Kamion & Bager - Business Media

Comments

Transcription

Kamion & Bager - Business Media
PROSPEKT ZA RAZSTAVLJAVCE
Razstava gospodarskih vozil,
gradbene mehanizacije in opreme
6. - 7. maj 2016
LJUBLJANA
MEDIJSKI POKROVITELJ:
LOKACIJA:
BTC City, Ljubljana
Parkirišče pri Kristalni palači
ORGANIZATOR:
Business Media d.o.o. Ljubljana
T. 01/ 5181 125, [email protected]
www.kamion-bus.si, www.mineral-revija.si
RAZSTAVNI PROGRAM
Kamioni / Avtobusi / Nadgradnje /
Prikolice in polprikolice / Dostavna
vozila / Pnevmatike / Maziva in olja /
Sistemi za upravljanje flote / Rezervni
deli in dodatna oprema / Storitve
Gradbena mehanizacija / Stroji za
zemeljska dela / Valjarji / Oprema za
predelavo mineralnih surovin / Oprema
za transport / Stroji za betoniranje
/ Mehanizacija za asfalterska dela /
Vrtalni stroji in oprema / Razstreliva
/ Oprema za ravnanje z odpadki /
Dodatna oprema
CILJNE SKUPINE
PODJETJA, KI DELUJEJO NA PODROČJIH KOT SO:
• cestni tovorni promet
• potniški promet
• skladiščenje
• spremljajoče prometne dejavnosti
• poštne in kurirske dejavnosti
• gradbeništvo
• rudarstvo
• geologija; geotehnika
• strojništvo in tehnologija
• komunalna podjetja
• javne družbe
• visokošolske ustanove
• strokovne šole
• državne institucije
• znanstveno raziskovalne ustanove
Razstava gospodarskih vozil,
gradbene mehanizacije in opreme
6. - 7. maj 2016
LJUBLJANA
LOKACIJA:
BTC City, Ljubljana
Parkirišče pri Kristalni palači
ORGANIZATOR:
Business Media d.o.o. Ljubljana
T. 01/ 5181 125, [email protected]
www.kamion-bus.si, www.mineral-revija.si
a
cc
00
0
14
.
m2
SHEMA RAZSTAVNEGA PROSTORA
LJUBLJANA
6.
7.
maj 2016
B EXHIBITING AREA 200 m
M.P./C.S.
Podpis/Signature
6. - 7. maj 2016
LJUBLJANA
2
EXHIBITION PROGRAM
Kamioni / Avtobusi / Nadgradnje / Prikolice in polprikolice / Dostavna
vozila / Pnevmatike / Maziva in olja / Sistemi za upravljanje flote /
Rezervni deli in dodatna oprema / Storitve
Trucks / Buses / Upgrades / Trailers and semitrailers / Utility upgrades / LCV
Tires / Oils and lubricants / Fleet management / Spare parts and equipment /
Services
Gradbena mehanizacija / Stroji za zemeljska dela / Valjarji / Oprema
za predelavo mineralnih surovin / Oprema za transport / Stroji za
betoniranje / Mehanizacija za asfalterska dela / Vrtalni stroji in oprema
/ Razstreliva / Oprema za ravnanje z odpadki / Dodatna oprema
Construction equipment / Earth moving construction machines / Rollers / Mining
machinery / Processing of stone materials equipment / Construction vehicles
/ Concrete construction equipment / Asphalt construction equipment /
Driftings / Explosives / Equipment for waste management / Accessories
KONTAKT: Maja Levstek, tel.: +386 1 518 11 25; mobitel: 051 382 808; [email protected]
S podpisom prijave soglašam s pogoji razstavljanja.
This accreditation is to confirm that exhibitor agrees with terms and conditions of the exhibition
RAZSTAVNI PROGRAM
NEPREKLICNO NAROČAM / WE IRREVOCABLY ORDER:
A Razstavna površina (Exhibiting area) - 300m2
B Razstavna površina (Exhibiting area) - 200m2
C Razstavna površina (Exhibiting area) - 16 m2
D Reklamni banerji (Advertising banners)
COMMENT Demo drive vehicles will be stationed
by the exhibition area.
Datum (Date):
OPOMBA Vozila predvidena za demo vožnjo so razstavljena zunaj razstavnega prostora.
