018
0918
0743
0843
Br
0916
1016
0916
0742
0842
ar
m
or
ve
ien
Fe
lts
pa
tv
eie
Gl
n
im
m
er
ve
ien
M
ell
om
bø
lg
La
en
m
be
rts
et
er
La
se
m
nt
be
er
rts
et
er
T
0913
1013
0913
Første
fra kl.
M
La La
m mb
be
be e
rts
rts rts
et
er S ete eter
Sø
S
ønT øn r T T
nd
dr dre
re
eH H
He
e el
lle
No
Noru No lleru leru
d rd d d
rd
r
ds s
se
et ete
te
er r
rg
g
Br
Bår rd Brå går ård
åt
å
en
te ten d
n
0912
1012
0912
La
m
Første
fra
kl.
Første
0826
0926
0726
0926
1626
0826
1726
1626
0926
1726
rT
be
rts
et
er
Fr
ve
eid
ien
ig
ve
i en
No
rd
str
an
dh
Sæ
al
len
te
r
Lørdag
Lørdag
Lørdag
0825
0925
0725
0925
1625
0825
1725
1625
0925
1725
La
m
1618
1718
0824
0924
0724
0924
1624
0824
1724
1624
0924
1724
La
m
1616
1716
0822
0922
0722
0922
1622
0822
1722
1622
0922
1722
0819
0919
0719
0919
1619
0819
1719
1619
0919
1719
be
rts
et
er
La
T
m
be
rts
et
er
Fr
ve
eid
ien
ig
ve
i en
No
rd
str
an
dh
Sæ
al
len
te
r
1613
1713
1612
1712
0726
0826
0726
La
m
Siste
avganger
No
No No
rd
rd rds
str
an stra tran
n
d
d
Ba
Bhaal Ba dha ha
kk
kklen kk lle llen
er
e
e
ud
ru ru d n
d
ve
v
ien La veie eie
La
L
am m n n
m
be
b
b
er ert
rts
tse se
et
t
La
Learve La terv erv
m
m ie mb ei eie
be
b
n
er ert en n
rts
tse se
et
er
te ter
rT T
T
0818
0918
0718
0918
1618
0818
1718
1618
0918
1718
0725
0825
0725
No
No No
rd
rd rds
str
an stra tran
n
d
d
Ba
Bhaal Ba dha ha
kk
kklen kk lle llen
er
e
e
ud
ru ru d n
d
ve
v
ien La veie eie
La
L
am m n n
m
be
b
b
er ert
rts
tse se
et
t
La
Learve La terv erv
m
m ie mb ei eie
be
b
n
er ert en n
rts
tse se
et
er
te ter
rT T
T
0816
0916
0716
0916
1616
0816
1716
1616
0916
1716
Sæ Sæ
te ter
r
0813
0913
0713
0913
1613
0813
1713
1613
0913
1713
0724
0824
0724
te
r
fra kl.time 0912
0812
Hver
Første
0912
Hver time 0712
Siste
1612
fra
kl.
0812
avganger
1712
Siste
1612
Hver
time 0912
avganger
1712
Mandag - fredag
0722
0822
0722
0719
0819
0719
Sæ
0718
0818
0718
Lambertseter
Sæter – Nordseter
Sæ Sæ
te ter
r
0716
0816
0716
te
r
0713
0813
0713
Sæ
0712
0812
0712
La
m
Første
fra
kl.
Første
La La
m mb
be
be e
rts
rts rts
et
er S ete eter
Sø
S
ønT øn r T T
nd
dr dre
re
eH H
He
e el
lle
No
Noru No lleru leru
d rd d d
rd
r
ds s
se
et ete
te
er r
rg
g
Br
Bår rd Brå går ård
åt
å
en
te ten d
n
Mandag - fredag
Mandag - fredag
75A
Første
fra kl.
0904
0934
0905
0935
0906
0936
0907
0937
0908
0938
0909
0939
0910
0940
0911
0941
0912
0942
30 min.
rute
1004
1034
1005
1035
1006
1036
1007
1037
1008
1038
1009
1039
1010
1040
1011
1041
1012
1042
Siste
1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740
avganger 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
I boligveiene kan bussen også stoppe utenom de faste stoppestedene.
Husk å gi stoppsignal.
1741
1811
1742
1812
Linje 75 kjøres av Unibuss AS.
Buss Oslo syd
31
Helsfyr
Hauketo
––––
––––
––––
0623
––––
––––
––––
0626
––––
––––
––––
0628
0520
0550
0619
0634
0527
0557
0627
0642
0617
0632
0647
0702
0623
0638
0653
0708
0628
0643
0658
0713
0631
0646
0701
0716
0634
0649
0704
0719
0636
0651
0706
0721
0638
0653
0708
0723
0641
0656
0711
0726
0643
0658
0713
0728
0649
0704
0719
0734
0657
0712
0727
0742
0847
0904b
0919
0934b
0853
0910b
0925
0940b
0858
0915b
0930
0945b
0901
0918b
0933
0948b
0904
0921b
0936
0951b
0906
0923b
0938
0953b
0908
0925b
0940
0955b
0911
0928b
0943
0958b
0913
0930b
0945
1000b
0919
0935b
0950
1005b
0927
––––
0957
––––
0949
1004b
1019
1034b
0955
1010b
1025
1040b
1000
1015b
1030
1045b
1003
1018b
1033
1048b
1006
1021b
1036
1051b
1008
1023b
1038
1053b
1010
1025b
1040
1055b
1013
1028b
1043
1058b
1015
1030b
1045
1100b
1020
1035b
1050
1105b
1027
––––
1057
––––
1434b 1440b 1445b 1448b 1451b 1453b 1455b 1458b 1500b 1505b ––––
1447a 1453a 1458a 1501a 1504a 1506a 1508a 1511a 1513a 1519a 1527a
1502
1517
1532
1547
1508
1523
1538
1553
1513
1528
1543
1558
1516
1531
1546
1601
1519
1534
1549
1604
1521
1536
1551
1606
1523
1538
1553
1608
1526
1541
1556
1611
1528
1543
1558
1613
1534
1549
1604
1619
1542
1557
1612
1627
1702
1717
1732
1747
1802
1819
1834
1849
1708
1723
1738
1753
1808
1825
1840
1855
1713
1728
1743
1758
1813
1830
1845
1900
1716
1731
1746
1801
1816
1833
1848
1903
1719
1734
1749
1804
1819
1836
1851
1906
1721
1736
1751
1806
1821
1838
1853
1908
1723
1738
1753
1808
1823
1840
1855
1910
1726
1741
1756
1811
1826
1843
1858
1913
1728
1743
1758
1813
1828
1845
1900
1915
1734
1749
1804
1819
1834
1850
1905
1920
1742
1757
1812
1827
1842
1857
1912
1927
1904
1919
1934
1949
1910
1925
1940
1955
1915
1930
1945
2000
1918
1933
1948
2003
1921
1936
1951
2006
1923
1938
1953
2008
1925
1940
1955
2010
1928
1943
1958
2013
1930
1945
2000
2015
1935
1950
2005
2020
––––
1957
––––
2027
2219
2249
2319
2349
0019
2225
2255
2325
2355
0025
2230
2300
2330
0000
0030
2233
2303
2333
0003
0033
2236
2306
2336
0006
0036
2238
2308
2338
0008
0038
2240
2310
2340
0010
0040
2243
2313
2343
0013
0043
2245
2315
2345
0015
0045
2250
2320
2350
0020
0050
2257
2327
2357
0027
0057
Anmerkning:
b = Kun til Mortensrud T.
ys
M
se
or
t
te
ns
ru
d
Ha
T
uk
et
os
ta
sjo
n
T
ru
dk
r
ru
d
ud
T
gl
ive
ien
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
Sk
ul
le
––––
––––
––––
0621
Sk
ul
le
––––
––––
––––
0619
Bo
ge
r
––––
––––
––––
0616
So
lb
er
M
––––
––––
––––
0613
Tv
ei t
a
Sk
ul
le
––––
––––
––––
0608
Tv
et
Sk
ul
le
––––
––––
––––
0602
He
ls
ru
dT
Ha
uk
et
os
ta
sjo
n
ys
se
t
ru
dk
r
Bo
ge
r
or
te
ns
T
So
lb
er
ru
d
Tv
ei t
a
ud
T
gl
ive
ien
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
br
u
Tv
et
en
He
ls
fy
rT
fy
rT
Mandag - fredag
br
u
Lørdag
en
76
––––
––––
0749
0819
0849
0919
0949
1019
1049
––––
––––
0755
0825
0855
0925
0955
1025
1055
––––
––––
0800
0830
0900
0930
1000
1030
1100
––––
––––
0803
0833
0903
0933
1003
1033
1103
––––
––––
0806
0836
0906
0936
1006
1036
1106
––––
––––
0808
0838
0908
0938
1008
1038
1108
––––
––––
0810
0840
0910
0940
1010
1040
1110
––––
––––
0813
0843
0913
0943
1013
1043
1113
––––
––––
0815
0845
0915
0945
1015
1045
1115
0650
0750
0820
0850
0920
0950
1020
1050
1120
0657
0757
0827
0857
0927
0957
1027
1057
1127
1104b
1119
1134b
1149
1110b
1125
1140b
1155
1115b
1130
1145b
1200
1118b
1133
1148b
1203
1121b
1136
1151b
1206
1123b
1138
1153b
1208
1125b
1140
1155b
1210
1128b
1143
1158b
1213
1130b
1145
1200b
1215
1135b
1150
1205b
1220
––––
1157
––––
1227
1704b 1710b 1715b 1718b 1721b 1723b 1725b 1728b 1730b 1735b ––––
1719 1725 1730 1733 1736 1738 1740 1743 1745 1750 1757
1734b
1749
1804b
1819
1740b
1755
1810b
1825
1745b
1800
1815b
1830
1748b
1803
1818b
1833
1751b
1806
1821b
1836
1753b
1808
1823b
1838
1755b
1810
1825b
1840
1758b
1813
1828b
1843
1800b
1815
1830b
1845
1805b
1820
1835b
1850
––––
1827
––––
1857
2219
2249
2319
2349
0019
2225
2255
2325
2355
0025
2230
2300
2330
0000
0030
2233
2303
2333
0003
0033
2236
2306
2336
0006
0036
2238
2308
2338
0008
0038
2240
2310
2340
0010
0040
2243
2313
2343
0013
0043
2245
2315
2345
0015
0045
2250
2320
2350
0020
0050
2257
2327
2357
0027
0057
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Helsfyr T
Teisenkrysset
Ulvenkrysset
Prost Hallings vei
Bryn skole
Tveten bru
Hellerud
Tveten gård
Tveita
Trasoppveien
Trasop skole
Solbergliveien
Kampheimveien
Eftasåsen
Østmarkveien
Olav Nygards veg
Bøler T
N
00
01
02
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
19
L
00
01
02
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Martin Linges vei
Bogerud T
Welding Olsens vei
Skullerudveien
Skullerud T
Skullerudbakken
Skullerudkrysset
Mortensrudkrysset
Gamle bygdevei
Mortensrud T
Stenbråten
Kantarellen legesenter
Kantarellen terrasse
Kantarellen
Tangen
Hauketo stasjon
N
20
21
22
22
24
25
26
29
30
32
33
34
35
36
37
40
L
20
21
22
22
24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
38
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 76 kjøres av Unibuss AS.
32
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
33
76
1019a 1025a 1030a 1033a 1036a 1038a 1040a 1043a 1045a 1050a 1057a
1049a 1055a 1100a 1103a 1106a 1108a 1110a 1113a 1115a 1120a 1127a
1149a 1155a 1200a 1203a 1206a 1208a 1210a 1213a 1215a 1220a 1227a
1204b 1210b 1215b 1218b 1221b 1223b 1225b 1228b 1230b 1235b ––––
1219a
1234b
1249a
1304b
1225a
1240b
1255a
1310b
1230a
1245b
1300a
1315b
1233a
1248b
1303a
1318b
1236a
1251b
1306a
1321b
1238a
1253b
1308a
1323b
1240a
1255b
1310a
1325b
1243a
1258b
1313a
1328b
1245a
1300b
1315a
1330b
1250a
1305b
1320a
1335b
1257a
––––
1327a
––––
1704b 1710b 1715b 1718b 1721b 1723b 1725b 1728b 1730b 1735b ––––
1719 1725 1730 1733 1736 1738 1740 1743 1745 1750 1757
1734b
1749
1804b
1819
1740b
1755
1810b
1825
1745b
1800
1815b
1830
1748b
1803
1818b
1833
1751b
1806
1821b
1836
1753b
1808
1823b
1838
1755b
1810
1825b
1840
1758b
1813
1828b
1843
1800b
1815
1830b
1845
1805b
1820
1835b
1850
––––
1827
––––
1857
2249
2319
2349
0019
2255
2325
2355
0025
2300
2330
0000
0030
2303
2333
0003
0033
2306
2336
0006
0036
2308
2338
0008
0038
2310
2340
0010
0040
2313
2343
0013
0043
2315
2345
0015
0045
2320
2350
0020
0050
2327
2357
0027
0057
0523
0553
0608
0525
0555
0611
0530
0600
0616
0534
0604
0620
0538
0608
0624
0544
0614
0630
0545
0615
0631
0548
0618
0634
0552
0622
0639
0557
0627
0644
0606
0636
0654
0623
0638
0653
0708
0626
0641
0656
0711
0631
0646
0701
0716
0635
0650
0705
0720
0639
0654
0709
0724
0645
0700
0715
0730
0646
0701
0716
0731
0649
0704
0719
0734
0654
0709
0724
0739
0659
0714
0729
0744
0709
0724
0739
0754
0853
––––
0923
0856
––––
0925
0901
0915
0930
0905
0919
0934
0909
0923
0938
0915
0929
0944
0916
0930
0945
0919
0933
0948
0924
0938
0952
0929
0943
0957
0939
0953
1006
––––
0953
––––
1023
––––
0955
––––
1025
0945
1000
1015
1030
0949
1004
1019
1034
0953
1008
1023
1038
0959
1014
1029
1044
1000
1015
1030
1045
1003
1018
1033
1048
1007
1022
1037
1052
1012
1027
1042
1057
1021
1036
1051
1106
–––– ––––
1453b 1456
1445
1501
1449
1505
1453
1509
1459
1515
1500
1516
1503
1519
1507
1524
1512
1529
1521
1539
1508
1523
1538
1553
1511
1526
1541
1556
1516
1531
1546
1601
1520
1535
1550
1605
1524
1539
1554
1609
1530
1545
1600
1615
1531
1546
1601
1616
1534
1549
1604
1619
1539
1554
1609
1624
1544
1559
1614
1629
1554
1609
1624
1639
1753
––––
1823
1756
––––
1825
1801
1815
1830
1805
1819
1834
1809
1823
1838
1815
1829
1844
1816
1830
1845
1819
1833
1848
1824
1838
1852
1829
1843
1857
1839
1853
1906
––––
1853
––––
1923
––––
1855
––––
1925
1845
1900
1915
1930
1849
1904
1919
1934
1853
1908
1923
1938
1859
1914
1929
1944
1900
1915
1930
1945
1903
1918
1933
1948
1907
1922
1937
1952
1912
1927
1942
1957
1921
1936
1951
2006
2223
2253
2323
2353a
0023a
2225
2255
2325
2355a
0025a
2230
2300
2330
0000a
0030a
2234
2304
2334
––––
––––
2238
2308
2338
––––
––––
2244
2314
2344
––––
––––
2245
2315
2345
––––
––––
2248
2318
2348
––––
––––
2252
2322
2352
––––
––––
2257
2327
2357
––––
––––
2306
2336
0006
––––
––––
fy
rT
0757
0857
0927
0957
1027a
He
ls
0750
0850
0920
0950
1020a
lh
us
––––
0845
0915
0945
1015a
Fje
l
––––
0843
0913
0943
1013a
Øs
tm
ar
kv
eie
So
n
lb
er
gl
ive
ien
Tv
ei t
a
ru
dk
ry
M
ss
or
et
te
ns
ru
dT
Ha
uk
et
os
ta
sjo
n
T
––––
0840
0910
0940
1010a
sta
Ka
sjo
nt
n
ar
ell
en
M
or
te
ns
ru
dT
Sk
ul
ler
ud
kr
ys
Sk
se
ul
t
ler
ud
T
Bø
ler
T
––––
0838
0908
0938
1008a
Mandag - fredag
Ha
uk
et
o
––––
0836
0906
0936
1006a
ru
d
––––
0833
0903
0933
1003a
Sk
ul
le
––––
0830
0900
0930
1000a
ud
T
––––
0825
0855
0925
0955a
Sk
ul
le
So
lb
er
––––
0819
0849
0919
0949a
Bo
ge
r
Tv
ei t
a
gl
ive
ien
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
br
u
Tv
et
en
He
ls
fy
rT
Søndag
Hauketo
Helsfyr
Anmerkning:
a = Kun til Mortensrud T.
Linje 76 kjøres av Unibuss AS.