E-mail:
• advertising banners (2 pcs) with company logo dimension: 240x78 cm;
arranged inside the exhibiting area
• banners remain in permanent exhibitor ownership
• bacis company facts published in exhibition catalogue
GSM:
D ADVERTISING BANNERS
Tel.:
D REKLAMNI BANNERJI
• tent 4x4 m (16 m2) with wooden floor, table (2,2x0,7 m), 4 chairs,
banner with company logo
• all exhibits are insured (insurance against fire risks, storm,
thunder, breakage, theft and robbery)
• company profile published in exhibition catalogue
Davčna številka (VAT ID):
C EXHIBITING AREA
• reklamni bannerji (2 kosa) z logotipom podjetja dimenzij 240x78 cm, razporejeni po razstavnem prostoru
• bannerji ostanejo v trajni lasti razstavljavcev
• objava vizitke podjetje v razstavnem katalogu
gradbene mehanizacije in opreme
• 200 m2 exhibiting area arranged and enclosed by standards of the exhibition (tent 4x4 m with wooden floor, table
(2,2x0,7 m), 6 chairs, banner with company logo)
• all exhibits are insured (insurance against fire risks, storm,
thunder, breakage, theft and robbery)
• company profile published in exhibition catalogue
C RAZSTAVNA POVRŠINA
• šotor 4x4 m (16 m²) z lesenim podom, miza (2,2x0,7 m),
4 stoli, banner z logotipom podjetja)
• zavarovanje eksponatov razstavljavec (zavarovanje pred
nevarnostjo požara, nevihte, strele, loma, tatvine in ropa)
• objava profila podjetja v razstavnem katalogu
Razstava gospodarskih vozil,
Polni naslov (Full adress):
• 200 m² razstavne površine je urejene in ograjene po
standardih razstave (montažni šotor 4x4 m z lesenim
podom, miza (2,2 x 0,7 m), 6 stolov, banner z logotipom
podjetja)
• zavarovanje eksponatov razstavljavec (zavarovanje
pred nevarnostjo požara, nevihte, strele, loma, tatvine in
ropa)
• objava profila podjetja v razstavnem katalogu
• 300 m2 exhibiting area arranged and enclosed by
standards of the exhibition (tent 5x5 m with wooden
floor, table (2,2x0,7 m), 6 chairs, banner with company
logo)
• number of exhibiting vehicles is limitted due to a space
limit
• all exhibits are insured (insurance against fire risks,
storm, thunder, breakage, theft and robbery)
• company profile published in exhibition catalogue
Kontaktna oseba (Contact person):
B RAZSTAVNA POVRŠINA 200 m²
2
Ime podjetja (Company name):
• 300 m² razstavne površine je urejene in ograjene po
standardih razstave (montažni šotor 5x5 m z lesenim
podom, miza (2,2 x 0,7 m), 6 stolov, banner z logotipom
podjetja)
• število vozil je omejenih glede na prostor
• zavarovanje eksponatov razstavljavec (zavarovanje pred
nevarnostjo požara, nevihte, strele, loma, tatvine in ropa)
• objava profila podjetja v razstavnem katalogu
A EXHIBITING AREA 300 m
PRIJAVA RAZSTAVLJAVCA - ORDER FORM
A RAZSTAVNA POVRŠINA 300 m²
POGOJI RAZSTAVLJANJA
1. Organizator
Business Media d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
2. Koncept razstave
Kamion & Bager EXPO je mednarodna razstava gospodarskih vozil,
gradbene mehanizacije in opreme, v nadaljevanju teksta Razstava.
Razstava gospodarskih vozil,
gradbene mehanizacije in opreme
6. - 7. maj 2016
POGOJI
RAZSTAVLJANJA
EXHIBITION
TERMS
LJUBLJANA
3. Prijava in potrditev sodelovanja
S potrjeno prijavo za sodelovanje Razstavljavec naroči razstavni prostor
ali storitve glede na cenik razstave Kamion & Bager EXPO 2016. Na podlagi prijave se Razstavljavci zavezujejo za predstavitev in raszatvljanje.
Glede na tip prijavljenega razstavljanja je Organizator dolžan zagotoviti
Razstavljavcu primeren razstavni prostor. Organizator si pridržuje pravico
nad razporeditvijo razstavnega prostora. Zadnji rok za prijave je 18.4.2016.
Razstavljavec lahko predloži Organizatorju zahtevo za umik iz sodelovanja
na razstavi zgolj v pisni obliki in najkasneje 20 dni pred začetkom Razstave.
Organizator v tem primeru Razstavljavcu zaračuna 50 odstotkov dogovrjene
vrednosti. Za umik vloge v manj kot 20 dneh, ima Organizator pravico zaračunati celoten znesek.
4. Pogoji za plačilo
Po prejemu prijave, organizator izstavi račun, ki ga je razstavljavec dolžan plačati do dogovorjenega roka. Razstavljavec je dolžan poravnati svoje obveznosti v roku 15 dni pred začetkom razstave, v nasprotnem primeru ima Organizator pravico do odpovedi udeležbe Razstavljavca.
5. Razstavni prostor
Razstavno površino označi Organizator, Razstavljavec pa se obvezuje, da bo
spoštoval dodeljeni prostor. Organizator je dolžan predložiti razstavni prostor
razstavljavcu urejen za razstavljanje v skladu z standardi Razstave. Razstavljavec ne more dati v uporabo razstavni prostor drugemu brez soglasja organizatorja. V kolikor Razstavljavec prijavi “sorazstavljavca”, ima Organizator pravico
zaračunati pristojbino Razstavljavcu za predstavitev “sorazstavljavca” v višini 50
odstotkov prijavljenega razstavnega prostora. Razstavni prostor je potrebno urediti dan pred odprtjem Razstave, najkasneje do 12 ure. Pospravljanje razstavnega
prostora se lahko začne po uradnem zaključku Razstave. Razstavljavec je dolžan
predati razstavni prostor v enakem stanju kot pred prevzemom. Za demo vozila je
zagotovljen poseben prostor glede na definirane koordinate vhoda in izhoda iz prostora Razstave katerih so Razstavljavci dolžni spoštovati. Med prikazom delovanja
posamičnih strojev je Razstavljavec dolžan spoštovati tehnične in varnostne zahteve
v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in jih izvaja na lastno odgovornost.
6. Delovni čas:
Petek, 6. maj, 9:00 - 18:00 h
Sobota, 7. maj, 9:00 - 18:00 h
Vstop je prost za vse obiskovalce razstave.
7. Promocijska aktivnost
Vsako promocijsko aktivnost zunaj razstavnega prostora je v pristojnosti Organizatorja.
Razstavljavec ima možnost, da s soglasjem in s plačano pristojbino Organizatorju sodeluje in izvrši promocijsko aktivnost zunaj svojega razstavnega prostora.
8. Varovanje in zavarovanje
Organizacija zavarovanja razstavnega prostora pod organizacijo Organizatorja. Varovanje
razstavnih eksponatov v času Razstave je dolžnost Razstavljavcev. V času, ko je Razstava
zaprta pa je to dolžnost organizatorja.
9. Končne določbe
V primeru spora med Razstavljavcem in Organizator, se zadeve rešujejo na pristojnem sodnem organu.
EXHIBITION TERMS
1. Organizer
Business Media d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
2. Conception of the Exhibition
Kamion & Bager EXPO is international exhibition of commercial vehicles, construction
machinery and equipment.
3. Registration and participation confirmation
After verifying the application for participation, the Exhibitor irrevocably orders exhibiting
space and services selected from the Kamion & Bager EXPO price list. Based on the application, Exhibitor achieves the right to exhibit and according to the type of the registered
presentation the Organizer is required to provide appropriate exhibition area. The Organizer will make a schedule of exhibition space. Deadline for applications is April the 18th,
2016. The Exhibitor can propose withdrawal of his application in written form, at least
20 days prior the beginning of the Exhibition on mutual agreement with the Organizer. If
the Organizer accepts the withdrawal of the application the Exhibitor will be invoiced only
50 percent of the contracted value. If the withdrawal is made 20 days and fewer before
the beginning of the Exhibition, the Organizer has the right to invoice the full contracted
amount.
4. Payment conditions and terms
Upon receipt of the application, invoiced the contracted amount, that the Exhibitor is
obliged to pay within the specified payment deadline and the Exhibitor is obliged to pay
expenses at least 15 days prior to the Exhibition. Otherwise the Organizer has the right
to cancel the participation of Exhibitor.
5. Exhibiting area
The Organizer is obligated to submit to the Exhibitor exhibition space, arranged for a
presentation by the standards of the Exhibition. The Exhibitor can not give exhibition
area to another without the consent of the Organizer. If the Exhibitor application “co-exhibitor”, Organizer is entitled to charge a fee for Exhibitor presentation of “co-exhibitor”
in the amount of 50 percent of the registered type of participation. Exhibition space
arrangement has to be completed the day before the opening of the Exhibition no later
than 12 a.m. Clearing away the exhibition area can start after the official close of the
Exhibition. Exhibitor is obliged to hand over a display surface capable of taking it. For
demo vehicles is provided a special area. The corridors for entry and exit of vehicles
from the exhibitions area are defined which Exhibitor is obligated to comply. During
eventually demonstration of the individual machines operation Exhibitor is obliged to
comply with the technical and safety requirements in accordance with the applicable
legal provisions and performs them at his own risk.
6. Working hours
Friday, May 6th, 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday, May 7th, 9 a.m. - 6 p.m.
Free entrance for all visitors.
7. Advertising activity
Any promotional activity outside the exhibition area is in the authority of the Organizer.
The Exhibitor has the possibility, with the consent and compensation to the Organizer
to perform approved promotional activity outside of their exhibition area.
8. Security and Insurance
Organizer is obliged to secure the exhibiting area. Insurance of exhibits during working
hours of Exhibition obliged the Exhibitor, and while the Exhibition was closed is in the
obligation of the Organizer.
9. Final Provisions
All disputes between Exhibitor and Organizer shall be settled by the competent court.

Similar documents