34
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
35
Fje
l
He
ls
0738
0808
0744
0814
0745
0815
0748
0818
0752
0822
0757
0827
0806
0836
0823
0853
0825
0855
0830
0900
0834
0904
0838
0908
0844
0914
0845
0915
0848
0918
0852
0922
0857
0927
0906
0936
0823
0853
0825
0855
0830
0900
0834
0904
0838
0908
0844
0914
0845
0915
0848
0918
0852
0922
0857
0927
0906
0936
0923
0953
0925
0955
0930
1000
0934
1004
0938
1008
0944
1014
0945
1015
0948
1018
0952
1022
0957
1027
1006
1036
0953
––––
0955
––––
1000
1015
1004
1019
1008
1023
1014
1029
1015
1030
1018
1033
1022
1037
1027
1042
1036
1051
1053b 1055
–––– ––––
1100
1115
1104
1119
1108
1123
1114
1129
1115
1130
1118
1133
1122
1137
1127
1142
1136
1151
1023
––––
1053
––––
1025
––––
1055
––––
1030
1045
1100
1115
1034
1049
1104
1119
1038
1053
1108
1123
1044
1059
1114
1129
1045
1100
1115
1130
1048
1103
1118
1133
1052
1107
1122
1137
1057
1112
1127
1142
1106
1121
1136
1151
1123
––––
1153
––––
1125
––––
1155
––––
1130
1145
1200
1215
1134
1149
1204
1219
1138
1153
1208
1223
1144
1159
1214
1229
1145
1200
1215
1230
1148
1203
1218
1233
1152
1207
1222
1237
1157
1212
1227
1242
1206
1221
1236
1251
2223
2253
2323
2353a
0023a
2225
2255
2325
2355a
0025a
2230
2300
2330
0000a
0030a
2234
2304
2334
––––
––––
2238
2308
2338
––––
––––
2244
2314
2344
––––
––––
2245
2315
2345
––––
––––
2248
2318
2348
––––
––––
2252
2322
2352
––––
––––
2257
2327
2357
––––
––––
2306
2336
0006
––––
––––
2223
2253
2323
2353a
0023a
2225
2255
2325
2355a
0025a
2230
2300
2330
0000a
0030a
2234
2304
2334
––––
––––
2238
2308
2338
––––
––––
2244
2314
2344
––––
––––
2245
2315
2345
––––
––––
2248
2318
2348
––––
––––
2252
2322
2352
––––
––––
2257
2327
2357
––––
––––
2306
2336
0006
––––
––––
fy
rT
Øs
tm
ar
kv
eie
So
n
lb
er
gl
ive
ien
Tv
ei t
a
0734
0804
lh
us
Ha
uk
et
o
0730
0800
fy
rT
He
ls
0725
0755
lh
us
Fje
l
0723
0753
Ha
uk
et
o
Øs
tm
ar
kv
eie
So
n
lb
er
gl
ive
ien
Tv
ei t
a
sta
Ka
sjo
nt
n
ar
ell
en
M
or
te
ns
ru
dT
Sk
ul
ler
ud
kr
ys
Sk
se
ul
t
ler
ud
T
Bø
ler
T
sta
Ka
sjo
nt
n
ar
ell
en
M
or
te
ns
ru
dT
Sk
ul
ler
ud
kr
ys
Sk
se
ul
t
ler
ud
T
Bø
ler
T
Søndag
Lørdag
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Hauketo stasjon
Tangen
Kantarellen
Kantarellen terrasse
Kantarellen legesenter
Stenbråten
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Skullerudkrysset
Skullerudbakken
Skullerud T
Skullerudveien
Welding Olsens vei
Bogerud T
Martin Linges vei
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
Eftasåsen
N
00
02
03
04
04
05
08
09
09
10
12
14
16
17
18
19
20
22
23
23
24
L
00
01
02
03
03
04
07
08
08
09
11
13
15
16
17
18
19
21
22
22
23
Kampheimveien
Solbergliveien
Trasop skole
Hellerudfaret
Trasoppveien
Stordamveien
Tveita
Tveten gård
Hellerud
Bryn skole
Prost Hallings vei
Ulvenkrysset
Fjellhus
Ole Deviks vei
Caspar Storms vei
Fretex
Bryn skole
Klosterheim
Bryn brannstasjon
Helsfyr T
N
25
26
27
27
28
28
31
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
40
46
L
24
25
26
26
27
27
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
38
43
Har du mistet eller glemt igjen noe?
Hittegodskontoret for Oslo finnes på Nationaltheatret
T-banestasjon, ved siden av Ruters servicepunkt.
Åpent mandag–fredag, kl. 08:00–18:00.
Gjenglemte gjenstander blir levert til hittegodskontoret,
normalt neste virkedag. Kontakt oss gjerne på forhånd.
Telefon 22 08 53 61. E-post: [email protected]
36
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
37
Helsfyr T
Mortensrud T
76X
t
ys
se
He
ls
0611
0626
0617
0632
0620
0635
0623
0638
0624
0639
0627
0642
0628
0643
0632
0647
0633
0648
0641
0656
1524
1539
1554
1609
1526
1541
1556
1611
1528
1543
1558
1613
1530
1545
1600
1615
1531
1546
1601
1616
1535
1550
1605
1620
1538
1553
1608
1623
1540
1555
1610
1625
1543
1558
1613
1628
1548
1603
1618
1633
1556
1611
1626
1641
0639
0654
0709
0724
0641
0656
0711
0726
0647
0702
0717
0732
0650
0705
0720
0735
0653
0708
0723
0738
0654
0709
0724
0739
0657
0712
0727
0742
0658
0713
0728
0743
0702
0717
0732
0747
0703
0718
0733
0748
0711
0726
0741
0756
1709
1724
1711
1726
1713
1728
1715
1730
1716
1731
1720
1735
1723
1738
1725
1740
1728
1743
1733
1748
1741
1756
0824
0839
0826
0841
0832
0847
0835
0850
0838
0853
0839
0854
0842
0857
0843
0858
0847
0902
0848
0903
0856
0911
Linje 76X innstilles i romjulen, påsken og i skolens sommerferie 18. juni – 14. august 2016.
fy
rT
He
ll
1526
1541
er
ud
Øs
tm
ar
kv
eie
So
n
lb
er
gl
ive
ien
He
lle
ru
df
ar
et
Tv
ei t
a
1518
1533
T
Bø
ler
1513
1528
ud
T
Bo
ge
r
1510
1525
ru
d
1508
1523
T
Sk
ul
le
1505
1520
T
ru
dk
r
1501
1516
ru
d
1500
1515
or
te
ns
1458
1513
or
te
ns
M
1456
1511
Linje 76X innstilles i romjulen, påsken og i skolens sommerferie 18. juni – 14. august 2016.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Helsfyr T
Teisenkrysset
Ulvenkrysset
Prost Hallings vei
Bryn skole
Tveten bru
Hellerud
Tveten gård
Tveita
Trasoppveien
Trasop skole
Solbergliveien
Kampheimveien
Eftasåsen
M
T
Sk
ul
le
1454
1509
Stoppesteder
0609
0624
ru
d
T
So
lb
er
or
te
ns
Tv
ei t
a
ru
d
Pr
os
t
gl
ive
ien
Ef
ta
så
se
n
Bø
ler
T
et
Ul
ve
nk
ry
ss
He
ls
fy
rT
Mandag - fredag
Ha
llin
gs
Tv
ve
et
en
i
br
u
He
lle
ru
d
Mandag - fredag
Mortensrud T
Helsfyr T
M
76X
og kjøretider i minutter:
00
01
02
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
Østmarkveien
Olav Nygards veg
Bøler T
Martin Linges vei
Bogerud T
Welding Olsens vei
Skullerudveien
Skullerud T
Skullerudbakken
Skullerudkrysset
Mortensrudkrysset
Gamle bygdevei
Mortensrud T
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
29
30
32
Mortensrud T
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Skullerudkrysset
Skullerudbakken
Skullerud T
Skullerudveien
Welding Olsens vei
Bogerud T
Martin Linges vei
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
00
01
01
02
04
06
08
09
10
11
12
14
15
15
Eftasåsen
Kampheimveien
Solbergliveien
Trasop skole
Hellerudfaret
Trasoppveien
Stordamveien
Tveita
Tveten gård
Hellerud
Klosterheim
Bryn brannstasjon
Helsfyr T
16
17
18
19
19
20
20
23
24
24
26
27
32
Linje 76X kjøres av Unibuss AS.
38
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
39
77
Holmlia
Bjørndal
Lørdag
0545
0615
0546
0616
0548
0618
0552
0622
0555
0625
0557
0627
0600
0630
0601
0631
0605
0635
15 min.
rute
0630x
0645
0700x
0715
0631x
0646
0701x
0716
0633x
0648
0703x
0718
0637x
0652
0707x
0722
0640x
0655
0710x
0725
0642x
0657
0712x
0727
0645x
0700
0715x
0730
0646x
0701
0716x
0731
0650x
0705
0720x
0735
til kl.
fra kl.
1715
1745
1716
1746
1718
1748
1722
1752
1725
1755
1727
1757
1730
1800
1731
1801
1735
1805
30 min.
rute
1815
1845
1816
1846
1818
1848
1822
1852
1825
1855
1827
1857
1830
1900
1831
1901
1835
1905
Siste
avganger
2345
0015
2346
0016
2348
0018
2352
0022
2355
0025
2357
0027
0000
0030
0001
0031
0005
0035
Anmerkning:
x = Avgangene innstilles jul, påske og i sommerferien.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Holmlia stasjon
Skovbakken syd
Ravnkroken
Ravnåsen
Ravnkroken
Asperudveien
Hauketo stasjon
Bjørnerud
Nebbejordet
00
01
02
03
04
06
07
09
10
Oredalen
Bjørnholt nedre
Bjørnholt skole
Nyjordet
Bjørndal senter
Meklenborg
Bjørndal
Langteigåsen
12
14
14
15
16
17
18
20
sta
sjo
Sk
ov
n
ba
kk
en
Ra
sy
vn
d
ås
en
Ha
uk
et
os
ta
Ne
sjo
bb
n
ejo
rd
e
t
Or
ed
al
en
Ny
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
La
er
ng
te
ig
ås
en
Ho
lm
lia
0715
0745
0716
0746
0718
0748
0722
0752
0725
0755
0727
0757
0730
0800
0731
0801
0735
0805
30 min.
rute
0815
0845
0816
0846
0818
0848
0822
0852
0825
0855
0827
0857
0830
0900
0831
0901
0835
0905
Siste
avganger
2345
0015
2346
0016
2348
0018
2352
0022
2355
0025
2357
0027
0000
0030
0001
0031
0005
0035
Søndag
sta
sjo
Sk
ov
n
ba
kk
en
Ra
sy
vn
d
ås
en
Ha
uk
et
os
ta
Ne
sjo
bb
n
ejo
rd
e
t
Or
ed
al
en
Ny
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
La
er
ng
te
ig
ås
en
Første
fra kl.
Første
fra kl.
Ho
lm
lia
Ho
lm
lia
sta
sjo
Sk
ov
n
ba
kk
en
Ra
sy
vn
d
ås
en
Ha
uk
et
os
ta
Ne
sjo
bb
n
ejo
rd
e
t
Or
ed
al
en
Ny
jo
rd
et
Bj
ør
nd
al
se
nt
La
er
ng
te
ig
ås
en
Mandag - fredag
Første
avganger
fra kl.
0815
0915
1015
0816
0916
1016
0818
0918
1018
0822
0922
1022
0825
0925
1025
0827
0927
1027
0830
0930
1030
0831
0931
1031
0835
0935
1035
30 min.
rute
1045
1115
1046
1116
1048
1118
1052
1122
1055
1125
1057
1127
1100
1130
1101
1131
1105
1135
Siste
avganger
2345
0015
2346
0016
2348
0018
2352
0022
2355
0025
2357
0027
0000
0030
0001
0031
0005
0035
Linje 77 kjøres av Unibuss AS.
40
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
41
77
Bjørndal
Holmlia
Lørdag
Første
fra kl.
0544
0614
0546
0616
0548
0618
0549
0619
0550
0620
0554
0624
0558
0628
0602
0632
0605
0635
15 min.
rute
0629x
0644
0659x
0714
0631x
0646
0701x
0716
0633x
0648
0703x
0718
0634x
0649
0704x
0719
0635x
0650
0705x
0720
0639x
0654
0709x
0724
0643x
0658
0713x
0728
0647x
0702
0717x
0732
0650x
0705
0720x
0735
til kl.
fra kl.
1744
1814
1746
1816
1748
1818
1749
1819
1750
1820
1754
1824
1758
1828
1802
1832
1805
1835
30 min.
rute
1844
1914
1846
1916
1848
1918
1849
1919
1850
1920
1854
1924
1858
1928
1902
1932
1905
1935
Siste
avganger
2314
2344
2316
2346
2318
2348
2319
2349
2320
2350
2324
2354
2328
2358
2332
0002
2335
0005
Anmerkning:
x = Avgangene innstilles jul, påske og i sommerferien.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Langteigåsen
Bjørndal
Meklenborg
Bjørndal senter
Nyjordet
Bjørnholt skole
Bjørnholt nedre
Oredalen
Nebbejordet
00
02
03
04
05
05
06
07
10
Bjørnerud
Hauketo stasjon
Asperudveien
Skovbakken syd
Ravnkroken
Ravnåsen
Ravnkroken
Holmlia stasjon
La
ng
te
ig
ås
en
Bj
ør
nd
al
Bj
ør
nd
al
se
nt
Ny
er
jo
rd
et
Bj
ør
nh
ol
tn
ed
Ne
re
bb
ejo
rd
et
Ha
uk
et
os
ta
Ra
sjo
vn
n
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
Første
fra kl.
0644
0714
0646
0716
0648
0718
0649
0719
0650
0720
0654
0724
0658
0728
0702
0732
0705
0735
30 min.
rute
0744
0814
0746
0816
0748
0818
0749
0819
0750
0820
0754
0824
0758
0828
0802
0832
0805
0835
Siste
avganger
2314
2344
2316
2346
2318
2348
2319
2349
2320
2350
2324
2354
2328
2358
2332
0002
2335
0005
Søndag
La
ng
te
ig
ås
en
Bj
ør
nd
al
Bj
ør
nd
al
se
nt
Ny
er
jo
rd
et
Bj
ør
nh
ol
tn
ed
Ne
re
bb
ejo
rd
et
Ha
uk
et
os
ta
Ra
sjo
vn
n
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
La
ng
te
ig
ås
en
Bj
ør
nd
al
Bj
ør
nd
al
se
nt
Ny
er
jo
rd
et
Bj
ør
nh
ol
tn
ed
Ne
re
bb
ejo
rd
et
Ha
uk
et
os
ta
Ra
sjo
vn
n
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
Mandag - fredag
Første
avganger
fra kl.
0744
0844
0944
0746
0846
0946
0748
0848
0948
0749
0849
0949
0750
0850
0950
0754
0854
0954
0758
0858
0958
0802
0902
1002
0805
0905
1005
30 min.
rute
1014
1044
1016
1046
1018
1048
1019
1049
1020
1050
1024
1054
1028
1058
1032
1102
1035
1105
Siste
avganger
2314
2344
2316
2346
2318
2348
2319
2349
2320
2350
2324
2354
2328
2358
2332
0002
2335
0005
11
14
14
17
18
18
19
21
Linje 77 kjøres av Unibuss AS.
42
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
43
Lørdag
––––
––––
––––
––––
0553
0623
0555
0625
0556
0626
0557
0627
0558
0628
15 min.
rute
0637b
0652a
0707b
0722a
0639
––––
0709
––––
0640
––––
0710
––––
0641
––––
0711
––––
––––
0653
––––
0723
––––
0655
––––
0725
––––
0656
––––
0726
––––
0657
––––
0727
0643
0658
0713
0728
til kl.
fra kl.
1752a ––––
1822a ––––
––––
––––
––––
––––
1753
1823
1755
1825
1756
1826
1757
1827
1758
1828
30 min.
rute
1852a ––––
1922a ––––
––––
––––
––––
––––
1853
1923
1855
1925
1856
1926
1857
1927
1858
1928
Siste
avganger
2352a ––––
0022a ––––
––––
––––
––––
––––
2353
0023
2355
0025
2356
0026
2357
0027
2358
0028
Le
r
Anmerkninger:
a = Til Asperudåsen
b = Til Krummedike
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Holmlia stasjon
Liakollen
Krummedike
Liakollen
Lerdalstoppen
Asperudtoppen
Asperudåsen
Asperudtoppen
Lerdalstoppen
Holmlia stasjon
sta
sjo
n
da
lst
op
pe
As
n
pe
ru
då
se
n
As
pe
ru
dt
op
pe
Le
n
rd
al
sto
pp
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
Ho
lm
lia
0752a 0753
0822a 0823
0755
0825
0756
0826
0757
0827
0758
0828
30 min.
rute
0852a 0853
0922a 0923
0855
0925
0856
0926
0857
0927
0858
0928
Siste
avganger
2352a 2353
0022a 0023
2355
0025
2356
0026
2357
0027
2358
0028
Søndag
sta
sjo
n
da
lst
op
pe
As
n
pe
ru
då
se
n
As
pe
ru
dt
op
pe
Le
n
rd
al
sto
pp
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
0552a ––––
0622a ––––
Første
fra kl.
Ho
lm
lia
da
lst
op
pe
As
n
pe
ru
då
se
n
As
pe
ru
dt
op
pe
Le
n
rd
al
sto
pp
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
ed
ike
Lia
ko
lle
n
Kr
Første
fra kl.
um
m
Ho
lm
lia
sta
sjo
Lia
n
ko
lle
n
Mandag - fredag
Le
r
Holmlia
Asperudåsen/Krummedike
Le
r
77B
Første
fra kl.
1052a 1053
1122a 1123
1055
1125
1056
1126
1057
1127
1058
1128
30 min.
rute
1152a 1153
1222a 1223
1155
1225
1156
1226
1157
1227
1158
1228
Siste
avganger
2352a 2353
0022a 0023
2355
0025
2356
0026
2357
0027
2358
0028
00
02
03
04
01
02
03
04
05
06
Linje 77B kjøres av Unibuss AS.
44
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
45
Østensjø ring
Bryn – Oppsal – Abildsø
Østensjø ring
Bryn – Abildsø – Oppsal
78B
Mandag - fredag
Sk
øy
en
Br
te
r
So
lh
––––
0723
0753
––––
0728
0758
––––
0730
0800
0705
0735
0805
0708
0738
0808
0713
0743
0813
0715
0745
0815
Første
avganger
fra kl.
––––
––––
0733
––––
––––
0738
––––
––––
0742
0646
0716
0746
0650
0720
0750
0653
0723
0753
0657
0727
0757
0702
0732
0802
0706
0736
0806
30 min.
rute
0814
0844
0818
0848
0823
0853
0828
0858
0830
0900
0835
0905
0838
0908
0843
0913
0845
0915
30 min.
rute
0803
0833
0808
0838
0812
0842
0816
0846
0820
0850
0823
0853
0827
0857
0832
0902
0836
0906
Siste
avganger
2044 2048 2053 2058 2100 2105 2108
2114a 2118a 2123a 2128a 2130a 2135a ––––
2113
––––
2115
––––
til kl.
Siste
avganger
2033 2038 2042 2046 2050
2103a 2108a 2112a 2116a ––––
2133a 2138a 2142a 2146a ––––
2053
––––
––––
2057
––––
––––
2102
––––
––––
2106
––––
––––
yn
yn
yn
Br
Br
Lørdag
se
n
Ul
sr
ås
en
T
er
en
t
Ab
ild
sø
øg
da
se
nt
er
M
an
gl
er
ud
se
Al
nt
lée
er
n
te
r
se
n
ud
––––
0718
0748
se
n
Br
––––
0714
0744
en
M
an
gl
er
Første
avganger
fra kl.
yn
Al
lé
se
nt
er
Sk
øy
en
ås
en
So
T
lh
øg
da
Op
ps
al
se
nt
er
Ul
sru
d
T
Ab
ild
sø
te
r
Mandag - fredag
ud
T
Op
ps
al
s
78A
1043
1113
1045
1115
Siste
avganger
1944 1948 1953 1958 2000 2005 2008
2014a 2018a 2023a 2028a 2030a 2035a ––––
2013
––––
2015
––––
te
r
te
r
M
Al
lé
Ab
ild
sø
Ul
sr
Op
ps
al
s
So
lh
Sk
øy
en
Br
0846
0916
0850
0920
0853
0923
0857
0927
0902
0932
0906
0936
30 min.
rute
0933
1003
0938
1008
0942
1012
0946
1016
0950
1020
0953
1023
0957
1027
1002
1032
1006
1036
til kl.
Siste
avganger
1933 1938 1942 1946 1950
2003a 2008a 2012a 2016a ––––
2033a 2038a 2042a 2046a ––––
1953
––––
––––
1957
––––
––––
2002
––––
––––
2006
––––
––––
yn
se
n
Br
yn
ud
yn
––––
0912
Anmerkning: a = Til Abildsø.
Anmerkning: a = kun til Abildsø.
Stoppesteder
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Bryn senter
Rognerud
Østensjø skole
Skøyenåsen T
Skøyenkroken
Skøyenåsveien
Skøyenlia
Solhøgda
Oppsal skole
Løypeveien
Oppsal senter
Vilbergveien
Ulsrud T
00
01
03
04
06
07
08
09
11
13
14
15
16
Østbyveien
Jøranstien
Bogerudmyra
Abildsø
Smedberg
Alléen
Treskeveien
Skuronnveien
Manglerud skole
Rugveien
Manglerud senter
Bryn senter
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
29
31
te
r
1038
1108
––––
0908
se
n
1035
1105
T
1030
1100
––––
0903
yn
1028
1058
ås
en
1023
1053
er
1018
1048
en
t
1014
1044
øg
da
30 min.
rute
Første
fra kl.
T
0845
0915
0945
1015
ud
0843
0913
0943
1013
se
n
0838
0908
0938
1008
ud
Br
0835
0905
0935
1005
en
M
an
gl
er
––––
––––
0930
1000
an
gl
er
Al
lé
––––
––––
0928
0958
se
n
Ab
ild
sø
––––
––––
0923
0953
en
Ul
sr
––––
––––
0918
0948
Første
avganger
T
Op
ps
al
s
ud
te
r
er
en
t
T
øg
da
So
lh
ås
en
Sk
øy
en
fra kl.
––––
––––
0914
0944
se
n
Br
te
r
se
n
te
r
Lørdag
og kjøretider i minutter:
Bryn senter
Traktorveien
Manglerud senter
Rugveien
Manglerud skole
Skuronnveien
Treskeveien
Alléen
Smedberg
Abildsø
Bogerudmyra
Jøranstien
Østbyveien
00
04
05
06
07
07
09
09
11
13
14
15
16
Linje 78A kjøres av Unibuss AS.
Ulsrud T
Ulsrudveien
Oppsal senter
Løypeveien
Oppsal skole
Solhøgda
Skøyenlia
Skøyenåsveien
Skøyenkroken
Skøyenåsen T
Østensjø skole
Rognerud
Bryn senter
17
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
33
Linje 78B kjøres av Unibuss AS.
46
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
47
Lørdag
0549
0619
0634
0649
0704
0719
0554
0624
0639
0654
0709
0724
0603
0633
0648
0703
0718
0733
0608
0638
0653
0708
0723
0738
0615
0645
0700
0715
0730
0745
0620
0650
0705
0720
0735
0750
––––
0703
––––
0718
––––
0733
––––
0748
––––
0707
––––
0722
––––
0737
––––
0752
0706*
0713
0721*
0728
0736*
0743
0751*
0758
0712*
0719
0727*
0734
0742*
0749
0757*
0804
0719*
0726
0734*
0741
0749*
0756
0804*
0811
0727*
0734
0742*
0749
0757*
0804
0812*
0819
0732*
0739
0747*
0754
0802*
0809
0817*
0824
0741*
0748
0756*
0803
0811*
0818
0826*
0833
0746*
0753
0801*
0808
0816*
0823
0831*
0838
0753*
0800
0808*
0815
0823*
0830
0838*
0845
0758*
0805
0813*
0820
0828*
0835
0843*
0850
0818
0833
0822
0837
0828
0843
0834
0849
0841
0856
0849
0904
0854
0909
0903
0918
0908
0923
0915
0930
0920
0935
0848
0903
0918
0933
0852
0907
0922
0937
0858
0913
0928
0943
0904
0919
0934
0949
0911
0926
0941
0956
0919
0934
0949
1004
0924
0939
0954
1009
0933
0948
1003
1018
0938
0953
1008
1023
0945
1000
1015
1030
0950
1005
1020
1035
1333
––––
1337
––––
1343 1349 1356 1404 1409 1418 1423 1430 1435
1351* 1357* 1404* 1412* 1417* 1426* 1431* 1438* 1443*
1348
––––
1403
––––
1418
––––
1433
––––
1352
––––
1407
––––
1422
––––
1437
––––
1358
1406*
1413
1421*
1428
1436*
1443
1451*
1404
1412*
1419
1427*
1434
1442*
1449
1457*
1411
1419*
1426
1434*
1441
1449*
1456
1504*
1419
1427*
1434
1442*
1449
1457*
1504
1512*
1424
1432*
1439
1447*
1454
1502*
1509
1517*
1433
1441*
1448
1456*
1503
1511*
1518
1526*
1438
1446*
1453
1501*
1508
1516*
1523
1531*
1445
1453*
1500
1508*
1515
1523*
1530
1538*
1450
1458*
1505
1513*
1520
1528*
1535
1543*
1633
1648
1637
1652
1643
1658
1649
1704
1656
1711
1704
1719
1709
1724
1718
1733
1723
1738
1730
1745
1735
1750
1703
1718
1733
1748
1707
1722
1737
1752
1713
1728
1743
1758
1719
1734
1749
1804
1726
1741
1756
1811
1734
1749
1804
1819
1739
1754
1809
1824
1748
1803
1818
1833
1753
1808
1823
1838
1800
1815
1830
1845
1805
1820
1835
1850
1848
1918
1948
2018
2054
1852
1922
1952
2022
2058
1858
1928
1958
2028
2102
1904
1934
2004
2034
2108
1911
1941
2011
2041
2114
1919
1949
2019
2049
2122
1924
1954
2024
2054
2126
1933
2003
2033
2103
2133
1938
2008
2038
2108
2138
1945
2015
2045
2115
2145
1950
2020
2050
2120
2150
2124
2154
2128
2158
2132
2202
2138
2208
2144
2214
2152
2222
2156
2226
2203
2233
2208
2238
2215
2245
2220
2250
2354
0024
2358
0028
0002
0032
0008
0038
0014
0044
0022
0052
0026
0056
0033
0103
0038
0108
0045
0115
0050
0120
sta
Ho
sjo
lm
n
lia
sta
sjo
n
Ha
uk
et
o
T
be
rts
et
er
Sæ
se
te
nt
r
ru
d
eb
lo
kk
Fu
ve
ru
ien
se
tT
Sk
jø
nh
au
g
Tv
ei t
a
0624
0654
0628
0658
0632
0702
0638
0708
0644
0714
0652
0722
0656
0726
0703
0733
0708
0738
0715
0745
0720
0750
0724
0754
0728
0758
0732
0802
0738
0808
0744
0814
0752
0822
0756
0826
0803
0833
0808
0838
0815
0845
0820
0850
0854
0918
0948
––––
1018
––––
1048
0858
0922
0952
––––
1022
––––
1052
0902
0928
0958
––––
1028
––––
1058
0908
0934
1004
––––
1034
––––
1104
0914
0941
1011
1026
1041
1056
1111
0922
0949
1019
1034
1049
1104
1119
0926
0954
1024
1039
1054
1109
1124
0933
1003
1033
1048
1103
1118
1133
0938
1008
1038
1053
1108
1123
1138
0945
1015
1045
1100
1115
1130
1145
0950
1020
1050
1105
1120
1135
1150
1103
1118
1133
1148
1107
1122
1137
1152
1113
1128
1143
1158
1119
1134
1149
1204
1126
1141
1156
1211
1134
1149
1204
1219
1139
1154
1209
1224
1148
1203
1218
1233
1153
1208
1223
1238
1200
1215
1230
1245
1205
1220
1235
1250
1748
1818
1752
1822
1758
1828
1804
1834
1811
1841
1819
1849
1824
1854
1833
1903
1838
1908
1845
1915
1850
1920
1848
1918
1852
1922
1858
1928
1904
1934
1911
1941
1919
1949
1924
1954
1933
2003
1938
2008
1945
2015
1950
2020
2018
2054
2022
2058
2028
2102
2034
2108
2041
2114
2049
2122
2054
2126
2103
2133
2108
2138
2115
2145
2120
2150
2124
2154
2128
2158
2132
2202
2138
2208
2144
2214
2152
2222
2156
2226
2203
2233
2208
2238
2215
2245
2220
2250
2354
0024
2358
0028
0002
0032
0008
0038
0014
0044
0022
0052
0026
0056
0033
0103
0038
0108
0045
0115
0050
0120
T
La
m
0541
0611
0626
0641
0656
0711
Sk
ul
le
0534
0604
––––
0634
––––
0704
Bø
ler
0528
0558
––––
0628
––––
0658
St
je
0522
0552
––––
0622
––––
0652
Gr
or
ud
sta
Ho
sjo
lm
n
lia
sta
sjo
n
Ha
uk
et
o
T
La
m
be
rts
et
er
Sæ
se
te
nt
r
Sk
ul
le
ru
d
Bø
ler
0518
0548
––––
0618
––––
0648
T
St
je
rn
eb
lo
kk
Fu
ve
ru
ien
se
tT
Sk
jø
nh
au
g
Tv
ei t
a
Gr
or
ud
T
er
T
er
Mandag - fredag
rn
79
Grorud
Holmlia
Overgang til andre linjer
Grorud stasjon:
Furuset T:
Furuset skole:
Haugerud T:
Tveita:
Bøler T:
Skullerud T:
Lambertseter senter:
Sæter:
Hauketo stasjon:
Holmlia stasjon:
22 Majorstuen, 22-33 Ell.åsen, 65-67 Stovner, L1 Lillestrøm/Asker m.fl.
2 Avløs/Ellingsrudåsen, 25 Majorstuen/Lørenskog, 64 Høybråten m.fl.
401- 411 Lillestrøm, Regionbusser.
69 Lutvann/Tveita via Hellerudtoppen.
69 Lutvann via Hellerudtoppen, 76 Hauketo.
61 via Oppsal m.fl.
70 Vika
4 Ringen / Bergkrystallen, 75 Sæter.
18 Rikshospitalet, 19 Majorstuen, 75 Lambertseter.
76 via Mortensrud, 77 Bjørndal, 81 Greverud, L2 Skøyen / Ski m.fl.
77B Asperudåsen / Krummedike, 80 Åsbråten, 80E Vestbanen.
Anmerkning: * = Avgangene innstilles jul, påske og i sommerferien.
Linje 79 kjøres av Unibuss AS.
50
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
51
79
1204
1234
1211
1241
1219
1249
1224
1254
1233
1303
1238
1308
1245
1315
1250
1320
2018
2054
2022
2058
2028
2102
2034
2108
2041
2114
2049
2122
2054
2126
2103
2133
2108
2138
2115
2145
2120
2150
2124
2154
2128
2158
2132
2202
2138
2208
2144
2214
2152
2222
2156
2226
2203
2233
2208
2238
2215
2245
2220
2250
2354
0024
2358
0028
0002
0032
0008
0038
0014
0044
0022
0052
0026
0056
0033
0103
0038
0108
0045
0115
0050
0120
Stoppesteder
Grorud T
Grorud skole
Sagstuveien
Bekkenstenveien
Grorud stasjon
Stjerneblokkveien
Vestre Haugen
Gransletta
Nordre Gran
Furuset T
Furuset skole
Jeriko skole
Lindeberg T
Lindeberg sykehjem
Skjønhaug
Trosterudkrysset
Doktor Dedichens vei
Haugerud T
Haugerudveien
Tveita bedriftsområde
Tveita
Trasoppveien
Trasop skole
Solbergliveien
Kampheimveien
Eftasåsen
Østmarkveien
N
00
01
02
03
03
04
05
06
07
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
L
00
01
02
03
03
04
05
05
06
08
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
24
25
Olav Nygards veg
Bøler T
Martin Linges vei
Bogerud T
Welding Olsens vei
Skullerudveien
Skullerud T
Langerud sykehjem
Langerudveien
Lille Langerud
Abildsø
Gina Krogs vei
Lambertseter senter
Munkelia T
Langbølgen
P. A. Holms vei
Munkerud
Sæter
Nordstrand kirke
Ljabru
Knud Øyens vei
Ljabru hovedgård
Hauketo stasjon
Asperudveien
Hallagerbakken
Skovbakken nord
Holmlia stasjon
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
N
30
31
32
33
34
34
36
38
39
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
57
58
60
60
62
L
26
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
51
52
54
54
56
Sk
jø
nh
au
g
Fu
ru
se
tT
St
jer
ne
bl
ok
kv
Gr
eie
or
ud
n
T
1158
1228
0459
0529
0559
0614
0629
0644
0659
0506
0536
0606
0621
0636
0651
0706
0511
0541
0611
0626
0641
0656
0711
0517
0547
0617
0632
0647
0702
0717
0524
0554
0624
0639
0654
0709
0724
0530
0600
0630
0645
0700
0715
0730
0537
0607
0637
0652
0707
0722
0737
0543
0613
0643
0658
0713
0728
0743
0549
0619
0649
0704
0719
0734
0749
0554
0624
0654
0709
0724
0739
0754
0601
0631
0701
0716
0731
0746
0801
0707*
0714
0722*
0729
0737*
0744
0752*
0759
0714*
0721
0729*
0736
0744*
0751
0759*
0806
0719*
0726
0734*
0741
0749*
0756
0804*
0811
0725*
0732
0740*
0747
0755*
0802
0810*
0817
0732*
0739
0747*
0754
0802*
0809
0817*
0824
0738*
0745
0753*
0800
0808*
0815
0823*
0830
0745*
0752
0800*
0807
0815*
0822
0830*
0837
0751*
0758
0806*
0813
0821*
0828
0836*
0843
0757*
0804
0812*
0819
0827*
0834
0842*
0849
––––
0809
––––
0824
––––
0839
––––
0854
––––
0816
––––
0831
––––
0846
––––
0901
0829
0844
0836
0851
0841
0856
0847
0902
0854
0909
0900
0915
0907
0922
0913
0928
0919
0934
0924
0939
0931
0946
0859
0914
0929
0944
0906
0921
0936
0951
0911
0926
0941
0956
0917
0932
0947
1002
0924
0939
0954
1009
0930
0945
1000
1015
0937
0952
1007
1022
0943
0958
1013
1028
0949
1004
1019
1034
0954
1009
1024
1039
1001
1016
1031
1046
1359 1406 1411 1417 1424 1430 1437 1443 1449 1454
1407* 1414* 1419* 1425* 1432* 1438* 1445* 1451* 1457* ––––
1501
––––
1414
1422*
1429
1437*
1444
1452*
1459
1507*
1421
1429*
1436
1444*
1451
1459*
1506
1514*
1426
1434*
1441
1449*
1456
1504*
1511
1519*
1432
1440*
1447
1455*
1502
1510*
1517
1525*
1439
1447*
1454
1502*
1509
1517*
1524
1532*
1445
1453*
1500
1508*
1515
1523*
1530
1538*
1452
1500*
1507
1515*
1522
1530*
1537
1545*
1458
1506*
1513
1521*
1528
1536*
1543
1551*
1504
1512*
1519
1527*
1534
1542*
1549
1557*
1509
––––
1524
––––
1539
––––
1554
––––
1516
––––
1531
––––
1546
––––
1601
––––
1559
1614
1606
1621
1611
1626
1617
1632
1624
1639
1630
1645
1637
1652
1643
1658
1649
1704
1654
1709
1701
1716
1629
1644
1659
1714
1636
1651
1706
1721
1641
1656
1711
1726
1647
1702
1717
1732
1654
1709
1724
1739
1700
1715
1730
1745
1707
1722
1737
1752
1713
1728
1743
1758
1719
1734
1749
1804
1724
1739
1754
1809
1731
1746
1801
1816
1859
1929
1959
2029
2059
2129
1906
1936
2006
2036
2106
2135
1911
1941
2011
2041
2111
2140
1917
1947
2017
2047
2117
2145
1924
1954
2024
2054
2124
2152
1930
2000
2030
2100
2130
2157
1937
2007
2037
2107
2137
2203
1943
2013
2043
2113
2143
2209
1949
2019
2049
2119
2149
2215
1954
2024
2054
2124
2154
2220
2001
2031
2101
2131
2201
2226
2159
2229
2205
2235
2210
2240
2215
2245
2222
2252
2227
2257
2233
2303
2239
2309
2245
2315
2250
2320
2256
2326
2329
2359
2335
0005
2340
0010
2345
0015
2352
0022
2357
0027
0003
0033
0009
––––
0015
––––
0020
––––
0026
––––
T
1152
1222
Tv
ei t
a
1148
1218
r
0820
0920
1020
1126
1156
1220
T
0815
0915
1015
1121
1151
1215
Bø
ler
0808
0908
1008
1114
1144
1208
rs
en
te
0803
0903
1003
1109
1139
1203
ru
d
0756
0856
0956
1100
1130
1154
Sk
ul
le
0752
0852
0952
1055
1125
1149
La
m
0744
0844
0944
1047
1117
1141
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Sæ
sjo
te
n
r
0738
0838
0938
1040
1110
1134
Ho
lm
lia
0732
0832
0932
1034
1104
1128
be
rts
et
e
sta
Ho
sjo
lm
n
lia
sta
sjo
n
0728
0828
0928
1028
1058
1122
og kjøretider i minutter:
Mandag - fredag
Ha
uk
et
o
T
La
m
be
rts
et
er
Sæ
se
te
nt
r
Sk
ul
le
ru
d
Bø
ler
0724
0824
0924
1024
1054
1118
T
St
je
rn
eb
lo
kk
Fu
ve
ru
ien
se
tT
Sk
jø
nh
au
g
Tv
ei t
a
Gr
or
ud
T
er
Søndag
Holmlia
Grorud
Anmerkning: * = Avgangene innstilles jul, påske og i sommerferien.
52
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
53
Sk
jø
nh
au
g
Fu
ru
se
tT
St
jer
ne
bl
ok
kv
Gr
eie
or
ud
n
T
0739
0839
0939
0745
0845
0945
0750
0850
0950
0756
0856
0956
0929
0959
0935
1005
0940
1010
0945
1015
0952
1022
0957
1027
1003
1033
1009
1039
1015
1045
1020
1050
1026
1056
1059
1129
1105
1136
1110
1141
1115
1147
1122
1154
1127
1200
1133
1207
1139
1213
1145
1219
1150
1224
1156
1231
1116
1131
1146
1201
1159
1229
1206
1236
1211
1241
1217
1247
1224
1254
1230
1300
1237
1307
1243
1313
1249
1319
1254
1324
1301
1331
2059
2129
2106
2135
2111
2140
2117
2145
2124
2152
2130
2157
2137
2203
2143
2209
2149
2215
2154
2220
2201
2226
1854
1924
1901
1931
2159
2229
2205
2235
2210
2240
2215
2245
2222
2252
2227
2257
2233
2303
2239
2309
2245
2315
2250
2320
2256
2326
1949
2019
1954
2024
2001
2031
2329
2359
2335
0005
2340
0010
2345
0015
2352
0022
2357
0027
0003
0033
0009
––––
0015
––––
0020
––––
0026
––––
2143
2209
2149
2215
2154
2220
2201
2226
2233
2303
2239
2309
2245
2315
2250
2320
2256
2326
0003
0033
0009
––––
0015
––––
0020
––––
0026
––––
0633
0703
0639
0709
0645
0715
0650
0720
0656
0726
0659
0729
0705
0735
0710
0740
0715
0745
0722
0752
0727
0757
0733
0803
0739
0809
0745
0815
0750
0820
0756
0826
0859
0929
0959
0905
0936
1006
0910
0941
1011
0915
0947
1017
0922
0954
1024
0927
1000
1030
0933
1007
1037
0939
1013
1043
0945
1019
1049
0950
1024
1054
0956
1031
1101
1014
1029
1044
1059
1021
1036
1051
1106
1026
1041
1056
1111
1032
1047
1102
1117
1039
1054
1109
1124
1045
1100
1115
1130
1052
1107
1122
1137
1058
1113
1128
1143
1104
1119
1134
1149
1109
1124
1139
1154
1759
1829
1806
1836
1811
1841
1817
1847
1824
1854
1830
1900
1837
1907
1843
1913
1849
1919
1859
1929
1906
1936
1911
1941
1917
1947
1924
1954
1930
2000
1937
2007
1943
2013
2059
2129
2106
2135
2111
2140
2117
2145
2124
2152
2130
2157
2137
2203
2159
2229
2205
2235
2210
2240
2215
2245
2222
2252
2227
2257
2329
2359
2335
0005
2340
0010
2345
0015
2352
0022
2357
0027
T
ru
d
Ho
lm
lia
Overgang til andre linjer
76 Helsfyr, 81 Rådhuset/Greverud, L2 Skøyen /Ski m.fl.
18 Rikshospitalet, 19 Majorstuen.
74 Vika / Mortensrud.
4 Ringen / Bergkrystallen.
70 Vika, 78 Østensjø ring.
76 Hauketo v i a Helsfyr m.fl.
76 Helsfyr via Fjellhus.
2 Ellingsrudåsen /Avløs, 69 Lutvann/Tveita m.fl.
25 Majorstuen /Lørenskog.
401-411 Lillestrøm, Regionbusser.
1-2 Ellingsrudåsen, 64-65 Stovner, 401 Lillestrøm m.fl.
22 Majorstuen, 33 Filipstad, L1 Lillestrøm / Spikkestad.
66 Helsfyr, 67 Tøyen /Stovner, 345 Vardefjellet, 433 Kjeller m.fl.
301 Nittedal, 321 Skjetten, 361-363 Lørenskog-Lillestrøm.
5 Østerås / Vestli, 31 Snarøya, 62 Ammerud, 63 Romsås.
Ho
lm
lia
0627
0657
T
0622
0652
be
rts
et
e
0615
0645
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Sæ
sjo
te
n
r
0610
0640
La
m
0733
0833
0933
0605
0635
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Sæ
sjo
te
n
r
0727
0827
0927
Sk
jø
nh
au
g
Fu
ru
se
tT
St
jer
ne
bl
ok
kv
Gr
eie
or
ud
n
T
0722
0822
0922
Tv
ei t
a
0715
0815
0915
Bø
ler
Tv
ei t
a
rs
en
te
0710
0810
0910
Sk
ul
le
0705
0805
0905
La
m
0659
0759
0859
0559
0629
Hauketo stasjon:
Ljabru:
Munkerud:
Munkelia T:
Abildsø:
Skullerud T:
Bøler T:
Haugerud T:
Skjønhaug:
Furuset skole:
Furuset T:
Stjerneblokkveien:
Grorud stasjon:
Grorud skole:
Grorud T:
be
rts
et
er
Sk
se
ul
nt
ler
er
ud
T
Bø
ler
T
Søndag
r
Lørdag
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Holmlia stasjon
Hallagerbakken
Skovbakken nord
Asperudveien
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Knud Øyens vei
Ljabru
Nordstrand kirke
Sæter
Munkerud
P. A. Holms vei
Langbølgen
Munkelia T
Lambertseter senter
Gina Krogs vei
Abildsø
Lille Langerud
Langerudveien
Paal Bergs vei
Langerud sykehjem
Skullerud T
Skullerudveien
Welding Olsens vei
Bogerud T
Martin Linges vei
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
N
00
03
03
05
07
08
09
10
11
12
13
14
16
16
18
18
20
21
22
22
23
25
26
27
28
29
31
32
32
L
00
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
12
14
14
16
16
18
19
19
20
21
23
24
25
25
26
28
29
29
Eftasåsen
Kampheimveien
Solbergliveien
Trasop skole
Hellerudfaret
Trasoppveien
Stordamveien
Tveita
Tveita bedriftsområde
Haugerudveien
Haugerud T
Doktor Dedichens vei
Trosterudkrysset
Skjønhaug
Lindeberg sykehjem
Lindeberg T
Jeriko skole
Furuset skole
Furuset T
Nordre Gran
Gransletta
Vestre Haugen
Stjerneblokkveien
Grorud stasjon
Bekkenstenveien
Sagstuveien
Grorud skole
Grorud T
N
33
34
35
36
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
53
54
55
56
57
58
61
62
L
30
30
31
32
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
49
50
51
52
53
54
56
57
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 79 kjøres av Unibuss AS.
54
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
55
Holmlia st.
Åsbråten
80
0656
0726
0657
0727
0658
0728
0659
0729
0700
0730
Siste
avganger
0053
0123
0056
0126
0057
0127
0058
0128
0059
0129
0100
0130
n
fra kl.
0450
0520
0550
0720
0451
0521
0551
0721
0452
0522
0552
0722
0453
0523
0553
0723
0454
0524
0554
0724
0457
0527
0557
0727
30 min.
rute
0750
0820
0751
0821
0752
0822
0753
0823
0754
0824
0757
0827
Siste
avganger
2320
2350
2321
2351
2322
2352
2323
2353
2324
2354
2327
2357
n
Ås
br
åt
en
sts
k
Første
fra kl.
0723
0753
0726
0756
0727
0757
0728
0758
0729
0759
0730
0800
Ås
br
åt
e
Gr
e
Ve
Ås
tu
n
Ro
se
30 min.
rute
0823
0853
0826
0856
0827
0857
0828
0858
0829
0859
0830
0900
Første
fra kl.
0550
0620
0551
0621
0552
0622
0553
0623
0554
0624
0557
0627
Siste
avganger
0053
0123
0056
0126
0057
0127
0058
0128
0059
0129
0100
0130
30 min.
rute
0650
0720
0651
0721
0652
0722
0653
0723
0654
0724
0657
0727
Siste
avganger
2320
2350
2321
2351
2322
2352
2323
2353
2324
2354
2327
2357
0056
0126
0057
0127
0058
0128
0059
0129
0100
0130
Stoppesteder
re
nh
ol
m
nt
e
n
sti
e
sts
k
ns
e
0650
0750
0850
0651
0751
0851
0652
0752
0852
0653
0753
0853
0654
0754
0854
0657
0757
0857
30 min.
rute
0920
0950
0921
0951
0922
0952
0923
0953
0924
0954
0927
0957
Siste
avganger
2320
2350
2321
2351
2322
2352
2323
2353
2324
2354
2327
2357
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Holmlia stasjon
Rosenholmveien
Åstun
Vestskrenten
Grensestien
Åsbråten
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
n
0053
0123
nh
ol
m
Siste
avganger
Ro
se
1200
1230
n
1159
1229
nt
e
1158
1228
Ås
tu
n
1157
1227
re
1156
1226
n
1153
1223
sti
e
30 min.
rute
Første
avganger
fra kl.
sts
k
0830
0930
1030
1130
Ve
0829
0929
1029
1129
ns
e
0828
0928
1028
1128
Gr
e
0827
0927
1027
1127
n
0826
0926
1026
1126
Ås
br
åt
e
fra kl.
0823
0923
1023
1123
Første
avganger
n
n
Ås
br
åt
en
sti
e
ns
e
Gr
e
sts
k
re
nt
e
n
Søndag
Ve
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ro
n
se
nh
ol
m
ve
Ås
ien
tu
n
Søndag
n
Gr
e
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
n
sti
e
Ve
ns
e
re
nt
e
n
Lørdag
sts
k
sta
sjo
Ro
n
se
nh
ol
m
ve
Ås
ien
tu
n
Ho
lm
lia
nh
ol
m
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
n
0653
0723
Ro
se
30 min.
rute
Ås
tu
n
Første
avganger
nt
e
n
0600
0630
Ve
0559
0629
re
n
0558
0628
Gr
e
0557
0627
Ås
br
åt
e
0556
0626
Lørdag
sti
e
n
Ås
br
åt
en
sti
e
Gr
e
0553
0623
ns
e
Ve
Første
fra kl.
sts
k
Ro
se
re
nt
e
n
Mandag - fredag
Ho
lm
lia
sta
sjo
n
nh
ol
m
ve
Ås
ien
tu
n
Mandag - fredag
ns
e
80
Åsbråten
Holmlia st.
00
03
04
05
06
07
og kjøretider i minutter:
Åsbråten
Grensestien
Vestskrenten
Åstun
Rosenholmveien
Holmlia stasjon
00
01
02
03
04
07
Linje 80 kjøres av Unibuss AS.
56
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
57
Rådhuset
Holmlia ekspress
Lørdag
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Fis
ke
vo
lle
n
Slo
re
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ro
n
se
nh
ol
m
ve
Ve
ien
sts
kr
en
te
n
Ås
br
åt
en
80E
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Fis
ke
vo
lle
n
Slo
re
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ro
n
se
nh
ol
m
ve
Ve
ien
sts
kr
en
te
n
Ås
br
åt
en
Mandag – fredag
Første
avganger
1311
1341
1411
1441
1511
1530
1317
1347
1417
1447
1517
1536
1318
1348
1418
1448
1518
1538
1332
1402
1432
1502
1532
1554
1335
1405
1435
1505
1535
1557
1338
1408
1438
1508
1538
1601
1341
1411
1441
1511
1541
1604
1343
1413
1443
1513
1543
1606
1345
1415
1445
1515
1545
1608
15 min.
rute
1545
1600
1615
1630
1551
1606
1621
1636
1553
1608
1623
1638
1609
1624
1639
1654
1612
1627
1642
1657
1616
1631
1646
1701
1619
1634
1649
1704
1621
1636
1651
1706
1623
1638
1653
1708
til kl.
fra kl.
1715
1741
1721
1747
1723
1748
1739
1802
1742
1805
1746
1808
1749
1811
1751
1813
1753
1815
30 min.
rute
1811
1841
1817
1847
1818
1848
1832
1902
1835
1905
1838
1908
1841
1911
1843
1913
1845
1915
Siste
avganger
2341
0011
2347
0017
2348
0018
0002
0032
0005
0035
0008
0038
0011
0041
0013
0043
0015
0045
fra kl.
1311
1341
1317
1347
1318
1348
1332
1402
1335
1405
1338
1408
1341
1411
1343
1413
1345
1415
30 min.
rute
1411
1441
1417
1447
1418
1448
1432
1502
1435
1505
1438
1508
1441
1511
1443
1513
1445
1515
Siste
avganger
2341
0011
2347
0017
2348
0018
0002
0032
0005
0035
0008
0038
0011
0041
0013
0043
0015
0045
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Rådhuset
Tollboden
Bjørvika
Kongshavn
Fiskevollen
Sloreåsen
N
00
06
08
13
24
27
L
00
06
07
12
21
24
Holmlia stasjon
Rosenholmveien
Åstun
Vestskrenten
Grensestien
Åsbråten
N
31
34
35
36
37
38
L
27
30
31
32
33
34
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 80E kjøres av Unibuss AS.
(i julen, påsken og i sommerferien)
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Fis
ke
vo
lle
n
Slo
re
ås
en
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ro
n
se
nh
ol
m
ve
Ve
ien
sts
kr
en
te
n
Ås
br
åt
en
Mandag – fredag
Første
fra kl.
Første
avganger
1311
1341
1411
1441
1511
1534
1317
1347
1417
1447
1517
1540
1318
1348
1418
1448
1518
1541
1332
1402
1432
1502
1532
1555
1335
1405
1435
1505
1535
1558
1338
1408
1438
1508
1538
1601
1341
1411
1441
1511
1541
1604
1343
1413
1443
1513
1543
1606
1345
1415
1445
1515
1545
1608
15 min.
rute
1549
1604
1619
1634
1555
1610
1625
1640
1556
1611
1626
1641
1610
1625
1640
1655
1613
1628
1643
1658
1616
1631
1646
1701
1619
1634
1649
1704
1621
1636
1651
1706
1623
1638
1653
1708
til kl.
fra kl.
1719
1741
1725
1747
1726
1748
1740
1802
1743
1805
1746
1808
1749
1811
1751
1813
1753
1815
30 min.
rute
1811
1841
1817
1847
1818
1848
1832
1902
1835
1905
1838
1908
1841
1911
1843
1913
1845
1915
Siste
avganger
2341
0011
2347
0017
2348
0018
0002
0032
0005
0035
0008
0038
0011
0041
0013
0043
0015
0045
fra kl.
58
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
59
Holmlia
Rådhuset ekspress
0618
0633
0648
0703
0718
0630
0645
0700
0715
0730
0632
0647
0702
0717
0732
0637
0652
0707
0722
0737
0715
0725
0735
0745
0755
0805
0717
0727
0737
0747
0757
0807
0719
0729
0739
0749
0759
0809
0723
0733
0743
0753
0803
0813
0726
0736
0746
0756
0806
0816
0728
0738
0748
0758
0808
0818
0740
0750
0800
0810
0820
0830
0742
0752
0802
0812
0822
0832
0747
0757
0807
0817
0827
0837
til kl.
fra kl.
0835
0905
0837
0907
0839
0909
0843
0913
0846
0916
0848
0918
0900
0930
0902
0932
0907
0937
30 min.
rute
0935
1005
0937
1007
0939
1009
0943
1013
0946
1016
0948
1018
1000
1030
1002
1032
1007
1037
Siste
avganger
2005
2035
2007
2037
2009
2039
2013
2043
2016
2046
2018
2048
2030
2100
2032
2102
2037
2107
10 min.
rute
nh
ol
m
1107
1137
1109
1139
1113
1143
1116
1146
1118
1148
1130
1200
1132
1202
1137
1207
30 min.
rute
1205
1235
1207
1237
1209
1239
1213
1243
1216
1246
1218
1248
1230
1300
1232
1302
1237
1307
Siste
avganger
2005
2035
2007
2037
2009
2039
2013
2043
2016
2046
2018
2048
2030
2100
2032
2102
2037
2107
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Åsbråten
Grensestien
Vestskrenten
Åstun
Rosenholmveien
Holmlia stasjon
00
01
02
03
04
08
Sloreåsen
Fiskevollen
Kongshavn
Bjørvika
Tollboden
Vestbanen
11
13
21
25
27
32
Linje 80E kjøres av Unibuss AS.
nh
ol
m
Ro
se
0605
0620
0607
0622
0609
0624
0613
0628
0616
0631
0618
0633
0630
0645
0632
0647
0637
0652
15 min.
rute
0635
0650
0705
0720
0637
0652
0707
0722
0639
0654
0709
0724
0643
0658
0713
0728
0646
0701
0716
0731
0648
0703
0718
0733
0700
0715
0730
0745
0702
0717
0732
0747
0707
0722
0737
0752
til kl.
fra kl.
0835
0905
0837
0907
0839
0909
0843
0913
0846
0916
0848
0918
0900
0930
0902
0932
0907
0937
30 min.
rute
0935
1005
0937
1007
0939
1009
0943
1013
0946
1016
0948
1018
1000
1030
1002
1032
1007
1037
Siste
avganger
2005
2035
2007
2037
2009
2039
2013
2043
2016
2046
2018
2048
2030
2100
2032
2102
2037
2107
sts
k
Ve
Første
fra kl.
60
1105
1135
(i julen, påsken og i sommerferien)
Ås
br
åt
e
re
n
nt
e
n
Mandag – fredag
Første
fra kl.
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
Slo
n
re
ås
en
Fis
ke
vo
lle
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
Ve
stb
an
en
fra kl.
nt
e
n
0616
0631
0646
0701
0716
Ro
se
0613
0628
0643
0658
0713
re
n
0609
0624
0639
0654
0709
Ve
0607
0622
0637
0652
0707
Ås
br
åt
e
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
Slo
n
re
ås
en
Fis
ke
vo
lle
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
Ve
stb
an
en
Ro
se
nh
ol
m
Ve
0605
0620
0635
0650
0705
Første
avganger
sts
k
Ås
br
åt
e
re
n
nt
e
n
Mandag – fredag
ve
Ho
ien
lm
lia
sta
sjo
Slo
n
re
ås
en
Fis
ke
vo
lle
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
Ve
stb
an
en
Lørdag
sts
k
80E
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
61
81A
Rådhuset
Greverud kirke
Lørdag
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Gr
ev
er
ud
kir
ke
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Gr
ev
er
ud
kir
ke
Mandag – fredag
Første
fra kl.
0725
0755
0731
0801
0732
0802
0740
0810
0751
0821
0754
0824
0758
0828
0803
0833
0810
0840
30 min.
rute
0825
0855
0831
0901
0832
0902
0840
0910
0851
0921
0854
0924
0858
0928
0903
0933
0910
0940
Siste
avganger
2355
0025
0001
0031
0002
0032
0010
0040
0021
0051
0024
0054
0028
0058
0033
0103
0040
0110
0625
0655
0631
0701
0632
0702
0640
0710
0651
0721
0654
0724
0658
0728
0703
0733
0710
0740
30 min.
rute
0725
0755
0731
0801
0732
0802
0740
0810
0751
0821
0754
0824
0758
0828
0803
0833
0810
0840
til kl.
fra kl.
1425
1453
1431
1500
1432
1501
1440
1509
1451
1521
1454
1524
1458
1529
1503
1534
1510
1541
Se også nattavgangene på linje N81.
15 min.
rute
1508
1523
1538
1553
1515
1530
1545
1600
1516
1531
1546
1601
1524
1539
1554
1609
1536
1551
1606
1621
1539
1554
1609
1624
1544
1559
1614
1629
1549
1604
1619
1634
1556
1611
1626
1641
Søndag
til kl.
fra kl.
1708
1725
1715
1731
1716
1732
1724
1740
1736
1751
1739
1754
1744
1758
1749
1803
1756
1810
30 min.
rute
1755
1825
1801
1831
1802
1832
1810
1840
1821
1851
1824
1854
1828
1858
1833
1903
1840
1910
Siste
avganger
2355
0025
0001
0031
0002
0032
0010
0040
0021
0051
0024
0054
0028
0058
0033
0103
0040
0110
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Gr
ev
er
ud
kir
ke
Mandag – fredag (i julen, påsken og i sommerferien)
Første
fra kl.
0625
0655
0630
0700
0632
0702
0640
0710
0651
0721
0654
0724
0658
0728
0703
0733
0710
0740
30 min.
rute
0725
0755
0730
0800
0732
0802
0740
0810
0751
0821
0754
0824
0758
0828
0803
0833
0810
0840
til kl.
fra kl.
1455
1510
1500
1515
1502
1517
1510
1525
1521
1536
1524
1539
1528
1543
1533
1548
1540
1555
15 min.
rute
1525
1540
1555
1610
1530
1545
1600
1615
1532
1547
1602
1617
1540
1555
1610
1625
1551
1606
1621
1636
1554
1609
1624
1639
1558
1613
1628
1643
1603
1618
1633
1648
1610
1625
1640
1655
til kl.
fra kl.
1725
1755
1730
1800
1732
1802
1740
1810
1751
1821
1754
1824
1758
1828
1803
1833
1810
1840
30 min.
rute
1825
1855
1830
1900
1832
1902
1840
1910
1851
1921
1854
1924
1858
1928
1903
1933
1910
1940
Siste
avganger
2355
0025
0000
0030
0002
0032
0010
0040
0021
0051
0024
0054
0028
0058
0033
0103
0040
0110
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Gr
ev
er
ud
kir
ke
Første
fra kl.
Første
fra kl.
0825
0855
0831
0901
0832
0902
0840
0910
0851
0921
0854
0924
0858
0928
0903
0933
0910
0940
30 min.
rute
0925
0955
0931
1001
0932
1002
0940
1010
0951
1021
0954
1024
0958
1028
1003
1033
1010
1040
Siste
avganger
2355
0025
0001
0031
0002
0032
0010
0040
0021
0051
0024
0054
0028
0058
0033
0103
0040
0110
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Kongshavn
Bekkelagsveien
Nedre Bekkelaget
Ulvøybrua
Nordstrand bad
Vølund
Siksakveien
Ingiers vei
Kronveien
Ljabru hovedgård
Hauketo stasjon
Sveavegen
Lerdal
Prinsdal
N
00
03
07
08
13
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
31
L
00
03
06
07
12
14
15
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
Prinsdalsbakken
Trygve Strømbergs vei
Høyås
Tårnåsen
Tårnlia
Huldrefaret
Gautes vei
Jotunveien
Ødegården
Idrettsparken
Taraldrudveien
Granholtet
Rognebærlia
Blåbærskogen
Østli
Myrvoll stasjon
Greverud kirke
N
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
44
45
45
46
48
L
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
42
43
45
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 81A kjøres av Unibuss AS.
62
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
63
Greverud kirke
Rådhuset
Øs
tli
Ød
eg
år
de
n
Tå
rn
ås
en
Pr
in
sd
al
Ha
uk
et
o
Første
fra kl.
0638
0708
0641
0711
0645
0715
0650
0720
0655
0725
0700
0730
0710
0740
0719
0749
0724
0754
30 min.
rute
0738
0808
0741
0811
0745
0815
0750
0820
0755
0825
0800
0830
0810
0840
0819
0849
0824
0854
Siste
avganger
2308
2338
2311
2341
2315
2345
2320
2350
2325
2355
2330
0000
2340
0010
2349
0019
2354
0024
0549
0619
0649
0554
0624
0654
15 min.
rute
0623
0638
0653
0708
0626
0641
0656
0711
0630
0645
0700
0715
0635
0650
0705
0720
0640
0655
0710
0725
0645
0700
0715
0730
0655
0710
0725
0740
0704
0719
0734
0749
0709
0724
0739
0754
til kl.
fra kl.
0808
0838
0811
0841
0815
0845
0820
0850
0825
0855
0830
0900
0840
0910
0849
0919
0854
0924
30 min.
rute
0908
0938
0911
0941
0915
0945
0920
0950
0925
0955
0930
1000
0940
1010
0949
1019
0954
1024
Siste
avganger
2308
2338
2311
2341
2315
2345
2320
2350
2325
2355
2330
0000
2340
0010
2349
0019
2354
0024
ve
r
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Greverud kirke
Myrvoll stasjon
Østli
Blåbærskogen
Rognebærlia
Granholtet
Taraldrudveien
Idrettsparken
Ødegården
Jotunveien
Gautes vei
Huldrefaret
Tårnlia
Tårnåsen
Høyås
Trygve Strømbergs vei
Prinsdalsbakken
64
00
02
03
03
04
05
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
Prinsdal
Lerdal
Sveavegen
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Kronveien
Ingiers vei
Siksakveien
Vølund
Nordstrand bad
Ulvøybrua
Nedre Bekkelaget
Bekkelagsveien
Kongshavn
Bjørvika
Tollboden
Vestbanen
Gjelder fra 10.1.2016
17
18
19
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
35
39
41
46
Se også nattavgangene på linje N81.
Søndag
Ha
uk
et
o
0540
0610
0640
Ød
eg
år
de
n
Tå
rn
ås
en
Pr
in
sd
al
0530
0600
0630
e
0525
0555
0625
Øs
tli
0520
0550
0620
kir
k
0515
0545
0615
Første
fra kl.
0738
0808
0741
0811
0745
0815
0750
0820
0755
0825
0800
0830
0810
0840
0819
0849
0824
0854
30 min.
rute
0838
0908
0841
0911
0845
0915
0850
0920
0855
0925
0900
0930
0910
0940
0919
0949
0924
0954
Siste
avganger
2308
2338
2311
2341
2315
2345
2320
2350
2325
2355
2330
0000
2340
0010
2349
0019
2354
0024
ud
Ha
uk
et
o
0511
0541
0611
ve
r
Ød
eg
år
de
n
Tå
rn
ås
en
Pr
in
sd
al
0508
0538
0608
Gr
e
Øs
tli
Første
avganger
fra kl.
ud
Gr
e
kir
k
e
sta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
ve
r
ud
Gr
e
kir
k
e
Mandag - fredag
sta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
Lørdag
sta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
81A
Buss Oslo syd
65
81B
Rådhuset
Ødegården
Lørdag
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
To
pp
ås
ve
i en
Ko
lb
ot
n
se
nt
Ød
ru
m
eg
år
de
n
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
To
pp
ås
ve
i en
Ko
lb
ot
n
se
nt
Ød
ru
m
eg
år
de
n
Mandag – fredag
0610
0640
0616
0646
0617
0647
0625
0655
0636
0706
0639
0709
0643
0713
0648
0718
0651
0721
fra kl.
30 min.
rute
0710
0740
0716
0746
0717
0747
0725
0755
0736
0806
0739
0809
0743
0813
0748
0818
0751
0821
30 min.
rute
1210
1240
1216
1246
1217
1247
1225
1255
1236
1306
1239
1309
1243
1313
1248
1318
1251
1321
til kl.
fra kl.
1440
1501
1446
1508
1447
1509
1455
1517
1506
1529
1509
1532
1513
1536
1518
1541
1521
1546
til kl.
fra kl.
1910
––––
1916
––––
1917
––––
1925
––––
1936
2021
1939
2024
1943
2028
1948
2033
1951
2036
15 min.
rute
1516
1531
1546
1601
1523
1538
1553
1608
1524
1539
1554
1609
1532
1547
1602
1617
1544
1559
1614
1629
1547
1602
1617
1632
1551
1606
1621
1636
1556
1611
1626
1641
1601
1616
1631
1646
Hver time
––––
––––
––––
––––
2121
2124
2128
2133
2136
Siste
avganger
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
2321
0021
2324
0024
2328
0028
2333
0033
2336
0036
til kl.
fra kl.
1716
1740
1723
1746
1724
1747
1732
1755
1744
1806
1747
1809
1751
1813
1756
1818
1801
1821
Se også nattavgangene i linje N81.
30 min.
rute
1810
1840
1816
1846
1817
1847
1825
1855
1836
1906
1839
1909
1843
1913
1848
1918
1851
1921
Søndag
til kl.
2110
––––
––––
––––
2116
––––
––––
––––
2117
––––
––––
––––
2125
––––
––––
––––
2136
2221
2321
0021
2139
2224
2324
0024
2143
2228
2328
0028
2148
2233
2333
0033
2151
2236
2336
0036
Se også linje 81A for strekningen Rådhuset – Prinsdalsbakken.
Se også linje 83 for strekningen Rådhuset – Vølund.
(i julen, påsken og i sommerferien)
––––
––––
––––
––––
1147
––––
––––
––––
––––
1155
0821
0921
1021
1121
1206
0824
0924
1024
1124
1209
0828
0928
1028
1128
1213
0833
0933
1033
1133
1218
0836
0936
1036
1136
1221
Ha
uk
et
o
Første
fra kl.
0921
1021
0924
1024
0928
1028
0933
1033
0936
1036
Hver time
1121
1124
1128
1133
1136
Siste
avganger
2321
0021
2324
0024
2328
0028
2333
0033
2336
0036
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Ha
la
ge
uk
t
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
To
pp
ås
ve
i en
Ko
lb
ot
n
se
nt
Ød
ru
m
eg
år
de
n
Mandag – fredag
––––
––––
––––
––––
1146
sta
Pr
sjo
in
n
sd
al
To
pp
ås
ve
i en
Ko
lb
ot
n
se
nt
Ød
ru
m
eg
år
de
n
Første
fra kl.
––––
––––
––––
––––
1140
Siste
avganger
Første
avganger
Stoppesteder
Første
fra kl.
0610
0640
0616
0646
0617
0647
0625
0655
0636
0706
0639
0709
0643
0713
0648
0718
0651
0721
30 min.
rute
0710
0740
0716
0746
0717
0747
0725
0755
0736
0806
0739
0809
0743
0813
0748
0818
0751
0821
til kl.
fra kl.
1440
1503
1446
1509
1447
1510
1455
1518
1506
1529
1509
1532
1513
1536
1518
1541
1521
1544
15 min.
rute
1518
1533
1548
1603
1524
1539
1554
1609
1525
1540
1555
1610
1533
1548
1603
1618
1544
1559
1614
1629
1547
1602
1617
1632
1551
1606
1621
1636
1556
1611
1626
1641
1559
1614
1629
1644
til kl.
fra kl.
1718
1740
1724
1746
1725
1747
1733
1755
1744
1806
1747
1809
1751
1813
1756
1818
1759
1821
30 min.
rute
1810
1840
1816
1846
1817
1847
1825
1855
1836
1906
1839
1909
1843
1913
1848
1918
1851
1921
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Kongshavn
Bekkelagsveien
Nedre Bekkelaget
Ulvøybrua
Nordstrand bad
Vølund
Siksakveien
Ingiers vei
Kronveien
Ljabru hovedgård
Hauketo stasjon
Sveavegen
til kl.
2110
––––
––––
––––
2116
––––
––––
––––
2117
––––
––––
––––
2125
––––
––––
––––
2136
2221
2321
0021
2139
2224
2324
0024
2143
2228
2328
0028
2148
2233
2333
0033
2151
2236
2336
0036
Siste
avganger
og kjøretider i minutter:
N
00
03
07
08
13
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
29
L
00
03
06
07
12
14
15
17
18
19
20
22
23
24
26
27
Lerdal
Prinsdal
Prinsdalsbakken
Berglyveien
Høgåsveien
Toppåsveien
Nordbråtan
Mellomveien
Skogveien
Kolbotn sentrum
Kolbotnkrysset
Nordberg
Frøyas vei
Sofiemyr senter
Ødegården
N
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
L
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
38
39
40
41
41
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 81B kjøres av Unibuss AS.
66
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
67
Ødegården
Rådhuset
Lørdag
Ød
eg
år
de
n
Fr
øy
as
ve
i
Ko
lb
ot
n
se
nt
To
ru
pp
m
ås
ve
i en
Pr
in
sd
al
Ha
uk
et
o
Ha
uk
et
o
Første
avganger
fra kl.
0528
0558
0621
0529
0559
0622
0530
0600
0623
0536
0606
0629
0540
0610
0633
0545
0615
0638
0555
0625
0648
0604
0634
0657
0609
0639
0702
fra kl.
0743h
0843h
0943h
1028
0800h
0900h
1000h
1045
30 min.
rute
1058
1128
1125
1155
1134
1204
1139
1209
15 min.
rute
0636
0651
0706
0721
0637
0652
0707
0722
0638
0653
0708
0723
0644
0659
0714
0729
0648
0703
0718
0733
0653
0708
0723
0738
0703
0718
0733
0748
0712
0727
0742
0757
0717
0732
0747
0802
til kl.
fra kl.
1758 1759 1800 1806 1810 1815 1825
1843h 1844h 1845h 1851h 1855h 1900h ––––
1834
––––
1839
––––
Hver time
1943h 1944h 1945h 1951h 1955h 2000h ––––
––––
––––
Siste
avganger
2243h 2244h 2245h 2251h 2255h 2300h ––––
2343h 2344h 2345h 2351h 2355h 0000h ––––
––––
––––
––––
––––
0808
0830
0814
0836
0818
0840
0823
0845
0833
0855
0842
0904
0847
0909
30 min.
rute
0858
0928
0859
0929
0900
0930
0906
0936
0910
0940
0915
0945
0925
0955
0934
1004
0939
1009
til kl.
1958
2043h
2143h
2243h
2343h
1959
2044h
2144h
2244h
2344h
2000
2045h
2145h
2245h
2345h
2006
2051h
2151h
2251h
2351h
2010
2055h
2155h
2255h
2355h
2015
2100h
2200h
2300h
0000h
2025
––––
––––
––––
––––
2034
––––
––––
––––
––––
2039
––––
––––
––––
––––
Siste
avganger
og kjøretider i minutter:
Ødegården
Sofiemyr senter
Frøyas vei
Nordberg
Kolbotnkrysset
Kolbotn sentrum
Skogveien
Mellomveien
Nordbråtan
Toppåsveien
Høgåsveien
Berglyveien
Prinsdalsbakken
Prinsdal
Lerdal
68
00
00
01
01
02
02
04
05
07
08
09
10
11
12
13
Sveavegen
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Kronveien
Ingiers vei
Siksakveien
Vølund
Nordstrand bad
Ulvøybrua
Nedre Bekkelaget
Bekkelagsveien
Kongshavn
Bjørvika
Tollboden
Vestbanen
Gjelder fra 10.1.2016
14
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
34
36
41
0755h
0855h
0955h
1040
––––
––––
––––
1055
––––
––––
––––
1104
––––
––––
––––
1109
1059
1129
1100
1130
1106
1136
1110
1140
1115
1145
Se også nattavgangene i linje N81.
Søndag
Anmerkning: h = Kun til Hauketo stasjon.
Stoppesteder
0751h
0851h
0951h
1036
sjo
n
0807
0829
0745h
0845h
0945h
1030
sta
0806
0828
0744h
0844h
0944h
1029
Ha
uk
et
o
til kl.
fra kl.
Første
avganger
Ød
eg
år
de
n
Fr
øy
as
ve
i
Ko
lb
ot
n
se
nt
To
ru
pp
m
ås
ve
i en
Pr
in
sd
al
sta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
Ød
eg
år
de
n
Fr
øy
as
ve
i
Ko
lb
ot
n
se
nt
To
ru
pp
m
ås
ve
i en
Pr
in
sd
al
Mandag - fredag
sta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
81B
Første
fra kl.
0843h 0844h 0845h 0851h 0855h 0900h
0943h 0944h 0945h 0951h 0955h 1000h
Hver time
1043h 1044h 1045h 1051h 1055h 1100h
Siste
avganger
2243h 2244h 2245h 2251h 2255h 2300h
2343h 2344h 2345h 2351h 2355h 0000h
Buss Oslo syd
69
Jernbanetorget
Tårnåsen ekspress
1542
1612
1642
1712
1543
1613
1643
1713
1545
1615
1645
1715
1547
1617
1647
1717
1548
1618
1648
1718
Siste
avganger
m
yr
se
nt
Fr
er
øy
as
ve
i
Ko
lb
ot
nk
ry
ss
Tr
et
ol
lå
sv
eie
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
ve
i
0644
0659
0714
0729
0744
0759
0814
0829
0647
0702
0717
0732
0747
0802
0817
0832
0650
0705
0720
0735
0750
0805
0820
0835
0645
0700
0715
0730
0745
0800
0815
0830
Mandag – fredag
Første avg. 0659
0729
0759
Siste avg. 0829
0652
0707
0722
0737
0752
0807
0822
0837
0655
0710
0725
0740
0755
0810
0825
0840
0715
0730
0745
0800
0815
0830
0845
0900
0717
0732
0747
0802
0817
0832
0847
0902
ve
i
(i julen, påsken og i sommerferien)
0702
0732
0802
0832
0705
0735
0805
0835
0700
0730
0800
0830
0651
0706
0721
0736
0751
0806
0821
0836
m
yr
se
nt
Fr
er
øy
as
ve
i
Ko
lb
ot
nk
ry
ss
Tr
et
ol
lå
sv
eie
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
Første
avganger
So
fie
Tå
rn
ås
en
1552
1607
1622
1637
1652
1707
1722
1737
Ga
ut
es
1548
1603
1618
1633
1648
1703
1718
1733
So
fie
1540
1610
1640
1710
1519
1549
1619
1649
1546
1601
1616
1631
1646
1701
1716
1731
Ga
ut
es
ien
1537
1607
1637
1707
ol
lå
sv
e
Ko
lb
ot
nk
Første avg. 1516
1546
1616
Siste avg. 1646
1544
1559
1614
1629
1644
1659
1714
1729
(i julen, påsken og i sommerferien)
Tr
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Mandag – fredag
1543
1558
1613
1628
1643
1658
1713
1728
Tå
rn
ås
en
Tå
rn
lia
1541
1556
1611
1626
1641
1656
1711
1726
ry
ss
Fr
et
øy
as
ve
i
So
fie
m
yr
se
nt
Ga
er
ut
es
ve
i
Tå
rn
lia
1518
1533
1548
1603
1618
1633
1648
1703
Tå
rn
ås
en
1538
1553
1608
1623
1638
1653
1708
1723
ien
Ko
lb
ot
nk
ry
ss
Fr
et
øy
as
ve
i
So
fie
m
yr
se
nt
Ga
er
ut
es
ve
i
Tå
rn
lia
1516
1531
1546
1601
1616
1631
1646
1701
Mandag – fredag
ol
lå
sv
e
Tr
Siste
avganger
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Mandag – fredag
Første
avganger
Tårnåsen
Jernbanetorget ekspress
82E
Tå
rn
ås
en
Tå
rn
lia
82E
0706
0736
0806
0836
0707
0737
0807
0837
0710
0740
0810
0840
0730
0800
0830
0900
0732
0802
0832
0902
Ekspresslinje; ingen avstigning før Trollåsveien.
Bussene kjører Mosseveien – Mastemyrveien og stopper ikke mellom Bjørvika og Trollåsveien.
Ekspresslinje; bussene kjører Mastemyrveien – Mosseveien og stopper ikke mellom
Trollåsveien og Bjørvika.
Stoppesteder
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Tollboden
Bjørvika
Trollåsveien
Kolbotnkrysset
Nordberg
Frøyas vei
og kjøretider i minutter:
00
02
22
25
26
27
Sofiemyr senter
Jotunveien
Gautes vei
Huldrefaret
Tårnlia
Tårnåsen
28
29
30
31
32
36
Tårnåsen
Tårnlia
Huldrefaret
Gautes vei
Jotunveien
Sofiemyr senter
00
01
02
03
04
06
Frøyas vei
Nordberg
Kolbotnkrysset
Trollåsveien
Bjørvika
Tollboden
07
07
08
11
31
33
Linje 82E kjøres av Unibuss AS.
70
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
71
83
Rådhuset
Tårnåsen via Mastemyr
Lørdag
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Fis
la
ge
ke
t
vo
lle
n
M
as
te
m
yr
Op
pe
gå
rd
rå
So
dh
fie
us
m
yr
ås
en
Tå
rn
ås
en
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Fis
la
ge
ke
t
vo
lle
n
M
as
te
m
yr
Op
pe
gå
rd
rå
So
dh
fie
us
m
yr
ås
en
Tå
rn
ås
en
Mandag - fredag
Første
fra kl.
0610
0640
0616
0646
0617
0647
0625
0655
0632
0702
0638
0708
0646
0716
0652
0722
0700
0730
fra kl.
0714
0814
0914
1014
1040
30 min.
rute
0710
0740
0716
0746
0717
0747
0725
0755
0732
0802
0738
0808
0746
0816
0752
0822
0800
0830
30 min.
rute
1110
1140
1116
1146
1117
1147
1125
1155
1132
1202
1138
1208
1146
1216
1152
1222
1200
1230
til kl.
fra kl.
1440
1505
1446
1511
1447
1513
1455
1521
1502
1530
1508
1536
1516
1544
1522
1551
1530
1559
til kl.
fra kl.
2040
2114
2046
2120
2047
2121
2055
2127
2102
2134
2108
2139
2116
2146
2122
2152
2130
2159
15 min.
rute
1520a
1535
1550a
1605
1526a
1541
1556a
1611
1528a
1543
1558a
1613
1536a
1551
1606a
1621
1545a
1600
1615a
1630
1551a
1606
1621a
1636
1559a
1614
1629a
1644
––––
1621
––––
1651
––––
1629
––––
1659
30 min.
rute
2144
2214
2150
2220
2151
2221
2157
2227
2204
2234
2209
2239
2216
2246
2222
2252
2229
2259
til kl.
fra kl.
1750a 1756a 1758a 1806a 1815a 1821a 1829a ––––
1810 1816 1817 1825 1832 1838 1846 1852
––––
1900
Siste
avganger
2344
0014
2350
0020
2351
0021
2357
0027
0004
0034
0009
0039
0016
0046
0022
0052
0029
0059
30 min.
rute
1840
1910
1846
1916
1847
1917
1855
1925
1902
1932
1908
1938
1916
1946
1922
1952
1930
2000
til kl.
fra kl.
2040
2114
2046
2120
2047
2121
2055
2127
2102
2134
2108
2139
2116
2146
2122
2152
2130
2159
30 min.
rute
2144
2214
2150
2220
2151
2221
2157
2227
2204
2234
2209
2239
2216
2246
2222
2252
2229
2259
Siste
avganger
2344
0014
2350
0020
2351
0021
2357
0027
0004
0034
0009
0039
0016
0046
0022
0052
0029
0059
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Fis
la
ge
ke
t
vo
lle
n
M
as
te
m
yr
Op
pe
gå
rd
rå
So
dh
fie
us
m
yr
ås
en
Tå
rn
ås
en
Mandag – fredag (i julen, påsken og i sommerferien)
Første
fra kl.
0610
0640
0616
0646
0617
0647
0625
0655
0632
0702
0638
0708
0646
0716
0652
0722
0700
0730
30 min.
rute
0710
0740
0716
0746
0717
0747
0725
0755
0732
0802
0738
0808
0746
0816
0752
0822
0800
0830
til kl.
fra kl.
1510 1516 1517 1525 1532 1538 1546 1552
1525a 1531a 1532a 1540a 1547a 1553a 1601a ––––
1600
––––
15 min.
rute
1540
1555a
1610
1625a
1546
1601a
1616
1631a
1547
1602a
1617
1632a
1555
1610a
1625
1640a
1602
1617a
1632
1647a
1608
1623a
1638
1653a
1616
1631a
1646
1701a
1622
––––
1652
––––
1630
––––
1700
––––
til kl.
fra kl.
1810
1840
1816
1846
1817
1847
1825
1855
1832
1902
1838
1908
1846
1916
1852
1922
1900
1930
30 min.
rute
1910
1940
1916
1946
1917
1947
1925
1955
1932
2002
1938
2008
1946
2016
1952
2022
2000
2030
til kl.
fra kl.
2040
2114
2046
2120
2047
2121
2055
2127
2102
2134
2108
2139
2116
2146
2122
2152
2130
2159
30 min.
rute
2144
2214
2150
2220
2151
2221
2157
2227
2204
2234
2209
2239
2216
2246
2222
2252
2229
2259
Siste
avganger
2344
0014
2350
0020
2351
0021
2357
0027
0004
0034
0009
0039
0016
0046
0022
0052
0029
0059
Anmerkning: a = Kun til Oppegård rådhus.
72
Gjelder fra 10.1.2016
Første
avganger
0720
0820
0920
1020
1046
0721
0821
0921
1021
1047
0727
0827
0927
1027
1055
0734
0834
0934
1034
1102
0739
0839
0939
1039
1108
0746
0846
0946
1046
1116
0752
0852
0952
1052
1122
0759
0859
0959
1059
1130
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Ne
dr
eB
ek
ke
Fis
la
ge
ke
t
vo
lle
n
M
as
te
m
yr
Op
pe
gå
rd
rå
So
dh
fie
us
m
yr
ås
en
Tå
rn
ås
en
Søndag
Første
avganger
fra kl.
0914
1014
1114
0920
1020
1120
0921
1021
1121
0927
1027
1127
0934
1034
1134
0939
1039
1139
0946
1046
1146
0952
1052
1152
0959
1059
1159
30 min.
rute
1144
1214
1150
1220
1151
1221
1157
1227
1204
1234
1209
1239
1216
1246
1222
1252
1229
1259
Siste
avganger
2344
0014
2350
0020
2351
0021
2357
0027
0004
0034
0009
0039
0016
0046
0022
0052
0029
0059
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Kongshavn
Bekkelagsveien
Nedre Bekkelaget
Ulvøybrua
Nordstrand bad
Vølund
Katten
Ljansbakken
Gladvollveien
Fiskevollen
Mastemyr hotell
Lienga
Mastemyr
Trollåsen
Sagveien
Oppegård næringspark
H
00
03
06
08
13
15
16
18
20
21
22
23
24
25
28
30
31
32
33
34
N
00
03
06
07
12
14
15
17
18
19
20
20
21
22
25
27
28
29
30
31
L
00
03
06
07
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
Gjersjøen
Ingierodden
Ingierkollveien
Oppegård rådhus
Kolbotn stasjon
Kolbotnkrysset
Nordberg
Solbråtan stasjon
HV-huset
Sofiemyråsen
Granholtet
Taraldrudveien
Idrettsparken
Ødegården
Jotunveien
Gautes vei
Huldrefaret
Tårnlia
Tårnåsen
H
35
36
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
N
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
L
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
42
43
44
45
H = høytrafikk, N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 83 kjøres av Unibuss AS.
Buss Oslo syd
73
83
Tårnåsen
Rådhuset via Mastemyr
Lørdag
Første
avganger
0510
0540
––––
0610
0514
0544
––––
0614
0525
0555
0610
0625
0533
0603
0618
0633
0537
0607
0622
0637
0539
0609
0624
0639
0546
0616
0631
0646
0555
0625
0640
0655
0600
0630
0645
0700
––––
––––
0640
––––
––––
0710
––––
––––
0644
––––
––––
0714
0640
0653a
0655
0710
0723a
0725
0648
0701a
0703
0718
0731a
0733
0652
––––
0707
0722
––––
0737
0654
0705a
0709
0724
0735a
0739
0701
0712a
0716
0731
0742a
0746
0710
0721a
0725
0740
0751a
0755
0715
0726a
0730
0745
0756a
0800
til kl.
fra kl.
––––
0810
––––
0814
0810
0825
0818
0833
0822
0837
0824
0839
0831
0846
0840
0855
0845
0900
30 min.
rute
0840
0910
0844
0914
0855
0925
0903
0933
0907
0937
0909
0939
0916
0946
0925
0955
0930
1000
til kl.
fra kl.
1940
2012
1944
2016
1955
2025
2003
2031
2007
2035
2009
2037
2016
2044
2025
2053
2030
2058
30 min.
rute
2042
2112
2046
2116
2055
2125
2101
2131
2105
2135
2107
2137
2114
2144
2123
2153
2128
2158
Siste
avganger
2312 2316 2325
2342k 2346k ––––
2331
––––
2335
––––
2337
––––
2344
––––
2353
––––
2358
––––
fra kl.
15 min.
rute
Anmerkninger:
a = Stopper ikke mellom Trollåsen og Fiskevollen. Innstilles jul, påske og i sommerferien.
k = Fortsetter til Kolbotn stasjon. Ankomst kl. 2354.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Tårnåsen
Tårnlia
Huldrefaret
Gautes vei
Jotunveien
Ødegården
Idrettsparken
Taraldrudveien
Granholtet
Sofiemyråsen
HV-huset
Solbråtan stasjon
Nordberg
Kolbotnkrysset
Kolbotn stasjon
Oppegård rådhus
Ingierkollveien
Ingierodden
Gjersjøen
N
00
01
01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
10
11
12
15
17
19
20
L
00
01
01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
Oppegård næringspark
Sagveien
Trollåsen
Mastemyr
Lienga
Mastemyr hotell
Fiskevollen
Gladvollveien
Ljansbakken
Katten
Vølund
Nordstrand bad
Ulvøybrua
Nedre Bekkelaget
Bekkelagsveien
Kongshavn
Bjørvika
Tollboden
Vestbanen
N
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
43
45
50
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Op
pe
gå
rd
rå
Tr
dh
ol
us
lå
se
n
M
as
te
m
yr
ho
Fis
te
ke
ll
vo
lle
n
Ne
dr
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
Første
avganger
fra kl.
0612
0712
0812
0912
0940
0616
0716
0816
0916
0944
0625
0725
0825
0925
0955
0631
0731
0831
0931
1003
0635
0735
0835
0935
1007
0637
0737
0837
0937
1009
0644
0744
0844
0944
1016
0653
0753
0853
0953
1025
0658
0758
0858
0958
1030
30 min.
rute
1010
1040
1014
1044
1025
1055
1033
1103
1037
1107
1039
1109
1046
1116
1055
1125
1100
1130
til kl.
fra kl.
1940
2012
1944
2016
1955
2025
2003
2031
2007
2035
2009
2037
2016
2044
2025
2053
2030
2058
30 min.
rute
2042
2112
2046
2116
2055
2125
2101
2131
2105
2135
2107
2137
2114
2144
2123
2153
2128
2158
Siste
avganger
2312 2316 2325
2342k 2346k ––––
2331
––––
2335
––––
2337
––––
2344
––––
2353
––––
2358
––––
Søndag
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Op
pe
gå
rd
rå
Tr
dh
ol
us
lå
se
n
M
as
te
m
yr
ho
Fis
te
ke
ll
vo
lle
n
Ne
dr
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
Tå
rn
ås
en
Ød
eg
år
de
n
Op
pe
gå
rd
rå
Tr
dh
ol
us
lå
se
n
M
as
te
m
yr
ho
Fis
te
ke
ll
vo
lle
n
Ne
dr
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
Mandag - fredag
Første
avganger
fra kl.
0812
0912
1012
0816
0916
1016
0825
0925
1025
0831
0931
1031
0835
0935
1035
0837
0937
1037
0844
0944
1044
0853
0953
1053
0858
0958
1058
30 min.
rute
1042
1112
1046
1116
1055
1125
1101
1131
1105
1135
1107
1137
1114
1144
1123
1153
1128
1158
Siste
avganger
2312 2316 2325
2342k 2346k ––––
2331
––––
2335
––––
2337
––––
2344
––––
2353
––––
2358
––––
L
18
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
39
41
46
N = normaltrafikk, L = lavtrafikk
Linje 83 kjøres av Unibuss AS.
74
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
75
Jernbanetorget
Myrvoll ekspress
84E
1613
1643
1713
1743
a
rli
m
yr
ås
en
So
lb
rå
ta
n
sta
No
sjo
rd
n
be
rg
Ko
lb
ot
nk
ry
ss
Tr
et
ol
lå
sv
eie
n
Bj
ør
vi k
a
To
llb
od
en
bæ
og
en
rsk
ol
ls
ta
sjo
n
1616
1646
1716
1746
0636
0706
0736
0806
0637
0707
0737
0807
0637
0707
0737
0807
0638
0708
0738
0808
0640
0710
0740
0810
yr
v
So
fie
1612
1642
1712
1742
Ro
gn
e
1611
1641
1711
1741
Bl
åb
æ
1609
1639
1709
1739
Øs
tli
1606
1636
1706
1736
yr
v
1605
1635
1705
1735
M
1604
1634
1704
1734
M
1601
1631
1701
1731
1541
1611
1641
1711
ien
Ko
lb
ot
nk
ry
ss
No
et
rd
be
rg
So
lb
rå
ta
n
sta
So
sjo
fie
n
m
yr
ås
en
Ro
gn
eb
æ
rli
a
Bl
åb
æ
rsk
og
en
Øs
tli
Tr
1539
1609
1639
1709
Myrvoll
Jernbanetorget ekspress
Mandag - fredag
ol
lå
sv
e
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Mandag - fredag
ol
ls
ta
sjo
n
84E
0643
0713
0743
0813
0644
0714
0744
0814
0645
0715
0745
0815
0648
0718
0748
0818
0708
0738
0808
0838
0710
0740
0810
0840
Ekspresslinje; ingen avstigning før Trollåsveien.
Bussene kjører Mosseveien – Mastemyrveien og stopper ikke mellom Bjørvika og Trollåsveien.
Ekspresslinje; bussene kjører Mastemyrveien – Mosseveien og stopper ikke mellom
Trollåsveien og Bjørvika.
Linje 84E innstilles i julen, påsken og i sommerferien.
Linje 84E innstilles i julen, påsken og i sommerferien.
Stoppesteder
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
og kjøretider i minutter:
Tollboden
Bjørvika
Trollåsveien
Kolbotnkrysset
Nordberg
Solbråtan stasjon
HV-huset
00
02
22
25
26
27
29
Sofiemyråsen
Granholtet
Rognebærlia
Blåbærskogen
Østli
Myrvoll stasjon
30
31
32
33
34
37
Myrvoll stasjon
Østli
Blåbærskogen
Rognebærlia
Granholtet
Sofiemyråsen
HV-huset
00
01
01
02
03
04
05
Solbråtan stasjon
Nordberg
Kolbotnkrysset
Trollåsveien
Bjørvika
Tollboden
07
08
09
12
32
34
Linje 84E kjøres av Unibuss AS.
Har du mistet eller glemt igjen noe?
Hittegodskontoret for Oslo finnes på Nationaltheatret
T-banestasjon, ved siden av Ruters servicepunkt.
Åpent mandag–fredag, kl. 08:00–18:00.
Gjenglemte gjenstander blir levert til hittegodskontoret,
normalt neste virkedag. Kontakt oss gjerne på forhånd.
Telefon 22 08 53 61. E-post: [email protected]
76
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
77
Lørdag
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Sø
re
Ko
ng
sh
av
n
Or
m
su
nd
ba
Ki
kk
rk
en
eb
ak
ke
n
M
al
m
øy
a
Ul
vø
yb
ru
a
Ul
vø
ya
Første
fra kl.
0904
1004
0905
1005
0908
1008
0913
1013
0916
1016
0918
1018
0920
1020
0926
1026
0928
1028
Hver time
1104
1105
1108
1113
1116
1118
1120
1126
1128
Siste
avganger
2304
0004
2305
0005
2308
0008
2313
0013
2316
0016
2318
0018
2320
0020
2326
0026
2328
0028
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Sø
re
fra kl.
0604
0634
0704
0734
0804
0605
0635
0705
0735
0805
0608
0638
0708
0738
0808
0613
0643
0713
0743
0813
0616
0646
0716
0746
0816
0618
0648
0718
0748
0818
0620
0650
0720
0750
0820
0626
0656
0726
0756
0826
0628
0658
0728
0758
0828
Hver time
0904
0905
0908
0913
0916
0918
0920
0926
0928
til kl.
fra kl.
1404
1434
1405
1435
1408
1438
1413
1443
1416
1446
1418
1448
1420
1450
1426
1456
1428
1458
30 min.
rute
1504
1534
1505
1535
1508
1538
1513
1543
1516
1546
1518
1548
1520
1550
1526
1556
1528
1558
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
Sø
re
Ko
ng
sh
av
n
Or
m
su
nd
ba
Ki
kk
rk
en
eb
ak
ke
n
M
al
m
øy
a
Ul
vø
yb
ru
a
Ul
vø
ya
ng
a
Ko
ng
sh
av
n
Or
m
su
nd
ba
Ki
kk
rk
en
eb
ak
ke
n
M
al
m
øy
a
Ul
vø
yb
ru
a
Ul
vø
ya
Mandag - fredag
ng
a
85
Jernbanetorget
Ulvøya via Malmøya
til kl.
fra kl.
1704
1804
1705
1805
1708
1808
1713
1813
1716
1816
1718
1818
1720
1820
1726
1826
1728
1828
Første
fra kl.
1004
1104
1005
1105
1008
1108
1013
1113
1016
1116
1018
1118
1020
1120
1026
1126
1028
1128
Hver time
1904
1905
1908
1913
1916
1918
1920
1926
1928
Hver time
1204
1205
1208
1213
1216
1218
1220
1226
1228
Siste
avganger
2304
0004
2305
0005
2308
0008
2313
0013
2316
0016
2318
0018
2320
0020
2326
0026
2328
0028
Siste
avganger
2304
0004
2305
0005
2308
0008
2313
0013
2316
0016
2318
0018
2320
0020
2326
0026
2328
0028
Søndag
ng
a
Første
avganger
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Tollboden
Bjørvika
Sørenga
Loelva
Kongshavn
Bekkelagsveien
Ormsundbakken
Mailand
Kirkebakken
00
01
04
06
09
11
12
13
14
Malmøysundet
Malmøya
Malmøysundet
Kirkebakken
Mailand
Ormsundbakken
Ulvøybrua
Ulvøya
15
16
17
18
19
20
22
24
Linje 85 kjøres av Unibuss AS.
78
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
79
0653
0723
0657
0727
til kl.
fra kl.
0834
0934
0837
0937
0839
0939
0841
0941
0843
0943
0845
0945
0846
0946
0853
0953
0857
0957
Hver time
1034
1037
1039
1041
1043
1045
1046
1053
1057
til kl.
fra kl.
1434
1504
1534
1604
1634
1437
1507
1537
1607
1637
1439
1509
1539
1609
1639
1441
1511
1541
1611
1641
1443
1513
1543
1613
1643
1445
1515
1545
1615
1645
1446
1516
1546
1616
1646
1453
1523
1553
1623
1653
1457
1527
1557
1627
1657
Hver time
1734
1737
1739
1741
1743
1745
1746
1753
1757
Siste
avganger
2234
2334
2237
2337
2239
2339
2241
2341
2243
2343
2245
2345
2246
2346
2253
2353
2257
2357
en
eb
ak
k
al
m
øy
a
ai
la
nd
Or
m
0646
0716
1037
1039
1041
1043
1045
1046
1053
1057
2234
2334
2237
2337
2239
2339
2241
2341
2243
2343
2245
2345
2246
2346
2253
2353
2257
2357
Søndag
su
nd
ba
Be
kk
en
kk
ela
gs
ve
Sø
ien
re
ng
a
To
llb
od
en
0645
0715
1034
Siste
avganger
Or
m
0643
0713
Hver time
en
0641
0711
Ki
rk
0639
0709
0857
0957
eb
ak
k
0637
0707
0853
0953
Ki
rk
0634
0704
M
30 min.
rute
0846
0946
al
m
øy
a
0557
0627
0845
0945
M
0553
0623
M
0546
0616
0843
0943
ge
t
0545
0615
0841
0941
ke
la
0543
0613
0839
0939
ek
0541
0611
0837
0937
M
0539
0609
Ne
dr
eB
0537
0607
0834
0934
Ne
dr
eB
Or
m
0534
0604
Ul
vø
ya
Ki
rk
Første
fra kl.
Første
fra kl.
Ul
vø
ya
en
M
su
nd
ba
Be
kk
en
kk
ela
gs
ve
Sø
ien
re
ng
a
To
llb
od
en
M
eb
ak
k
al
m
øy
a
Ne
dr
eB
ai
la
nd
Ul
vø
ya
ek
ke
la
ge
t
ek
ke
la
ge
t
Mandag - fredag
su
nd
ba
Be
kk
en
kk
ela
gs
ve
Sø
ien
re
ng
a
To
llb
od
en
Lørdag
ai
la
nd
85
Ulvøya
Jernbanetorget via Malmøya
Første
fra kl.
0934
1034
0937
1037
0939
1039
0941
1041
0943
1043
0945
1045
0946
1046
0953
1053
0957
1057
Hver time
1134
1137
1139
1141
1143
1145
1146
1153
1157
Siste
avganger
2234
2334
2237
2337
2239
2339
2241
2341
2243
2343
2245
2345
2246
2346
2253
2353
2257
2357
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Ulvøya
Nedre Bekkelaget
Ormsundbakken
Mailand
Kirkebakken
Malmøysundet
Malmøya
Malmøysundet
Kirkebakken
00
03
04
05
05
06
07
08
09
Mailand
Ormsundbakken
Bekkelagsveien
Kongshavn
Loelva
Sørenga
Bjørvika
Tollboden
10
11
12
14
16
19
21
23
Linje 85 kjøres av Unibuss AS.
80
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
81
Kolbotn
Svartskog
0647
0727
––––
0817
0650
0730
––––
0820
0652
0732
––––
0822
0702
0742
0742s
0832
0703
0743
0743s
0833
0707
0747
0747s
0837
0716
0756
0756s
0846
0718
0758
0758s
0848
––––
––––
0801s
––––
Anmerkning: s = kjøres kun skoledager
Stoppesteder
00
01
02
02
04
05
05
06
06
07
08
09
11
13
14
16
17
17
18
18
Bekkenstenveien
Østre Oppegård
Lerskallen
Åsen
Bråtan
Sandvadtoppen
Sandvad
Gjersjøen
Ingierodden
Ingierkollveien
Oppegård rådhus
Kolbotn stasjon
Kolbotn skole
Kolbotn sentrum
Kolbotnkrysset
Nordberg
Solbråtan stasjon
HV-huset
Sofiemyråsen
Linje 86 kjøres av Unibuss AS.
82
––––
––––
––––
1525s
––––
––––
––––
––––
––––
1527s
––––
––––
1230
1330
1430
1530
1630
1730
1233
1333
1433
1533
1633
1733
1237
1337
1437
1537
1637
1737
1243
1343
1443
1543
1643
1743
1244
1344
1444
1544
1644
1744
1252
1352
1452
1552
1652
1752
1254
1354
1454
1554
1654
1754
1304
1404
1504
1604
1704
1804
1307
1407
1507
1607
1707
1807
Anmerkning: s = kjøres kun skoledager
og kjøretider i minutter:
Oppegård rådhus
Ingierkollveien
Ingierodden
Gjersjø bru
Hvitebjørnveien
Skillebekk
Ingier bru
Bestemorstranda
Sandbukta
Ingierstrand
Linnebukta
Strandkollen
Strandskogen
Prosted
Bekkensten
Rødstenåsen
Svartskog
Svartskog
Gartnerboligen
Oppegård kirke
––––
––––
0804s
––––
m
yr
ås
en
So
lb
rå
ta
n
sta
Ko
sjo
lb
n
ot
n
sk
ol
Ko
e
lb
ot
n
sta
sjo
Gj
er
n
sjø
br
u
Op
pe
gå
rd
kir
Sv
ke
ar
tsk
og
In
gi
er
str
an
d
In
gi
er
br
u
Op
pe
gå
rd
rå
Ko
dh
lb
us
ot
n
sk
ol
e
Mandag - fredag
Op
pe
gå
rd
rå
Gj
dh
er
us
sjø
br
u
In
gi
er
br
u
In
gi
er
str
an
d
Sv
ar
tsk
og
Op
pe
gå
rd
kir
Sa
ke
nd
va
d
Ko
lb
ot
n
sta
sjo
Ko
n
lb
ot
n
sk
ol
So
e
lb
rå
ta
n
sta
So
sjo
fie
n
m
yr
ås
en
Mandag - fredag
0645
0725
––––
0815
Kolbotn
Svartskog
86
So
fie
86
Gjelder fra 10.1.2016
18
19
19
20
21
21
22
26
27
29
30
31
33
33
34
35
36
38
39
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Sofiemyråsen
HV-huset
Solbråtan stasjon
Nordberg
Kolbotnkrysset
Kolbotn sentrum
Kolbotn skole
Kolbotn sentrum
Kolbotn stasjon
Oppegård rådhus
Ingierkollveien
Ingierodden
Gjersjø bru
Sandvadtoppen
Bråtan
Åsen
Lerskallen
Østre Oppegård
Bekkenstenveien
Oppegård kirke
Gartnerboligen
00
01
02
03
04
05
05
06
08
09
10
11
12
15
15
16
17
17
18
18
19
Svartskog
Svartskog
Rødstenåsen
Bekkensten
Prosted
Strandskogen
Strandkollen
Linnebukta
Ingierstrand
Sandbukta
Bestemorstranda
Ingier bru
Skillebekk
Hvitebjørnveien
Gjersjøen
Ingierodden
Ingierkollveien
Oppegård rådhus
Kolbotn stasjon
Kolbotn skole
Buss Oslo syd
19
19
20
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
35
36
37
39
40
05
83
Morgenbuss
Bjørndal – Helsfyr
104
0413
0443
0513
0416
0446
0516
fy
rT
gT
al
lT
yn
se
n
T
te
r
ud
He
ls
0411
0441
0511
Br
0410
0440
0510
Hø
ye
nh
yn
Lørdag
0408
0438
0508
se
n
0425
0455
0525
0419
0449
0519
0420
0450
0520
0421
0451
0521
0422
0452
0522
0425
0455
0525
0418
0448
0518
yn
0420
0450
0520
Br
te
r
0415
0445
0515
fy
rT
He
ls
0412
0442
0512
an
gl
er
er
en
t
Br
0410
0440
0510
se
n
Op
ps
al
s
0408
0438
0508
0403
0433
0503
T
Bø
ler
ud
T
T
ru
d
Bo
ge
r
0400
0430
0500
Sk
ul
le
0358
0428
0458
M
er
ei
Ka
nt
ar
ell
en
Da
leg
lså
es
en
se
t
n
er
ns
v
en
t
Bl
ak
ke
da
ls
Bj
ør
n
da
l
Bj
ør
n
0355
0425
0455
rg
kr
ys
ta
lle
Bl
n
åf
T
jel
let
La
m
be
rts
et
er
Ka
se
rls
nt
ru
er
dT
Br
at
tli
ko
lle
nT
Ry
en
T
Mandag - fredag
Mandag - fredag
0353
0423
0453
Morgenbuss
Bergkrystallen – Helsfyr
Be
103
0516
0546
0616
fy
rT
gT
yn
se
n
se
n
al
lT
te
r
T
ud
0519
0549
0619
0520
0550
0620
0521
0551
0621
0522
0552
0622
0525
0555
0625
0518
0548
0618
yn
yn
He
ls
0513
0543
0613
Br
0511
0541
0611
Hø
ye
nh
0510
0540
0610
Br
0508
0538
0608
an
gl
er
0525
0555
0625
M
0520
0550
0620
rg
kr
ys
ta
lle
Bl
n
åf
T
jel
let
La
m
be
rts
et
er
Ka
se
rls
nt
ru
er
dT
Br
at
tli
ko
lle
nT
Ry
en
T
0515
0545
0615
Be
0512
0542
0612
fy
rT
He
ls
te
r
en
t
Br
0510
0540
0610
se
n
Op
ps
al
s
0508
0538
0608
0503
0533
0603
T
Bø
ler
0500
0530
0600
ru
d
0458
0528
0558
Bo
ge
r
0455
0525
0555
Sk
ul
le
0453
0523
0553
ud
T
T
er
ei
Ka
nt
ar
ell
en
Da
leg
lså
es
en
se
t
n
Bl
ak
ke
ns
v
Bj
ør
n
da
ls
Bj
ør
n
da
l
en
t
er
er
Lørdag
Søndag
fy
rT
gT
yn
se
n
se
n
al
lT
te
r
T
0549
0619
0649
0550
0620
0650
0551
0621
0651
0552
0622
0652
0555
0625
0655
0548
0618
0648
yn
He
ls
0546
0616
0646
Br
0543
0613
0643
Hø
ye
nh
0541
0611
0641
Br
0540
0610
0640
ud
yn
Stoppesteder
0538
0608
0638
an
gl
er
0555
0625
0655
M
0550
0620
0650
Be
te
r
0545
0615
0645
fy
rT
He
ls
0542
0612
0642
se
n
0540
0610
0640
T
0538
0608
0638
rg
kr
ys
ta
lle
Bl
n
åf
T
jel
let
La
m
be
rts
et
er
Ka
se
rls
nt
ru
er
dT
Br
at
tli
ko
lle
nT
Ry
en
T
er
en
t
ud
T
T
Br
0533
0603
0633
Op
ps
al
s
0530
0600
0630
Bø
ler
0528
0558
0628
ru
d
0525
0555
0625
Bo
ge
r
0523
0553
0623
Sk
ul
le
ei
Ka
nt
ar
ell
en
Da
leg
lså
es
en
se
t
n
Bl
ak
ke
ns
v
Bj
ør
n
da
ls
Bj
ør
n
da
l
en
t
er
er
Søndag
og kjøretider i minutter:
Bjørndal
Meklenborg
Bjørndal senter
Nyjordet
Bjørnholt øvre
Blakkens vei
Brunas vei
Lofsrudhøgda
Stenbråten
Kantarellen legesenter
Kantarellen terrasse
Kantarellen legesenter
Stenbråten
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Skullerudkrysset
Skullerudbakken
00
01
02
03
04
05
05
06
07
07
08
08
09
10
10
11
13
14
Skullerud T
Welding Olsens vei
Bogerud T
Martin Linges vei
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
Vilbergveien
Oppsal senter
Skøyenkroken
Skøyenåsen T
Østensjø skole
Rognerud
Bryn senter
Høyenhall T
Brynseng T
Helsfyr T
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
32
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Bergkrystallen T
Blåfjellet
Lambertseter senter
Karlsrud T
Brattlikollen T
Ryen T
00
02
03
05
08
10
Manglerud T
Bryn senter
Høyenhall T
Brynseng T
Helsfyr T
11
12
13
14
17
Linje 104 kjøres av Unibuss AS.
Linje 103 kjøres av Unibuss AS.
84
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
85
Morgenbuss
Helsfyr – Holtet
Helsfyr T
Brynseng T
Høyenhall T
Manglerud T
Ryen T
Holtet stasjon
00
02
03
04
05
10
Linje 109 kjøres av Unibuss AS.
T
or
ge
t
Je
r
nb
an
et
ien
er
lve
ær
n
Kv
an
nf
jel
Br
lle
t
Ho
lte
t
te
r
Ka
ste
Sæ
te
r
0403
0433
0503
0406
0436
0506
0412
0442
0512
T
or
ge
t
er
Je
r
0503
0533
0603
0506
0536
0606
0512
0542
0612
Je
r
ær
n
Kv
0459
0529
0559
Kv
nb
an
et
ien
lve
an
nf
jel
lle
t
Br
0525
0555
0625
0457
0527
0557
Br
0455
0525
0555
Ho
lte
t
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Lja
sjo
n
br
u
Ås
tu
n
0453
0523
0553
Ho
lte
t
og kjøretider i minutter:
0359
0429
0459
Ka
ste
Stoppesteder
0357
0427
0457
Ka
ste
0527
0557
0627
0529
0559
0629
0533
0603
0633
0536
0606
0636
0542
0612
0642
0521
0551
0621
0523
0553
0623
or
ge
t
nb
an
et
ien
lve
er
0517
0547
0617
ær
n
0513
0543
0613
an
nf
jel
0510
0540
0610
T
Søndag
lle
t
0610
0640
0710
0451
0521
0551
Sæ
0605
0635
0705
0447
0517
0547
te
r
0604
0634
0704
0355
0425
0455
Sæ
Ho
lte
ts
0603
0633
0703
0353
0423
0453
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Lja
sjo
n
br
u
Ry
en
0602
0632
0702
T
M
0600
0630
0700
0443
0513
0543
Ho
lm
lia
ta
sjo
n
T
ud
al
lT
Hø
ye
nh
an
gl
er
gT
Br
yn
se
n
He
ls
fy
rT
Søndag
0440
0510
0540
Ås
tu
n
0540
0610
0640
0351
0421
0451
Lørdag
n
0535
0605
0635
0347
0417
0447
Ås
br
åt
e
0534
0604
0634
0343
0413
0443
n
0533
0603
0633
ta
sjo
n
0532
0602
0632
0340
0410
0440
Ho
lte
ts
Hø
ye
nh
al
lT
M
an
gl
er
ud
T
Ry
en
T
gT
Br
yn
se
n
He
ls
fy
rT
Lørdag
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Lja
sjo
n
br
u
0440
0510
0540
Ho
lm
lia
0435
0505
0535
Ås
tu
n
0434
0504
0534
Ås
br
åt
e
Ho
lte
ts
0433
0503
0533
T
Ry
en
0432
0502
0532
n
ta
sjo
n
T
ud
al
lT
M
an
gl
er
gT
Hø
ye
nh
yn
se
n
Br
0430
0500
0530
0530
0600
0630
Morgenbuss
Åsbråten – Jernbanetorget
Mandag - fredag
He
ls
fy
rT
Mandag - fredag
119
Ås
br
åt
e
109
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Åsbråten
Grensestien
Vestskrenten
Åstun
Rosenholmveien
Holmlia stasjon
Asperudveien
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Knud Øyens vei
Ljabru
Nordstrand kirke
Sæter
Skovheim
Bråten
00
01
02
03
04
07
10
11
12
12
13
14
15
16
16
Kastellet
Sørli
Holtet
Bekkelagshjemmet
Ekeberghallen
Ekeberg Camping
Brannfjellveien
Utsikten
Ryenbergveien
Kværner
Lodalen
St. Halvards plass
Munkegata
Bussterminalen Grønland
Jernbanetorget T
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
Linje 119 kjøres av Unibuss AS.
86
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
87
Helsfyr
Skullerud T
N4
T
Be
rg
kr
ys
ta
lle
n
Bl
åf
jel
l
et
be
rts
et
e
La
m
ru
dT
Ka
rls
0209
0309
0409
0210
0310
0410
0212
0312
0412
at
tl
Br
0206
0306
0406
T
Ry
en
iko
lle
n
T
ud
al
lT
an
gl
er
0203
0303
0403
og kjøretider i minutter:
Helsfyr T
Brynseng T
Høyenhall T
Manglerud T
Ryen T
Brattlikollen T
Karlsrud T
Lambertseter senter
Blåfjellet
Bergkrystallen T
N4
0213
0313
Nattbuss N3 fortsetter til Jernbanetorget og Nydalen i linje 37.
Stoppesteder
0215
0315
0216
0316
0218
0318
0221
0321
0223
0323
fy
rT
gT
0200
0300
0400
He
ls
0157
0257
0357
yn
se
n
0156
0256
0356
Br
0154
0254
0354
al
lT
0152
0252
0352
Hø
ye
nh
0150
0250
0350
T
0149
0249
0349
te
r
0147
0247
0347
se
n
Vi
lb
er
0145
0245
0345
Natt til lørdag og natt til søndag
0224
0324
0225
0325
0226
0326
0227
0327
0230
0330
yn
Bø
ler
0143
0243
0343
Bergkrystallen
Helsfyr
Br
Bo
ge
r
0142
0242
0342
00
02
03
05
06
09
12
15
16
18
ud
10
11
12
13
14
15
16
17
gv
eie
n
Op
ps
al
se
nt
er
Sk
øy
en
ås
en
Ro
T
gn
er
ud
Hø
ye
nh
al
lT
Br
yn
se
ng
T
He
lsf
yr
T
Sk
ul
le
T
Sk
ul
le
ud
T
ien
0200
0300
0400
an
gl
er
Østmarkveien
Olav Nygards veg
Bøler T
Martin Linges vei
Bogerud T
Welding Olsens vei
Skullerudveien
Skullerud T
Skullerud T
Helsfyr
ru
dv
e
T
0159
0259
0359
M
00
02
03
04
06
07
09
10
Lørdag
ru
d
0157
0257
0357
rg
kr
ys
ta
lle
Bl
n
åf
T
jel
let
La
m
be
rts
et
er
Ka
se
rls
nt
ru
er
dT
Br
at
tli
ko
lle
nT
Ry
en
T
N3
0156
0256
0356
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
.
0154
0254
0354
Nattbuss N4 kommer fra Jernbanetorget 9 minutter tidligere i linje 37.
Stoppesteder
Helsfyr T
Brynseng T
Høyenhall T
Rognerud
Østensjø skole
Skøyenåsen T
Oppsal senter
Vilbergveien
rs
en
te
r
Nattbuss N3 kommer fra Jernbanetorget 9 minutter tidligere i linje 37.
gT
0141
0241
0341
0441
T
T
0138
0238
0338
0438
M
0136
0236
0336
0436
Hø
ye
nh
0134
0234
0334
0434
yn
se
n
0134
0234
0334
0434
Br
0133
0233
0333
0433
fy
rT
0131
0231
0331
0431
He
ls
0128
0228
0328
0428
ru
d
0127
0227
0327
0427
ud
T
0126
0226
0326
0426
Sk
ul
le
Sk
øy
en
0124
0224
0324
0424
Natt til lørdag og natt til søndag
Bo
ge
r
Ro
gn
e
ås
en
Op
T
ps
al
se
nt
er
Vi
lb
er
gv
eie
n
Øs
tm
ar
kv
eie
Bø
n
ler
T
Hø
ye
nh
ru
d
Br
al
lT
He
ls
yn
se
n
fy
rT
gT
Natt til lørdag og natt til søndag
Be
N3
Helsfyr
Bergkrystallen
Nattbuss N4 fortsetter til Jernbanetorget og Nydalen i linje 37.
og kjøretider i minutter:
Skullerud T
Skullerudveien
Welding Olsens vei
Bogerud T
Martin Linges vei
Bøler T
Olav Nygards veg
Østmarkveien
Vilbergveien
00
01
02
03
04
05
06
07
07
Oppsal senter
Skøyenkroken
Skøyenåsen T
Østensjø skole
Rognerud
Bryn senter
Høyenhall T
Brynseng T
Helsfyr T
Linje N3 kjøres av Unibuss AS.
88
08
09
10
11
12
13
14
15
18
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Bergkrystallen T
Blåfjellet
Lambertseter senter
Karlsrud T
Brattlikollen T
Ryen T
00
02
03
05
08
10
Manglerud T
Bryn senter
Høyenhall T
Brynseng T
Helsfyr T
11
12
13
14
17
Linje N4 kjøres av Unibuss AS.
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
89
Kringsjå
Åsbråten via Jernbanetorget
Stoppesteder
ts
pl
as
s
Kr
in
gs
jå
ta
di
on
vå
ls
––––
0129
0159
0229
0259
0329
0115
0145
0215
0245
0315
0345
0117
0147
0217
0247
0317
0347
0124
0154
0224
0254
0324
0354
0129
0159
0229
0259
0329
0359
0131
0201
0231
0301
0331
0401
0138
0208
0238
0308
0338
0408
tt
Ul
le
Co
lle
t
T
sc
he
or
ge
t
nb
an
et
Jo
hn
––––
0125
0155
0225
0255
0325
Bi
sle
––––
0121
0151
0221
0251
0321
Nattbuss N18 ankommer Jernbanetorget 3 minutter tidligere for overgang til andre linjer.
og kjøretider i minutter:
Kringsjå
Kongleveien
Nordbergveien
Solvang
Yrkesskolen
Ullevål stadion
Domus Athletica
Ullevål stadion
Eventyrveien
John Colletts plass
Ullevålsalléen
Ullevål sykehus
Adamstuen
Stensgata
Bislett
Dalsbergstien
Holbergs plass
Tullinløkka
Prof. Aschehougs plass
Stortorvet
Jernbanetorget T
Bussterminalen Grønland
Munkegata
St. Halvards plass
Dyvekes bro
Lodalen
––––
0117
0147
0217
0247
0317
Pr
of
.A
Nattbuss N18 ankommer Jernbanetorget 3 minutter tidligere for overgang til andre linjer.
––––
0110
0140
0210
0240
0310
Je
r
0216
0246
0316
0346
0416
Ho
lte
t
n
0212
0242
0312
0342
0412
ho
ug
sp
la
ss
sjo
n
sta
0207
0237
0307
0337
0407
te
r
0202
0232
0302
0332
0402
n
Ho
lm
lia
sta
sjo
Ha
n
uk
et
os
ta
Sæ
sjo
te
n
r
0157
0227
0257
0327
0357
Ås
br
åt
e
0154
0224
0254
0324
0354
Ås
tu
n
0147
0217
0247
0317
0347
Ha
uk
et
o
0145
0215
0245
0315
0345
Åsbråten
Kringsjå via Jernbanetorget
Natt til lørdag og natt til søndag
Sæ
or
ge
tT
Ha
lva
rd
sp
Ek
la
eb
ss
er
gC
am
Ho
pi
lte
ng
t
0130
0200
0230
0300
0330
St
.
Je
r
0121
0151
0221
0251
0321
nb
an
et
ta
di
on
ns
ga
ta
vå
ls
Ul
le
0116
0146
0216
0246
0316
St
e
Kr
in
gs
jå
Natt til lørdag og natt til søndag
N18
Ås
br
åt
e
N18
00
01
02
03
04
05
06
08
09
10
10
11
13
14
16
17
20
21
23
24
26
30
31
31
32
33
Kværner
Ryenbergveien
Simensbrekka
Utsikten
Brannfjellveien
Ekeberg Camping
Ekeberghallen
Bekkelagshjemmet
Holtet
Sørli
Kastellet
Bråten
Skovheim
Sæter
Nordstrand kirke
Ljabru
Knud Øyens vei
Ljabru hovedgård
Hauketo stasjon
Asperudveien
Holmlia stasjon
Rosenholmveien
Åstun
Vestskrenten
Grensestien
Åsbråten
Linje N18 kjøres av Unibuss AS.
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
53
55
56
58
59
60
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Åsbråten
Grensestien
Vestskrenten
Åstun
Rosenholmveien
Holmlia stasjon
Asperudveien
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Knud Øyens vei
Ljabru
Nordstrand kirke
Sæter
Skovheim
Bråten
Kastellet
Sørli
Holtet
Bekkelagshjemmet
Ekeberghallen
Ekeberg Camping
Brannfjellveien
Utsikten
Ryenbergveien
Kværner
00
01
02
03
04
07
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Lodalen
St. Halvards plass
Munkegata
Bussterminalen Grønland
Jernbanetorget T
Stortorvet
Prof. Aschehougs plass
Holbergs plass
Frydenlund
Dalsbergstien
Bislett
Stensgata
Adamstuen
Ullevål sykehus
Ullevålsalléen
John Colletts plass
Eventyrveien
Ullevål stadion
Ullevål stadion
Yrkesskolen
Solvang
Nordbergveien
Kongleveien
Kringsjå
27
28
29
30
32
36
37
41
42
43
44
45
46
48
48
49
50
51
51
54
55
56
57
58
Linje N18 kjøres av Unibuss AS.
90
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
91
Jernbanetorget
Bjørndal via Skullerud
N70
Stoppesteder
0239
0339
0254
0354
0257
0357
Ha
lva
rd
0248
0348
0245
0345
eie
n
0243
0343
or
ge
t
sp
la
ss
0235
0335
Je
r
0230
0330
St
.
0228
0328
Fu
ru
v
0225
0325
Sa
nd
stu
ve
ien
Ry
en
0222
0322
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Jernbanetorget T
Bussterminalen Grønland
Munkegata
St. Halvards plass
Dyvekes bro
Lodalen
Kværner
Eirik Raudes vei
Furuveien
Manglerudveien
Ryenberget
Ryen
Ryensvingen
Sandstuveien
Alleen
Smedberg
Abildsø
Lille Langerud
0204
0304
0404
da
l
Ny
jo
rd
et
Br
un
as
ve
i
Da
lså
se
n
Sk
ul
ler
ud
T
Ab
ild
sø
0154
0254
0354
Bj
ør
n
0148
0248
0348
T
Lo
fsr
ud
hø
gd
Bj
a
ør
nd
al
ien
Sk
ul
le
0145
0245
0345
0144
0244
0344
ru
d
La
ng
er
0141
0241
0341
ud
ve
Sa
nd
stu
ve
ien
Ab
ild
sø
0138
0238
0338
eie
n
Ry
en
0136
0236
0336
ke
sb
ro
Fu
ru
v
0132
0232
0332
eg
at
a
Dy
ve
or
ge
t
un
k
M
0132
0232
0332
nb
an
et
Je
r
0130
0230
0330
T
Natt til lørdag og natt til søndag
T
Natt til lørdag og natt til søndag
Bjørndal
Jernbanetorget via Skullerud
nb
an
et
N70
og kjøretider i minutter:
00
01
02
02
02
03
04
05
06
07
07
08
09
11
12
13
14
15
Langerudveien
Paal Bergs vei
Langerud sykehjem
Skullerud T
Skullerudbakken
Skullerudkrysset
Mortensrudkrysset
Gamle bygdevei
Lofsrudhøgda
Brunas vei
Blakkens vei
Bjørnholt øvre
Bjørnholt skole
Nyjordet
Bjørndal senter
Meklenborg
Bjørndal
15
16
16
18
19
20
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
34
Bjørndal
Meklenborg
Bjørndal senter
Nyjordet
Bjørnholt skole
Bjørnholt øvre
Blakkens vei
Brunas vei
Lofsrudhøgda
Gamle bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Skullerudkrysset
Skullerudbakken
Skullerud T
Langerud sykehjem
Langerudveien
00
01
02
03
03
04
06
06
07
08
08
09
11
12
13
14
15
Lille Langerud
Abildsø
Smedberg
Alleen
Sandstuveien
Ryensvingen
Ryen
Ryenberget
Manglerudveien
Furuveien
Eirik Raudes vei
Kværner
Lodalen
St. Halvards plass
Munkegata
Bussterminalen Grønland
Jernbanetorget T
16
17
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
30
32
32
33
35
Linje N70 kjøres av Unibuss AS.
92
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
93
Rådhuset
Ski via Prinsdal
N81
Natt til lørdag og natt til søndag
Rå
dh
us
et
To
llb
od
en
Bj
ør
vi k
a
No
rd
str
an
db
Ha
ad
uk
et
os
ta
Pr
sjo
in
n
sd
al
To
pp
ås
ve
i en
Ko
lb
ot
n
se
nt
Gr
ru
ev
m
er
ud
sta
Ve
sjo
ve
n
lst
ad
sta
Sk
sjo
is
n
ta
sjo
n
Sk
i
Natt til lørdag og natt til søndag
0139
0239
0339
0146
0246
0346
0144
0244
0344
0146
0246
0346
0154
0254
0354
0202
0302
0402
0205
0305
0405
0208
0308
0408
0213
0313
0413
0228
0328
0428
Ski
Rådhuset via Prinsdal
sta
sjo
n
La
ng
hu
ss
ta
Ve
sjo
ve
n
lst
ad
sta
Gr
sjo
ev
n
er
ud
sta
Ta
sjo
ra
n
ld
ru
dv
e
Ga
ien
ut
es
ve
i
Ko
lb
ot
n
se
nt
Ha
ru
m
uk
et
os
ta
Ne
sjo
dr
n
eB
ek
ke
To
la
ge
llb
t
od
en
Ve
stb
an
en
N81
0235
0335
0435
0244
0344
0444
0152
0252
0352
0154
0254
0354
0200
0300
0400
Stoppesteder
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
og kjøretider i minutter:
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Kongshavn
Bekkelagsveien
Nedre Bekkelaget
Ulvøybrua
Nordstrand bad
Vølund
Siksakveien
Ingiers vei
Kronveien
Ljabru hovedgård
Hauketo stasjon
Sveavegen
Lerdal
Prinsdal
Prinsdalsbakken
Berglyveien
Høgåsveien
Toppåsveien
Nordbråtan
Mellomveien
Skogveien
Kolbotn sentrum
00
03
05
07
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
34
Tårnåsen
Tårnlia
Huldrefaret
Gautes vei
Jotunveien
Ødegården
Idrettsparken
Taraldrudveien
Granholtet
Rognebærlia
Blåbærskogen
Østli
Myrvoll stasjon
Greverud kirke
Greverud stasjon
Greverud skole
Oppegård stasjon
Stenfelt
Gamle Vevelstadveg
Vevelstad stasjon
Langhus senter
Ødegårdsvegen
Langhus stasjon
Ski skole
Rådhussvingen
Ski stasjon
38
39
40
41
42
43
43
44
44
45
45
46
47
48
49
50
51
53
55
56
57
58
59
63
64
65
Ski stasjon
Rådhussvingen
Ski skole
Langhus stasjon
Ødegårdsvegen
Langhus senter
Vevelstad stasjon
Gamle Vevelstadveg
Stenfelt
Oppegård stasjon
Greverud skole
Greverud stasjon
Greverud kirke
Myrvoll stasjon
Østli
Blåbærskogen
Rognebærlia
Granholtet
Taraldrudveien
Idrettsparken
Ødegården
Jotunveien
Gautes vei
Huldrefaret
Tårnlia
Tårnåsen
0206
0306
0406
00
01
02
06
06
07
08
10
12
13
14
14
15
17
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
0209
0309
0409
0214
0314
0414
0224
0324
0424
Kolbotn sentrum
Skogveien
Mellomveien
Nordbråtan
Toppåsveien
Høgåsveien
Berglyveien
Prinsdalsbakken
Prinsdal
Lerdal
Sveavegen
Hauketo stasjon
Ljabru hovedgård
Kronveien
Ingiers vei
Siksakveien
Vølund
Nordstrand bad
Ulvøybrua
Nedre Bekkelaget
Bekkelagsveien
Kongshavn
Bjørvika
Tollboden
Vestbanen
0232
0332
––––
0240
0340
––––
0243
0343
––––
28
30
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
53
54
57
Linje N81 kjøres av Unibuss AS.
94
Gjelder fra 10.1.2016
Buss Oslo syd
95
N83
N83
Rådhuset
Rådhuset
Kolbotn via Mastemyr
Kolbotn via Mastemyr
Rå Rå
dh dh
us us
et et
To To
llb llb
od od
en en
Bj Bj
ør ør
vi k vi k
a
a
Ne Ne
dr dr
eB eB
ek ek
k
k
No No ela ela
rd rd ge ge
t
str str t
an an
Gl Gl d ba d ba
ad ad d
d
vo vo
llv llv
ei e ei e
Ho Ho n
n
lm lm
lia lia
sta sta
Ro Ro sjo sjo
n
se se n
nh nh
ol ol
m m
M M sta sta
as as s
te te jon sjon
m m
yr yr
Sa Sa
gv gv
eie eie
n
n
Op Op
pe pe
gå gå
rd rd
rå rå
dh dh
us us
Natt til lørdag og natt til søndag
Natt til lørdag og natt til søndag
––––
0209
––––
0309
0209
0409
0309
0409
––––
0214
––––
0314
0214
0414
0314
0414
––––
0216
––––
0316
0216
0416
0316
0416
––––
0222
––––
0322
0222
0422
0322
0422
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Stoppesteder
Rådhuset
og kjøretider gate
i minutter:
Dronningens
Rådhuset
Tollboden
Dronningens
gate
Bjørvika
Tollboden
Kongshavn
Bjørvika
Bekkelagsveien
Kongshavn
Nedre Bekkelaget
Bekkelagsveien
Ulvøybrua
Nedre
Bekkelaget
Nordstrand
bad
Ulvøybrua
Vølund
Nordstrand
bad
Katten
Vølund
Ljansbakken
Katten
Gladvollveien
Ljansbakken
Fiskevollen
Gladvollveien
Fiskevollen
N83
N83
––––
0224
––––
0324
0224
0424
0324
0424
00
03
00
05
03
07
05
11
07
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20
––––
0228
––––
0328
0228
0428
0328
0428
––––
0235
––––
0335
0235
0435
0335
0435
––––
0238
––––
0338
0238
0438
0338
0438
0142
0242
0142
0342
0242
0442
0342
0442
Sloreåsen
Holmlia stasjon
Sloreåsen
Nordåsveien
Holmlia
stasjon
Rosenholm
stasjon
Nordåsveien
IBM
Rosenholm stasjon
Lienga
IBM
Mastemyr
Lienga
Trollåsen
Mastemyr
Sagveien
Trollåsen
Oppegård næringspark
Sagveien
Gjersjøen
Oppegård næringspark
Ingierodden
Gjersjøen
Ingierkollveien
Ingierodden
Oppegård rådhus
Ingierkollveien
Oppegård rådhus
Mastemyr
Mastemyr
Rådhuset
Rådhuset
0144
0244
0144
0344
0244
0444
0344
0444
N83
0148
0248
0148
0348
0248
0448
0348
0448
23
26
23
28
26
29
28
30
29
31
30
33
31
34
33
35
34
36
35
36
36
37
36
38
37
39
38
39
Rådhuset
Kolbotn via
Natt til lørdag og natt
Linje N83 kjøres av Unibuss AS.
Linje N83 kjøres av Unibuss AS.
M
as
t
m em
yr
yr
Sa
Sa
gv
gv
eie
e
n ien
In
In
gi
gi
er
e
od rod
de
de
n
Op
Opn
pe
p
gå egå
rd
rd
Ro
R råd råd
hu
se ose hu
nh
n s
s
ol hol
m
m
sta
Ho
Ho sta
s
lm
lm sjo
lia
li n jon
sta a sta
s
Gl
G s
ad ladjon jon
vo
v
llv ollv
e
e
No
N ien ien
rd ord
str
str
Rå
an
an
dh
us
Ne
N d b d ba
et
d
dr edrad
eB
eB
T
o
ek
ek
l
l
b
k
ke
od
To
T el
l
en
llb ollbage age
tB
od
od t
jø
en
en
rv
ika
Ve
V
stb estb
an
an
Ne
en
en
dr
eB
ek
ke
No
la
ge
rd
t
str
an
d
Gl
ba
ad
d
Natt til lørdag og natt til søndag
Natt til lørdag og natt til søndag
M
as
te
0142
0242
0142
0342
0242
0442
0342
0442
0144
0244
0144
0344
0244
0444
0344
0444
0146
0246
0146
0346
0246
0446
0346
0446
0148
0248
0148
0348
0248
0448
0348
0448
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Stoppesteder
Mastemyr
og kjøretider i minutter:
Trollåsen
Mastemyr
Sagveien
Trollåsen næringspark
Oppegård
Sagveien
Gjersjøen
Oppegård næringspark
Ingierodden
Gjersjøen
Ingierkollveien
Ingierodden
Oppegård
rådhus
Ingierkollveien
IBM
Oppegård
Rosenholmrådhus
stasjon
IBM
Nordåsveien
Rosenholm
stasjon
Holmlia
stasjon
Nordåsveien
Sloreåsen
Holmlia stasjon
Fiskevollen
Sloreåsen
Fiskevollen
96
0151
0251
0151
––––
0251
––––
––––
––––
–––– –––– –––– ––––
0209 0214 0216 0222
0309 0314 0316 0322
0409 0414 0416 0422
0153 0158 0200 0202 0210 0213
0253 0258 0300 0302 0310 0313
0153
–––– 0158
–––– 0200
–––– 0202
–––– 0210
–––– 0213
––––
0253
–––– 0258
–––– 0300
–––– 0302
–––– 0310
–––– 0313
––––
–––– –––– ––––
––––
––––
––––
og kjøretider i minutter:
–––– –––– ––––
––––
––––
––––
Rådhuset
Dronningens gate
Tollboden
Bjørvika
Gladvollveien
16
Kongshavn
Ljansbakken
Bekkelagsveien 16
Gladvollveien
16
Katten
17
Nedre Bekkelaget
Ljansbakken
16
Vølund
17
Ulvøybrua
Katten
17
Nordstrand
bad Nordstrand bad 18
Vølund
17
Ulvøybrua
19
Vølund
Nordstrand
bad Katten
18
Nedre
Bekkelaget
21
Ulvøybrua
19
Ljansbakken
Bekkelagsveien
22
Nedre Bekkelaget Gladvollveien 21
Kongshavn
24
Bekkelagsveien
22
Fiskevollen
Bjørvika
28
Kongshavn
24
Tollboden
29
Bjørvika
28
Vestbanen
31
Tollboden
29
Linje N83 kjøres av
Vestbanen
31Unibuss AS.
00
01
00
02
01
03
02
03
03
04
03
05
04
06
05
08
06
09
08
10
09
11
10
13
11
15
13
Gjelder
15
––––
0224
0324
0424
––––
0228
0328
0428
Stoppesteder
fra 10.1.2016
00
03
05
07
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slor
Holm
Nord
Ros
IBM
Lien
Mas
Trol
Sag
Opp
Gjer
Ingi
Ingi
Opp

Similar documents